Évente 6–8 milliárddal gyarapodik a város

A város fejlődéséről és a Marcal-tó környékéről tartott sajtótájékoztatót a minap Győrben az MSZP megyei szervezete és Balogh József polgármester, aki a személyét érintő kritikákról, munkájának megítéléséről is beszélt.

Az őszi önkormányzati választások kampányában örvendetesen megélénkült az érdeklődés a közügyek iránt, elhangzik számos jó és persze néhány kevésbé jó ötlet is, amelyre reagálni kell – mondta Balogh József polgármester az MSZP megyei területi szövetségének sajtótájékoztatóján, melynek egyes témáiról tegnapi számunkban már hírt adtunk (Frigyes-laktanya, Marcal-tó, rágalmazási per – augusztus 4., 5. oldal).

Csak ingyenesen lehetne

Győr gyöngyszeme lehetne, írtuk (Kisalföld,

augusztus 2.) a Marcal-tó környékéről arról a sajtótájékoztatóról, amelyet a helyszínen tartott Kovacsics Imre civil polgármesterjelölt Imre Istvánnal, az Integrál-H. rt. elnök-vezérigazgatójával. Elhangzott, a terület kiválóan alkalmas lenne Marcalváros szélén sport- és szabadidőközpontra, ám az Integrál tervei- re a város nem adott érdemleges választ. A legfőbb korlát az a központi jogszabály, reagált Balogh József polgármester, amely szerint működő szeméttelep meghatározott körzetében tilos az építkezés. A győri szeméttelep pedig 2009–2010-ig működik. Ettől függetlenül addig is lehetne ott mit tenni, s erről közgyűlési határozat is született még 2002 augusztusában – azonban azt Imre István nem fogadta el, nem írta alá. A határozat szerint az önkormányzat a szóban forgó ingatlanokat „pályázat nélkül, ingyenesen, 10 éves időtartammal az Integrál-Hexa rt. részére használatba adja, hogy ott – ideiglenes építmények létesítésével – lovas-, kerékpáros-, sport- és szabadidőközpontot alakítson ki. Az ingyenesség feltétele az ingatlanokon álló épületek elbontása, a törmelék elszállítása, a terep rendbetétele, a kialakításra kerülő sportlétesítmények (edzés-, versenyidőn kívüli) térítésmentes biztosítása a lakosság számára.” Az Integrál hosszabb időre kérte az ingyenes használatot, de a jelenlegi jogszabály szerint csak 10 évet lehet megállapítani, ami azonban hosszabbítható. A számítások szerint 50 millió forintba kerülne a volt disznószállások elbontása és a környék rendbetétele. Ennek fejében kérné az Integrál, hogy leendő szolgáltatásai ne lehessenek ingyenesek. Ez azonban nem járható, a várostól ingyenbérletbe kapott területet nem lehet „pénzessé” tenni. Ez tehát a háttere, hogy miért akadtak meg a tárgyalások.

Minden ötödik forint gyarapodásra

Sokféleképpen ítélik meg a mostani választási kampányban polgármesteri működését s általában a város elmúlt időszakbeli gyarapodását, mondta a sajtótájékoztatón Balogh József. A legtisztábban a tények beszélnek – ezért közöl néhány hivatalos önkormányzati számot. Győr 2002-ben 6 milliárd, 2003-ban 7,4 milliárd, 2004-ben 6,5 milliárd, 2005-ben 7,5 milliárd, idén pedig 8 milliárd forintot költött kisebb-nagyobb fejlesztésekre –

vagyis minden évben teljes éves költségvetésének minden ötödik forintját. A város gyarapodása az említett években egyebek között a győri fürdőközpont, a Szabadhegyi Közoktatási Központ, a szabadhegyi víztorony, 5200 panelház felújítása és azbesztmentesítése, a Fehérvári úti csomópont és felüljáró, a zsinagóga felújítása, a szennyvíztisztító, a Nádor aluljáró, a most folyó, 1,6 milliárdos útjavítási program és három új út építése, a közvilágítás korszerűsítése, lakásépítési területek előkészítése, támogatás 1064 lakás építéséhez…
Az MSZP-központ által a Szonda Ipsosnál rendelt közvélemény-kutatási adatok szerint a győriek 82 százaléka fejlődőnek tartja a várost. A polgármester ismertsége a városban 95 százalékos, munkájának elismertsége 70 százalékos (ahogy a korábbi években is volt). A felmérés idején 5 polgármesterjelöltje volt a városnak (most 8 van), akkor a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy ki tartanak a legalkalmasabbnak erre a tisztségre, első helyen Balogh Józsefet nevezték meg. Pedig nem is jelölt, visszavonulását már két éve bejelentette…

