Új vezető a városüzemeltető élén

A mosonmagyaróvári Városüzemeltető és Fenntartó Kft. ügyvezetője 35 év után nyugdíjba vonul.
Bednarik György

Decembertől új ügyvezető irányítja a mosonmagyaróvári önkormányzati tulajdonú Városüzemeltető és Fenntartó (VÜF) Kft. munkáját, miután a társaságot megalakulása óta igazgató Bednarik György nyugdíjba vonul. Az ügyvezető már harmincöt éve foglalkozik a város működtetésével, fenntartásával. Kezdetben a városi tanács hat munkatárssal dolgozó műszaki részlegét irányította.

1986-ban alakult önálló intézménnyé a városi ellátószervezet, gazdasági társasággá pedig 1991-ben váltak.
A leköszönő ügyvezető szerint az elmúlt évtizedekben több jelentős fejlesztést hajtottak végre a városban és az anyagi lehetőségekhez mérten megfelelően végzik a városüzemeltetést.

– A kezdeti időszakban az út- és járdaépítések kerültek előtérbe. Az akkoriban zajlott úgynevezett társadalmi munkás járdaépítéseknél is műszaki vezetőként közreműködtünk, illetve biztosítottuk a szükséges anyagokat. Később kezdeményezésünkre indult meg a városi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, aminek folytatását és üzemeltetését aztán az Aqua Kft. vette át. Ezzel szinte párhuzamosan – az egyre fokozódó lakossági igényekre – szerveztük meg és végeztük el a városban a telefonhálózat bővítését.

Ennek eredményeként, a lakók pénzén több mint kétezer új állomás létesült. Vállaltuk továbbá a gázhálózat első üteme kivitelezésének lebonyolítását. A társaság időközben új részleggel bővült a fizetőparkolók kialakításakor. Szintén nagy feladat volt a Feketeerdei úti új köztemető kialakítása is. Jelenleg pedig tart a mosoni temető bővítésének előkészülete.

„A közelmúlt eredményei közül fontos kiemelni a városi közvilágítás teljes rekonstrukcióját, aminek eredményeként közel felére csökken az áramfogyasztás. Az ebből eredő megtakarítás jövőre jelentkezik a társaságnál.”

– A kft. kezdeti 90 milliós éves árbevétele mára mintegy 400 millióra emelkedett. Az elmúlt egy évtized alatt lecseréltük a cég teljes gépparkját, a járművek mindegyike bármikor „hadra fogható”. A társaság a városüzemeltetés minden ágazatát lefedi, közel hetven embert foglalkoztatunk állandóan, ám ez a létszám a nyári időszakban a kilencvenet is eléri. Úgy érzem, az utóbbi időben sokat tettünk annak érdekében, hogy előrelépés történjen a városüzemeltetésben.

Lemaradásunk elsősorban az utak fenntartásánál mutatkozik. A régi, rossz állapotú burkolatokat a hagyományos kátyúzással már nem lehet kijavítani, ezek teljes aszfaltozásra szorulnak. Ennek megvalósítása azonban elegendő forrás híján sorra elmarad – nyilatkozta lapunknak Bednarik György.

Gyász
„Uram, engedd be őt Szent Szívedbe, fogadd be kegyelmedbe! Ami jót tett életében, érdeme legyen fönt az égben.'' Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédmamánk, Anyósunk és Rokonunk, JUHÁSZ KÁROLYNÉ szül. Radics Ilona életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 21-én, hétfőn 15 órakor lesz a gyirmóti temetőben. Előtte, 14.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk a helyi katolikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el. Aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk és rokonunk, BOGNÁR LÁSZLÓ Szent István király utcai lakos életének 68. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 22-én 15 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH JÓZSEF sobori születésű, szanyi lakos 76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 22-én, kedden 15 órakor lesz a szanyi Dózsa György utcai temetőben, evangélikus szertartás szerint. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy DR. FARKAS KLÁRA gyermekgyógyász életének 90. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatója és temetése 2019. október 24-én 15 órakor a győri Szent Imre-templom altemplomában lesz. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Emlékét örökké megőrizzük. Gyászoló fiai, menyei, unokái és húga
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PINTÉR ÁRPÁD volt nyúli lakos életének 67. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni temetése október 22-én, kedden 15 órakor lesz a nyúli temetőben. Lelki üdvéért a temetés előtt, 14.15 órakor tartunk engesztelő szentmisét. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapám és rokonunk, GÁSPÁR ÁRPÁD életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése október 22-én, kedden 13 órakor lesz a horvátkimlei temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BUTHI ISTVÁN LÁSZLÓ életének 54. évében, október 9-én váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 21-én, hétfőn 15 órakor kezdődik a beledi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Sohasem hal meg az, aki az emlékeinkben él.” Hálával és szeretettel gondolunk tanítóinkra, tanárainkra és őrizzük osztálytársaink emlékét, akik már nem lehetnek velünk: Baranyai Imre Élő Gábor Festő József Horváth Lívia Iváncsics László Köntös Gáspár Rédecsi István Székely Veronika Turi Zsuzsanna A csornai II. sz. Általános Iskola 1969-ben végzett 8.a osztálya.
A Nagylózsi Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói az 50 éves találkozó alkalmából szeretettel emlékeznek elhunyt tanáraikra: PÁL TIBOR igazgató FERSLI IMRE osztályfőnök PÁL TIBORNÉ SIPOS LAJOS BAKONYI ISTVÁN és elhunyt osztálytársaikra: HORVÁTH PIROSKA REINHOFFER ANDRÁS Emléküket megőrizzük!
A volt Szamuely Tibor Közgazdasági Szakközépiskola 1984-ben végzett 4/a. osztályának diákjai 35 éves érettségi találkozójukon szeretettel emlékeznek BÉKÉSI IMRE tanárukra és LAUER KRISZTINA osztálytársukra. Emléküket nem feledjük
Fájó szívvel emlékezünk BABOS BÉLÁNÉ (Erzsike, Böbe) halálának 5. évfordulójára A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre Rád emlékeztet. Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk BÖRZSEI JÓZSEF halálának 1. évfordulóján Csendes a temető, nem jön felelet. Arcomat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden kezem pihentetem, itt vagyok nálad, rád emlékezem. Ha majd egyszer én is lehunyom a szemem, nem fáj már semmi, mert ott leszel velem. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Örökre szerető feleséged, lányod, fiaid, menyed és unokáid
Fájó szívvel emlékezünk CZUPY JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizzük szívünkben örökké. Szerető családod
Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek. A rábapatonai Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói 50 éves osztálytalálkozójuk alkalmából fájó szívvel emlékeznek elhunyt igazgatójukra MOGYORÓSI FERENCRE, osztályfőnökükre DRESCHER NÁNDORNÉRA. Osztálytársaikra: BÁN TIBORRA, BOGNÁR FERENCRE, NAGY DEZSŐRE, MEZŐ ANTALRA, RÁCZ ANNÁRA. Emléküket megőrizzük.
Szeretettel gondolunk volt tanárainkra és Rátok az 55 éves érettségi találkozón: FÁBIÁN MARGIT, HORVÁTH MÁRTA, JANEK ARANKA, KOTÁLIK ERZSÉBET, NAGYPÁLI ÉVA, NÁDOR ÉVA NÉMETH ÉVA, Zrínyi Ilona Gimnázium, 4/A