Halálvonatok Csernobilból

Hegyeshalomban azt beszélik, hogy a vasútnál dolgozók közül többen a csernobili katasztrófa áldozatai lettek.
Sugárzásmérés.

A hegyeshalmiak közt már jó ideje járja a szóbeszéd, hogy a vasútnál dolgozók közül többen a csernobili atomkatasztrófa áldozatai lettek. A határszéli településen élőknek éppen a Nyugathoz való közelségük okozta a végzetüket.

Ismert: 1986. április 26-án a nukleáris energia békés célú felhasználásának eddigi legnagyobb balesete történt a csernobili atomerőmű negyedik blokkjának felrobbanásával. Amíg a katasztrófaelhárítás gépezete az erőmű környezetében amolyan „szovjet” stílusban – rutinos hírzárlat mellett –, de működött, a reaktorbaleset grafittüze a radioaktív kibocsátást a magas légkörbe juttatta, távoli, hatalmas területeket szennyezve el. Gyanútlan milliók szennyeződhettek a friss tavaszi levegőből radioaktív anyagokkal.

A légköri áramlások heteken át szállították keresztül-kasul Európa fölött is a radioaktív felhőket. A radioaktív port azonban nemcsak a légáramlatok vitték a környező országokba, hanem azok a vasúti szerelvények is, amik az atomkatasztrófa közvetlen környezetéből indultak útnak. A vagonok megállás nélkül roboghattak végig Magyarországon is, mígnem a szocialista blokk utolsó településéhez értek. Itt ugyanis az osztrák vasúti szolgálat mérte a kocsik radioaktív sugárzását. A Geiger–Müller-számláló már a szerelvényekhez közeledve a megengedett érték többszörösét mutatta, így nyugati szomszédaink nem engedték, hogy a vonatok ártalmatlanítás nélkül átlépjék a határt.

A Magyar Államvasutak akkori vezetősége elrendelte a hegyeshalmi vontatási főnökség kocsijavító részlegének, hogy mossák le az érintett szerelvényeket. A rendező pályaudvartól távolabb, egy félreeső vágányon, az úgynevezett „élőrakodónál” jelölték ki a munkálatok helyét, a sínek mellett pedig mély gödröt markoltattak, ahová elfolyhatott a szennyezett víz.

A megyei tanács elnöke utasított a folytatásra

A település mai vezetője még jól emlékszik a „csernobili vonatokra”. Vincze Zoltán elmondta: az akkori helyi polgári védelemért felelős vezetőként a Csernobilban történtek után figyelőszolgálatot állított fel. A megfigyelők másnap jelentették, hogy a falu határában lévő benzinkútnál egy kamiont a sofőrje vödörből mosott le, valamint két további, Ausztriába tartó teherautót a Lajtánál tisztítottak meg. Az esetet jelentették a megyei polgári védelemnek, ahonnan aztán egy főhadnagy érkezett Hegyeshalomba, hogy személyesen tájékozódjon az esetről. Vincze Zoltán szerint a MÁV-nál ezzel egy időben rendelték el a szerelvények mosását.

– A vasútnál dolgozók jelezték nekem, hogy elrendelték az Ukrajna felől érkező és Ausztriába tartó vonatok tisztítását. Azonnal kimentem a helyszínre, ám addigra már elkezdték a munkálatokat. A vagonok mosását végzőknek a szükséges feltételeket egyáltalán nem biztosították. Gumicsizmán kívül semmiféle védőfelszerelést nem kaptak. A vágány mellett kimarkolt mintegy négy méter mély gödörbe pedig szabadon folyt el a szennyezett víz. Telefonon megkerestem a vasúttársaság budapesti illetékesét és elmondtam, hogy ilyen körülmények közt nem lehet ezt a munkát végezni. Az illetékes válaszul cinikusan csupán annyit közölt: majd hozat homokot a gödörbe filternek.

– Jelentettem a történteket a megyei vezetésnek. Kijött a helyszínre a megyei tanács elnöke, illetve a polgári védelem parancsnoka. Nehezményezték, hogy saját hatáskörömben le akarom állíttatni a vagonok mosását. Azt mondták: milyen alapon állítok le egy központi intézkedést, hiszen erre még nekik sincs hatáskörük. Néhány nap múlva aztán mégis leállították a munkálatokat és betemettették a gödröt is.
– Az összefüggést ugyan soha nem sikerült bizonyítani, ám tény, hogy akik a szerelvények mosásában részt vettek, mindannyian meghaltak, viszonylag fiatalon.

A megengedett többszörösét mutatta

A hegyeshalmi vontatási főnökség kocsijavító részlegén dolgozott abban az időben Zwonitschek János is. A sugárzó szerelvények ártalmatlanításában részt vevők mindegyikét jól ismerte.
– Bár a csernobili balesetről Magyarországon hivatalosan keveset árultak el, a szomszédos Ausztriában tökéletesen tisztában voltak a hatásaival, így hozzánk is eljutottak ezek a hírek. A katasztrófa után néhány nappal toboroztak embereket az Ukrajnából érkezett vonatok tisztítására. A munkára jelentkezőknek háromszoros fizetést ígértek.

A sugárzás veszélyeiről azonban nem tájékoztattak senkit, csupán azt mondták: nem annyira veszélyes. Ennek ellenére azonban valamennyire tisztában voltunk a rizikóval, ezért nem is jelentkeztem a munkára. Többeket közülünk viszont csábított a magas fizetség, így elvállalták. A munkások semmilyen védőfelszerelést nem kaptak. Egy kézi permetezővel kellett valami vegyszert spriccelniük a kocsikra, majd slauggal egyszerűen leöblíteniük. Az osztrákok ezzel szemben teljes védőfelszerelésbe öltözve sem közelítették meg a szerelvényeket. A náluk lévő sugárzásmérő már távolról a megengedett érték többszörösét mutatta.

Már senki sem él, a mozdonyvezető sem

– A munkára jelentkezett öt kollégámnak néhány napon keresztül kellett csak a vagonokat mosnia, mégis ma már egyikük sem él közülük. Az eset után néhány éven belül mindegyikük meghalt viszonylag fiatalon daganatos, illetve szív- és érrendszeri megbetegedésben. Szintén meghalt már az a mozdonyvezető is, aki a szerelvényeket vontatta a mosásra. A radioaktív vagonok és a halálozások közt bizonyíthatóan ez idáig senki sem talált összefüggést. Az azonban több mint gyanús, hogy a munkálatokat végzők közül már senki sem él – mondta Zwonitschek János.

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.