Ketten vették fel jutalmukat

A megye 9 városi polgármestere közül hárman kaptak jutalmat, azonban csak ketten vették fel pénzüket.

Közülük azonban csak ketten vettek fel. A képviselőtestületek és az elöljárók az utóbbi hat évben egyre nagyobb visszafogottságot tanúsítanak decemberben.

Stipkovits Pál mosonmagyaróvári polgármesternek kéthavi bruttó bérének megfelelő, 912 ezer forintos jutalmat szavazott meg év végén a helyi képvise lő-testület. Ezzel – csakúgy, mint egy évvel korábban, amikor 1.012.500 forintot hagytak jóvá neki – a szocialista politikus kapta a legnagyobb év végi apanázst a megye városi vezetői közül – igaz, ő az összeg felét felajánlotta a harangjáték működtetésére.

Sopron vezetője, a szintén szocialista Walter Dezső ugyan hathavi járandó ságát is felvehette volna prémiumként, mert erre bólintott rá a közgyűlés. A politikus – 2003 végéhez hasonlóan – ezúttal sem élt a lehetőséggel, s a 3.979.800 forintot a helyi Erzsébet-kórház alapít ványának utalta át.

A másik hét város irányítói közül csak a pannonhalmi Pánczél Benedek munkáját honorálták pluszpénzzel a képviselők. Ő bruttó bérének 60 százalékához, 247.500 forinthoz jutott így hozzá. A Kisalföld a polgármesteri hivataloktól kérte meg a közérdekűnek számító információt.

Eszerint Győrben, Kapuváron, Csornán, Fertődön, Téten és Jánossomor ján nem fizettek ki effajta „karácsonyi ajándékot”. Két városi polgár mester az első félévben is kapott jutalmat: a győri Balogh József háromhavi fizetésének megfelelőt (1 millió 485 ezer forintot), míg Stipkovits Pál kéthavi pluszpénzt, amit az MTE 1904 sportegyesü letnek ajánlott fel. A szintén nagy önkormányzatnak számító megyei vezetőjének, a fideszes Szakács Imrének kéthavi illetményt, bruttó egymillió forintot szavazott meg jutalomként a közgyűlés tavaly novemberben. A jutalmazást a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló törvény teszi lehetővé.

E szerint „a képviselő-testület jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján”, s ennek összege egy esztendőben legfeljebb az illetmény hatszorosa lehet. Ezen felül a jogszabályok kötelezően írják elő a tizenharmadik havi bér kifizetését a települések irányítóinak. 

Az utóbbi években az önkormányzatok és a polgármesterek visszafogottabban bánnak az év végi prémiumokkal. A megye városi vezetői 1999-ben 2 millió 33 ezer, 2000-ben 6 millió 530 ezer, 2001-ben 2 millió 102 ezer, 2002-ben 1 millió 375 ezer, 2003-ban 1.326.500 forint jutal mat kaptak, míg 2004 decemberében csupán 1.159.500 forintot.

(A felsorolásba csak azokat az összegeket számítottuk bele, amelyeket az érintettek valóban felvettek.)

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei