Keverik a nagy nemzeti ünnepeket

A diákok keverik a nagy nemzeti ünnepeket, 1956-ról pedig különösen keveset tudnak – állapította meg egy nemrég elkészült tanulmány. A soproni tapasztalatok hasonlóak.

Hétszázöt középiskolás és frissen érettségizett fiatal, valamint negyvenegy általános, illetve középiskolai tanár körében végzett felmérést a Szocio-Gráf Piac- és Közvéleménykutató Intézet. A tanulmányból kiderül, hogy a diákok ismeretei hiányosak a nagy magyar nemzeti ünnepekkel kapcsolatban, gyakran keverik a történelmi eseményeket, s főként a szereplőket.

Szegényes segédanyag

Hogy a tanulók mennyit tudnak a magyar történelem jeles napjairól, az egyértelműen pedagógusfüggő. Az általános iskolákban mindössze 1–2 órát, a középiskolákban már 5–6 órát szánnak a tanárok a történelmi események felidézésére. A megkérdezett pedagógusok elmondták, ehhez szegényes segédanyag áll rendelkezésükre. A diákok húsz százaléka ugyanakkor azt állította, hogy 1956-ról egyáltalán nem tanult az iskolában…
Az összegzés szerint a fél évszázada történteket csak minden tizedik diák tartja a három legnagyobb nemzeti tett egyikének. Nagy Imrét minden ötödik diák sorolja a legjelentősebb hazai történelmi személyiségek közé. A forradalom kitörésének okai között a többség az idegen megszállást említi. Negatív érdekessége a felmérésnek, hogy a történelmi személyiségeket teljesen keverik a fiatalok. Az 1956-os forradalomban részt vett legjelentősebb történelmi alakok közé sokan Kossuth, Petőfi, Sztálin nevét is beírták.

Az internet segíthet

A pedagógusok szerint a tudásgyarapítás egyik eszköze az internet lehet, amit a tanulók nemcsak játékra, hanem például kutatómunkára, kiselőadásokra való felkészülésre is használhatnak. Szakemberek már tervezik egy, az 1956-os forradalommal foglalkozó számítógépes játék bevezetését is, amitől azt remélik, hogy a fél évszázada történtekről az eddigieknél átfogóbb információkat nyújt majd a fiataloknak.

Nehezen tudják értelmezni

– Az én tapasztalatom is az, hogy a diákok általánosságban kevesebbet tudnak 1956-ról, mint a többi nemzeti ünnepről – mondja a felmérésről a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium történelem szakos tanára, Kasznár Éva, aki szerint ’56 személyiségei és tevékenységük sokkal kevésbé ismertek, mint például Szent István vagy az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményei, résztvevői. A soproni pedagógus szerint a diákok nehezen tudják rendszerezni, értelmezni az eseményeket, a szubjektív értékeléseket és a sokféle információt. – Az 1956-os forradalommal kapcsolatos mai feszültségek és érzelmi megnyilvánulások zavarba hozzák a diákokat, ezért leginkább hárítják a témával kapcsolatos állásfoglalást. Pk a pontos tünetei a társadalomban tapasztalható zavarodottságnak, hiszen valószínűleg a családjuktól, illetve sok esetben az iskolától sem kapnak egyértelmű, világos információkat.
Kasznár tanárnő véleménye annyiban eltér a felmérés eredményétől, hogy szerinte segédanyagokban és szakirodalomban nincs hiány, mind a tanárok, mind a diákok bőven találnak érdeklődésüknek megfelelő szakirodalmat, és a vasvillás diákok előszeretettel élnek is az internet nyújtotta lehetőségekkel.

„ Házi felmérés” 1956-ról

A VasVilla végzősei között Kasznár Éva tanárnő gyors felmérést készített az 1956-os forradalomról. Ebből kiderül, 42 diákból 32 elégedett az iskolában történő nemzeti ünnepekről való megemlékezés színvonalával. A többség (31) a három legnagyobb nemzeti ünnep közé sorolja ’56-ot. A forradalom kitörésének okait tekintve 21 tanuló a politikai helyzetet, 12-en a szovjet elnyomást, 5-en a rossz életkörülményeket jelölték meg. 15 diáknak nincs konkrét elképzelése erről a kérdésről. Huszonhárman gondolták úgy, hogy a fél évszázada történtek ma példaként szolgálnak. A jelentős alakok megnevezése vegyes képet mutatott: nyolcan Nagy Imrét, öten Kádár Jánost, hárman Rajk Lászlót, ketten Rákosi Mátyást írták. Huszonnyolc diák tartózkodott a válaszadástól.

