Tiszteletdíjakról, jövőtlenségről, magánvagyonról

„ Megélhetési politikusok ismételt, választások előtti mocskolódásának ” nevezte dr. Szeredi Zoltán az újabb vádakat személyével és a Flexummal kapcsolatban. Elárulta azt is: családi cégeinek négyötödét már elköltöztette Mosonmagyaróvárról, egyébként pedig évi 240 – 300 millió forint adót fizet utánuk.

Mosonmagyaróváron – úgy fest – nem múlhat el nyár Flexum-botrány nélkül. Nyitrai József önkormányzati képviselő ezúttal ötvenmilliós spekulációból eredő városi vagyonvesztéssel vádolta meg a Flexum és város vezérkarát a Kötött-csónakház eladása kapcsán (Kisalföld, 2002. július 19., illetve június 28.). Dr. Szeredi Zoltán igazgató szerint viszont azok a városatyák fújják rá a hideget-meleget, akik az újabb választások előtt ismét el akarják terelni a szót arról, hogy az utóbbi két ciklusban miért rongyolódott le a város, s miért menekül a tőke a Lajta partjáról.

„Nem a rokonaim…”

– A mocskoló módszer nem új, az eddigi három önkormányzati választási kampány kezdetén is mindig eljátszották ezt velem. Egy per – amelynek ítélete elhúzódik a választások utánra – megér a Nyitrai-féléknek annyit, hogy ezzel átmentsék pozícióikat az önkormányzatban, s megtarthassák havi 100 – 120 ezer forintos rokkantnyugdíj melletti tiszteletdíjaikat. Ez neki a négy év alatt ötmillió forintot jelent, s megadható érte a pár tíz- ezres esetleg rá kiszabott bírság. Nyitrai úr azért is haragszik a Flexumra, mert rövid ideig a felügyelőbizottságunk tagja volt, ám hamar kiderült, hozzá nem értése, s delegálói visszahívták. Amúgy sajátos, hogy őt szellemi munkakörből rokkantosították le, most meg ilyen komoly feladatokat akar ellátni – vélekedett az igazgató.
– A Kötött-csónakház licit útján kelt el. A licit előtt szakértő becsülte fel az ingatlant. Erre rátettünk 15 százalékot, s az igazgatóság ezen a 40 milliós alapáron hirdette meg eladásra. A csónakházat egy banktól vettem öt és fél éve 20 millióért. Nem magamnak, hanem a Flexumnak. Értékét most megdupláztuk, s ez nem rossz tőkenövekmény. A pénz a mosoni üzletház-építkezés beindításához kell igazgatóságunk döntése alapján. Egyébként minden annyit ér, amennyiért megveszik. Miért nem kérdezik meg a Movinnovot, hogy miért nem ajánlott többet az ingatlanért ? Én örültem volna a legjobban, ha a Nyitrai József emlegette 90 milliót megadja valaki a csónakházért. Megvehette volna Nyitrai úr is, ha utólag olyan okos, s rögtön kereshetett volna rajta ötvenmilliót. Egyébként ettől a helytől kétszáz méterre két hónapja a Movinnov két és fél ezres négyzetméteráron vett meg egy ingatlant, ugyancsak liciten a Flexumtól.
– Ki volt a vevő, s tulajdonosai rokoni viszonyban állnak-e önnel ?
– Egy SC Comp nevű társaság vette meg a csónakházat, s nem a rokonaim. A tulajdonosok egyébként felháborodva tiltakoztak nálam, hogy az ország számos helyén licitáltak már, de sehol nem kérdőjelezték meg a tisztességüket.

A Vállalkozók Egyesülete is indul a választásokon

– Ha ez így van, miért az újabb elszánt támadások önök ellen ?
Nyitrai urat és még többeket személyes sérelmeiken túl az is vezérli, hogy eltereljék a figyelmet arról, hogy miért rongyolódott le a város az elmúlt nyolc év alatt. Tudni kell, s ezt ellenfeleink is tudják, hogy a Vállalkozók Egyesülete, mely indulni fog az őszi választásokon, mérleget vont. Megállapította, hogy többek között az olyan gyűlöletkeltőknek köszönhetően, mint Nyitrai József, két és fél milliárdos tőke menekült el Óvárról Sopronba, Győrbe, Hévízre. Oda, ahol az önkormányzat megbecsüli őket, van jövőképe és nem megélhetési politikus számára gyarapítja a tisztségeket. Ahol nem halogatják az intézményrendszer átalakítását. Mosonmagyaróváron évi 500 – 600 millió forint vész el a szervezetlenség miatt, a város meg fejlődésképtelen és lelakott. Ez tíz év alatt 5 – 6 milliárd lett volna, amiből a halódó gyáripar helyett egy szolgáltató, idegenforgalomra épülő várost lehetett volna csinálni. Nyitraiék, akiknek csak a tiszteletdíj a fontos, arról sem akarnak beszélni, hogy már rég korszerűsíteni kellett volna a távfűtést, s akkor most 30 százalékkal kevesebbet kellene fizetniük a lakóknak a melegért. Arról is hallgatnak, kik miatt ment kótyavetyébe az üzemek alatti földek milliárdos értéke meg a stratégiai telkek. Ha Nyitrai József szenzációt akart, miért nem tisztázza a róla keringő sajátos vízszerzési és állítólagos futtatási vádakat ?

