Problémás földmegosztás

Tizenhárom évvel később derült ki, hogy Kópházán egy család önkormányzati utat is kapott tulajdonba. Az ügyben rendkívüli testületi ülést hívott össze a kópházi önkormányzat.

– A tizenhárom évvel ezelőtti részarány-földkiosztás után az önkormányzati földút egyik oldalán a Grubitsék, a másik oldalán a mi földünk található. Grubitsék pár évvel ezelőtt megosztást kértek a földjükre, s akkor, a keretmérésből és a földhivatali határozatból derült ki, hogy az a bizonyos önkormányzati földút az ő tulajdonukban van – kezdett történetébe Pinezits János kópházi gazda. – Ez komoly gond számunkra, mivel most építek két nagy gabonatárolót. Ha nem lesz közutam, nem lesz szabad bejárásom a magtárakba, hogyan közelítsem meg a tárolókat? Csak a szomszéd jóindulatára támaszkodhatnék, aki ha szándéknyilatkozatot is tenne, mi a biztosíték arra, hogy évek vagy generációk múltán is megmaradhatna az úthasználati jogom és a bejáróm?

Rosszul ábrázolták a térképen

– A problémát alapvetően az út térképi ábrázolásának a hibája jelenti: a valóságos út a papíron földterületként, a földterület útként van nyilvántartva – folytatta Pinezits János. – Mi azt szeretnénk, ha az eredeti, tizenhárom évvel ezelőtti állapot maradhatna meg. Ehhez most hét földtulajdonosnak és az önkormányzatnak kell egységesen átbeszélni a tulajdonlások kérdését. A problémát csak közös erővel lehet mindenki megelégedésére megoldani, hiszen a földhatárok rendezetlensége csak folyamatos torzsalkodást, ellenségeskedést szülne.

Más használja a földet

– Azzal, hogy a földünkön út van, s ez művelés alól kivett terület, rögtön 2,6 aranykorona értéket veszítettünk, ami hozzávetőlegesen kétezer négyzetméterrel kevesebb szántót jelent a számunkra, mint amit a részarány-földkiadáskor kaptunk. A térképen önkormányzati útként feltüntetett területet most Pinezitsék és egy másik szomszéd használja – mondta Grubits Józsefné. – Nekünk nem kell az út, földet adjanak helyette. Az önkormányzattal is beszéltünk, ők hajlanak arra, hogy közösen megoldást találjunk a problémára.

Testületi ülés az ügyben

– Az ügyben most szerdán este 6-kor rendkívüli testületi ülést hívtunk össze, amelyre várjuk az összes érintett földtulajdonost is. Minden további az ott elhangzottaktól függ – jelentette ki Pilsits Mária, Kópháza polgármestere.
– A Grubits család kérelmére indult osztatlan közös részaránytulajdon megszüntetésére irányuló eljárásban a Soproni Földhivatal a keretmérés során megállapította, hogy a földrészlet természetbeni és térképi állapota eltérő – tudtuk meg dr. Kövér Krisztinától, a Soproni Földhivatal jogászától. – Az ingatlan északnyugati oldalát alkotó, természetben használt út nem azonos a nyilvántartásban szereplő önkormányzati úttal, hanem az teljes egészében az érintett földtulajdonosok földjén húzódik. Az önkormányzati út a természetben művelés alatt álló terület. Az általunk meghozott telekmegosztó határozatot megyei szinten helyben hagyták.

Közös megállapodás kell

– Az érintett földtulajdonosok és az önkormányzat közösen megállapodhatnak a telekhatár-rendezés kérdésében – folytatta a jogász. – Amennyiben az együttesen benyújtott rendezési beadvány megfelel a törvényi előírásoknak, nem lesz akadálya a földhivatali ügyintézésnek. A hibás térképi ábrázolás okának megállapítása nem a földhivatal hatáskörébe tartozik, a közigazgatási határozat felülvizsgálatára a megyei bíróság jogosult.

