Keresztutak a püspökerdei csendben

Révfaluban, a Szentháromság-templom előtt gyülekezünk. Este nyolc óra van. Kaposi Gábor egyetemi lelkész tart püspökerdei keresztutat fiataloknak (Via Crucis by night). Száznál is többen vagyunk. Felmegyünk a töltésre, és ahogy haladunk a Püspökerdő felé, úgy ül el a város zaja.

Papnövendékek, bencés diákok, hallgatók társaságában a Széchenyi István Egyetem campusa mellett megyünk el. Egy város a városban. A modern kollégium ablakai a Mosoni-Dunára néznek, és minden ablak reményteli várakozással nyílik a „nagybetűs” felé. Elérünk a töltéslejáróhoz. Végül csak a csönd marad, meg a hold vékony sarlója az égen. Sorra gyúlnak a fáklyák. 

Gábor atya elmondja, hogy egy piarista szerzetes, Lénárd Ödön keresztúti elmélkedéseit választotta a stációkhoz. Lénárd Ödön 2003-ban halt meg. 1948 és 1977 között három szakaszban tizennyolc és fél évre zárták börtönbe. Minden módon próbálták ellehetetleníteni, még akkor is, amikor átmenetileg szabad lehetett. 

Minden stációnál közös ének és rövid imádság előzi meg a felolvasást. 

Jézust halálra ítélik

„Az evangéliumnak egyik legkevésbé megtartott parancsa, hogy ne ítéljetek! … Szent Ágoston halhatatlan mondása: »Az Úristennek nagyon sok ellensége van a barátai között, és nagyon sok barátja van az ellenségei között!« S nem az a fontos, hogy a másik ember – akár a másik keresztény, akár én magam –, az Úristen barátjának vagy ellenségének tartom magam, hanem hogy végül Ő kinek, minek fog tartani engem.”

Vállára veszi a keresztet 

„…nekünk is – újra és újra – keresztre kell feszülnünk. Mindennapjaink, óráink keresztjére, hol kevesebbszer, hol többször különböző keresztjeire, a világ nagy keresztjére, a mindennapok történeteinek a keresztjére, szomszédaink, embertársaink keresztjére, betegségeink és szenvedéseink, saját magunk összevissza személyiségének a keresztjére. … Krisztus minden nap, minden percben, az egész földön keresztre feszül bennünk, mindnyájunkban, akik megértjük és szeretjük Őt.” 

Először esik el a kereszt alatt 

„Krisztus elbukik, és mi elbukunk Őbenne. És Ő elbukik mibennünk. Nem egyszerűen a Golgotán bukik el akár először, akár másodszor, harmadszor… pillanatonként bukik el bennünk. És ezt meg kell értenünk, hogyha hozzá tartozunk: nem tudunk Nélküle semmit sem csinálni. Az a Krisztus, aki nem volt bűnös, nem hangoztatta az ártatlanságát!”

Anyjával találkozik 

„… Az Úristen az embert a szüleivel gondolta el. És Krisztus még a halálba menve is találkozik az édesanyjával. És mindazok, akik itt a földön nem találkoztak, nem megfelelően találkoztak, hűtlenül találkoztak az édesanyjukkal, azoknak csak egy mentsváruk és egy lehetőségük van az életben, hogy a Golgotán, a maguk golgotáján találkozzanak mindnyájunk édesanyjával, a Szűzanyával és Rajta keresztül mindnyájunk Megváltójával, az Ő Fiával, Krisztussal, aki Mária révén mindnyájunk testvére is.”

Cirenei Simon segít Jézusnak 

„Megkérdezhetnénk magunktól: voltál már egyáltalán az életben Cirenei Simon? Nem keresed a kibúvókat kicsi és nagy dolgokban? … Legalább amikor szembenézünk ezzel az állomással, szálljon belénk az az elhatározás, hogy nemcsak terhet, nemcsak kifejezetten Krisztus terhét, de minden embertestvérünk terhét mi is hordozni fogjuk, legalább lélekben, imádságban, szeretetben, odaadásban.” 

Veronika megtörli Jézus arcát

„…a szerető segítség nem jelenti azt, hogy föltétlenül mázsákat cipeljek a vállamon. Szeret az is, aki letörli azt a verejtékező arcot… De még kendőre sincs szükség! Oda se kell férkőzni a tömegben! Ha megértő, szerető szemmel végigsimítom az arcát, a szem sugara többet ér, mint a kendő.”

Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt

„Nem az a kérdés, hogy elesünk-e, hanem hogy föl tudunk-e kelni. Hány ember van, aki fekve marad, aki megszokja a sarat és jól érzi magát a sárban, ami puha, dagad, ragad. Nem számolunk vele, hogy mindnyájan az Úristen irgalmából élünk.”

Jeruzsálem asszonyaival találkozik

„A Gyűjtőben történt 1948 karácsonyestéjén. Az emberek sokszor gyorsan legyintenek, hogy jó, siránkozó asszonyok, nem megy tőlük a világ se előre, se hátra. Az egyik ártatlan elítélt cellája úgy volt elhelyezve, hogy annak az ablaka a börtönfalon túlra nézett… …ennek a férfinak a felesége a korán sötétedő karácsonydélutánon kiment arra a helyre, elővett egy karácsonyfagyertyát, meggyújtotta és odaállt mellé. Késő estig tartott ennek az asszonynak a virrasztása a férje mellett. … Mindig vannak jeruzsálemi asszonyok.”

Harmadszor esik el

„Fölkelünk-e mindig, ahogy Krisztus is fölkelt? A három jelképes szám. De csak jelképes! Azt jelenti, hogy mindig föl kell kelni, nem lehet elkeseredni, nem lehet belenyugodni, nem lehet beleragadni semmibe, mindig föl kell kelni.”

Megfosztják ruháitól

„Van itt valaki, akit az életútján soha semmitől nem fosztottak meg? Az elmúlt évtizedekben rengeteg embert fosztottak meg anyagiaktól, lelkiektől, szellemiektől, de szerencsésebb korokban is. Talán nincs is a földnek olyan pontja, ahol nem abból áll az élet, hogy fosztogatnak. A történelem a fosztogatás története. Talán csak az a különbség, hogy akkor, amikor mi a ruháitól megfosztott Krisztus elé kerülünk, a fosztogatók vagy a kifosztottak csoportjába fogunk-e kerülni.”

A keresztre szegezik

„… Tetszik, nem tetszik, ott van az egész világ a keresztfán. Ott van a jobb lator, ott van a bal lator… Igaz, naponta újra és újra keresztre feszülünk a bűneink révén, keresztre feszülünk az egész világon. De ez a világ két részre oszlik Krisztus körül: a jobb lator oldalára és a bal lator oldalára. Melyik oldalra fogunk állni?”

Meghal a kereszten

„Mennyi halálos ítéletet hajtanak végre hadseregek által egymás ellen? Akiknek a fegyvereket – esetleg mindkét félnek – ugyanaz a gyár szállítja. Az egyiknek ilyen pénzért, a másiknak olyan pénzért. Nem kötéllel hajtják végre, nem főbelövéssel, de végrehajtják. …a ki nem mondott, de végrehajtott halálos ítéleteket ma sem gyónja meg senki.” 

Leveszik a keresztről s anyja ölébe teszik 

„… Amikor fölfeszítenek a keresztre, tudhatjuk, hogy le fognak venni. Minden keresztre feszítettet le lehet venni. De hogyan? Értéktelen holttestként vagy mint ahogy Krisztus testét levették. Többek lettünk-e azáltal, hogy keresztre feszítettek és levettek bennünket? Az Úristen kegyelmének szeretetében vagy a hozzátartozóink szeretetében, de levesznek.” 

Jézust sírba fektetik 

„…. Egyszer mindegyikünket el fognak temetni. És az eltemetett ember az eltemetett Krisztussal találkozik.”

Utolsó állomás: Legyőzheted a halált! 

„… Aki le akarja győzni a halált, aki föl akar állni, az a halál közeledtével csak Krisztus arcát tarthatja a saját arca előtt. Csak Krisztus arcával tudja legyőzni a halált! Egyedül Krisztus arca, a megkínzott, bennünket megváltott Krisztus-arc az, ami védelem és várfal köztünk és a végső halál között” – idézi a felolvasó Lénárd Ödön gondola-
taival az utolsó állomást.

Nem veszed észre őt, pedig ott van melletted

„Amikor Jézussal akarsz találkozni, sokszor azért kell kimenni a hétköznapok világából, mert annyira sok minden foglalkoztat, hogy nem veszed észre őt, pedig ott van melletted minden pillanatban. Azért kell kimenni olyan helyekre, ahol nem gyakran jársz, mert a csendben könnyebben rátalálhatsz. Azért választottuk Lénárd Ödön elmélkedését, mert ő olyan szerzetes pap, aki Jézus keresztútja és a saját élete között megtalálta a párhuzamot. Akkor van esélyed sikerrel végigjárni az élet útját, akkor van esélyed a halálon át a feltámadás boldog örömébe jutni, ha felismered, hogy a te életed és Jézus keresztútja között is párhuzam van” – mondja Kaposi Gábor atya.

Gyász
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesapám, Nagyapánk, Isten Veled! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapám, nagyapánk, SZABÓ BÉLA életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 23-án (szerdán) 14 órakor lesz a fertőd-süttöri temetőben. Előtte, 13.30 órakor engesztelő szentmisét mondatunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elgyötört testem örökre megpihent, Uram, fogadd be hozzád lelkemet! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSISZÁR LÁSZLÓNÉ szül. Szalai Mária Magdolna életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 13.30 órakor lesz a röjtöki temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 12.45 órakor lesz a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesanyánk, Isten Veled! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÉTER-WERR MARGIT Mancika volt fogorvosi asszisztens, pannonhalmi lakos 78 éves korában elhunyt. Szentmisével egybekötött búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 15 órakor lesz a győri Szent Imre-templomban. Gyászoló család
„Elmegyek, mert el kell mennem... az elválás nagyon nehéz... belátom! Szólítottak, nincs mit tennem... isten veled, földi élet, család, s barátok!” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett testvérünk, sógorunk, rokonunk és barátunk, SIMON LAJOS „CSUCSU” börcsi születésű, rábapatonai lakos életének 67. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 25-én, pénteken 16 órakor lesz a börcsi temetőben. Előtte engesztelő szentmise 15.15 órakor lesz a római katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillag szemed. Vigyázunk az álmodra, te csak aludjál! Kedves Szerettünk, Isten Veled! Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédink, anyósom és rokonunk, HIDEG JÁNOSNÉ szül. Benczik Irén csornai lakos életének 82. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 24-én 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise a temetés napján, 18 órakor a helyi premontrei templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szerető Férjem, Édesapánk, Nagypapánk, Dédnagypapánk, Testvérem és Rokonunk, GRÁFI JÓZSEF életének 96. évében elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz az öttevényi régi temetőben. Előtte, 14.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk az evangélikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló Család
„Mikor az erőm elhagyott és lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átkarolt az Isten. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY LÁSZLÓ F.f.M.g-i szőlő-, gyümölcstermesztési szaktechnikus életének 76. évében elhunyt. Temetése 2019. október 25-én, pénteken 10.30 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem sokat, de már nem lehet. Az örök haza vár, isten veletek. A lelketek mélyén mindig ott leszek, soha ne felejtsetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS ANTAL volt Győr, Földes G. utca 13. sz. alatti lakos életének 69. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 24-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
„Váratlanul élt halálod, búcsú nélkül mentél el, aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, TRIPAM MIKLÓS életének 80. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 14.30 órakor lesz a beledi temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 14 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapám, KATÓ IMRE 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 25-én 12 órakor lesz a szili temetőben. Előtte engesztelő szentmise a helyi templomban. Egyben köszönetet mondok mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászomban osztoznak. Gyászoló lánya
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALÁZS CSABA a Horváth Lovas Kft. dolgozója 56 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 17 órakor lesz a győrzámolyi temetőben. Előtte, 16.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk a helyi templomban. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy BALOGH GYULA ácsi születésű, kónyi lakos életének 70. évében elhunyt. Temetése október 25-én 15 órakor lesz a kónyi temetőben. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapám, nagypapánk és rokonunk, MAGYAR ATTILA SÁNDOR (régi közmű-dolgozó) életének 73. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 25-én, pénteken 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARCZA KÁROLY életének 75. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 25-én, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kegyeletüket, kérjük, egy szál virággal róják le. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel emlékezünk VARGA LÁSZLÓNÉ szül: Nyikos Anna halálának 15. évfordulóján. A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre emlékeztet Rád. Szerető férjed és fiad.