A megszorítások még a sorok között vannak

Folyatás az 1. oldalról.

A kormányprogram a miniszterelnök bevezetője után a sajtóban az utóbbi hetekben már nagyrészt napvilágot látott

államreform-elképzelésekkel folytatódik. Egyebek mellett olyan pontokat tartalmaz, mint a 300 tagúnál kisebb Országgyűlés, az önkormányzati képviselők már idén ősszel csökkenő száma, szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok, korlátozottabb mentelmi jogok és átlátható pártgazdálkodás. A kabinet tervei szerint a megyei közgyűléseket regionális képviselő-testületek váltják fel, amelyeket 2008-ban meg is választhatunk.
Azt ígérik, hogy megerősítik a kistérségi társulásokat a kötelező tagság bevezetésével, ezzel párhuzamosan a jegyzői feladatok egy részét erre a közigazgatási szintre központosítják; míg az ezerlelkesnél kisebb településeken önálló jegyzői hivatalt nem, csak körjegyzőséget engednek működni. Beszédes mondat: „Töröljük az állam által az önkormányzatokra és hivatalaira testált értelmetlen feladatokat.” Szépséghibájuk az egyébként sok szakértő és politikus által üdvözölt javaslatoknak, hogy zömük kétharmados parlamenti többséget igényel, s ma még kétséges, hogy ezekben a kérdésekben a kormányoldal és az ellenzék meg tud-e állapodni.

Gazdaság, büdzsé

Ebben a fejezetben kiderül, hogy a beígért adócsökkentések a ciklus végére csúsznak, addig az államháztartás rendbetétele lesz a fő feladat. Az államháztartási hiány, illetve az államadósság mérséklésének hogyanjáról viszont hallgat az anyag. Az euró bevezetéséhez szükséges pénzügyi feltételek teljesítéséről legalább lehet olvasni: azt a ciklus közepére (tehát 2008-ra) ígérik. Ám a várható megszorításokról ismét csak kevés szó esik, ugyanakkor sokatmondó az a megjegyzés, miszerint „az egyensúly megteremtéséhez nem kérünk elviselhetetlen áldozatot az emberektől” – ebből az is következik, hogy kérnek áldozatot. A programtervezet megemlíti, hogy a következő két évben mérsékelt béremelkedés és az infláció növekedése várható, ám utána újra lesz lehetőség a teljesítménnyel arányos béremelésekre.

Egészségügy

Az egészségügyben ugyancsak átfogó reformokat hirdetnek: vége a szabad orvos- és kórházválasztásnak, „az orvos által javasolttól eltérő szolgáltató igénybevétele” ugyanis a díjfizetős kategóriába kerül. Ez nagyjából annyit tesz: ha a háziorvosunk vagy a szakorvos a legközelebbi kórházba utal, de mi mondjuk a megyei kórházba akarunk menni, akkor fizetnünk kell. Hogy mennyit, az ismét csak nem derül ki a programból.
Biztosítás nélkül is igénybe veheti mindenki a közegészségügyi, járványügyi szolgáltatásokat, a közvetlen életvédelemmel és az anya- és csecsemővédelemmel kapcsolatos ellátásokat. A kormány kijelenti azt is, hogy „a jövőben a biztosító teljes körű ellátására csak azok lesznek jogosultak, akik mögött tényleges befizetések állnak”. (Megjegyzendő, hogy például a nyugdíjasok, a gyermekek, a szociális ellátásban részesülők és a munkanélküliek esetében az állam teljesíti a járulékfizetést.)
A dokumentumban ezeken kívül szó esik a rákellenes programok kiszélesítéséről és a lakosság szív- és érrendszeri állapotának teljes körű felméréséről is.

Oktatás

Az oktatási fejezetet az esélyegyenlőség jelszavára fűzték fel, s ennek szellemében ígérik ezer iskola korszerűsítését, háromszáz teljes rekonstrukcióját – igaz, 2013-ig. A tervek szerint a gyerekeknek 2010-ben már kevesebb lexikális ismeretet kell bebiflázniuk, s minden középiskolában alanyi jogon tanulhatnak angolul. A kétszintű érettségi marad, továbbfejlesztése, egyszerűsítése olvasható az anyagban. Iskolabezárásokat nem említ a több mint 80 oldalas dokumentum, de a kormány csak annyit vállal, hogy a kistelepüléseken, ahol lehetséges, megtartja az alsó tagozatot. Kiolvasható az anyagból az is, hogy az alsós buktatás tilalma érvényben marad.
Bekövetkezett, amelyről már kiszivárogtak hírek az elmúlt napokban: a felsőoktatásban bevezetik az utólagos képzési hozzájárulást, amit sokan bújtatott tandíjnak tartanak; s az is, hogy felülvizsgálják a tanárok kötelező óraszámát.

Közlekedés

Megyénket érintő közlekedési javaslat, hogy folytatják az M9-es gyorsforgalmi közút kiépítését. Itt jegyezzük meg, hogy ez az út még nem épül… Az is érdekes, hogy megkezdik négy nagyváros villamoshálózat-fejlesztését, a tervezett győri villamosról azonban nem esik szó.

Mezőgazdaság

Az agráriumban a korszerű birtokpolitika kialakítása a cél, ami a jelenlegi felaprózott birtokrendszer átalakítását jelenti. Az agrárpolitika célja a gazdálkodók versenyképességének javítása és a hazai fogyasztók biztonságos élelmiszer-ellátása. Nyilván sok érintett ért ebből a mondatból: „Felszámoljuk az uniós előírásoknál szigorúbb szabályokat, hogy egyenlő versenyfeltételeket alakítsunk ki a magyar gazdák számára.”

Családtámogatás, nyugdíj

Ezen a területen is számos változást tervez a kormány, ezek közé tartozik, hogy a rászoruló gyerekek ingyenes étkeztetését kiterjesztenék az általános iskola 5–8. osztályára is. Emellett lehetővé tennék, hogy a szociális segélyek gyermekek után járó részét természetbeni juttatásként adja oda az önkormányzat. A szülők munkába állásának megkönnyítésére rugalmasabbá tennék a bölcsődék, óvodák, iskolák nyitvatartási rendjét.
A nyugdíjasoknak ígérik: végrehajtják a már törvénybe foglalt ötéves nyugdíjemelési programot, mellyel az elmúlt évek igazságtalanságait kívánják orvosolni.

Lakhatás

A második Gyurcsány-kormány a hagyományos építésű lakásokra is kiterjesztené a „panelfelújítási” programot.
Szembeötlő, hogy a kormányprogramból szinte teljesen hiányoznak a megszorításokra, vagy szebben fogalmazva a „felelősebb tehervállalásra” vonatkozó konkrétumok. Ugyanakkor az is tény, hogy egyelőre a hangzatos ígéretek, elhatározások mögött nem látszik a megvalósítás mikéntje. Az nyilvánvaló, hogy az egyik nagy kihívást az jelenti az új kormány számára, hogy előteremtse a pénzt mindehhez.

A belga király unokaöccse, Joachim herceg is elkapta a koronavírust
A tünetek megjelenése előtt épp Spanyolországban volt.
Egy helyi televízió munkatársai haltak meg egy kabuli robbantásban
Egy helyi tévétársaság két munkatársa halt meg szombaton Kabulban, amikor út mentén elhelyezett pokolgép robbant fel a gépkocsijuk mellett – közölte az afgán belügyminisztérium.
Megrendezhetik a Kékszalagot július végén
A Balaton megkoszorúzásával és szolid ünnepséggel vette kezdetét az idei vitorlás szezon szombat délelőtt Balatonfüreden.
Itt nézheti élő videón a SpaceX űrhajó kilövését
Elon Musk magáncége által támad fel az amerikai űrhajózás: az USA elszakadhat Kazahsztántól.
Gyász
„Fáradt teste megpihenni tért, hosszú, s szép idő volt, amit Ő megélt. Türelmesen várt az Úr hívó szavára, s most Ő is belépett az örök hazába. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIPOS SÁNDOR életének 87. évében örökre megpihent. Temetése 2020. június 3-án, szerdán 16 órakor lesz a győrladaméri temetőben. Előtte engesztelő szentmise 15.15 órakor a helyi templomban lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
„Megpihent a Dolgos, Jó Apai Szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető Férj voltál, Drága Édesapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Férjem, Drága Jó Édesapánk, Apósom, Nagypapám, Testvérem, Sógorom és Rokonunk, SZAKÁCS SÁNDOR életének 72. évében, hosszú betegség után örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. június 4-én, csütörtökön 16 órakor lesz a győrladaméri temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
„Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el. Aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, NÉMETH ÁRPÁD ebergőci születésű, soproni lakos életének 77. évében, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni temetése szentmisével egybekötve 2020. június 4-én 11 órakor lesz a soproni Szent György-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
BORÁROS BÉLA a győri virágpiac pecsenyesütőjének tiszteletére engesztelő szentmisét mondatunk a lelki üdvéért 2020. június 3-án 17 órakor a győr-újvárosi római katolikus templomban. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS ERZSÉBET 68 éves korában elhunyt. Temetése 2020. június 3-án, szerdán 15 órakor lesz a banai temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését, és koszorú helyett mindenki csak 1 szál virágot hozzon. Köszönettel: a Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÁGI SÁNDORNÉ szül. Zsida Anita életének 53. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 3-án, szerdán 13 órakor lesz a horvátkimlei temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagypapa, TARNAI KÁROLY dekoratőr, süti papa 2020. május 27-én hosszú betegségben elhunyt. Temetését Szegeden tartjuk meg. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Életünk legszomorúbb napjára emlékezünk, Drága Gyermekünk VINCZE VIKTÓRIA KATALIN halálának 5. évfordulóján. Volt valaki, kiért átsírok sok éjszakát, Volt valaki, kit nem pótolhat senki más. Volt valaki, kit mindennél jobban szerettem, Volt valaki, kiért odaadtam volna az életem. Te voltál az életünk, az álmunk, Te voltál minden boldogságunk. Amióta nem vagy velünk, nehéz teherré vált az életünk. Amíg élünk örökké szeretünk, hiányzol nagyon, soha nem feledünk! Szerető szüleid
Fájó szívvel emlékezünk Drága Fiamra és Édesapánkra VARGA JÁNOS halálának 1. évfordulóján! Ha rád gondolunk, csak könnyezünk, nehéz teherré vált az életünk... Elmentél egy nyári napon, búcsúzni nem volt alkalom. Nagy a mi bánatunk, mélyebb mint a tenger, hogy is tud ennyit kibírni egy ember? Ha behunnyuk a szemünket, Téged látunk ragyogni, érezzük a könnycseppünket arcunkon lefolyni. Most egy csokor virág reszket a kezünkben. s megremeg a lábunk mikor sírodra letesszük. Ha itt lennél és kérdeznéd mi a bajunk, csak annyit mondanánk hiányzol nagyon. Szerető Édesanyád, Gyeremeid Andika, Bálint Unokáid: Lara, Ármin,Vejed Lali
Nehéz elfogadni: ennyi volt a közös emberi élet, ám az emlékek a lelkünkben továbbra is élnek! Tudattal tudjuk, véges a létünk, de lelkünkkel élünk, AKI VELÜNK EMLÉKEZNE GYÚJTSON EGY GYERTYÁT A MA EGY ÉVE ELHUNYT lányomra BANKÓ HENRIETTE szül. Galba Henriette-re Szerető Édesanyád, fiad Márk Hiányzol!
Összetört szívvel emlékezünk Drága Gyermekünk MÓRICZ TAMÁS halálának 1. évfordulójára! A fájdalom amit érzünk irántad leírhatatlan! Nagyon nagyon hiányzol! Hiányzik az a mosolygós arcod. Az a mérhetetlen szeretet ami belőled áradt! Az a drága jó szíved mindenki felé. Élet viteled mottója! Nem az számít mid van, az számít ki vagy! Örökké szeretni fogunk! Anyu, Apu, Testvéred és a kislányod
Szomorú szívvel emlékezünk ID. KOVÁCS SÁNDOR (Csikos) születésének 70. és halálának 17.évfordulójára. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, amit tőlünk senki, soha el nem vehet. Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk KOLTAI KÁROLYNÉ halálának 17. évfordulójára. Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Férjed, fiaid, menyed és unokáid
In Memoriam Soha el nem múló szeretettel emlékezünk VARGA ANDREA halálának 1. évfordulójára Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. Hosszú útra mentél búcsút nem intettél. Ha elfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, tekints le az itt maradt bánatos szívekre. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké él szívünkben a Rád emlékezés. Szerető családod! Nyugodj békében! Akik ismerték és szerették kérjük gyújtsanak egy gyertyát az emlékére!
IN MEMORIAM SZALAI ANDRÁS Tanár Úr halálának 7. évfordulójára. „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál: sz emlékedet. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amitől tőlünk senki soha el nem vehet. Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok, fülünkben újra megcsendül a hangod. Könnyes szemmel nézünk fel az égre, szeretünk Téged most és mindörökre.” Szerető családod SZALAI ANDRÁS Tanár úr halálának 6. évfordulója „Nincs nap, sem óra, hogy rád ne gondolnánk. Szívünkben őrizzük szereteted és lelked jóságát. Évre év jön, az idő tovaszáll, de gondolatunk mindig rád talál. Éltet minket a gondolat, hogy odafenn is mindig velünk maradsz.” Szerető családod