Gyász
„Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, dédink, apósunk és rokonunk, KONDOR GYÖRGY döri lakos életének 86. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 17-én 13 órakor lesz a döri temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 12.15 órakor a helyi templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAROSI ALAJOS életének 74. évében, 2019. október 5-én súlyos, türelemmel viselt betegségben csendesen elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra. Gyászoló szerettei
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSERPES JÁNOS (Hanesz) 2019. 09. 06-án, életének 92. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk búcsúztatója 2019. október 18-án 16 órakor a soproni Szent György-templomban tartandó misét követően a templom urnatemetőjében lesz. Drága emléke a szívünkben él! Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, szeretett édesapám, fiam, papánk, apósom, testvérem, sógorunk, nagybátyánk, keresztapánk, unokatestvérem, rokonunk és barátunk, GYŰRŰ LÁSZLÓ építész 71. évében rövid szenvedés után, családja körében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 18-án, pénteken 12 órakor lesz a győr-szabadhegyi új köztemetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Én a földön csak átvonuló vagyok... (zsoltár) Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy kedves hozzátartozónk, PAP JÓZSEFNÉ szül. Visy Alfonza Jozefa volt tanítónő életének 95. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 19-én 13 órakor lesz a rábapordányi temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 12.15 órakor a helyi templomban. Külön köszönetet mondunk a győri Szent Anna Otthon minden dolgozójának lelkiismeretes munkájukért, valamint mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló szerettei
„Ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített. (Szt. Pál) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, BÓNA GYÖRGY LÁSZLÓ csornai lakos életének 80. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2019. október 18-án 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise 2019. október 25-én 18 órakor a Jézus Szíve-templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Hittünk, bíztunk, reménykedtünk, hogy tévedés talán, rettenetes a fájdalom, hogy nem élhetünk együtt tovább. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett fiunk, testvérünk, unokánk, rokonunk, TAKÁCS BENCE (Picur) életének 22. évében, október 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a veszkényi temetőben. Az engesztelő szentmise 14.15 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és mély gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család és a mentős bajtársak
„Küzdelmes volt életed, legyen áldott pihenésed. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Keresztanyánk és Rokonunk, SZABÓ REZSŐNÉ Horváth Anna életének 89. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 16 órakor lesz a ravazdi temetőben. Lelki üdvéért október 19-én, szombaton 18 órakor mondatunk engesztelő szentmisét. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LOCSMÁNDI LÁSZLÓ (dió) életének 88. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14.30 órakor lesz a süttöri temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 14 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nekem már mindenhogyan jónak kell, hogy legyen. (2019. 10. 09.) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapám, nagyapánk, nagybátyánk, keresztapánk, apósom, nászom, rokonunk, BÉLYI GÁBOR (asztalosmester) életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetési szertartása 2019. október 18-án, pénteken 17 órakor lesz a vámosszabadi (Vámosi) temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 16.15 órakor a helyi katolikus templomban tartunk. Köszönjük mindenkinek, aki utolsó útjára kíséri vagy megemlékezik róla. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Örök az arcod, nem száll el a szavad. Minden mosolyod a szívünkben marad. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, lányom, édesanyám, testvérem, menyem és rokonunk, NÉMETHNÉ TELL ANDREA életének 53. évében türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 14 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KRIZSNÁNSZKY LAJOS TAMÁS életének 81. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy KRASZNAI FERENCNÉ szül. Huszár Margit, a sokak által tisztelt és szeretett Gitke néni 2019. október 4-én, 91 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. Drága halottunkat 2019. október 21-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sopronbánfalvi temetőben. Részvétnyilvánítások mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, HORVÁTH ISTVÁN „BIMBI” 70 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 15 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet a diáktársaknak, az osztályfőnöknek, akik 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából emlékeztek IFJ. KLEÉ ISTVÁN osztálytársukra. Köszönettel: szülei és hozzátartozói.