A munka nem ment szabadságra

A műtők teljes átépítésével megkezdődött a mosonmagyaróvári Karolina Kórház rekonstrukciójának második üteme. A mintegy egymilliárdos beruházás során a műtőblokk mellett a sebészet és a szülészet, nőgyógyászat is megújul, valamint a kórház műszerállományát is fejlesztik.

A tervek szerint novemberre teljesen megújul a központi műtőblokk és a sebészeti osztály a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban. A rekonstrukció folytatásához szükséges pályázat beadásáról tavaly májusban döntött az önkormányzat. A mintegy egymilliárd forintos beruházáshoz három év alatt 818,4 milliós központi támogatást kap a város, a fennmaradó önrészt pedig az önkormányzatnak kell állnia.

Rangsoroltak

Eőry Ferenc gazdasági igazgató a Kisalföldnek elmondta: a rekonstrukció első üteme nem terjedt ki a Kórház egészére. A második ütem tervezésekor nem láttak arra lehetőséget, hogy az összes kimaradt rész felújítását megpályázzák, hiszen ez 2 milliárd forintot is meghaladó beruházás lett volna. Ezért rangsorolni kellett, hogy melyek a fontosabb, halaszthatatlan felújítások.

A műtők a legfontosabbak

Az első ütemből kimaradt egységek közül a legfontosabb volt a műtők rekonstrukciója. A hetvenes évek elején átadott műtőblokk ma már nem felelt meg a kor követelményeinek, hiányzott többek közt az előírásoknak megfelelő zsilipelés. A beruházásban két korszerű műtőt és a hozzájuk tartozó kiszolgálóhelyiségeket alakítanak ki.

A pénz negyedéből műszerek

A rekonstrukció egyik fő eleme az orvostechnológia fejlesztése, gép-, műszerbeszerzés is. Ez részben az új műtők felszereléséből, illetve a rekonstrukcióból kimaradt osztályok műszerfejlesztéséből áll. A gép-, műszerbeszerzések költségei a beruházás mintegy negyedét teszik ki. A rekonstrukció második ütemeként a főépületben lévő sebészet, illetve szülészet és nőgyógyászat is megújul, valamint a vérellátó állomást is áthelyezik. Mindemellett még számos kisebb korszerűsítést végeznek a Kórház főépületében.

Az ellátás zavartalan

A műtők átalakítása már megkezdődött. A régi műtőket szétbontották, a napokban kezdődik az újak építése és a kivitelezővel kötött szerződés értelmében október végéig elkészülnek a munkálatokkal. A gazdasági igazgató szerint a munkálatok miatt nem esik ki a Kórház teljes műtőkapacitása. A rekonstrukció által nem érintett részben működő két műtőben a sürgősségi ellátás megoldott és a kapacitástól függően előjegyzett operációkat is el tudják végezni. A néhány hete tartó munkák miatt egyelőre nem tapasztaltak jelentős várakozásiidő-növekedést. A jelenleg működő két műtőben még a rekonstrukció megkezdése előtt 10 milliós önkormányzati beruházással szereltek fel az előírásoknak megfelelő légkondicionáló berendezést.

S ami még hátravan

A napokban elkezdődik a sebészeti osztály rekonstrukciója is. A zavartalan működés érdekében ezt két részben végzik el október végéig. A gazdasági igazgató szerint ezek a munkálatok okozhatnak némi fennakadást az osztály működésében, ám a sürgősségi ellátás itt is végig biztosított.
A szülészet és nőgyógyászat felújítását jövő nyáron kezdik, mivel itt teljes fűtéskorszerűsítést is végeznek.
Az eredeti tervek szerint a sebészeti osztályon is csak nyáron kezdték volna meg a rekonstrukciót, ám a műtőkapacitás korlátozása miatti kisebb betegforgalmat könnyebben el tudják így látni.

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei