Perre megy a Motim Rt.

A mosonmagyaróvári Motim Rt.-nél szakszerve- zeti bólintással vették vissza a kollektív szerző- dés szerinti végkielégítés mértékét. A heti mun- kaidőt felemelték 36-ról 40 órára.

Utóbb a szakszervezet meggondolta magát, a munkavé- delmi főhatóság is nekik adott igazat. A Gyurcsány-érdekeltségű rt. viszont perre készül.

A Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter érdekeltségébe tartozó Altus-csoportos Magyaróvári Timföld és Műkorund (Motim) Rt.-nél az elbocsá tások után heti 36 óráról 40 órára emelték a munkaidőt. A döntést a timföldgyár vezetése azzal indokolta, hogy a csökkentett munkaidőre vonatkozó rendelet a hatvanas években született, amikor még egészségre ártalmas anyagokat használtak a technológiában. Ma már ezekkel az anyagokkal nem dolgoznak.

A vegyészszakszervezet viszont a munka védelmi felügyelőséghez, majd az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelethez fordult az ügyben. Paszternák György elnök a Kisalföld megkeresésére elmondta: – A Motim Rt. timföldgyártó részlegének megszüntetésekor jelentkezett szakszervezetünk a cégnél egy munkaerő-szolgáltató iroda létrehozásával.

Ekkor derült ki, hogy az érintettek a kollektív szerződésben korábban rögzítettnél lényegesen kevesebb végki elégítést – csak A munka törvénykönyvében előírt összeget – kapták. Úgy érzem, ez a kétoldalú módosítás erős munkáltatói kény szerrel jött létre, hiszen a szakszervezet ön magától nem ment volna ebbe bele. Később a céghez tartozó többi kft.-ben is hasonló döntést hoztak, mivel az rt. szintjén már ilyen megállapodás volt érvényben.

 A vezérigazgató a Kisalföld érdeklődésére elzárkózott mindenféle nyilatkozattól. Mint mondta, ezt az ügyet már két éve lezárta és sokkal fontosabb dolga is van annál, mint hogy ezzel foglalkozzék. A Motim Rt. szakszervezeti vezetőjét, Egyed Józsefet is megkérdeztük a történtekről, ám ő sem kíván megszólalni az ügyben.

A törvény szerint harminchat óra A 40 órás heti munkaidő bevezetésével kapcsolatban az elnök elmondta: a jelenleg is érvényben lévő törvény szerint a Motim Rt. üzemeiben – műkorund, kádkő – előállított termékek ma is egészségre káros körülmények között ké szülnek és erre 36 órában határozzák meg a heti munkaidőt. A szakhatóságok – az Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelet és a munkavédelmi felügyelőség – elfogadták az érdekképviselet ezen érveit, a Motim Rt. azonban perre készül az ügyben.

A Motim Rt.-nél még azóta sem vezették be a 36 órás munkahetet, mivel vita esetén, annak lezárultáig a munkáltató korábbi döntése van érvényben. Paszternák szerint, amennyiben a bíróság is a szakszervezetnek ad igazat, úgy a dolgozókat kártérítés illeti meg az elmaradt túlórapótlék, illetve a törvénytelen foglalkoztatás miatt.

Megváltoztak a munkakörülmények

Gerezdes János, a Motim Rt. vezérigazgatója az országos sajtóban az ügyről úgy nyilatkozott, hogy a vonatkozó törvény régi, elavult és nem is tartható be.
Mind azonáltal a Motim vezetése az ÁNTSZ-t kérte fel a munkakörülmények vizsgálatára, a jelentést azonban a munkaügyi felügyelet figyelmen kívül hagyta. A vegyész szakszervezet szerinte csak jogsértésre hivatkozhat, a cég ugyanis új technológiákat vezetett be, amelyekkel kiküszöbölték azokat a munkafolyamatokat, amelyek veszélyeztették a dolgozók egészségét. A csökkentett végkielégítésekkel kapcsolatban a vezérigazgató elmondta, hogy még 2001-ben a helyi szakszervezettel közösen módosították a kollektív szerződést annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a maradók bérfejlesztése. Így a végkielégítésre az eredeti kollektív szerző dés szerint kifizetendő 300 millió forint helyett csak 150 millió forint többletki adással kellett számolniuk.

