Ország-világ

2014.12.24. 14:17

Karácsony a fronton és a ˝hátországban˝

A fronton jórészt harccal telt a magyar katonák karácsonya, derült ki az újságok tudósításaiból – itthon a bevonultak hozzátartozóiért fogtak öszsze a tehetősebbek. Az első világháború első karácsonyának százéves évfordulójára napi- és hetilapokírásaiból, híreiből válogattunk. Kiderült: mi az ideális karácsonyi ajándékkatonának, gyermeknek, háziasszonynak.

Farkas Judit

„Bűnösök vagyunk előtted, Mindenható! A szeretet ünnepét üljük és most is csak a gyűlöletre, aháborúra gondolunk. (...) Egymás megsemmisítésére törünk.

Örömmel telik el lelkünk, ha megalázhatjuk ellenségünket, ha kárt tehetünk benne s az ő fiaiban.Sőt vérük omlását áhitjuk csatáinkon.Bűnösök vagyunk." A szeretet ünnepén című írás emlékezik így meg az első világháborús karácsonyról a Vasárnapi Újság című hetilapban. Győzelem minden vonalon, jelenti Hindenburg karácsony előtt pár nappal. A napi- és a hetilapok első lapjait haditudósítások, frontjelentések teszik ki, és legyen szó vidéki vagy fővárosi napilapról, nem hiányozhat az elesettek hoszszú-hosszú listája sem. Amelyik sajtóorgánumnak erre kapacitása volt, saját tudósítót küldött a harcterekre: ilyen volt a Vasárnapi Újság, a Pesti Hírlap, a Pesti Napló.

Katonák karácsonya, 1917. FOTÓ: FORTEPAN/WEIN SAROLTA

Katonák karácsonya, 1917. FOTÓ: FORTEPAN/WEIN SAROLTA
Vidéken inkább a pesti vagy a külföldi lapok tudósításait vették át.
A karácsonyi hangulat persze begyűrűzött a háborús lapokba is – érintve mind a frontokat, mind a hátországot.„A szövetkezet vezetősége ezúton értesiti az elvtársakat, hogy a bevonultak családtagjai a karácsonyi ünnep alkalmából egy csomag árut kapnak. A csomag lisztet, cukrot és teasüteményt tartalmaz" – írta a Népszava országos napilap december 17-én, az ünnep közeledtével: városban és falun is sok család megélhetése került veszélybe az apa bevonulásával.És bár az optimista hírek még győzelmek garmadájáról szóltak, egyre több gyerek vesztette el az édesapját.

A Pesti Hírlap római tudósítójától származott a hír, miszerint a Szentatya száz-százezer frankot utal át Ausztria–Magyarországra a háború árvái számára.

ÖSSZEFOGÁS A GYEREKEKÉRT

A hadba vonultak gyermekeiért sokan kiálltak a nehéz időkben: a budai Vigadó nagytermében rendeztek ötszázuknak ünnepet „nemesszívű úriasszonyok". „...számtalan úrinő fáradhatatlan buzgalommal agitálnak, hogy a szegény gyermekek karácsonyi ünnepe minél szebb legyen". Az Ezer karácsonyfa ünnepéről is tudósítottak a lapok: „Végül megkezdődik a karácsonyfák és játékok kiosztása. Stefánia hercegasszony a terem közepére megy.A nagy karácsonyfáról levesz egy játékot és odaadja a legelső gyermeknek.A pöttömnyi apróság boldogan szorítja a hóna alá a kis gépkocsit s szépen visszaballag a helyére" – találtuk a Pesti Hírlapban, a Vasárnapi Újság december 27-i száma pedig fotót is közöl az ünnepségről.Bécsből jelentik a Pesti Napló szerint, hogy „a király O’Laughlinnak, a Jason nevű amerikai karácsonyhajó vezetőjének a Ferenc József-rend nagykeresztjét adományozta.

O’Laughlin (...) az amerikai ifjúság körében akciót indított a harcban álló osztrák és magyar katonák gyermekeinek karácsonyi ajándékkal való ellátására" – így a hír a neves publicista-politikusról. De azok a gyerekek is számíthattak ajándékra, akik nem a háború hibájából vesztették el szüleiket: az Országos Gyermekvédő Egyesület 23-án karácsonyfa-ünnepséget rendezett leányotthonában, kérve a „nemesszivü embereket, hogy járuljanak hozzá adományaikkal az elhagyott gyermekek megörvendeztetéséhez".

