Ország-világ

2017.10.17. 09:50

OGY: eltörölték a kötelező kéményellenőrzést

A mezőgazdaságok az eddigi 50 ezer helyett 400 ezer köbméter vizet locsolhatnak járulékmentesen évente. Döntöttek a vízügyis közalkalmazottak béremeléséről is.

Az Országgyűlés ma kivételes eljárásban megtárgyalja, majd el is fogadhatja a felsőoktatási törvény azon módosítását, amely meghosszabbítja azt a határidőt, ameddig a külföldi felsőoktatási intézményeknek teljesíteniük kell magyarországi működésük feltételeit.  


Az ülésnap reggel 9 órakor Gárdonyi Gézára történő emlékezéssel, majd napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.


A parlament ezt követően kezdheti tárgyalni az igazságügyi miniszter felsőoktatást érintő törvénymódosító javaslatát, amely alapján a jelenlegi 2018. január 1-je helyett, egy évvel későbbi időpontig kell az egyetemeknek, így például a CEU-nak is megfelelnie a felsőoktatási törvény tavaszi módosításában előírt feltételeknek.


A képviselők a vita után szavaznak is az előterjesztésről, emellett ekkor fogadhatják el a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényjavaslatot, továbbá módosíthatják a belügyi feladatokat, a termékdíjat, a csődeljárást, a polgári perrendtartást és a tisztességtelen piaci magatartást érintő jogszabályokat.


A határozathozatalok után a gyerekek fokozottabb védelme érdekében benyújtott fideszes törvénymódosító javaslatról, valamint a Waclaw Felczak Alapítvány létrehozását biztosító indítványról is általános vita kezdődhet.


A Ház szerdán és csütörtökön folytatja aktuális ötnapos ülését, amely jövő kedden ér véget.

Az Országgyűlés kedden megszüntette a családi házak kötelező kéményseprő-ipari ellenőrzését, amelyet ezentúl a tulajdonosok megrendelésére, de továbbra is ingyenesen végezhet el a katasztrófavédelem, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltató.


A képviselők 119 igen szavazattal, 34 nem ellenében és 23 tartózkodás mellett fogadták el a belügyminiszter ezt tartalmazó törvénymódosító csomagjának egyszerű többséget igénylő rendelékezéseit.


Az elfogadott javaslat indoklása szerint a jelenlegi szabályok évenkénti, illetve kétévenkénti kéményellenőrzés lehetővé tételére kötelezték a családi házakban lakókat, ami adminisztrációs és időbeli terhet jelentett számukra. A jövőben azonban a tulajdonosok szükség szerint maguk rendelhetik meg az ellenőrzést és tisztítást egy általuk választott időpontra, így nem függnek a szolgáltató munkavégzési rendjétől - hangsúlyozta a belügyi tárca az előterjesztésben.


A törvénymódosító csomag emellett eltörli a házi vízigény kielégítésére szolgáló, 80 méternél sekélyebb kutak engedélyezési és bejelentési kötelezettségét. Továbbá kimondja, hogy azon kutaknál sem kell az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, ahol a vízjogi engedélyezési eljárás fennmarad.


A parlament a változtatásokkal létrehozta az uniós támogatással megvalósuló Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszert (VIZEK), amelynek célja az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás elektronizálása, továbbá a vízkészletjárulék elektronikus megállapításának, bevallásának és megfizetésének lehetővé tétele.


A Ház a mezőgazdasági célú vízhasználóknak megemelte a vízkészletjárulék-mentesen felhasználható víz­mennyiséget, amely így az öntözésnél 50 ezer köbméter/év helyett 400 ezer köbméter/évre, a halgazdálkodásnál és rizstermelésnél 150 ezer köbméter/évről 300 ezer köbméter/évre növekszik.


A parlament a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott több mint négyezer közalkalmazott életpályarendszerére vonatkozó szabályozást is hozott. Az érintettek illetményemelése két ütemben történik: idén szeptember 1-jétől, majd 2018. január 1-jei hatállyal szintén átlagosan 15-15 százalékkal növekedik a keresetük.


