Pszichotesztek: minden kiderül

Segítségükkel nemcsak az alkalmatlan jelöltek szűrhetők ki, hanem a személyiségjegyekre is fény derül.

Egyelőre csak néhány munkahelyen kötelező a pszichológiai alkalmassági teszt, pedig minden emberekkel foglalkozó szakmában szükség lenne rá. Segítségével nemcsak a pszichikailag alkalmatlan jelöltek szűrhetők ki, hanem az alapvető személyiségjegyekre is fény derül. A multicégek egy része már él a lehetőséggel.

Ezek a tesztek persze meglehetősen messze állnak a női magazinok “személyiségtesztjeitől”: az alapos, több száz kérdésből álló kérdőíveket munkalélektannal foglalkozó pszichológusok állítják össze. Értékelni is csak szakemberek tudják őket – ők viszont sok mindenre fényt deríthetnek a válaszokból. Különböző személyiségjegyeinkre, képességeinkre is következtetni lehet az eredményekből, mint a dominanciaigény, a feszültségtűrő képesség vagy az intelligencia.

Tanároknál, orvosoknál is szükség lenne rá

A multicégek külföldön már régen felismerték a pszichológiai tesztek hasznát a munkatársak kiválasztásánál, s hazánkban is egyre több felvételizőt állítanak hasonló próbatétel elé. A cégek valamely nagyobb munkalélektani laboratóriumból rendelik meg a tesztcsomagokat, ami ugyan nem olcsó, de az ideális jelölt kiválasztásával már rövid távon megtérül. Ma még elsősorban a vezetőket, a felelős beosztásban lévőket tesztelik, de Valastyán Beáta klinikai szakpszichológus szerint ez nemcsak az ilyen munkakörökben lehet fontos.

A Vagongyárban mindenkit vizsgáltak

Talán furcsán hangzik, de néhány évtizeddel ezelőtt a magyar vállalatok komolyabban vették dolgozóik pszichológiai alkalmasságának felmérését, mint ma. Elismert munkalélektani laboratóriuma volt például a győri Vagongyárnak, komoly felszereltséggel és képzett szakemberekkel, ahol Horváth Ede idejében nemcsak a mérnököket, de még a szalag mellett dolgozó gyári munkásokat is munkapszichológiai vizsgálatoknak vetették alá. A labor – igaz, magánkézben – ma is működik, sajnos meglehetősen alacsony kihasználtsággal emellett még pszichológiai laboratórium van a megyében. Ezekben az intézményekben nemcsak lélektani, hanem olyan képességeket is vizsgálnak, mint például a kézremegés mértéke, a meghatározott ingerre adott válaszreakció gyorsasága, vagy a stresszhelyzetben megoldott feladat pontossága és gyorsasága.

– Minden szakmánál, beosztásnál megvannak azok az elvárt tulajdonságok, képességek, amelyek megléte – vagy hiánya – jó, ha időben kiderül. Egy biztonsági őrnél például elengedhetetlen a megfelelő önkontroll, a felelősségtudat, a jó feszültségtűrő képesség. A pszichológiai tesztek fényt deríthetnek az illető munkastílusára is, például hogy mennyire nyitott, kreatív, vagy rugalmas valaki, hogyan tűri a stresszt, vagy hogy szoros irányítás alatt avagy önállóan képes-e jobb teljesítményre. De gondoljunk csak az orvosokra, a gyógypedagógusokra, vagy a tanárokra – ezekben a felelősségteljes munkakörökben különösen fontos a lélektani alkalmasság. Mindenkinél, aki emberekkel dolgozik, vizsgálni kellene, képes-e hosszú távon a pszichés terheket elviselni és alkalmas-e mások irányítására, nevelésére, befolyásolására. Magyarországon a  fegyveres testületek tagjainak – katonáknak, rendőröknek, tűzoltóknak – és a bíráknak kell kötelező pszichológiai alkalmasságvizsgálaton átesniük.   

A csalás szinte kizárt

Nem kell semmi hókusz-pókuszra gondolni: az egyik leggyakrabban használt, úgynevezett Kaliforniai Kérdőív “magyarosított” változata például háromszáz, könnyen értelmezhető, igen/nem-kérdést tartalmaz. “Feszült és nyugtalan vagyok, ha azt gyanítom, hogy mások rossz véleménnyel vannak rólam”; “Zavarban vagyok, ha disznó történeteket hallok” – ilyen és hasonló kérdésekre kell válaszolni.
– Mielőtt legyintenénk, hogy az ilyen teszteket könnyű manipulálni – azaz az elvárt válasznak megfelelően hazudni -, ez azért nem ilyen egyszerű! – tudtuk meg Valastyán Beátától – Akárcsak a hazugságvizsgáló gépnél, itt is beépített “biztonsági kérdések” vizsgálják, hogy füllentettünk-e a válaszadásnál, a tesztet kiértékelő pszichológus pedig az ilyen “csapdák” segítségével könnyen és gyorsan leleplezi a csalást. Ennek ellenére a kérdőíves technikák nem tévedhetetlenek, azonban fontos információt nyújtanak a vizsgált személyről.

Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyám, Nagymamánk, Anyósom, Nővérem és Rokonunk, POÓR BÉLÁNÉ Margit néni volt SOTEX-dolgozó életének 90. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2019. október 25-én (pénteken) 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Engesztelő szentmise lelki üdvéért 2019. október 31-én 18 órakor a Szent István-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és mély gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk CSALA NORBERT tragikus halálának 7. évfordulóján. Lám ennyi az élet, gondoltad-e? Egy pillanat és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat egy csendes sírhalom. Szerető szívekbe örök gyász és fájdalom. Szüleid és testvéred
A Soproni Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt osztályfőnökükre, Burián Györgyre illetve osztálytársaikra, Horváth Lászlóra és Pete Gyulára. Emléküket megőrízzük!
Fájó szívvel emlékezem drága fiamra BALKA ISTVÁNRA 50. születésnapján. Köszönetet mondok volt osztálytársainak és tanárainak, hogy Mihályi Általános Iskola 35. osztálytalálkozójuk alkalmából a megemlékezés virágait a sírján elhelyezték. Köszönettel: édesanyja és Lali
'Másnak talán rég elmúltál, De én látlak holtomiglan: Álmom vagy a valóságban, S valóság vagy álmaimban. Nincs ilyen más, egyetlen voltál. Hálás szívvel köszönjük a Jedlikben, 1999-ben végzett 12/E osztály osztályfőnökének és az osztálytársaknak, drága fiunk SZOMORA GERGELY MÁTÉ sírjánál az álomszép megemlékezést az osztálytalálkozó alkalmából. Szerető születi
„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamám és rokonunk, IVÁNKOVICS ISTVÁNNÉ szül. Bokkon Katalin életének 81. évében elhunyt. Temetése 2019. október 21-én, hétfőn 15 órakor lesz a vitnyédi temetőben. Előtte szentmisét 14.15 órakor tartunk a helyi katolikus templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik vagy megemlékeznek róla. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Én már alszom zúgó lomb alatt, ne zavarjátok édes álmomat. Borulj a síromra csendesen, ne félj, nekem már nem fáj semmi sem. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága gyermekem, édesanyánk, nagymamám, testvérünk, sógornőm és rokonunk, SÁRINÉ VARGA TERÉZ KLÁRA Teca 54 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 21-én, hétfőn 14 órakor lesz a győr-szigeti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, apósom, nagyapánk, sógorunk, keresztapánk, testvérem, nagybátyám és rokonunk, HEGYI FERENC volt autóbusz-vezető életének 85. évében rövid betegség után, csendesen elhunyt. Temetése október 21-én, hétfőn 15 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül is ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, szeressétek egymást, mert én már nem leszek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, apósom, nagypapánk és rokonunk, ALFÖLDI JÓZSEF a Kühne-gyár nyugdíjasa életének 79. évében csendesen elhunyt. Temetése október 22-én, kedden 15 órakor lesz az óvári temetőben. Előtte, 14 órakor engesztelő szentmise az ipartelepi olasz kápolnában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nehéz, küzdelmes volt az életed, amely most véget ért, fáradt, beteg tested megpihenni tér. Lelked velünk marad, szívünk nagyon fáj. Nyugodjál Békében, Drága Édesanyánk. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BUSZNYÁK ISTVÁNNÉ szül. Bella Anna életének 94. évében elhunyt. Temetése 2019. október 22-én, kedden 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, de már nem lehet. Csend ölel át és a szeretet, isten veletek.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH LAJOS életének 69. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése október 21-én, hétfőn 13 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SEBE ALADÁRNÉ szül. Bognár Ágnes hédervári lakos, az Anubisz Kft. hédervári lerakatosa életének 75. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni temetése október 21-én, hétfőn 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a búcsúztatáson részt vesznek, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló férje, családja és a mosonmagyaróvári Anubisz Kft.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, menyem, anyósom, testvérem és rokonunk, KÓSA ZOLTÁN JÓZSEFNÉ szül. Méhes Margit életének 62. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 21-én, hétfőn 16 órakor lesz a győrasszonyfai temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 15.15 órakor mondatunk a helyi templomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk HEGEDŰS LAJOSNÉ Irénke halálának 3. évfordulóján. Évszámra nő a csend, egy angyal haza ment. Mi volna tenni mást: Várni az új találkozást.
ID. FEKETE MIHÁLY volt IKV parkettázója halálának 9. évfordulójára fájó szívvel emlékezünk. Lehunytad a szemed, csendesen elmentél, szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. Bármennyi nap, hónap vagy év teljen is el, akik igazán szerettek, soha nem felednek el.'' Szerető feleséged és családja