Ünnepel az Alsó-Lövérek iskolája

Duplán jubilál a soproni Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola, hiszen ötven éve állnak a falai, s tíz éve működik evangélikus egyházi intézményként. Az épülettől húsz méterre élő nővérek nem csak itt jártak iskolába, de évtizedeken át itt is tanítottak.

Ha a Hunyadi-iskola falai beszélni tudnának, sok örömről és némi könnyről is beszámolhatnának az utókornak. A kövek nem tudnak mesélni, az utcában élő dr. Hegedüs Csabáné Jutka néni (59) és húga, Böröczki Kálmánné Ági néni (58) viszont szívesen megteszik helyettük is. Mindent tudnak az iskoláról, hiszen csaknem azzal szemben nőttek fel, látták az egyre növekvő falakat, maguk is ültek padjaiban és évtizedeken át itt tanították szépre és jóra a hunyadis gyerekeket. Sőt, gyerekeik is itt tanultak.

A romok között játszottak

– Itt születtünk a Hunyadi utcában, úgyhogy ezer szállal kötődünk ide – kezd a történetbe Jutka néni. – A Hunyadi-iskola helyén állt a háború előtt a Líceum kollégiuma, ami 1944. december 6-án súlyos bombatalálatot kapott. A kiégett, romos falak közt rengeteget játszottunk gyerekkorunkban. Persze tiltva volt, de hát milyenek a gyerekek…
Dr. Hegedüs Csabáné arra is emlékszik, az ötvenes években, amikor még minden körzetesítve volt, az alsó-lövéreki gyerekeknek nem volt saját iskolájuk. Két osztály a mai pedagógusotthonban tanult, kettő a Berzsenyiben, újabb kettő a Széchenyi-gimnáziumban, s mindez a Mátyás király utcai általános iskolához tartozott (ma a Nevelési Tanácsadó működik itt). A városvezetés sokáig lamentált, hogy a mai József Attila-lakótelep akkor még üres parcelláin vagy a lebombázott kollégium helyén építsen-e új iskolát. Végül az utóbbi mellett döntöttek, s 1956. szeptember elsején 16 osztályteremmel megnyílt a régi alapokon az új iskola.

A „papucsos iskola”

– Gyönyörű volt a mi iskolánk! – emlékeznek vissza azokra az évekre a ma már nyugdíjas pedagógusok. – Akkor ritkaságszámba ment, de itt már központi fűtés volt. A folyosókon ivókutak álltak, mégsem fröcsköltünk. A szülők rengeteg cserepes virágot hoztak, s mi, gyerekek úgy vigyáztunk mindenre, mint a szemünk fényére. Akkor még szoros volt a pedagógus-szülő-gyermek hármas egysége. Büszkék voltunk az iskolánkra. Azt sem bántuk, hogy a városban papucsos iskolásoknak csúfoltak bennünket. Az osztálytermekben ugyanis magas fényű parketta volt, s csak posztópapucsban lehetett bemenni…
Az első két évben lányiskolaként működött a Hunyadi, aztán felmenő rendszerben jöhettek a fiúk is. Az első igazgató, Lackner Károly családjával az épületben lakott, fia volt az egyetlen fiú a sok lány között. „Szerelmes is volt belé minden hunyadis!” – árulja el nevetve Jutka néni.

Visszatértek

Dr. Hegedüs Csabáné nem titkolja, iskolai élményeinek nagy szerepük volt a későbbi pályaválasztásában is. Nagy tudású, szigorú, de igazságos pedagógusok tanították, akik közül dr. Prőhle Jenőné volt rá a legnagyobb hatással, aki a történelem csillagának nevezte tanítványát. A kis Jutka hetedikben meg is ígérte barátnőinek, ő bizony ugyanúgy történelem–földrajz szakos tanár lesz, mint példaképe. Ági néninek is voltak kedvencei; Koós Jóska bácsi, Somogyi Edit néni, Burjánné Edit néni és mindkettőjük nagyon szerette Gubacsi Endrénét is. Ági néni pályafutása során – hat-hét év kivételével – a napközis gyerekekkel dolgozott. – Hozzám a nevelés közelebb állt, mint az oktatás – monda erről. – Én az otthonukká akartam tenni az iskolát.
Mindketten visszatértek tanítani iskolájukba, ahol az egykor őket tanítók kollégaként is nagy szeretettel fogadták őket. „Nem volt a pedagógusok között rivalizálás, az idősebbek átadták tapasztalataikat, de nem szégyellték megkérdezni azt sem, mit tanítottak erről-arról a főiskolán” – mondják nagyon komolyan.
A népszerű pedagógusok ma sem szakadtak el az egykori, s a mai gyerekektől. Nem múlik el nap, hét, hogy ne keresnék őket tanácsért, jó szóért, bátorításért vagy tudnivalóért. „Kérdezték már tőlünk azt is, férjhez menjenek-e a kiszemelt fiúhoz vagy mikor szüljenek gyereket” – mosolyog Jutka néni és Ági néni, akik a feléjük visszaáramló szeretetet és törődést akkor tapasztalták meg igazán, amikor hét éve leégett szülőházuk emelete. Százak siettek azonnal segíteni…

Jubilál az igazgató is

A Hunyadi-iskola ötvenedik születésnapja mellett ünnepli azt is, hogy tíz éve evangélikus egyházi iskolaként működik. – Az igazi jubileumi év a 2006/2007-es tanév lesz, de az ünnepségsorozat már megkezdődött. A Szent György-napi családi programokat és a diáktalálkozót nem tudta tönkretenni a zuhogó eső sem. Most az évkönyvet állítjuk össze, aztán a jubileumi gálára kell majd felkészülni és faültetést is tervezünk – árulta el Rajnai Károly igazgató, aki idén tíz éve vezeti az intézményt, s mint a Kisalföldnek elárulta, épp annyi idős, mint az iskolája, tehát idén ő jubilál duplán. 1995-ben 352 diákkal vette át az intézmény irányítását, jelenleg 514 tanulójuk van. S jövőre még többen lesznek. A Hunyadi ma újra az egyik legkedveltebb iskola, s ez a siker a tanári kar érdeme – mondja az igazgató.