Gyász
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, Horváth Zoltán halálának 2. évfordulójára Már csak emlék vagy, s ez oly nehéz. Hisz úgy fáj a szívünk, hogy elmentél. Elhívtak tőlünk a távoli fények, De mi még most is visszavárunk téged. Tudjuk hogy nem jöhetsz. Így tovább könnyezünk, Fájó szívvel, gyertyalánggal rád emlékezünk. Szerető feleséged, lányaid, unokáid és vejeid
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, MOLNÁR ISTVÁN bágyogszováti születésű, volt kőszegi lakos halálának 3. évfordulójára. Az idő múlik, a fájdalom nem. Míg élünk emlékezünk. Fájó szívű Édesanyád, Feleséged, Kislányod és Öcséd
„Csillag volt, mert szívből szeretett, mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre ott marad. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagyapám, testvérem, apósom, sógorom és rokonunk, REISINGER NÁNDOR életének 83. évében, házasságának 57. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz a ravazdi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 14 órakor mondatunk a helyi templomban. Kérjük, szerettünktől egy szál virággal búcsúzzanak. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Férjem, Édesapánk, Nagyapánk, Dédnagypapám, Apósunk és Rokonunk, SZABADOS EGON életének 90. évében visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 13 órakor lesz a Szent Imre-altemplomban, szentmisével egybekötve. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A virágra szánt összeget kérjük a templom javára felajánlani. Gyászoló Család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Itt hagytál minden álmot, vágyat, nem mesélsz már az unokáknak, csak a bánat és könny marad utánad. Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk, keresztapánk, LÁNYI ZOLTÁN 2019. október 16-án, 68 éves korában hirtelenséggel itt hagyott bennünket. Szeretett halottunktól 2019. október 24-én, csütörtökön 16 órakor veszünk végső búcsút az Écs-falusi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 15.15 órakor mondatunk a helyi templomban. Gyászoló család
„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendesen, mert én a szívetekben élek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink, testvérem és rokonunk, CSEH FERENCNÉ szül. Major Anna volt Kótai Jenőné életének 88. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz a mosoni temetőben. Előtte, 14.30 órakor engesztelő szentmise a temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihen a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Feleségem, Édesanyám, Nagymamám, Sógornőm és Rokonunk, SOÓS ZOLTÁNNÉ szül. Bajcsi Luca volt gönyűi lakos életének 78. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 13 órakor lesz a győri Szent Imre-templomban, szentmisével egybekötve. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk LENCSE IMRE halálának 2. évfordulóján. Elhagytad a házat amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár az ősz a tél a tavasz, bármilyen szép is Nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. Kérjük az Istent hogy jól bánjon Veled, helyettünk angyalok simogassák a fejed. Olyan drága voltál nekünk hogy azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi! Bánatos feleséged, fiaid és családja
A Nagylózsi Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói az 50 éves találkozó alkalmából szeretettel emlékeznek elhunyt tanáraikra: PÁL TIBOR igazgató FERSLI IMRE osztályfőnök PÁL TIBORNÉ SIPOS LAJOS BAKONYI ISTVÁN és elhunyt osztálytársaikra: HORVÁTH PIROSKA REINHOFFER ANDRÁS Emléküket megőrizzük!
A volt Szamuely Tibor Közgazdasági Szakközépiskola 1984-ben végzett 4/a. osztályának diákjai 35 éves érettségi találkozójukon szeretettel emlékeznek BÉKÉSI IMRE tanárukra és LAUER KRISZTINA osztálytársukra. Emléküket nem feledjük
Fájó szívvel emlékezünk BABOS BÉLÁNÉ (Erzsike, Böbe) halálának 5. évfordulójára A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre Rád emlékeztet. Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk BÖRZSEI JÓZSEF halálának 1. évfordulóján Csendes a temető, nem jön felelet. Arcomat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden kezem pihentetem, itt vagyok nálad, rád emlékezem. Ha majd egyszer én is lehunyom a szemem, nem fáj már semmi, mert ott leszel velem. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Örökre szerető feleséged, lányod, fiaid, menyed és unokáid
Fájó szívvel emlékezünk CZUPY JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizzük szívünkben örökké. Szerető családod
Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek. A rábapatonai Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói 50 éves osztálytalálkozójuk alkalmából fájó szívvel emlékeznek elhunyt igazgatójukra MOGYORÓSI FERENCRE, osztályfőnökükre DRESCHER NÁNDORNÉRA. Osztálytársaikra: BÁN TIBORRA, BOGNÁR FERENCRE, NAGY DEZSŐRE, MEZŐ ANTALRA, RÁCZ ANNÁRA. Emléküket megőrizzük.
Szeretettel gondolunk volt tanárainkra és Rátok az 55 éves érettségi találkozón: FÁBIÁN MARGIT, HORVÁTH MÁRTA, JANEK ARANKA, KOTÁLIK ERZSÉBET, NAGYPÁLI ÉVA, NÁDOR ÉVA NÉMETH ÉVA, Zrínyi Ilona Gimnázium, 4/A