Ország-világ

2014.05.06. 12:08

Megkezdte munkáját az új, kisebb parlament

A képviselők letették esküjüket, megalakult az új Országgyűlés. A házelnök Kövér László, Sneider Tamás az alelnökök között.

15:30 - Elfogadták a bizottsági struktúrát

Az Országgyűlés megalakította az új bizottsági rendszerét a keddi alakuló ülésen. A képviselők megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is.

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot 185 igen szavazattal fogadta el a Ház. A képviselők 185 igen, egy nem szavazattal és egy tartózkodás mellett a törvényalkotási bizottság elnökévé választották Gulyás Gergelyt (Fidesz), a Ház törvényalkotási alelnökét.

A kisebb létszámú parlamentben az eddigi húsz helyett 15 állandó bizottság működik.
A most először állt fel a kiemelt jelentőségű törvényalkotási bizottság, emellett mentelmi; az alkotmányügyi és az emberi jogi ügyeket is magában foglaló igazságügyi; költségvetési; külügyi; európai ügyi; honvédelmi és rendészeti; nemzetbiztonsági; nemzeti összetartozás bizottsága; széles portfóliójú gazdasági; mezőgazdasági; az oktatást és a sportot is magában foglaló kulturális; az egészségügyi, szociális és családpolitikai ügyekkel foglalkozó népjóléti; továbbá a fenntartható fejlődéssel foglalkozó testület is működik, az ellenzék kezdeményezésére jött létre a vállalkozásfejlesztési bizottság.

Az Országgyűlés állandó bizottságainak megalakítását az alaptörvény mondja ki, az országgyűlési törvény pedig rögzíti, hogy ezek a testületek a parlament kezdeményező, javaslattevő, véleményező, törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben ügydöntő, valamint a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szervei.

A 15-ből nyolcat - a mentelmit, az alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó bizottságot, a költségvetésit, a külügyit, az európai uniós ügyit, a honvédelmit, a nemzetbiztonságit és a nemzetpolitikai bizottságot - kötelező létrehozni az országgyűlési törvény értelmében. A nemzetbiztonsági bizottságnak a jogszabály szerint ellenzéki elnököt kell választani.

A 6 fős mentelmi bizottságot Vejkey Imre (KDNP), a 13 fős igazságügyit Rubovszky György (KDNP), a 12 fős külügyit Balla Mihály (Fidesz), a 9 fős európai ügyit Hörcsik Richárd (Fidesz), a 9 fős honvédelmi és rendészetit Kósa Lajos (Fidesz), a 9 fős nemzeti összetartozásit Potápi Árpád (Fidesz), a 15 fős gazdaságit Rogán Antal (Fidesz), a 11 fős mezőgazdaságit Győrffy Balázs (Fidesz), a 15 fős népjólétit Zombor Gábor (Fidesz) vezeti.

Ellenzéki képviselő elnököl öt bizottságot, a 15 fős költségvetésit a szocialista Burány Sándor, a 7 fős nemzetbiztonságit a szintén szocialista Molnár Zsolt, a 15 fős kulturálist a jobbikos Dúró Dóra, a 11 fős vállalkozásfejlesztésit Volner János, a Jobbik képviselője, míg a 10 fős fenntartható fejlődésit Sallai R. Benedek LMP-s politikus.

Az új 199 fős parlament működésében az egyik legfontosabb változás a törvényalkotási bizottság megalakulása. A 39 fős új testületet a fideszes Gulyás Gergely vezeti a Ház törvényalkotási alelnökeként. A testület felállítása a februárban elfogadott új házszabály egyik legfőbb változtatásával áll összefüggésben, miszerint megszűnik a módosító javaslatokról a plenáris ülésen folyó részletes vita. Ehelyett a jövőben a módosító indítványokat előbb a szakbizottság tárgyalja - mint eddig -, és dönt a támogatásukról vagy további változtatásokat kezdeményez, majd a javaslatok az újonnan létrejövő törvényalkotási bizottság elé kerülnek, miután az előterjesztő jelezte, melyekkel ért egyet. A törvényalkotási bizottság egy javaslatba foglalja az általa támogatott módosításokat, az összegző módosító javaslatról a Ház vitát folytat, majd egy szavazással dönt.

Kövér László házelnök tájékoztatása szerint a közös indítvány hiányában bizottsági tagnak nem jelölt képviselőkre, valamint a nemzetiségi bizottság elnevezésére és tisztségviselőinek személyére a következő házbizottsági ülésen tesz javaslatot.

