„ Nincs szó a temető felszámolásáról”

Folytatás az 1. oldalról.

Az előterjesztés szerint ezekben a táblákban a nem újraváltott sírhelyek területét az önkormányzat kegyeleti parkként alakítja ki. Egy másik pont szerint, amennyiben a nádorvárosi temető díszsírhelyes parcellája megtelik – a közöttük lévő fás terület szabadon hagyásával –, úgy díszsírhelyeket a szabadhegyi új temetőben kell kijelölni.
Eredics Imre alpolgármester felszólalásában hangsúlyozta, nincs szó a temető bezárásáról, sem felszámolásáról.

Nem volt közzététel

Bárány István, a Pro Urbe Egyesület frakcióvezetője, a Civil Fórum a Nádorvárosi Köztemetőért tagja több kritikát is megfogalmazott. Idézte a vonatkozó kormányrendeletet, és kijelentette: a parcellák lezárásának közzététele a mai napig nem történt meg. Úgy fogalmazott: a lezárásról hozott döntés és a kegyeleti park funkció az érintett parcellák temetkezési helyének jövőbeni felszámolását készíti elő, abból a megfontolásból, hogy a temetkezések nagyobb számban történjenek a szabadhegyi új köztemetőben. „A tervezet nem felel meg a kegyeleti parkká alakítás jogi szabályainak. Nem tartalmaz konkrét megvalósíthatósági és költségtervet. A legnagyobb hiányosság, hogy minderről nem kérdezték meg a lakosságot. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy egy temető a lejárt sírhelyek ismételt használatba adásával több cikluson át használható. Ez sírhelygazdálkodást feltételez az üzemeltető részéről, aminek eredményessége a temető gondozottságát is színvonalasabbá teszi” – tette hozzá.

903 elhanyagolt sír

Kovács Barnabás, a temetőt működtető Győri Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a temető 45.300 sírhelyéből 6705 van a részben lezárt parcellákban. Utóbbiak közül 903 a meg nem váltott, elhanyagolt. Szerinte ha újra megnyitnák a parcellákat, azok 13 hónap alatt teljesen betelnének.
Eredics Imre véleményét ismételte meg Graffelner Kálmán (SZDSZ), Sághy Zsolt (MSZP) és Németh Zoltán, a jobboldali frakció vezetője is. Utóbbi a Pro Urbe Egyesületre és Bárány Istvánra utalva rendkívül élesen fogalmazott. „Mélységesen felháborít az a kegyeletsértő hisztériakeltés, amellyel jó szándékú, nem teljesen tájékozott embereket vezetnek félre. Odáig jutottunk, hogy olyat kell cáfolni, ami szóba sem került. Nem tudom, milyen a képviselő lelkivilága, de jó lenne, ha a karácsonyra tekintettel változtatna rajta” – mondta. A közgyűlés nagy többsége az eredeti javaslat elfogadása mellett döntött.
Bárány István véleményét tegnap eljuttatta szerkesztőségünkhöz, az ülésen ugyanis nem tudta elmondani, miután a testület megszavazta a vita lezárását. Idézzük: „A temetőket és temetkezéseket szabályozó általam is idézett magyar jogszabályokból egyértelműen következik, hogy a lezárt parcellákba korlátozottan lehet temetkezni, míg a kegyeleti park nem lehet temetkezési hely. Az ellenem szóló képviselők érvelésük során mindezeket a szempontokat figyelmen kívül hagyták. Számomra a temetőhöz kegyeleti és családi okokból ragaszkodó állampolgárok szempontja az első. Ezért javasoltam a lezárás megszüntetését, illetve ennek elutasítása esetén a lezárandó temetőrészeknél tájékoztató tábla kifüggesztését.”
Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester a Pro Urbe-frakció nevében tegnap közleményben tiltakozott Németh Zoltán Bárány István személyét sértő nyilatkozata ellen, amely lapunk december 22-i számában volt olvasható. („Aki politikai céljai érdekében vagy szereplési vágya miatt a temető bezárásával és felszámolásával riogatja a győrieket, az bármilyen aljasságra képes” – a szerk.) „A vélemények ütköztetése nem lehet bármelyik képviselőtársunk emberi méltóságának megsértése. Németh Zoltán frakcióvezető úr nem először ragadtatja el magát, de remélem, hogy nyilatkozatában csupán saját véleményét tolmácsolta” – jegyezte meg az alpolgármester.