Két lépésben megduplázódik a kistelepülésen szolgáló lelkészek támogatása
A közösségek alapvetően önfenntartók, a hívek adják lelkészeik fizetését, de van olyan a közösség, ahol ez az önfenntartó erő már kevés.
Új művek komponálására hívják a fiatal magyar zeneszerzőket
Az alkotásokat szeptember 1-je éjfélig várják.
Emelt bérajánlatot kapnak a szakképzésben oktatók
A kormány célja, hogy jobb és gyakorlatiasabb legyen a szakképzés, ennek egyik fontos feltétele, hogy az oktatók nagyobb megbecsülést kapjanak.
Megszűnik a tűzgyújtási tilalom az Alföldön is
Az ország teljes területén engedélyezett lesz a tűzrakás az előírások betartása mellett.
Gyász
„Elnémult egy hang, a szíve utolsót dobbant, lehullt egy fénylő csillag, megkondult az égi harang. Ő volt a jóság példája, a szeretet mintája. Nem hagyott itt minket, csak előrement. Szeretete szívünkben örökké él. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamám, anyósom és rokonunk, MOLNÁR LÁSZLÓNÉ szül. Babos Piroska, a SOTEX volt dolgozója életének 55. évében, türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt. Szerettünk végső nyugalomra helyezése 2020. június 3-án, szerdán 16.30 órakor lesz az ágfalvi temetőben. Utána engesztelő szentmisét mondatunk a helyi katolikus templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Hadd menjek, Istenem, mindig feléd, fájdalmak útjain mindig feléd. Ó, sok keresztje van, de ez az én utam. Mert hozzád visz, Uram, mindig feléd. (Sarah Fuller Flower Adams) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BENCZÚR LAJOS LÁSZLÓ 79 éves korában, rövid betegség után elhunyt. Temetése 2020. június 4-én, csütörtökön 15 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A gyászoló család
„Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájdalommal tudatjuk, hogy férjem, édesapám, apósom, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, KECSKÉS JÁNOS életének 80. évében elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra a győr-szabadhegyi Szabadi úti köztemető 18-as parcellájában. Gyászoló család
„Úgy volt ő jó, ahogy volt, ahogy élt, hitt és remélt. Ahogy szeretett, ahogy az emberekre tekintett. Úgy volt ő jó, ahogy volt, bárcsak volna, bárcsak lenne még! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TEIDL VIKTORNÉ szül. Ksuz Erzsébet életének 71. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 3-án, szerdán 15 órakor lesz a nagyszentjánosi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
DR. KASZÁS ÉVA orvos május 25-én délben elment közülünk. 84 évet élt nyugalomban, boldogságban, fiai szeretetében, gondoskodásában. Elköszön minden rokonától, ismerősétől. „Hol megtalálsz engem, ne gyere a síromhoz. Ott nem fogsz megtalálni, tedd le a gyászodat. Hideg föld nem tud engem megtartani. Én a szelekkel költözöm, amelyek meglátogatnak téged nyári napokon. (Jessica Koch)
Értesítjük mindazokat, akik szerették és ismerték, hogy felejthetetlen halottunk, FLEISCHHACKER IMRE hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. június 5-én 15 órakor lesz a soproni evangélikus temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, sírjára virágot helyeznek, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk, rokonunk, KŐVÁRY LÁSZLÓ életének 74. évében elhunyt. Hamvait 2020. május 28-án szűk családi körben helyeztük végső nyugalomra a győr-nádorvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik sírjára a kegyelet virágait elhelyezik, és mély gyászunkban velünk éreznek. Parcella: UK, sor: XLIV(44.), szám: 26. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapám, apósom, NÉMETH DÉNES ménfőcsanaki lakos életének 62. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése gyászmisével egybekötve 2020. június 2-án, kedden 13 órakor lesz a győri Szentlélek-templom altemplomában. Kérjük, hogy a hely szűke miatt ne hozzanak virágot, az erre szánt összeg a templom javára, a perselybe dobható. Csanaki egyházközségi kötődése emlékére - és annak, aki itt szeretne tőle elbúcsúzni - 2020. június 6-án, szombaton 18 órakor lesz megemlékező szentmise a csanaki templomban. Köszönjük mindazoknak, akik valamelyik megemlékezésen együtt lesznek velünk. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Együttérző szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SAMU LAJOS (Lalika) 50 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 2-án, kedden 15 órakor lesz a győrasszonyfai temetőben. Győrasszonyfa Község Önkormányzata
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy nagynénénk, TEMESI TIBORNÉ szül. Huber Klára életének 82. évében és unokatestvérünk, IFJ.TEMESI TIBOR életének 58. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatójuk 2020. június 3-án, szerdán 15 órakor lesz a győr-szigeti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjukra elkísérik őket. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapám, öcsém, TÖLGYESI ISTVÁN életének 66. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. június 2-án 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett nagypapánk, LAMPERT JÓZSEF GÉZA életének 90. évében elhunyt. Temetése 2020. május 31-én, vasárnap 13 órakor lesz a téti evangélikus temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH LAJOS halálának 1. évfordulóján Addig vagy boldog míg van aki szeret, aki a bajban is fogja két kezed. S hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha nincs már veled. Amíg élünk szeretünk és nem feledünk téged. Gyászolják édesanyja, felesége, gyermekei és a család
Fájó szívvel emlékezünk SZŰCS GÉZA halálának 2. évfordulóján. Múlnak az évek egymás után sorban, szívünkben a szeretet nem múlik el soha. Érezzük, hogy itt vagy velünk, ha felnézünk az égre, egy csillag mindig fényesebben ragyog nekünk a földre. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart szívünkben a Rád emlékezés. Szerető feleséged, fiad, lányod és unokáid.
Szomorú szívvel emlékezünk BARACSKAI LÁSZLÓ volt ravazdi lakos halálnak 1. évfordulójára! Akiknek fontos voltál, azoknak fontos vagy ma is, akik szerettek, azok szeretnek ma is. Köszönünk minden szép emléket, amit nekünk hagytál, szívünkben örökké élsz. Szerető feleséged és családod