Az acsargás elriasztja a befektetőket

– Azt hallani, nehézségek vannak az Erzsébet térre felépülő üzletház munkálatainak elindítása körül.
– Nos, a képviselők Flexum Rt.-t sározó acsargása többek között azért is káros, mert elriasztja befektetőinket, s itt is többen visszamondták a szerződést. Egyébként minden városatyának küldtünk egy levelet, s kértük őket, a többi befektetővel azonos feltételekkel most vásároljanak tőlünk ingatlant, s ne utóbb vádaskodjanak, hogy elpazaroltuk a vagyont. A beruházás beindítása valóban késik, mivel a városháza műszaki osztálya csak a 71. napon kiadott építési engedélyben közölte, hogy ott régészeti feltárásokat kell végeztetnünk 3,5 – 4 millió forintért. Korábban ezt nem kérte a múzeum sem. A feltárás 90 napig tart, így csak szeptemberben tudjuk megkezdeni a munkát. Az építkezés jövőre befejeződik, s erre 100 millió forint tartalékforrást is elkülönítünk. Korábbi igazgatósági határozatunkat, miszerint csak 70 százalékos értékesítés mellett kezdhetjük el a beruházást, feloldottuk. Jelenleg mintegy negyede kelt el az Erzsébet téri lakásoknak, üzleteknek. Jellemző amúgy, hogy míg a Flexum magánszemélyektől vásárolta össze a szükséges területet, addig az önkormányzat a szomszédos építési területet, amikre pedig szükségünk lett volna, amerikai magánembereknek eladta.
– Hogyan állnak a Flexum Rt. és Termál Kft. közötti perek ?
A Legfelsőbb Bíróság jogerős döntése nyomán végre nyugvópontra jutott a Flexum Rt. mint felperes és a Termál Kft. közötti vitás kezességi ügy. Ezzel megerősíttetett a megyei bíróság tavaly január 17-én hozott ítélete a Flexum Rt. javára.
Az ügy előzménye az, hogy a Flexum 10 millió 800 ezer forintot fizetett vissza készfizető kezesként a Termál Kft. helyett a kincstár részére. A Termál Kft. ugyanis nem adta vissza a megyei területfejlesztési tanácstól kapott támogatást, noha súlyos szerződésszegése miatt az adományozó erre kötelezte. Helyette a Flexum teljesítetett, ezért a jogerős ítélet szerint a Termál Kft., kamatokkal együtt 15 és fél milliót köteles fizetni az rt.-nek. Ez azért fontos, mert eddig pereskedhettek ellenünk, mert nem kellett fizetniük. Most el fog dőlni, hogy komolyan gondolták-e a többi pert is. A főper egy év alatt véget érhet.

„ Én eladnám a részvényeket ”

– Ezek után mi lehet a Flexum Rt. sorsa, jövője, s nem késő-e most már termálfejlesztésbe fogni ?
– A kertészet előkészített, 7,5 hektáros területére megkezdjük a befektetők keresését. Ez az egyetlen stratégiai terület, ami még megmaradt a városnak. Sajnos Mosonmagyaróvár addig a felismerésig sohasem jutott el, mint Zalakaros, Bük vagy Hajdúszoboszló, hogy 500 – 600 milliót áldozott volna a fürdőjére. Hiányzik az elszalasztott tíz esztendő, s hiányoznak a távlatos felismerések és a jövőkép is. A következő években azért a gyógyfürdő biztosan megépül. Ha én döntenék a város flexumos részvényeiről, biztosan eladnám őket. Olyan tulajdonosoktól, amilyeneket Nyitrai József is megtestesít, jobb, ha távol kerül a részvénycsomag. Nem lett volna szabad korábban kis nyereségünkből sem elvenni a felét, mert ennyivel is kevesebb maradt fejlesztéseinkre. Jellemző az is, hogy felajánlottuk a mosoni Tourinform-irodát a városnak megvételre 17 milliós bekerülési áron. Erre Nyitrai javaslatára az önkormányzat hoz egy határozatot, hogy 10 millióért veszik meg. Ezt nem tehetik meg, arról nem is szólva, hogy mi ezt másnak 17-ért el tudjuk adni.

„ Cégeim négyötödét már elköltöztettem ”

– Ön makacs embernek tűnik. Miért nem hagyta ott mostanra a Flexumot ?
Valóban makacs vagyok. Én ezt a céget 1975-ben kétmilliós tőkével vettem át, s nemzetközi hírűvé tettem. Nem hagyom, hogy a Nyitrai-félék ezt az értéket elkótyavetyéljék. Azt is többször elmondtam, hogy a Flexum idegenforgalmi tevékenységének sikerében cégeim révén magánemberként is érdekelt vagyok. Sajnos, mostanra vállalkozásaim négyötöde már nem Mosonmagyaróváron van, mert egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ilyen önkormányzati szemlélet mellett itt nem érdemes befektetni. Ám ahogy a Flexum is rendezett állapotban van, úgy magánvagyonom is.
– Mekkora ez a magánvagyon ?
– A forgalmi adatokról nem beszélnék, annyit azonban elmondhatok, hogy a családom érdekeltségébe tartozó cégek évi összes állami és önkormányzati adója 240 – 300 millió forint között van. Sajnos, a pénz zömét már nem Mosonmagyaróvárnak fizetem.

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.