Emlékkő a zsinagóga helyén Rajkán

172 rajkai zsidó veszett oda az auschwitz-birkenaui haláltáborokban. Emléküket egy kettétört kő jelzi, melyet a napokban az egykori rajkai zsinagóga helyén adtak át.

Rajka megyénk egyik olyan települése, ahol a zsidó közösségek elsőként telepedtek le hazánk területén. Az írásos emlékek alapján első megjelenésüket a pozsonyi kiűzetés idejére, 1529-re teszik. 

Károly főherceg 1828-ban nem engedte be Magyaróvárra a közösség tagjait, de Rajkán 431 lélekszámú telep létesülhetett. 1861-re tehető a zsinagóga felépítésének időpontja.

1878-ban Rajkán élt a legnagyobb zsidó közösség Moson vármegyében. Iskolát működtettek, ahova 1889-ben 38 tanuló járt. 1944-ben több mint 200 tagú volt a közösség, akiket 1944. május 15-én szállítottak a mosonmagyaróvári gettóba, néhányat közülük onnan munkatáborba, a többséget haláltáborokba hurcolták. Közülük 172-en vesztették életüket. A háború után kevés számú túlélő tért vissza. 1945-ben tizenhárman alakították újra a hitközséget. A romossá vált zsinagógát a rituális fürdővel együtt lebontották. A közösség azonban nem tudott újra gyökeret verni. Az egykori rabbilakásból polgári lakóház lett. A valamikori virágzó zsidóságból mára senki sem él Rajkán.
 

Az emlékkő előtt Kiss Vince rajkai polgármester, Ligeti László, a Mosoni Zsidó Hitközség elnöke, Villányi Tibor, a Győri Zsidó Hitközség elnöke, Totha Péter Joel főrabbi, dr. Kunos Péter, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója és Dévényi Dávid, a Győri Zsidó Hitközség kántora. Fotó: Lengyel Zsolt
Az emlékkő előtt Kiss Vince rajkai polgármester, Ligeti László, a Mosoni Zsidó Hitközség elnöke, Villányi Tibor, a Győri Zsidó Hitközség elnöke, Totha Péter Joel főrabbi, dr. Kunos Péter, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója és Dévényi Dávid, a Győri Zsidó Hitközség kántora. Fotó: Lengyel Zsolt

Az ő tiszteletükre avattak emlékkövet az egykori rajkai zsinagóga helyén a napokban. Valamikor ott állt még a fürdő és a rabbi háza is. Totha Péter Joel főrabbi kiemelte a politikusok és a társadalom felelősségét, a meghurcoltak szenvedését. A túlélők felelőssége mellett az emlékezés fontosságáról is szólt a megjelentekhez. Közösen mondták el a megjelentekkel a kaddis imát. Dr. Kunos Péter, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az olyan nehéz időben, mint a zsidók elhurcolása, mutatkozott meg igazán az embertelenség. Megköszönte a rajkai önkormányzatnak az emlékkő felállítását.

Kiss Vince rajkai polgármester szerint az emlékkő azt is jelzi, hogy egy jól működő, gazdag közösség élt a településen. A kettétört kő a közösség életében bekövetkezett törést jelképezi. Az eltolódás az idő múlását jelzi. 
A kő közepén lévő lyuk azt az űrt mutatja, ami a település életében keletkezett. A dolgos kezek, a kereskedők, iparosok szakértelme és a gyárosok, gazdák gazdasági erejének hiánya hosszú évekre visszavetették a község fejlődését. A Dávid-csillag utal az izraeliták vallására – a vallásra, amely összetartotta a közösséget.

 A bronzcsillag a fényt, a reményt és a hitbe vetett bizalmat szimbolizálja. A hitet, ami segít feldolgozni és megérteni a történteket, Istent, akinek segítségével az utókor újrakezdheti az életet.

A mementó Mag Gyula szobrász alkotása. A megemlékezést Dévényi Dávid kántor éneke, Jávorkai Sándor hegedűművész és Domonkos Alexa, a rajkai iskola diákja tette ünnepélyessé Radnóti Miklós költeményével. 

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei