Megvédik a Doborjánit

Szerkesztőségünket az elmúlt napokban sokan megkeresték, hogy kiálljanak a Doborjáni-iskola mellett. A szülők és a szakmai szervezetek egyaránt elégedettek az ott folyó munkával. A lapunknak is nyilatkozó Rákosi Lászlóné tovább harcol az igazáért, az ombudsmanhoz fordul.

„ Határozottan visszautasítjuk az intézmény vezetését és a dolgozókat ért vádakat – reagált a Doborjáni-iskola nevelőtestülete a Doborjáni: Rendőri túlkapás? című múlt pénteki írásra. – Iskolánkban jól felkészült pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, akik szeretettel bánnak velük és tiszteletben tartják a gyermeki jogokat. Nemcsak a városból bejáró, hanem folyamatosan az intézményben élő gyermekeket is külső szakmai szervezetek kérdezik meg arról, hogyan érzik magukat, s hogy nincsenek-e sérelmeik. Ezek a vizsgálatok soha nem jelezték, hogy a gyermekeket bántalmaznák. Elveink között eddig sem szerepelt és ezután sem fog szerepelni a tanulók testi vagy lelki bántalmazása. A megyei közgyűlés negyedszer bízta meg Csizovszki Sándort az intézmény vezetésével, a bizalom a nevelőtestület részéről is fennáll. Tantestületünk töretlen hittel és szakmai elkötelezettséggel végzi a munkáját” – jelentik ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott levélben.
A Nyugat-dunántúli Gyógypedagógiai Intézmények Szakmai Munkaközössége is megkereste szerkesztőségünket. „A munkaközösség ismeri az intézmény szakmai munkáját, eredményeit. Tapasztalata és véleménye az, hogy az intézmény feltételrendszere és szakmai eredményei országosan is kiemelkedők. Ez számunkra konkrét, ismert és tapasztalatokon nyugvó tény! Szolidárisak vagyunk az intézmény dolgozóival, és tapasztalatból tudjuk, hogy a napi munka az ilyen típusú intézményekben különösen emberpróbáló feladat, melyhez elhivatottságon kívül a külső megerősítés elengedhetetlen” – olvasható az üzenetben.
Az írásra több olvasónk is reagált. Egyikőjük, Simonis Mihályné lapunknak elmondta, a kisfia tíz éve jár a Doborjániba, s ezen idő alatt csak pozitív tapasztalatokat szereztek. – A nevelők, a pedagógusok mind készségesek, úgy bánnak a diákokkal, mintha a saját gyermekeik lennének.
– Az igazgatót szakmailag felkészült és gyermekszerető szakembernek ismertük meg. Az itt tanulók Sándor bácsinak szólítják az igazgatót, ez is mutatja, mennyire családias a légkör – mondja Hajnal Ildikó. Hasonlóan sértőnek és elítélendőnek vélte a Csizovszki Sándort ért vádakat Bindes Ferenc, a Szent György-plébánia plébánosa. – A diákok közül többen bérmálásra készülnek, és rendszeresen bejárnak hozzám – tette hozzá. – A beszélgetéseken sohasem merült fel, hogy bármelyikőjüket is bántalmaznák. Sőt, éppen ellenkezőleg, felszabadultnak és szeretetre éheseknek ismertem meg őket.
A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai rendszeresen kilátogatnak az iskolába, közös programokat is szerveznek. Mint azt Tamás Józsefné, a soproni csoport vezetője elmondta, az eddigi együttműködésük alatt egyszer sem merült fel, hogy a nevelők közül bárki is bántalmazta volna a tanulókat.

Rákosiné az ombudsmanhoz fordul

– A végsőkig elmegyek, hogy bebizonyítsam az igazamat. Most már nem hagyhatom ennyiben – jelenti ki Rákosi Lászlóné. – Ha kell, akkor levelet írok az ombudsmannak. Én ugyanis úgy látom, hogy a Doborjáni bentlakóit nem védi meg senki. A gyám, valamint az iskola jogi képviselője az intézmény alkalmazásában áll. Így persze hogy nem derülnek ki a visszásságok. Fájó számomra, hogy az ott élő gyerekeket soha semmiben nem kérdezik meg. A bejáró gyerekek szülei azt mondják, elégedettek az iskolával. Persze, de az ő helyzetük más, mellettük ott vannak a szüleik.

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.