„A vitának már semmi köze a valósághoz” – állítja egy régi motimos vezető, aki neve elhallgatását kérve tárta fel a per gyökerét. A vezető szerint a másfél éves ügy hátterében személyes ellentétek is meghúzódnak. Ugyanakkor a timföld leállása nyomán várható elbocsátások előtt a szakszervezetnek nem kellett volna beleegyeznie a kollektív szerződés módosításával a végkielégítés csökkentésébe. Ma a Kádkő és Szemcse kft.-k 500–600 dolgozóját érinti az ügy, ám megoszlanak a dolgozói vélemények a mostani érdekekről. Korábban a 36 órás munkaidő a kohászati jellegű üzemekben volt kötelező, a Motimnál inkább engedmény volt. Különösen úgy, hogy a 8 órás műszakok után szabadnap járt. Ha most visszaállítanák a 36 órás munkahetet, akkor hatnapi 6 órás munkavégzéssel tennék, s ezt a dolgozók egy része már nem akarja.

Az is tény, hogy aki nem kérte akkoriban a végkielégítést, hanem a timföldüzem után átment másik részlegbe, mintegy 10 százalékos óra béremeléssel kezdhetett. Mára e pénz elolvadt, s a 36 órával még kevesebb lenne, a dolgozók féltik a megélhetésüket.

Gyász
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesapám, Nagyapánk, Isten Veled! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapám, nagyapánk, SZABÓ BÉLA életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 23-án (szerdán) 14 órakor lesz a fertőd-süttöri temetőben. Előtte, 13.30 órakor engesztelő szentmisét mondatunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elgyötört testem örökre megpihent, Uram, fogadd be hozzád lelkemet! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSISZÁR LÁSZLÓNÉ szül. Szalai Mária Magdolna életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 13.30 órakor lesz a röjtöki temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 12.45 órakor lesz a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Édesanyánk, Isten Veled! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÉTER-WERR MARGIT Mancika volt fogorvosi asszisztens, pannonhalmi lakos 78 éves korában elhunyt. Szentmisével egybekötött búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 15 órakor lesz a győri Szent Imre-templomban. Gyászoló család
„Elmegyek, mert el kell mennem... az elválás nagyon nehéz... belátom! Szólítottak, nincs mit tennem... isten veled, földi élet, család, s barátok!” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett testvérünk, sógorunk, rokonunk és barátunk, SIMON LAJOS „CSUCSU” börcsi születésű, rábapatonai lakos életének 67. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 25-én, pénteken 16 órakor lesz a börcsi temetőben. Előtte engesztelő szentmise 15.15 órakor lesz a római katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillag szemed. Vigyázunk az álmodra, te csak aludjál! Kedves Szerettünk, Isten Veled! Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédink, anyósom és rokonunk, HIDEG JÁNOSNÉ szül. Benczik Irén csornai lakos életének 82. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 24-én 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise a temetés napján, 18 órakor a helyi premontrei templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szerető Férjem, Édesapánk, Nagypapánk, Dédnagypapánk, Testvérem és Rokonunk, GRÁFI JÓZSEF életének 96. évében elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz az öttevényi régi temetőben. Előtte, 14.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk az evangélikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló Család
„Mikor az erőm elhagyott és lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átkarolt az Isten. Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY LÁSZLÓ F.f.M.g-i szőlő-, gyümölcstermesztési szaktechnikus életének 76. évében elhunyt. Temetése 2019. október 25-én, pénteken 10.30 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem sokat, de már nem lehet. Az örök haza vár, isten veletek. A lelketek mélyén mindig ott leszek, soha ne felejtsetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS ANTAL volt Győr, Földes G. utca 13. sz. alatti lakos életének 69. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 24-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei
„Váratlanul élt halálod, búcsú nélkül mentél el, aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, TRIPAM MIKLÓS életének 80. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 14.30 órakor lesz a beledi temetőben. Előtte az engesztelő szentmise 14 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapám, KATÓ IMRE 87 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 25-én 12 órakor lesz a szili temetőben. Előtte engesztelő szentmise a helyi templomban. Egyben köszönetet mondok mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászomban osztoznak. Gyászoló lánya
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BALÁZS CSABA a Horváth Lovas Kft. dolgozója 56 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 17 órakor lesz a győrzámolyi temetőben. Előtte, 16.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk a helyi templomban. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalommal tudatjuk, hogy BALOGH GYULA ácsi születésű, kónyi lakos életének 70. évében elhunyt. Temetése október 25-én 15 órakor lesz a kónyi temetőben. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesapám, nagypapánk és rokonunk, MAGYAR ATTILA SÁNDOR (régi közmű-dolgozó) életének 73. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 25-én, pénteken 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARCZA KÁROLY életének 75. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 25-én, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kegyeletüket, kérjük, egy szál virággal róják le. Gyászoló szerettei
Fájó szívvel emlékezünk VARGA LÁSZLÓNÉ szül: Nyikos Anna halálának 15. évfordulóján. A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre emlékeztet Rád. Szerető férjed és fiad.