A módosítások érintik a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek mintegy 60 ezres hivatásos állományát is, akik a terveknek megfelelően 2018. január 1-jétől újabb, átlagosan 5 százalékos mértékű illetményemelést kapnak. A kormány tájékoztatása alapján az érintettek illetménye a jövő évtől már átlagosan 45 százalékkal haladja meg a 2015 előtti szintet, 2019. január 1-jétől pedig további 5 százalékos emelésre számíthatnak, amelyet egy későbbi javaslat tartalmaz majd.


Az Országgyűlés a törvénymódosító csomag kétharmados többséget igénylő passzusait nem fogadta el, miután azok nem kapták meg a szükséges számú szavazatot. Ezek az önkormányzati törvényt módosították volna nagyrészt azért, hogy megteremtsék a közigazgatási perrendtartási törvénnyel az összhangot.


Azt a rendelkezést viszont jóváhagyták a képviselők - mivel nem minősült sarkalatosnak -, amely alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározott kötelezettségek elmulasztása esetére közigazgatási szankciót állapíthat meg.


Korábban:


Mégsem emelkedik 2018-tól a reklámszatyrok és a reklámhordozó papírok termékdíja - döntött kedden a parlament a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény módosításakor. Az előterjesztésből az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának javaslatára kerültek ki a díjemelésre vonatkozó rendelkezések.


A jogszabályt 113 igen, 30 nem szavazattal és 26 tartózkodás mellett fogadta el a Ház.


Az eredeti javaslat szerint a reklámhordozó papírok jelenlegi kilogrammonként 85 forintos termékdíja 114 forintra nőtt volna. A reklámszatyor fogalmát bővítették volna, és kilogrammonként 1900 forintos termékdíjat határoztak meg volna rá, a korábbi 53 forint helyett.


A törvényalkotási bizottság azzal indokolt, hogy még nem fogadta el az unió a hulladékgazdálkodási szabályozás elveinek, fogalmainak, főbb rendelkezéseinek, illetve a tagállamokat érintő hulladékgazdálkodási célkitűzéseknek a módosítását. Ezért az új szabályok elfogadásáig nem növelik azokat a hulladékgazdálkodási célú fizetési kötelezettségeket, amelyek "a nemzetgazdaság szereplői részére később indokolatlannak minősülő terheket jelenthetnek".


Elfogadták viszont azt, hogy az elektromos, elektronikai berendezések után fizetendő díjtétel kilogrammonként egységesen 57 forintra változik. Így például a mobiltelefonok után eddig fizetett kilogrammonként 304 forintos termékdíj is 75 forint lesz kilogrammonként.


Ugyancsak 57 forint lesz kilogrammonként a fémből készült italcsomagolások termékdíja.


Módosult a reklámhordozó papír fogalma és jövőben nem tartalmaz egyértelműen meg nem határozható kivételeket.


Felmentést kapnak a termékdíj megfizetése alól a többi között a közhasznú szervezetek, állami, önkormányzati szervek, ha alapfeladatuk körében adnak ki termékdíjköteles kiadványt. Ehhez annyit kell tenniük, hogy megrendeléskor nyilatkozatot tesznek arról, hogy termékdíjmentességet élveznek.


A kizárólag elektromos hajtómotorral működő gépjárművek termékdíjköteles alkotórészei esetében 50 százalékkal, a hibrid gépjárművek termékdíjköteles alkotórészei esetében 30 százalékkal kell kevesebb termékdíjat fizetni 2018-tól.


Korábban:


A nemzeti felsőoktatási törvény módosításával folytatta munkáját kedden délelőtt az Országgyűlés. A változtatás, amelyet az ellenzéki pártok élesen kritizáltak, 2019. január 1-jéig meghosszabbítaná azt a határidőt, ameddig a külföldi felsőoktatási intézményeknek teljesíteniük kell magyarországi működésük feltételeit.