A hetvenes évek közepén még a folyosón is tanítottak

Az evangélikus népoktatás története 1798-ra nyúlik vissza Sopronban. Ekkor kezdődött meg a tanítás a Templom utca 15. számú házban német és magyar nyelven. A Hunyadi utcai Líceumi Diákotthon 1944-ben bombatalálatot kapott, s 1956-ig romos állapotban maradt. 1956 szeptemberére új falakat emeltek a régi alapokra, s megnyitotta kapuját a Hunyadi János Utcai Általános Iskola. Az épületnek ez a része ma az iskola régi szárnya. Az 1980–81-es tanévben bővült az épület. Elkészült 9 új tanterem, a nagy tornaterem, öltöző, orvosi szoba, ebédlő, melegítőkonyha. A demográfiai hullám csúcsán, a hetvenes évek közepén, amikor több mint ezer tanulója volt az iskolának, még a pincében és a két épületszárnyat összekötő folyosókon is folyt a tanítás.

Gyász
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesapám, Nagyapánk, Isten Veled! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapám, nagyapánk, SZABÓ BÉLA életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 23-án (szerdán) 14 órakor lesz a fertőd-süttöri temetőben. Előtte, 13.30 órakor engesztelő szentmisét mondatunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elgyötört testem örökre megpihent, Uram, fogadd be hozzád lelkemet! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSISZÁR LÁSZLÓNÉ szül. Szalai Mária Magdolna életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 13.30 órakor lesz a röjtöki temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 12.45 órakor lesz a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesanyánk, Isten Veled! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÉTER-WERR MARGIT Mancika volt fogorvosi asszisztens, pannonhalmi lakos 78 éves korában elhunyt. Szentmisével egybekötött búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 15 órakor lesz a győri Szent Imre-templomban. Gyászoló család
„Elmegyek, mert el kell mennem... az elválás nagyon nehéz... belátom! Szólítottak, nincs mit tennem... isten veled, földi élet, család, s barátok!” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett testvérünk, sógorunk, rokonunk és barátunk, SIMON LAJOS „CSUCSU” börcsi születésű, rábapatonai lakos életének 67. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 25-én, pénteken 16 órakor lesz a börcsi temetőben. Előtte engesztelő szentmise 15.15 órakor lesz a római katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillag szemed. Vigyázunk az álmodra, te csak aludjál! Kedves Szerettünk, Isten Veled! Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédink, anyósom és rokonunk, HIDEG JÁNOSNÉ szül. Benczik Irén csornai lakos életének 82. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 24-én 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise a temetés napján, 18 órakor a helyi premontrei templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szerető Férjem, Édesapánk, Nagypapánk, Dédnagypapánk, Testvérem és Rokonunk, GRÁFI JÓZSEF életének 96. évében elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz az öttevényi régi temetőben. Előtte, 14.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk az evangélikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló Család
„Mikor az erőm elhagyott és lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átkarolt az Isten. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY LÁSZLÓ F.f.M.g-i szőlő-, gyümölcstermesztési szaktechnikus életének 76. évében elhunyt. Temetése 2019. október 25-én, pénteken 10.30 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem sokat, de már nem lehet. Az örök haza vár, isten veletek. A lelketek mélyén mindig ott leszek, soha ne felejtsetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS ANTAL volt Győr, Földes G. utca 13. sz. alatti lakos életének 69. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 24-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
„Váratlanul élt halálod, búcsú nélkül mentél el, aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, TRIPAM MIKLÓS életének 80. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 14.30 órakor lesz a beledi temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 14 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapám, KATÓ IMRE 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 25-én 12 órakor lesz a szili temetőben. Előtte engesztelő szentmise a helyi templomban. Egyben köszönetet mondok mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászomban osztoznak. Gyászoló lánya
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALÁZS CSABA a Horváth Lovas Kft. dolgozója 56 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 17 órakor lesz a győrzámolyi temetőben. Előtte, 16.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk a helyi templomban. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy BALOGH GYULA ácsi születésű, kónyi lakos életének 70. évében elhunyt. Temetése október 25-én 15 órakor lesz a kónyi temetőben. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapám, nagypapánk és rokonunk, MAGYAR ATTILA SÁNDOR (régi közmű-dolgozó) életének 73. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 25-én, pénteken 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARCZA KÁROLY életének 75. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 25-én, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kegyeletüket, kérjük, egy szál virággal róják le. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel emlékezünk VARGA LÁSZLÓNÉ szül: Nyikos Anna halálának 15. évfordulóján. A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre emlékeztet Rád. Szerető férjed és fiad.