Gazdálkodás és kultúra EU-tükörben

Mosonmagyaróváron Stipkovits Pál polgármester munkáját két alpolgármester segíti: Kovács Gergely főállásban, Szentkuti Károly társadalmi megbízatásban látja el e feladatkört.

Kovács Gergely (K. G.) 1971-től a Kühne Rt. üzemvezetője volt. Közel 30 éve foglalkozik közügyekkel, 1994 óta önkormányzati képviselőként kamatoztatja tapasztalatait. Szentkuti Károly (Sz. K.) főállásban a Hansági Múzeum igazgatója, az elmúlt ciklusban önkormányzati képviselőként, az azt megelőző négy évben országgyűlési képviselőként, korábban a megyei közgyűlés alelnökeként vett részt a politikában. Az alpolgármestereket feladatkörükről faggattuk.

K. G.: – Röviden fogalmazva a polgármester távollétében a helyettesítés és az önkormányzat gazdasági területének irányítása a feladatom. Ezen belül a városfejlesztés, városfenntartás, az önkormányzati vagyongazdálkodás és az önkormányzati tulajdonrésszel működő gazdasági társaságok felügyelete tartozik a hatáskörömbe, de kiemelten foglalkozom a mosoni városrész dolgaival, különös tekintettel a humánpolitikára.
Sz. K.: – A társadalmi alpolgármesterség azt is jelenti, hogy nem tartózkodom egész nap a hivatalban. Eredetileg úgy terveztem, hogy napi négy órát szentelek e munkának, ám ez kevésnek bizonyult. A humán területeket, így az oktatás, a művelődés, a kultúra, a sport, az egészségügy, a szociális problémakör teendőit látom el teljes felelősséggel és én vállaltam a médiával való kapcsolattartást is.

Bizalom és hatékonyság

– Az alpolgármesterek a polgármester által átadott feladatokat látják el. A korrekt munkavégzés nyilván csak szoros együttműködésben valósulhat meg. Milyen a polgármesterhez, illetve az egymáshoz való viszonyuk?

Sz. K.: – Úgy tapasztalom, a polgármesterrel bizalmi viszonyt alakítottunk ki. Mindent meg tudunk beszélni, az önkormányzat rövid vagy hosszú távú célkitűzéseit is. A vezetők közötti párbeszédet a hatékonyság jellemzi. Amin még javítani kell, illetve lehet, az a frakciók közötti kommunikációáramlás. Politikai pályafutásom során megtanultam, hogy a politikai együttműködés alapját is a bizalom kell hogy képezze. Azt gondolom, ennek feltételeit megteremtettük.
K. G.: – Nincs olyan kérdés, probléma, amit egymással, illetve Stipkovits Pál polgármesterrel ne tudnánk megbeszélni. Ha nem is egyezik a véleményünk, előbb-utóbb egyezségre jutunk. Minden kommunikációs feltétel adott az eredményes munkához. Folyamatosan tájékoztatjuk egymást, emellett bizalomra épül a kapcsolatunk. A frakciókkal való párbeszéden valóban van még mit javítani, ám ez is sikeresebb lesz, ha már kialakul a rendszere.

– Mit várnak az elkövetkezendő évektől?

K. G.: – Teendőimnek a választási programunk ad iránymutatást. Eszerint a dinamikus és arányos városfejlődésben vagyok érdekelt, amihez megvannak a lehetőségeink, különböző állami és még bővíthető saját források formájában. Az arányosságon azt értem, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni az elmaradottabb városrészek fejlesztésére, így például Moson rehabilitációjára, az ottani mostoha szociális lakáshelyzet javítására. Fontos a minőségi idegenforgalom fejlesztése, az ezzel kapcsolatos vállalkozások közvetett támogatása. A csatornázást az egész város területén be kell fejezni. Ezután az utak rendbetételére, a városiasabb légkör kialakítására kell törekedni. Segíteni kell a kórház rekonstrukciós folyamatát és a korszerűbb, magasabb színvonalú kereskedelmi üzlethálózat kialakítását.

– Fontos az uniós elvárásokra való felkészülés, a környező településekkel való kapcsolattartás. Az utóbbi a kerékpárhálózat továbbfejlesztésében, a vízi turizmus feltételeinek megvalósításában nyilvánulhat meg. Lényegesnek ítélem meg az ipari park életre keltését és itt kell megemlíteni az ipar igényeihez igazodó munkaerő képzésére ösztönzést, a szakképzés átalakítását. A cél a lakosság igényeivel összhangban az intézményrendszer racionálisabb, ám jobb minőségű működésének megteremtése. A lakosság hatósági szolgáltatásait magasabb szintre kívánjuk emelni, egy emberbarátabb hivatal feltételeit szeretnénk megteremteni. S végezetül, eredményes kapcsolatra törekszem az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokkal.

Az MSZP és az SZDSZ felelőssége a fejlődés

Sz. K.: – Az elkövetkezendő négy évben az MSZP és az SZDSZ felelőssége a város fejlesztése. Ebben alapvető feladatom a hozzám tartozó területek koordinálása és a városért folyó – magasabb szinteken véghezvihető – lobbizás segítése. Az oktatásban át kell tekintenünk a jelen helyzetet, majd korrekciókat kell végrehajtani az igényeknek megfelelően a költségvetés adta keretek között. Legfontosabb teendőmnek a jobb szakmai munka érdekében az Éltes-iskola problémájának mielőbbi tisztázását tartom. A négy év másik megoldásra váró feladata a taneszközfejlesztés kérdése, másrészt a szakképzés helyzetének áttekintése, a hagyományos „vasas” szakmák képzésének elősegítése a régióban jelentkező munkaerőhiány csökkentése érdekében. Jövőre elindul a Hunyadi-iskola felújítási, fejlesztési programja, a folyamat célja a fejlesztés és a szakmai igények párhuzamba állítása. Fontos a nyári napközi otthonos ellátás biztosítása, a témában a pedagógusok érdekeltebbé tétele, a program pályázatokkal történő támogatása.
– A kultúrát a város kiemelten támogatja és a jövőben is erre törekszik. 2003-ban két nagyobb kulturális esemény kap hangsúlyt a Lajta partján: a Flesch Károly Nemzetközi Hegedűverseny és a Nyári Fesztivál rendezvénysorozata. A következő év feladata a szociális koncepció meghatározása. Ezen belül két kérdésre kell választ találnunk: minden szociális ellátást intézményi keretek között oldjunk-e meg vagy szélesebb spektrumát vázoljuk fel az ellátási formáknak; valamint el kell készíteni a város problématérképét, ami rámutathat arra, hogy az önkormányzat segélyezési programját miként kell, illetve lehet reformálni. Az egészségügy terén a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt, a sport terén a szabadidősportot kell erősíteni és a sportcentrum felépítését kell előkészíteni.

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.