Málha a szánkón, 1916. A fronton szolgáló katonák részére„célszerű karácsonyi ajándéktárgyakat

Málha a szánkón, 1916. A fronton szolgáló katonák részére„célszerű karácsonyi ajándéktárgyakat" lehetett vásárolni háborús teleken, mint pél-dául a termoszpalack, hálózsák, hó-cipő, gumicsizma, kézmelegítő. FOTÓ: FORTEPAN/LENCSE ZOLTÁN
A legkisebb vidéki zugokban ugyanúgy összefogtak a bevonul-tak kicsinyeiért, az árvákért, mint a nagyobb városokban vagy Budapesten.Példa erre a Dél-magyarországban, az ország legidősebb vidéki napilapjában december 24-én megjelent tudó-sítás, amely egy Szeged közeli ünnepélyről számol be.„Az alsó-tanyai gazdák az Alsótanyáról hadbavonultak itthon maradt szegény gyermekei részére de-cember 20-án Alsóközponton ka-rácsonyfa-ünnepélyt rendeztek. Az alsótanyai tanítótestület ösz-szeírta mind azon szegény gyer-mekeket, kiknek apjuk a harcté-ren van, s e gyermekeket a gaz-dák kocsin mind behozták Alsó-központra a karácsonyfa-ünne-pélyre.Mintegy háromszáz gyer-mek gyűlt így egybe s ezeket a gazdák megajándékozták ruhá-val, csizmával, sapkával és kendővel valamint elhalmozták cukorral, kaláccsal."

A HALÁL MEZEI FÖLÖTT

A levelezés rovatban egyre több eltűntet kerestek, a halálozások rovata egyre hosszabbodott.Néz-zünk kicsit körül a fronton a hadi-tudósítók, korabeli hírszerkesztők szemével!

„Talán a kis Jézussal, ki e har-cosokért is szenvedett, megjő ün-nepi vendégként a két napos csend, a két napos nyugalom, az ember életének két napos bizton-sága.Idegen fehér galamb fog röpködni a karácsonyi ünnepe-ken a halál mezei fölött, e ga-lamb az életet jelképezné, amely csak vendégként jár a távoli si-kokra" – írta a Pesti Napló publi-cistája, de a karácsonyi haditu-dósítások nagy része nem erről árulkodott.Volt fotó, amelyen a német katonák karácsonyfájánál fotózkodtak a magyar bakák, de készült olyan bizarr kép is, ame-lyen a lövészárokban puskát tüzelésre emelő katonáknak kará-csonyfaszerű fenyőágak adtak fedezéket. „Deczember 24.Ökör-mező mellett, a Nagyág völgyé-ben áll a harcz.Dec.25.A Duna-jecz mentén és orosz–lengyelor-szági változatlan arczvonalunkon részben tüzérségi harczok voltak, részben nyugalom volt.Derék csapataink hálával gondolnak hazájukra, a honnan oly bő kará-csonyi ajándékot küldöttek ne-kik.Deczember 26.Csapataink négy napi hősies harczok után el-foglalták az uzsoki szorost" – így a Vasárnapi Újság a hadi esemé-nyek egy részéről.Sajnos úgy tűnik, a magyar katonáknak nem adatott meg, ami más nemzeti-ségű sorstársaiknak: 1914.de-cember 25-én elhallgattak a fegy-verek az első világháború nyugati frontján.A lövészárkok lakói ka-rácsonyi dalokat énekeltek, és ajándékokat cseréltek a semleges zónában – sőt, néhányan focizni kezdtek.A frontról küldött leve-lek alapján a németek kezdemé-nyeztek: ők gyújtottak gyertyát, állítottak karácsonyfákat, amely-hez tisztjeik ellenkezése dacára a britek és a franciák is csatlakoz-tak.Volt olyan frontszakasz, ahol újévig kitartott a béke, volt, ahol a szigorú tisztek csak annyit en-gedélyeztek, hogy a katonák tisz-tességben eltemessék halott baj-társaikat.

Gyerekek szánkóval. A háború éveiben a bevonultak gyermekeinek, az árváknak is sok helyütt gyűjtöttek adományt, ajándékot. FOTÓ: FORTEPAN/HORVÁTH LAJOS

Gyerekek szánkóval. A háború éveiben a bevonultak gyermekeinek, az árváknak is sok helyütt gyűjtöttek adományt, ajándékot. FOTÓ: FORTEPAN/HORVÁTH LAJOS
HÁBORÚS AJÁNDÉKÖTLETEK

A napi- és hetilapok hirdetéseiből tájékozódtunk: mennyire „szólt be-le" a nagy háború a karácsonyi ajándékkínálatba. „Cégem hírneves karácsonyi vásárja megkezdődött" – ezt hirdette Neumann László di-vatháza, demegtudhattuk azt is, hogy a legszebb ajándék a könyv, például Az utolsó mohikán vagy a Don Quijote. Villamos vasalót, pú-dert is hirdettek, mint legalkalma-sabb karácsonyi ajándékot, deegy-retöbb volt a művégtagokat, ápo-lási kézikönyveket kínáló hirdetés is. A „hadbavonultak és családjai-nak karácsonyát" megszépíti a „harci gramofon 20 válogatott dal-lal és zenével, 200 tűvel, 40 koro-náért, de sebesülteknek is a leghá-ládatosabb ajándék a könnyen kitűnő hangú Varázsfuvola, melyen egy órai gyakorlás után bárki azon-nal játszhatja kedvenc nótáit". Na és mit kaphattak a szerencsés gyermekek, akik szüleinek tellett ajándékra? A mese- és ifjúsági könyvek mellett a választékban szerepel többek között bűvészké-szülék, mozgóképek filmekkel, vil-lanyvasút, építőszekrény, társasjá-ték, karácsonyi tűzijáték, szeren-cseólom.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában