Kukorelliné Etl Erika

Kukorelliné Etl Erika, a győri Vocational Academy matematikatanára nyugdíjazásakor elhatározta, hogy szakít a katedrával.

Kategória: középiskolai tanár

Név: Kukorelliné Etl Erika
Vocational Academy, Győr

Kukorelliné Etl Erika, a győri Vocational Academy matematikatanára nyugdíjazásakor elhatározta, hogy szakít a katedrával. Fél évig bírta, aztán visszahúzott a szíve a gyerekekhez…
 
A ma már óraadóként dolgozó tanárnő világéletében arra törekedett, hogy ne csak egyszerűen átadja a tananyagot a diákjainak, hanem gondolkodni is megtanítsa őket. Azt is bátran vállalja, hogy egy pedagógusnak igenis meg kell szerettetnie magát a gyerekekkel, még akkor is, ha ezzel – népszerűséghajhászásnak tartva – több kollégája nem ért egyet.

– Egy új osztálynál az első két hónap mindig azzal telik, hogy megszeressenek a diákok. Ha ez sikerül, a kedvemért még a matematikát vagy a fizikát is hajlandóak megtanulni – mondja a tanárnő, aki többször is ráébredt arra, hogy „tanítás nélkül nem élet az élet”. Hiába tett egy kis kitérőt egy nyugodtabb állás felé, hétévi pályaválasztási tanácsadói munka után rá kellett jönnie, hogy az a munka – hiába szélesítette a látókörét – nem neki való: jobban érzi magát a gyerekek között. Nem tudott kibújni a bőréből akkor sem, amikor nyugdíjba ment.
Ez a pszichológiai érzék különösen elkel a kamaszoknál, akik kemény diók. Látszólag, Kukorelliné szerint ugyanis sokan a látszat alapján ítélik meg – rosszul – a gyerekeket.

– Rengetegszer hallom, hogy a mai fiatalok ilyenek meg olyanok, pedig nincs velük semmi baj, csak kamaszok. Időt kell szánni rá, hogy a viselkedésük, a gondjaik mögé nézzünk, hogy megismerjük őket, mindegyikükhöz meg kell találni a kulcsot. Közel kell engednünk magunkhoz őket!

Ez nem mindig könnyű, amikor a kamaszok próbálgatják az „oroszlánkörmeiket”, Kukorelliné mégsem nyúl soha a szokásos fegyelmező módszerekhez. A világért sem írna be például a diákok ellenőrzőjébe.

– Ha írnék a szülőnek, hogy problémám van a gyerekével, az olyan lenne, mintha ő levelezne velem azért, mert a csemetéje nem dobja be a szennyesbe a ruháját. Ha gondom van, nekünk kettőnknek kell megoldanunk, és szerencsére ez általában sikerül is. Most már, hogy nyugdíjasként nincs akkora felelősség a vállamon, még jobban élvezem a tanítás minden percét.

Ajánló: Finta Violetta előbb a tanítványa volt, majd kollégája lett a tanárnőnek, akit egyben a példaképének is tart.
– Ő nemcsak a katedrán tanár, hanem az órákon kívül is, őszintén érdeklődik minden diákja iránt. Korábban a Bartók általános iskolában dolgoztunk együtt, s most látom csak, mennyire megtalálja a hangot a középiskolásokkal is; sokukkal még az interneten keresztül is tartja a kapcsolatot! Nem tekintélyelvűen, erőszakkal akarja „beleverni” a gyerekekbe az anyagot, hanem megnyeri őket az „ügynek”. A diákjai megbíznak benne, adnak a szavára, emberként is sokra tartják. Szülők, gyerekek, kollégák egyaránt bizalommal fordulhatnak hozzá bármilyen problémával. Igyekszem úgy tanítani, ahogy ő, bár van még mit tanulnom!
 

Igazgató: Benkő Csabáné:
– A diákok legkedvesebb tanárainak egyike, akit talán a mérhetetlen gyerekszeretetével lehetne leginkább jellemezni. Ez a gyerekszeretet a fő vezérfonala a tanítási módszerének is, a személyiségén keresztül sikerül megszerettetnie a matematikát a diákjaival. Pedig ez nem könnyű, figyelembe véve, hogy a középiskolában összeverbuválódó osztályokban ahány gyerek, annyi szinten állnak, ami a tudásukat illeti. Rendkívül toleráns, a tanítványai életében egy kicsit pótszülői szerepet is vállal, megosztják vele a legtitkosabb dolgaikat, gondolataikat is. Fontos az is, hogy kiváló a humorérzéke, ezzel tudja oldani a feszültséget: egy kis humorral a gyerekek nem esnek kétségbe a matematika magasságaitól sem.   
 

Palócz Vivien:
– Segítőkész, az ember mindig megérti, amit magyaráz, sokszor játékosan érteti meg velünk a matekot.
 
Fábián Zsófia:
– Mindent megtesz, hogy megértsük és megtanuljuk az anyagot, még a szünetekben is „feláldozza magát” és itt marad segíteni.
 
Rigó Alojz:
– Mindig van türelme a gyerekekhez, mindenkire külön odafigyel, és nagyon közvetlen velünk.

Kedves Olvasónk!
Ha Ön is úgy gondolja, hogy bármelyik jelöltet szívesen támogatná  szavazatával illetve jelölné valamelyik kategóriába, akkor nem kell mást tennie mint a [email protected] e-mail címre elküldenie annak a tanárnak a nevét, akire szavazni szeretne (vagy jelölni), és természetesen az Ön nevét és telefonszámát, hogy éresíteni tudjuk ha Önre mosolyog a szerencse. Örömmel vennénk ha szavazatát ill. jelölését röviden néhány sorban megindokolná.

További részletek a kampányról itt >>

Gyász
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesapám, Nagyapánk, Isten Veled! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapám, nagyapánk, SZABÓ BÉLA életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 23-án (szerdán) 14 órakor lesz a fertőd-süttöri temetőben. Előtte, 13.30 órakor engesztelő szentmisét mondatunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elgyötört testem örökre megpihent, Uram, fogadd be hozzád lelkemet! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSISZÁR LÁSZLÓNÉ szül. Szalai Mária Magdolna életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 13.30 órakor lesz a röjtöki temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 12.45 órakor lesz a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesanyánk, Isten Veled! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÉTER-WERR MARGIT Mancika volt fogorvosi asszisztens, pannonhalmi lakos 78 éves korában elhunyt. Szentmisével egybekötött búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 15 órakor lesz a győri Szent Imre-templomban. Gyászoló család
„Elmegyek, mert el kell mennem... az elválás nagyon nehéz... belátom! Szólítottak, nincs mit tennem... isten veled, földi élet, család, s barátok!” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett testvérünk, sógorunk, rokonunk és barátunk, SIMON LAJOS „CSUCSU” börcsi születésű, rábapatonai lakos életének 67. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 25-én, pénteken 16 órakor lesz a börcsi temetőben. Előtte engesztelő szentmise 15.15 órakor lesz a római katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillag szemed. Vigyázunk az álmodra, te csak aludjál! Kedves Szerettünk, Isten Veled! Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédink, anyósom és rokonunk, HIDEG JÁNOSNÉ szül. Benczik Irén csornai lakos életének 82. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 24-én 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise a temetés napján, 18 órakor a helyi premontrei templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szerető Férjem, Édesapánk, Nagypapánk, Dédnagypapánk, Testvérem és Rokonunk, GRÁFI JÓZSEF életének 96. évében elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz az öttevényi régi temetőben. Előtte, 14.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk az evangélikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló Család
„Mikor az erőm elhagyott és lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átkarolt az Isten. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY LÁSZLÓ F.f.M.g-i szőlő-, gyümölcstermesztési szaktechnikus életének 76. évében elhunyt. Temetése 2019. október 25-én, pénteken 10.30 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem sokat, de már nem lehet. Az örök haza vár, isten veletek. A lelketek mélyén mindig ott leszek, soha ne felejtsetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS ANTAL volt Győr, Földes G. utca 13. sz. alatti lakos életének 69. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 24-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
„Váratlanul élt halálod, búcsú nélkül mentél el, aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, TRIPAM MIKLÓS életének 80. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 14.30 órakor lesz a beledi temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 14 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapám, KATÓ IMRE 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 25-én 12 órakor lesz a szili temetőben. Előtte engesztelő szentmise a helyi templomban. Egyben köszönetet mondok mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászomban osztoznak. Gyászoló lánya
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALÁZS CSABA a Horváth Lovas Kft. dolgozója 56 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 17 órakor lesz a győrzámolyi temetőben. Előtte, 16.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk a helyi templomban. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy BALOGH GYULA ácsi születésű, kónyi lakos életének 70. évében elhunyt. Temetése október 25-én 15 órakor lesz a kónyi temetőben. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapám, nagypapánk és rokonunk, MAGYAR ATTILA SÁNDOR (régi közmű-dolgozó) életének 73. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 25-én, pénteken 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARCZA KÁROLY életének 75. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 25-én, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kegyeletüket, kérjük, egy szál virággal róják le. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel emlékezünk VARGA LÁSZLÓNÉ szül: Nyikos Anna halálának 15. évfordulóján. A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre emlékeztet Rád. Szerető férjed és fiad.