Erőn felül küzdenek iskoláikért

Folytatás az 1. oldalról.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint a kisfalvak sokszor erejükön felül igyekeznek megtartani oktatási intézményeiket, mert úgy vélik, azok nagy szerepet játszanak a népesség megtartásában és az identitás megőrzésében. Ez egyre keményebb feladat: 2000-ben költségvetésüknek 34,3, 2004-ben már 36 százalékát kellett erre költeniük. Az ellenőrzött községek mintegy felét az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok számára kiírt pályázat húzta ki a vízből. Ráadásul míg a központi hozzájárulások 77,8, addig a feladatellátással kapcsolatos ráfordítások 82,6 százalékkal emelkedtek 2000 és 2004 között.
Az anyagi helyzet romlásában a legnagyobb szerepet a gyermeklétszám csökkenése játssza, mi-

után az állami támogatások nagy része a tanulók után jár. Az elmúlt tanévben az ország önkormányzati fenntartású óvodáiba 308.524-en, általános iskoláiba 794.210-en jártak; előbbi 3,9, utóbbi 7,6 százalékkal kevesebb, mint 2001–2002-ben. A kisfalvak ennél nagyobb veszteséget voltak kénytelenek elszenvedni.
A vizsgált intézményekben az óvodások száma 14,8, az általános

iskolások száma 16,5 százalékkal csökkent.
Az ÁSZ azt is megállapította: ehhez hozzájárult az is, hogy sok szülő a többletszolgáltatások és a magasabb színvonalú oktatás reményében, a szabad iskolaválasztás jogával élve nem a helyben működő intézménybe járatja gyermekét – ez a tanulólétszám egytizedét érintette. (Érdekesség: a pedagógusok száma is csökkent ebben az időszakban, 13 százalékkal.)
Ezek után nem meglepetés, hogy a dokumentumban számos hiányosságot említenek. Kiderült például, hogy a taneszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltaknak az előírt határidőre a vizsgált óvodáknak mindössze 8,5, az általános iskoláknak pedig csupán 13,4 százaléka tudott eleget tenni. Az ok természetesen a pénzhiány. Nem javult a szakos ellátottság sem: 2000–2001-ben a szakosan leadott órák aránya 85,2, 2005–2006-ban 84,7 százalékos volt. (A szakosan leadott óra azt jelenti, hogy az órát olyan pedagógus tartja, akinek megvan hozzá a megfelelő képesítése.)
A számvevők javaslattal is éltek: többek között azt indítványozták az oktatási és kulturális miniszternek, hogy határozza meg azokat a minimumfeltételeket, melyek teljesítése esetén a kistelepülések közoktatási intézményei működtethetők és támogathatók.

Külön kiemelt megyei települések

Az ÁSZ jelentésében néhány esetben külön nevesítve is megjelennek a megyei települések. A csornai többcélú kistérségi társulásról az szerepel, hogy a társulási megállapodás nem rögzíti a feladatellátás módját, nem sorolja fel a már működő, illetve a létrehozni tervezett közoktatási intézményfenntartó társulásokat. Acsalagról, Cirákról és Páliról az olvasható: „A közoktatási feladatok kistérségi keretek között történő ellátását jellemzően azon önkormányzatok utasították el, melyeknél a társuláshoz való csatlakozás – a teljesítendő kapacitáskihasználtsági feltételek miatt – azt eredményezte volna, hogy a településen megszűnik a helyben történő oktatás.” Egyes intézmények alapító okiratai olyan feladatokat is tartalmaztak – Páliban például a napközit –, amelyeket valójában nem láttak el.

Gyász
„Elmegyek, mert el kell mennem… Az elválás nagyon nehéz… belátom! Szólítottak, nincs mit tennem... isten veled, földi élet, s családom. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága szüleink, nagyszüleim, testvéreink, rokonaink és barátaink, WÖLLER LÁSZLÓ és WÖLLER LÁSZLÓNÉ Mátyás Erika váratlanul elhunytak. Temetésük 2019. 09. 20-án, pénteken 15 órakor lesz a győr-ménfőcsanaki, Koroncói úti temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjukra elkísérik őket, és mély gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elmentél, itt hagytál bennünket, hatalmas bánat ül szívünkben. Amíg élünk, megőrizzük emlékedet, szereteted elárasztja a kék eget. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága feleségem, édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, sógornőnk és rokonunk, SZEKERES LÁSZLÓNÉ szül. Czitó Mária 63 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 18-án, szerdán 15 órakor lesz a győr-újvárosi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elmentem, szeretteim, nehéz volt már élni, kopogtatok a Jóistennél bebocsátást kérni. Búcsúzom tőletek, nekem már könnyebb, értem néhanapján ejtsetek egy könnyet. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink és rokonunk, OCSKAI JÁCINTNÉ szül. Varga Erzsébet életének 85. évében csendesen elhunyt. Temetése szeptember 18-án, szerdán 15 órakor lesz a püski temetőben. Előtte, 14.30 órakor engesztelő szentmise a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihen a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Itt hagytál minden álmot, vágyat, nem mesélsz már az unokáknak. Csak a könny és a bánat marad utánad. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. BOGNÁR VIKTORNÉ szül. Magyar Terézia életének 81. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 13 órakor lesz a fertőszéplaki temetőben. Előtte, 12.30 órától engesztelő szentmisét tartunk a helyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, anyósom, testvérem, rokonunk és ismerősünk, FENYŐSI JÓZSEFNÉ szül. Enzsöl Olga életének 91. évében csendesen eltávozott. Hamvasztás utáni temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 13 órakor szentmisével egybekötve a győri Szent Imre-templomban lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak, és utolsó útjára elkísérik. Gyászoló családja
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MENYHÁRT JÓZSEFNÉ szül. Koloszár Erzsébet életének 64. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 15.30 órakor lesz a fertőszentmiklósi temetőben. Előtte engesztelő szentmise 14.45 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló fiai
Megtört szívvel emlékezünk HORVÁTH TIBOR halálának 1. évfordulóján „Miért sirattok? Isten arca volt, mely simogatón Rám hajolt. Én mentem. Most fényözönben élek, s nem vagyok más, csak tisztuló lélek: ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha Rám gondoltok, mosolyogjatok, mert Én már Istennél vagyok. Bánatos feleséged, gyermekeid, vejeid, unokáid Emléked szívünkben örökké él!
Annyira szerettem volna még élni értetek, de az Úr magához hívta lelkemet. Tiszta szívből azt kérem tőletek, szeressétek egymást, mint én titeket. Mindig ott leszek köztetek, s féltve vigyázom minden léptetek. Fájó szívvel emlékezünk ÁBRAHÁM JÓZSEF halálának 1. évfordulóján. Szerető felesége és fia
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Itt hagytál bennünket, mint a lenyugvó nap emléked szívünkben örökké megmarad. IN MEMORIAM Fájó szívvel emlékezünk imádott férjem RING LÁSZLÓ halálának 3. évfordulóján. Szerető felesége Ildikó és családja
Fájdalommal emlékezünk DOBAI BARBARA tragikus halálának 19. évfordulójára. Az évek múlnak de feledni nem lehet, hogy fiatalon kettétört életed. Szívünkben őrizzük kedves arcod emlékét. A jó Isten adjon neked ott a fent az égben nyugalmat, amit itt a földön nem élhettél meg. Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk KERTÉSZ BÉLÁNÉ halálának 6. évfordulójára. ,,Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap. Szívünkben élsz, s örökre ott maradsz. Szerető testvéreid és családjaik
Fájó szívvel emlékezünk POLCZER CSABA halálának 4. évfordulóján. Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden ami a múltból megmaradt. Ott pihensz ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog mint a fényes csillag. Édesanyja és testvére
Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok hiszen napként az égen nektek ragyogok! Ha szép idő van, s kék az ég jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám gondoltok soha ne sírjatok, inkább a szép dolgokon kacagjatok. Ha telihold van, az értetek ragyog s azt jelenti, hogy boldog vagyok. Ha hullócsillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem. Én is imát mondok majd értetek, hogy boldog lehessen szívetek. Ha rám gondoltok soha ne sírjatok hiszen szívetekben jó helyen vagyok. Fájó szívvel emlékezünk Horváth Györgyné született Kovács Márta halálának 5. évfordulóján Szerető családja
A Kazinczy Ferenc Gimnázium 1994-ben végzett IV.E osztálya szeretettel emlékezünk HORVÁTH PÉTER osztálytársunkra. Emlékét megőrizzük.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytasaknak, akik a kisbaboti temetőben UNGER MÁTYÁS sírján a szeretet virágait elhelyezték. Testvérei