Köszönet az érmeseknek

A közgyűlés megtárgyalta a belvárosi behajtási engedélyek szigorításáról szóló, Gergely Zoltán képviselő által jegyzett előterjesztést (erről december 20-i számunkban írtunk részletesen). A testület úgy döntött: a december 31-én lejáró engedélyeket február 28-ig meghosszabbítja, s a kérdésről február 9-én rendeletet fogad el.
A képviselők elfogadták a pályázatokról szóló tájékoztatót. Kiderült: a győri önkormányzatnak 21 olyan pályázata van, amelyet idén adott be, vagy amelyről idén született döntés. Közülük 13 nyert, hatról még nem döntöttek, egyet visszaküldtek további átdolgozásra, míg egyet elutasítottak A sikeres szereplés révén a város 1 milliárd 30 millió forinthoz jutott hozzá, amelyhez 143 millió forintos önrész társul, így a központi segítség révén összesen 1 milliárd 173 millió forint értékű fejlesztés valósulhat meg.
A közgyűlés előzetes kötelezettséget vállalt arra, hogy a Graboplast-ETO női kézilabdacsapat nemzetközi kupaszereplését jövőre 12,5 millió forinttal támogatja, emellett köszönetet mondott a csapat hat játékosának, akik a magyar és a román válogatott szí-

neiben múlt vasárnap bronz-, illetve ezüstérmet nyertek a szentpétervári világbajnokságon.
A testület úgy döntött, hogy szakmai munkacsoportot állít fel, amelynek feladata az, hogy előkészítse az 1956-os forradalom és szabadságharc 2006-ban esedékes 50. évfordulójának megünneplését. A grémium vezetője Bana József, a városi levéltár igazgatója lett. A tagok közé Papp Andrást, a polgármesteri hivatal oktatási irodavezetőjét, Jászberényi Ferencné helytörténészt, a Szülőföldünk Honismereti Egyesület elnökét, dr. Horváth Sándor Domonkost, a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár igazgatóját, Baross Gábort, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatóját, Tihanyi Lászlót, a Szigethy Attila Társaság vezetőjét, Csiszka Antal újságírót, valamint Varga Gyulát, a polgármesteri hivatal kulturális irodájának főtanácsosát választották be.
A közgyűlés névadásról is határozott. A Metro Áruház mögötti, 25472/8. helyrajzi számú magánutat Császár magánútnak, a 83-as (pápai) főútról nyíló, 25472/75. helyrajzi számú magánutat Mérföldkő magánútnak nevezte el.
A képviselők határozatban emlékeztek meg Győr-Sziget és Révfalu-Pataháza községek Győrhöz csatolásának 100. évfordulójáról, egyben köszönetüket fejezték ki a Győr-szigetiek Baráti Köre és a Révfalu Baráti Kör Egyesület munkájáért, hogy a centenárium alkalmából rangos ünnepségsorozatot szerveztek.
A közgyűlés néhány kisebb összegről is döntött. A ménfőcsanaki temető ravatalozójának felújítására egymillió forintot, valamint a Nagysándor József utca 17. szám alatti társasház homlokzatrekonstrukciójára – a városképi keretből – 350 ezer forintot hagyott jóvá.

Gyász
„Beteg teste elpihent már, de lelke még velünk jár. Mert nem hal meg, kit eltemetnek, örökké él, kit nagyon szeretnek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BEGITTER ISTVÁNNÉ szül. Hársfalvi Ilona életének 85. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 22-én, kedden 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól egy szál virággal búcsúzzanak. Gyászoló szerettei
„Bizalommal ráhagyatkozom. (Zsid 2:13) „S mégis, magyarnak számkivetve, lelkem sikoltva megriad - édes Hazám, fogadj szivedbe, hadd legyek hűséges fiad! (J. A.) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósom, nagymamánk, testvérünk és rokonunk, GYURIGA FERENCNÉ szül. Rácz Mária életének 85. évében betegségben elhunyt. Búcsúztatása - szentmisével egybekötve - 2019. október 18-án, pénteken 13.15 órakor lesz a markotabödögei templomban, ezt követően helyezik hamvait végső nyugalomra a markotai temetőben 14 órakor. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló családok Svájcban és Magyarországon
„Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom, testvérem, sógorunk és rokonunk, BELLAI SÁNDOR 80 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 18-án, pénteken 15 órakor lesz a pázmándfalui temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Éltél, ahogy kellett, vagy ahogy lehetett, most az örök béke ölel és a végtelen szeretet.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, imádott nagypapánk, dédipapánk, testvérünk, sógorom, apósunk és rokonunk, SZALAI BÉLA életének 84. évében türelemmel viselt, hosszas betegség után elhunyt. Utolsó útjára 2019. október 19-én, szombaton 15 órakor kísérjük az abdai temetőben. Lelki üdvéért engesztelő szentmisét tartunk 14 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, szomszédnak, munkatársnak, jóbarátnak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Kérjük, hogy a szeretet és tisztelet jelét egy szál fehér virággal fejezzék ki. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillag szemed. Vigyázunk az álmodra... Te csak aludjál! Kedves szerettünk, isten veled! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. HORVÁTH ISTVÁNNÉ szül. Petrovicz Teréz volt szeszgyári dolgozó 85 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 18-án, pénteken 16 órakor lesz az Écs-hegyi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 15.15 órakor mondatunk a helyi templomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Búcsúzik Tőle: Lánya, Veje, Unokái és Párjaik, Dédunokái, Sógornője és a Rokonság
„Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Egy csoda volt, ahogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, HORVÁTH KÁLMÁNNÉ VALI NÉNI rábakecöli lakos életének 88. évében elhunyt. Temetési szertartása 2019. október 19-én, szombaton 16 órakor lesz a rábakecöli temetőben. Előtte engesztelő szentmise lelki üdvéért 15.15 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik búcsúztatóján részt vesznek, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család
„Mikor rád gondolunk, zokogunk érted, hittük, hogy erőnk visszatart majd téged. Nem leszel magányos, odafönt már várnak, Uram, adj nyugodalmat Drága Jó Édesanyámnak! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOROS ÁGNES 68 éves korában türelemmel viselt betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 19-én, szombaton 13 órakor lesz a pannonhalmi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 12.15 órakor mondatunk a kistemplomban. Kérjük, szerettünktől egy szál fehér virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Búcsúzunk Tőled: Lányod: Edina, Párja: Balázs, Unokáid: Adrienn és Gergely, Nővéred, Sógorod, Unokahúgaid és családjuk, Rokonok és Ismerősök
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk és rokonunk, NAGY LŐRINCNÉ szül. Kovács Márta Lenke (nyúli lakos) életének 73. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 21-én, hétfőn 15 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. 14 órakor engesztelő szentmisét a révfalui templomban tartunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család
„Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani. (Váci Mihály) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték, tisztelték, hogy KOVÁCS ISTVÁN életének 62. évében tragikus hirtelenséggel itt hagyott minket. 2019. október 21-én, hétfőn 16 órakor gyászmisét tartunk az elhunyt tiszteletére a kisfaludi katolikus templomban. Elhunyt szerettünk temetéséről a család később gondoskodik. Mindazok, akik szeretnék a végső tiszteletüket leróni, megtehetik a gyászmisén. Szerető felesége, gyermekei, unokái
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CZOMPÓ JÓZSEFNÉ szül. Szabó Anna, tanítványai Nusi nénije életének 91. évében csendesen elhunyt. Lelki üdvéért engesztelő szentmise 2019. október 21-én 13.30 órakor a bencés templomban, majd temetése 15 órakor a győr-szabadhegyi, Templom utcai temetőben lesz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Kérjük, hogy a temetőbe csak egy szál virággal jöjjenek, a koszorúra szánt összeget a bencés templomban, illetve a ravatalozónál kitett perselybe vagy bankszámlára, a Bencés Nevelésért Alapítvány javára helyezzék el (számlaszám: 10700471-22444604-51100005). Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Életének 86. évében elhunyt HORVÁTH ANTAL volt páli lakos. Búcsúztatása 2019. október 18-án, pénteken 16 órakor lesz a beledi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét mondatunk 15.30 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk HAVASI DÉNES halálának 1. évfordulóján. Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen betegség mindent széjjeltépett. Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, akkor legalább a csodában. Egy csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Kimegyünk a sírodhoz, beszélünk hozzád, tán válaszolsz is, de már nem él el hozzánk. Egy reményünk mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk Veled. Szívünkben örökké élni fogsz! Szerető feleséged és a gyerekek
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BODITS ISTVÁN halálának 1. évfordulóján. Egy éve nem vagy már velünk, nem csitul, sajog a szívünk. Pótolhatatlan a veszteség, mely elmúlásoddal minket ért. Lélekben őrizzük simogató kezed, szerető, óvó, féltő tekinteted. Lényed mindig a miénk marad, biztatást, erőt, meleget ad. Légy boldog az örök hazában, angyalok közt gondtalan vidáman. Örökké szerető feleséged, fiaid, unokáid és menyed
Fájó szívvel emlékezünk HEGEDŰS LAJOSNÉ Irénke halálának 3. évfordulóján. Évszámra nő a csend, egy angyal haza ment. Mi volna tenni mást: Várni az új találkozást.
ID. FEKETE MIHÁLY volt IKV parkettázója halálának 9. évfordulójára fájó szívvel emlékezünk. Lehunytad a szemed, csendesen elmentél, szívedben csak az volt, hogy minket szerettél. Bármennyi nap, hónap vagy év teljen is el, akik igazán szerettek, soha nem felednek el.'' Szerető feleséged és családja