Trócsányi: a tárgyalások sikerességéhez hozzájárulhat a határidő meghosszabbítása


[namelink name="Trócsányi László"], igazságügyi miniszter expozéjában kiemelte: a nemzeti felsőoktatási törvény tavaszi módosítása rég nem látott hullámokat, indulatokat váltott ki, alapvetően politikai össztűz alá került. Szavai szerint nincs még egy olyan törvény, amit ekkora érdeklődés övezett volna, még az alaptörvény elfogadása sem váltott ki ilyen heves politikai reakciókat.


Rámutatott: a tavaszi törvénymódosítás mindenkire egyformán vonatkozik, és célja az átláthatóság biztosítása volt valamennyi itt működő felsőoktatási intézmény vonatkozásában, ezért nem is tudja a lex CEU kifejezést jogilag értelmezni. Szerinte a szabályozás olyan, amely megfelel a diszkrimináció-mentesség követelményének, s a változtatás úgy biztosította az átláthatóságot, hogy egyúttal eleget tett a legfontosabb jogállami követelményeknek is. Hangsúlyozta: a nemzeti oktatási és képzési rendszerek kialakítása és működtetése az unióban tagállami hatáskör, majd kitért a Velencei Bizottság véleményére, és rögzítette, hogy Magyarországnak jogában áll megalkotni, s időről-időre felülvizsgálni azon jogszabályokat, amelyek a területén működő külföldi felsőoktatási intézményekre vonatkoznak.


Kiemelte: a vitának jogi és diplomáciai síkon kell folynia, a kormány mindig is nyitott volt a megoldás keresésére, de a törvényeket mindenkinek egyformán be kell tartania. Közölte: a Velencei Bizottság az általa vizsgált rendelkezéseket összhangban találta az európai elvárásokkal, azok alkalmazását azonban szerinte a már működő egyetemek esetében mellőzni kellene. A magyar kormány határozott álláspontja ugyanakkor, hogy a múltbeli és jövőbeni intézmények között nem lehet különbséget tenni, csak megfelelő határidőt kell biztosítani a feltételek teljesítésére. Az átlátható működéssel szemben még a CEU-nak sem lehet kifogása - rögzítette a miniszter.


A megállapodásokhoz vezető tárgyalások az érintettekkel szinte azonnal megkezdődtek, nagy részt sikerrel is zárultak - jelezte, hozzátéve:

a továbbiak sikerességéhez hozzájárulhat a határidő meghosszabbítása. Azt mondta, bízik az értelmes párbeszédben, abban, hogy értelmes megoldást találnak majd.


MSZP: a lex CEU politikai törvény, vonják vissza


[namelink name="Hiller István"], az MSZP vezérszónoka úgy értékelt: a lex CEU egy "politikai, bosszútörvény", s azért kap politikai kritikákat, mert a szakmához semmi köze. A nemzeti felsőoktatási törvény módosításának álcázza a kormány a politikai akaratát, miközben pontosan tudja, hogy a színvonalat, az egyetem szakmai működését tekintve nincs kifogás. A CEU-val az a bajuk, hogy Soros György alapította - mutatott rá Hiller István.


Úgy látta: tisztább és bátrabb lenne, ha elmondanák, hogy egy politikai kampány részeként az ország egyik legmagasabb színvonalon működő felsőoktatási intézményét támadják.


Kitért arra is, elvárható lenne a mindenkori magyar kormánytól, hogy az oktatási államtitkárság képviseltese magát a vitában. Ebből az a következtetés vonható le, hogy az oktatáshoz, felsőoktatáshoz nincs köze.


A törvény rossz az egyetemnek, a magyar felsőoktatásnak és az egész országnak - értékelt, hozzátéve: a határidőre vonatkozó elképzelés már eleve elfogadhatatlan és szakmaiatlan volt, ugyanis több hónap a nyári időszak miatt passzívnak minősül. A mostani módosítás is inkább politikai, a bizonytalanságot növeli, a tavaszi jelentkezés során a hallgatók ugyanis egy olyan intézménybe adnák be kérelmüket, amelynek a sorsa bizonytalan, a kormány kezében. Miért gondolják, hogy kegy meghosszabbítani egy instabil, bizonytalan helyzetet? - tette fel a kérdést Hiller István. Szerinte, ha eljátszanak a gondolattal, hogy a világban nincs migráció, akkor ez a törvény nem is lenne.


Bárminemű módosítás, amit el lehet képzelni, az az, hogy visszavonják - mondta, jelezve: a mostani változtatást az MSZP frakció nem fogja támogatni.


Jobbik: a kormánypártoknak kellemetlen előterjesztés


[namelink name="Szávay István"], a Jobbik vezérszónoka arról beszélt, hogy roppant kellemetlen a javaslat a kormánypártoknak. A vitának ezért kívánnak minél kisebb súlyt adni - mondta, hozzátéve: az elmúlt hét évben nem volt példa arra, hogy a kormánypártok ne állítottak volna vezérszónokot.


Szóvá tette azt is, hogy az igazságügyi miniszter az expozé után eltávozott a teremből.


A jobbikos politikus értékelése szerint a javaslat arról szól, hogy kénytelen-kelletlen engedményt tesznek a Soros-egyetemnek, s ezzel a javaslattal a tulajdonképpen a kormány állt Soros György pártjára.


Megjegyezte: eközben a szabadságharc továbbra is zajlik Soros György ellen, és pontosan ugyanaz történik, mint fél éve. Ez egy néphülyítés, propaganda, a híveik feltüzelése. Nem szól másról, mint ellenségkép felmutatásáról, a szavazótábor összetartásáról. Nem győzni akarnak Soros György ellen, hanem harcolni, hogy ezzel is el lehessen terelni a figyelmet, hogy érdemi kormányzás nincs hónapok óta.


Ha le akarják győzni Soros Györgyöt, miért nem jelentik fel? - kérdezte, hozzátéve: ők megtették, s a Soros-szellemiséggel szemben mindig is felléptek.


Szerinte maga Fidesz és Orbán Viktor volt a Soros-terv, hogy tehetséges jogász fiatalokból csináljanak rendszerváltó politikai alakulatot.


A törvényjavaslat tavasszal és most sem arról szól, amiről a kormányzati kommunikáció. Ezért nem nyomtak gombot és most sem fognak - közölte Szávay István.Korábban: A szegénység elleni küzdelem és az újraélesztés világnapjáról, a közszolgálati egyetemről, demográfiai kérdésekről és a kárpátaljai magyarokról volt szó napirend előtt az Országgyűlésben kedden.


Gárdonyi-emléknap


Az ülésen elnöklő Lezsák Sándor a Gárdonyi Géza-emléknapról szólva hangsúlyozta: október 17-én az egri diadal hőseire és arra az íróra emlékeznek, aki méltó emléket állított nekik.


MSZP: a szegénység kezelése nem fontos a kormánynak


Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából arról beszélt, hogy mára 2,5 millió magyart fenyeget a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség, 900 ezer magyar állampolgár ellen zajlik végrehajtás, 30 ezer otthon vár árverésre és 1100 családot raknak utcára idén ősszel, még sem tesz semmit a kormány.


A szegénység kezelése Európának fontos ügy, Magyarországnak nem - tette hozzá.


Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt mondta: az MSZP kormányon csak növelte a szegénységet, és még Ferge Zsuzsa szociológus is azt mondta, hogy a 2008-as válság időszakában az akkori kormány semmit nem tett a válság veszteseinek segítése érdekében. Kiemelte: a súlyos anyagi deprivációs ráta értéke az elmúlt időszakban csökkent.


Jobbik: fontos az újraélesztés megtanulása


Rig Lajos (Jobbik) az újraélesztés október 16-i világnapja alkalmából arra hívta fel a figyelmet, milyen fontos a laikusok számára is az újraélesztési technika megtanulása, hiszen a statisztikák szerint 30 percenként ér valakit hirtelen szívhalál, az érintettek kétharmada ugyanakkor az első 3-5 percben, a szakszerű technika alkalmazásával újraéleszthető.


A SzívCity nevű, új applikációt ajánlotta mindenki figyelmébe, amely közterületi rosszullét esetén a helyszínre irányítja a legközelebbi olyan embert, aki képes alkalmazni az újraélesztést, illetve megmutatja a legközelebbi defibrillátort is. Az ellenzéki képviselő szerint bár országos szinten több ezer mentőápoló és a mentőtiszt segít szabadidejében a technika tanításában, nem kapnak megfelelő anyagi és szakmai megbecsülést.


Rétvári Bence szintén méltatta az alkalmazást, és köszönetet mondott azoknak, akik az újraélesztés technikájának tanításában részt vesznek. Egyetértett azzal, hogy a mentők anyagi és erkölcsi megbecsülését növelni kell, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani kormány időszaka alatt 22,5 milliárdról 39,7 milliárd forintra emelkedett a mentőszolgálat költségvetése, valamint jelentősen emelkedett a gépkocsivezetők, a mentőápolók, a mentőtisztek és a mentőorvosok fizetése.


LMP: újabb pénz a "pártegyetemnek"


Hadházy Ákos (LMP) azt kifogásolta, hogy újabb 11 milliárd forintot kapott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, amely így már 71 milliárd forintos támogatásnál tart. A képviselő "pártegyetemnek" nevezte az intézményt, és úgy vélte, a hűtlen kezelést is felveti az egyetem által kapott uniós források felhasználása. Szerinte luxusberuházások és a pénz elherdálása helyett kollégiumokra és ösztöndíjakra kellett volna költeni a pénzt.


Rétvári Bence államtitkár úgy reagált: 2010 előtt a teljes magyar felsőoktatást eladósították a PPP-konstrukciókkal, most viszont állami pénzből zajlik az egyetemek fejlesztése. Szerinte megmosolyogtató pártegyetemnek nevezni azt az intézményt, ahonnan az ellenzéki összefogás "önjelölt" miniszterelnök-jelöltje is kikerült.


Hangsúlyozta: az EU-s pénzek elköltésével kapcsolatban még egyetlen ellenzéki vád sem állt meg.


KDNP: a demográfia a legfontosabb nemzeti ügy


Szászfalvi László (KDNP) a demográfiát nevezte a legfontosabb nemzeti és európai ügynek, amelyet illetően a kormánypártok baloldali liberális pártokkal szemben nem a bevándorlásban, hanem a magyar családok megerősítésében látják a megoldást. Sikeresnek ítélte a kormány családtámogatási politikáját, amelyet szerinte bizonyít, hogy nőtt a házasságkötések és a születések száma, csökkent az abortuszok száma, és 1,26-ról 1,49-re növekedett a termékenységi arányszám.


Rétvári Bence azt mondta: vannak, akik rossz választ adnak erre a problémára, ez a betelepítés, vannak, akik jót, ilyen a családok támogatása Magyarországon.


Fidesz: az Európa Tanács is kiáll a kárpátaljai magyarság mellett


Németh Zsolt (Fidesz) arra hívta fel a figyelmet, hogy október 12-én az Európa Tanács parlamenti közgyűlése határozatban mondta ki, hogy az európai normákkal nem áll összhangban a szeptemberben elfogadott ukrán oktatási törvény, amely súlyos visszalépés a kisebbségi jogok területén.


Bízik abban - mondta -, hogy ezt a Velencei Bizottság is kimondja, valamint a Társulási Tanács és a keleti partnerségi csúcstalálkozó is erre a következtésére jut majd, és kiáll a kárpátaljai magyarok mellett.


A külügyi bizottság elnöke hangsúlyozta: Magyarország mindig is egyértelműen kiállt Ukrajna függetlensége, területi integritása mellett, ugyanakkor nem lehet érdeke Ukrajnának, hogy ha feszült, háborús viszonyban van Oroszországgal, akkor feszült viszonyt hozzon létre nyugati szomszédaival is. Hosszú távon Ukrajna helye Közép-Európában van - tette hozzá.


Íjgyártó István, a külügyi tárca államtitkára kijelentette: amíg a helyi magyar közösség nem elégedett az ukrán oktatási törvénnyel, addig a magyar kormány is ezt az álláspontot képviseli. Amíg ez a helyzet nem rendeződik, addig Magyarország nem támogatja az Ukrajna számára fontos ügyeket - közölte.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában