Állam és egyház kapcsolata

Július 26-ra hívta össze a vatikáni megállapodás tapasztalatainak értékelésére felállított, a kormány által létrehozott bizottság első ülését Tamás Pál, a testület elnöke.

A bizottság munkájának keretében a tervek szerint közvélemény-kutatás készülne, nyilvános meghallgatásokat tartanának, feltérképeznék az európai uniós országokban létező konkordátumokat – az állam és a Vatikán viszonyát szabályozó szerződéseket – és pénzügyi áttekintést állítanának össze az egyházak támogatásáról – mondta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Szo-

ciológiai Intézetének igazgatója.

Elismerten érvényes az egyezmény

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és a kormány több tagja július 5-én megbeszélést folytatott a történelmi egyházak veze-

tőivel, ezt követően Hiller István oktatási és kulturális miniszter jelentette be: a kormány bizottságot hoz létre, hogy értékelje a vatikáni megállapodás tapasztalatait; a testületnek szeptember 30-ig kell elkészítenie jelentését.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány joghatályos, érvényes egyezménynek tekinti a Magyarország és az Apostoli Szentszék között 1997-ben létrejött megállapodást.
Hiller István ismertette a bizottság névsorát is; eszerint Tamás Pál elnök mellett a testület munkájában részt vesz Horányi Özséb, a Műegyetem és a pécsi egyetem professzora, Koncz Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója, Kozma Tamás, a debreceni egyetem professzora, Lamm Vanda, az MTA Jogtudományi Intézetének igazgatója, Máté-Tóth András, a szegedi egyetem tanszékvezetője és Wildmann János, a pécsi egyetem docense.
Tamás Pál az MTI-nek nyilatkozva elmondta, hogy a 26-i tanácskozással kezdik meg a munkát, majd szeptemberben szeretnének nagy gyakorisággal nyilvános üléseket tartani; a bizottságnak lenne egy nyilvános weboldala is.
Augusztusban a tervek szerint közvélemény-kutatást készítenek. A bizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy az 1990-es évek közepétől három nagy vizsgálatot végeztek az állam és az egyház kapcsolatáról, 2000 óta azonban nem volt ilyen felmérés. A mostani közvélemény-kutatás az utolsó kérdőívet venné alapul, kiegészítve annak kérdéseit. A majdani és a korábbi eredmények évtizedes folyamatot mutatnának meg, képet adhatnak arról, hogyan formálódott az emberek véleménye tíz év alatt például az egyházak szociális, oktatási, spirituális szerepéről vagy a vallásosság szerkezetéről – mondta.

Pénzügyi áttekintéssel

A szociológus szólt arról is, hogy még szeptemberig szeretnének elkészíteni, illetve elkészíttetni egy összefüggő pénzügyi áttekintést arról: az állam szerint mekkora támogatást adtak az egyházaknak, az egyházak szerint pedig mennyit kaptak az elmúlt években.
A bizottság konzultálna az egyházakkal és a világi szakemberekkel, és ugyancsak szeptemberben nyilvános meghallgatásokat szervezne, amelyek keretében a társadalmi erők képviselői nyilvánosan válaszolnának a kérdésekre.

Nemzetközi tapasztalatok tükrében

Tamás Pál közlése szerint a testület mindemellett adatokat gyűjtene arról, hogy az

Európai Unió országaiban milyen konkordátumok léteznek. A tervek között szerepel az is, hogy meghívnak néhány nemzetközi szakértőt; érkezne szakember a Vatikánból, valamint Franciaországból, hogy az állam és az egyház szétválasztását tekintve megjelenhessenek a legkülönbözőbb álláspontok.
Mint a testület elnöke kiemelte, szeretnék megmutatni a magyar közvéleménynek, hogy erről a fontos és érzékeny kérdésről lehet nyugodtan, higgadtan, a másik felet nem megsértve beszélni. Mint hozzátette, számára talán ez még fontosabb, mint az eredmény.

Pénzvisszatartásról szó sincs

A szociológus leszögezte: a munka nem arra irányul, hogy pénzt tartsanak vissza az egyházaktól; különben is elsősorban helyzetképet és elvi megoldási módozatokat, lehetőségeket kell majd a kormánynak bemutatniuk. Ha tesznek javaslatokat, nem olyan változtatásokat indítványoznak majd, hogy az egyház rosszabbul járjon, ne kapja meg mindazt, amit eddig – tette hozzá.
Tamás Pál hangsúlyozta, hogy a bizottság nem támogatási összegekről szeretne vitatkozni; a kérdés közlése szerint az, miként lehet a juttatásokat a leghatékonyabban, a legigazságosabban, a közvélemény számára a legmegnyugtatóbban elosztani. (mti)

Gyász
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesapám, Nagyapánk, Isten Veled! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapám, nagyapánk, SZABÓ BÉLA életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 23-án (szerdán) 14 órakor lesz a fertőd-süttöri temetőben. Előtte, 13.30 órakor engesztelő szentmisét mondatunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elgyötört testem örökre megpihent, Uram, fogadd be hozzád lelkemet! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSISZÁR LÁSZLÓNÉ szül. Szalai Mária Magdolna életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 13.30 órakor lesz a röjtöki temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 12.45 órakor lesz a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesanyánk, Isten Veled! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÉTER-WERR MARGIT Mancika volt fogorvosi asszisztens, pannonhalmi lakos 78 éves korában elhunyt. Szentmisével egybekötött búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 15 órakor lesz a győri Szent Imre-templomban. Gyászoló család
„Elmegyek, mert el kell mennem... az elválás nagyon nehéz... belátom! Szólítottak, nincs mit tennem... isten veled, földi élet, család, s barátok!” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett testvérünk, sógorunk, rokonunk és barátunk, SIMON LAJOS „CSUCSU” börcsi születésű, rábapatonai lakos életének 67. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 25-én, pénteken 16 órakor lesz a börcsi temetőben. Előtte engesztelő szentmise 15.15 órakor lesz a római katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillag szemed. Vigyázunk az álmodra, te csak aludjál! Kedves Szerettünk, Isten Veled! Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédink, anyósom és rokonunk, HIDEG JÁNOSNÉ szül. Benczik Irén csornai lakos életének 82. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 24-én 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise a temetés napján, 18 órakor a helyi premontrei templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szerető Férjem, Édesapánk, Nagypapánk, Dédnagypapánk, Testvérem és Rokonunk, GRÁFI JÓZSEF életének 96. évében elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz az öttevényi régi temetőben. Előtte, 14.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk az evangélikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló Család
„Mikor az erőm elhagyott és lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átkarolt az Isten. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY LÁSZLÓ F.f.M.g-i szőlő-, gyümölcstermesztési szaktechnikus életének 76. évében elhunyt. Temetése 2019. október 25-én, pénteken 10.30 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem sokat, de már nem lehet. Az örök haza vár, isten veletek. A lelketek mélyén mindig ott leszek, soha ne felejtsetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS ANTAL volt Győr, Földes G. utca 13. sz. alatti lakos életének 69. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 24-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
„Váratlanul élt halálod, búcsú nélkül mentél el, aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, TRIPAM MIKLÓS életének 80. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 14.30 órakor lesz a beledi temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 14 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapám, KATÓ IMRE 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 25-én 12 órakor lesz a szili temetőben. Előtte engesztelő szentmise a helyi templomban. Egyben köszönetet mondok mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászomban osztoznak. Gyászoló lánya
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALÁZS CSABA a Horváth Lovas Kft. dolgozója 56 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 17 órakor lesz a győrzámolyi temetőben. Előtte, 16.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk a helyi templomban. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy BALOGH GYULA ácsi születésű, kónyi lakos életének 70. évében elhunyt. Temetése október 25-én 15 órakor lesz a kónyi temetőben. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapám, nagypapánk és rokonunk, MAGYAR ATTILA SÁNDOR (régi közmű-dolgozó) életének 73. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 25-én, pénteken 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARCZA KÁROLY életének 75. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 25-én, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kegyeletüket, kérjük, egy szál virággal róják le. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel emlékezünk VARGA LÁSZLÓNÉ szül: Nyikos Anna halálának 15. évfordulóján. A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre emlékeztet Rád. Szerető férjed és fiad.