Elmondta, hogy a honvédelmi és rendészeti, valamint a nemzetbiztonsági bizottságba csak olyan tagokat tudnak most megválasztani, akik rendelkeznek nemzetbiztonsági átvilágítással.

Az alakuló ülés végén Kövér László bejelentette, hogy az Országgyűlés következő ülését szombaton délután 3-tól tartja. (Ekkor választhatják újra kormányfővé Orbán Viktort.)

Az ülés végén a képviselők elénekelték a Szózatot és a székely himnuszt.

15:25 - Kiegészítő esküt tett az Együtt-PM

Kiegészítő esküt tett az Együtt-PM-hez tartozó négy független országgyűlési képviselő kedden, az Országgyűlés alakuló ülésének napján.

Szabó Tímea a szövetség Parlament előtt tartott, keddi sajtótájékoztatóján elmondta: az alakuló ülésen a jogszabályoknak megfelelően elmondták a kötelező képviselői esküjüket, de a meggyőződésük és a választóknak tett ígéretük azt kívánja, hogy a szöveget kiegészítsék néhány olyan mondattal, "amelyben valóban hiszünk is".

Szabó Tímea ezt követően felolvasta a szöveget, amely szerint megesküsznek, hogy képviselőként azon fognak dolgozni, hogy helyreállítsák az alkotmányosságot és az emberi jogokat tiszteletben tartó jogállamot, Magyarországot visszavezessék az európai értékrendű országok közösségébe és megteremtsék a társadalmi béke, a szolidaritás és a gyarapodás feltételeit.

A szöveg egy-egy példányát Szabó Tímea, Bajnai Gordon, Kónya Péter és Szabó Szabolcs is aláírta.

Szabó Tímea szerint a következő négy évben egy olyan Országgyűlésben kell szolgálniuk a választóik érdekeit, ami a fideszes kétharmadnak és a megerősödött Jobbiknak köszönhetően "egy bábszínház lesz". Hozzátette, kevés és korlátozott beleszólásuk lesz a munkába, de mindent tőlük telhetőt meg kell tenniük azért, hogy választóikat képviseljék.

A sajtótájékoztató előtt néhány, elsősorban idős korú tüntető jelent meg a helyszínen, akik bekiabálásokkal, sípolással és kereplővel akarták megzavarni a rendezvényt. Bajnai Gordon exkormányfőnek többek között azt kiabálták: "libajnai", "libatolvaj", a "börtönben a helyed". Később Gaudi-Nagy Tamás vezetésével, aki a most lezárult parlamenti ciklusban a Jobbik-frakció tagja volt, néhány tucatnyian megjelentek a Kossuth téren tartott földtörvény elleni tüntetés résztvevői közül, de addigra a sajtótájékoztató már véget ért, és az Együtt-PM politikusai visszamentek a Parlamentbe.

15:20 - Mátrai Márta a háznagy

Az Országgyűlés kedden 160 igen szavazattal, egyhangúlag háznaggyá választotta Mátrai Mártát.

Mátrai Márta - akit előzetesen a megalakult Házbizottságban is meghallgattak - az MTI-nek elmondta: az elmúlt egy évben, amikor háznagy volt, nagyon sok segítséget kapott a frakcióktól, és az Országgyűlés munkatársaitól. A jövőben is ugyanolyan precizitással szeretné munkáját végezni, figyelemmel az alaptörvényre, az országgyűlési törvényre, valamint a házszabályra.

A kormánypárti politikus akit Kövér László jelölt a posztra, háznaggyá választásával a házbizottság tagjává vált, ezzel a testület teljes lett.

Kövér László házelnök közölte: az alaptörvény alapján a kormány a megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával megszűnt. Az új kabinet megalakulásáig a kormány hivatalban marad, és gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek megilletik, nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, és rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat - tette hozzá.

Szólt arról is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök-jelölt jelezte, hogy felszólalási jogával későbbi ülésen kíván élni.

14.54 - Elfogadták a bizottsági struktúrát

Az Országgyűlés megalakította az új bizottsági rendszerét a keddi alakuló ülésen. A képviselők megválasztották a testületek elnökét, alelnökeit és tagjait is.

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot 185 igen szavazattal fogadta el a Ház.

A kisebb létszámú parlamentben az eddigi húsz helyett 15 állandó bizottság működik.

14.40 - Vona: győzött a parlamentáris demokrácia

A parlamentáris demokrácia győzelmének tartja a Jobbik elnöke, hogy megválasztották az Országgyűlés alelnökévé Sneider Tamást.

Vona Gábor keddi sajtótájékoztatóján kitért arra: volt, aki a hétfő esti megegyezés ellenére nemmel szavazott a jobbikos jelöltre, de ez "már csak a történelmi jegyzőkönyveket érdekli". Megismételte: emberileg és szakmailag is a legnagyobb odafigyeléssel és felelősséggel fogja ellátni a tisztséget Sneider Tamás, a Jobbik pedig bízik abban, hogy a személyét érintő aggodalmak eloszlanak a következő négy évben.


Az Országházba fokozott biztonsági ellenőrzés mellett léphettek be a meghívottak és az újságírók. A parlament előtt a Kossuth Lajos tér a szokásoktól eltérően egy szalaggal körbe van kerítve, az újonnan megválasztott képviselők az Országház főlépcsőjén mentek be az épületbe.

A parlament piros társalgójában a közel negyvenéves Jánosi Együttes muzsikával várta az érkezők képviselőket. Jánosi András, az együttes vezetője az MTI-nek elmondta, hogy a reformkori Országgyűlések kezdetén Bihari János cigányprímás zenélt, és ezt a hagyományt szerették volna feleleveníteni, az Országgyűlés Hivatala pedig engedélyezte nekik, hogy 18-19. századi zeneművekből álló repertoárjukból játszanak.

9.56 - Ökumenikus istentisztelettel kezdte a parlament keddi, alakuló ülésének napját a Fidesz- és a KNDP-frakció, amelyek tagjai ezt követően egy-egy szál fehér rózsát helyeztek el a Batthyány örökmécsesnél.

A képviselők az V. kerületi, Hold utcai Németajkú Református Egyházközségben tartott szertartás után érkeztek Magyarország első miniszterelnökének emlékhelyéhez, hogy ott, a négy évvel ezelőtti hagyományokhoz igazodva leróják tiszteletüket.

Ezt követően a két képviselőcsoport - élükön Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kövér László házelnökkel - a Parlament épületéhez vonult, ahol a főlépcsőn közös fotót készítettek, majd a főbejáraton léptek be az Országházba.

9.53 - Esküt tett a Szent Koronára a Jobbik

Az Országházban elhelyezett Szent Koronát körbeállva tettek esküt a Jobbik Magyarországért Mozgalom megválasztott országgyűlési képviselői kedden, az Országgyűlés alakuló ülését megelőzően.

Az eskü - amelynek szövegét Dúró Dóra, a párt szóvivője olvasta elő - szerint a Jobbik képviselői csak és kizárólag a nemzetet fogják szolgálni, nem engednek semmilyen külső nyomásnak és fenyegetésnek, óvják a nemzetet a hazugságtól, nélkülözéstől és szolgaságtól. A képviselők azt is kinyilvánították, hogy amennyiben a párt elnökségének kétharmados döntése alapján alkalmatlanná válnak képviselői feladatukra, úgy mandátumukat azonnal visszaadják.

A 23 tagú képviselőcsoport az eskütételt megelőzően misén vett részt a Bazilikában, majd imát mondott a Hazatérés templomában.

A Kossuth téren Gaudi-Nagy Tamás, aki a most záruló parlamenti ciklusban volt a Jobbik-frakció tagja, demonstrációt szervezett a földtörvény ellen. Ezen tucatnyi tüntető azt skandálta, hogy "hazaárulók", illetve "vissza a földet!".

Korábban


Ma tartja alakuló ülését az április 6-i választás eredményeként létrejövő új Országgyűlés, amely a korábbinál kevesebb, 199 képviselővel kezdheti meg munkáját.

Forrás: valasztas.hu
Forrás: valasztas.hu

A parlamenti tanácskozást az államfő nyitja meg délelőtt 10 órakor.

Az Országgyűlés alakuló ülésének utolsó döntése az országgyűlési bizottságok létrehozása, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása lesz. A 2010 és 2014 közötti ciklusban 20 bizottság volt, most várhatóan 15 alakul, ezek közül ötöt vezet majd ellenzéki képviselő.

A parlamenti patkóban a Fidesznek 117, az MSZP-nek 29, a Jobbiknak 23, a KDNP-nek 16, az LMP-nek 5 képviselője lesz. A választáson a baloldali összefogás részeként induló pártok közül 4-4 képviselője lesz a törvényhozásban az Együtt-PM-nek és a Demokratikus Koalíciónak, egy pedig a Magyar Liberális Pártnak; ők függetlenként politizálhatnak. Az Országgyűlés munkájában most először 13 nemzetiségi szószóló is részt vesz.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában