Emlékkő a zsinagóga helyén Rajkán

172 rajkai zsidó veszett oda az auschwitz-birkenaui haláltáborokban. Emléküket egy kettétört kő jelzi, melyet a napokban az egykori rajkai zsinagóga helyén adtak át.

Rajka megyénk egyik olyan települése, ahol a zsidó közösségek elsőként telepedtek le hazánk területén. Az írásos emlékek alapján első megjelenésüket a pozsonyi kiűzetés idejére, 1529-re teszik. 

Károly főherceg 1828-ban nem engedte be Magyaróvárra a közösség tagjait, de Rajkán 431 lélekszámú telep létesülhetett. 1861-re tehető a zsinagóga felépítésének időpontja.

1878-ban Rajkán élt a legnagyobb zsidó közösség Moson vármegyében. Iskolát működtettek, ahova 1889-ben 38 tanuló járt. 1944-ben több mint 200 tagú volt a közösség, akiket 1944. május 15-én szállítottak a mosonmagyaróvári gettóba, néhányat közülük onnan munkatáborba, a többséget haláltáborokba hurcolták. Közülük 172-en vesztették életüket. A háború után kevés számú túlélő tért vissza. 1945-ben tizenhárman alakították újra a hitközséget. A romossá vált zsinagógát a rituális fürdővel együtt lebontották. A közösség azonban nem tudott újra gyökeret verni. Az egykori rabbilakásból polgári lakóház lett. A valamikori virágzó zsidóságból mára senki sem él Rajkán.
 

Az emlékkő előtt Kiss Vince rajkai polgármester, Ligeti László, a Mosoni Zsidó Hitközség elnöke, Villányi Tibor, a Győri Zsidó Hitközség elnöke, Totha Péter Joel főrabbi, dr. Kunos Péter, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója és Dévényi Dávid, a Győri Zsidó Hitközség kántora. Fotó: Lengyel Zsolt
Az emlékkő előtt Kiss Vince rajkai polgármester, Ligeti László, a Mosoni Zsidó Hitközség elnöke, Villányi Tibor, a Győri Zsidó Hitközség elnöke, Totha Péter Joel főrabbi, dr. Kunos Péter, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója és Dévényi Dávid, a Győri Zsidó Hitközség kántora. Fotó: Lengyel Zsolt

Az ő tiszteletükre avattak emlékkövet az egykori rajkai zsinagóga helyén a napokban. Valamikor ott állt még a fürdő és a rabbi háza is. Totha Péter Joel főrabbi kiemelte a politikusok és a társadalom felelősségét, a meghurcoltak szenvedését. A túlélők felelőssége mellett az emlékezés fontosságáról is szólt a megjelentekhez. Közösen mondták el a megjelentekkel a kaddis imát. Dr. Kunos Péter, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az olyan nehéz időben, mint a zsidók elhurcolása, mutatkozott meg igazán az embertelenség. Megköszönte a rajkai önkormányzatnak az emlékkő felállítását.

Kiss Vince rajkai polgármester szerint az emlékkő azt is jelzi, hogy egy jól működő, gazdag közösség élt a településen. A kettétört kő a közösség életében bekövetkezett törést jelképezi. Az eltolódás az idő múlását jelzi. 
A kő közepén lévő lyuk azt az űrt mutatja, ami a település életében keletkezett. A dolgos kezek, a kereskedők, iparosok szakértelme és a gyárosok, gazdák gazdasági erejének hiánya hosszú évekre visszavetették a község fejlődését. A Dávid-csillag utal az izraeliták vallására – a vallásra, amely összetartotta a közösséget.

 A bronzcsillag a fényt, a reményt és a hitbe vetett bizalmat szimbolizálja. A hitet, ami segít feldolgozni és megérteni a történteket, Istent, akinek segítségével az utókor újrakezdheti az életet.

A mementó Mag Gyula szobrász alkotása. A megemlékezést Dévényi Dávid kántor éneke, Jávorkai Sándor hegedűművész és Domonkos Alexa, a rajkai iskola diákja tette ünnepélyessé Radnóti Miklós költeményével. 

Gyász
„Uram, engedd be őt Szent Szívedbe, fogadd be kegyelmedbe! Ami jót tett életében, érdeme legyen fönt az égben.'' Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédmamánk, Anyósunk és Rokonunk, JUHÁSZ KÁROLYNÉ szül. Radics Ilona életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 21-én, hétfőn 15 órakor lesz a gyirmóti temetőben. Előtte, 14.15 órakor engesztelő szentmisét tartunk a helyi katolikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el. Aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk és rokonunk, BOGNÁR LÁSZLÓ Szent István király utcai lakos életének 68. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 22-én 15 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH JÓZSEF sobori születésű, szanyi lakos 76 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 22-én, kedden 15 órakor lesz a szanyi Dózsa György utcai temetőben, evangélikus szertartás szerint. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy DR. FARKAS KLÁRA gyermekgyógyász életének 90. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatója és temetése 2019. október 24-én 15 órakor a győri Szent Imre-templom altemplomában lesz. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Emlékét örökké megőrizzük. Gyászoló fiai, menyei, unokái és húga
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PINTÉR ÁRPÁD volt nyúli lakos életének 67. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni temetése október 22-én, kedden 15 órakor lesz a nyúli temetőben. Lelki üdvéért a temetés előtt, 14.15 órakor tartunk engesztelő szentmisét. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik. Gyászoló szerettei
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapám és rokonunk, GÁSPÁR ÁRPÁD életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése október 22-én, kedden 13 órakor lesz a horvátkimlei temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BUTHI ISTVÁN LÁSZLÓ életének 54. évében, október 9-én váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 21-én, hétfőn 15 órakor kezdődik a beledi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Sohasem hal meg az, aki az emlékeinkben él.” Hálával és szeretettel gondolunk tanítóinkra, tanárainkra és őrizzük osztálytársaink emlékét, akik már nem lehetnek velünk: Baranyai Imre Élő Gábor Festő József Horváth Lívia Iváncsics László Köntös Gáspár Rédecsi István Székely Veronika Turi Zsuzsanna A csornai II. sz. Általános Iskola 1969-ben végzett 8.a osztálya.
A Nagylózsi Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói az 50 éves találkozó alkalmából szeretettel emlékeznek elhunyt tanáraikra: PÁL TIBOR igazgató FERSLI IMRE osztályfőnök PÁL TIBORNÉ SIPOS LAJOS BAKONYI ISTVÁN és elhunyt osztálytársaikra: HORVÁTH PIROSKA REINHOFFER ANDRÁS Emléküket megőrizzük!
A volt Szamuely Tibor Közgazdasági Szakközépiskola 1984-ben végzett 4/a. osztályának diákjai 35 éves érettségi találkozójukon szeretettel emlékeznek BÉKÉSI IMRE tanárukra és LAUER KRISZTINA osztálytársukra. Emléküket nem feledjük
Fájó szívvel emlékezünk BABOS BÉLÁNÉ (Erzsike, Böbe) halálának 5. évfordulójára A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre Rád emlékeztet. Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk BÖRZSEI JÓZSEF halálának 1. évfordulóján Csendes a temető, nem jön felelet. Arcomat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden kezem pihentetem, itt vagyok nálad, rád emlékezem. Ha majd egyszer én is lehunyom a szemem, nem fáj már semmi, mert ott leszel velem. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Örökre szerető feleséged, lányod, fiaid, menyed és unokáid
Fájó szívvel emlékezünk CZUPY JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizzük szívünkben örökké. Szerető családod
Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek. A rábapatonai Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói 50 éves osztálytalálkozójuk alkalmából fájó szívvel emlékeznek elhunyt igazgatójukra MOGYORÓSI FERENCRE, osztályfőnökükre DRESCHER NÁNDORNÉRA. Osztálytársaikra: BÁN TIBORRA, BOGNÁR FERENCRE, NAGY DEZSŐRE, MEZŐ ANTALRA, RÁCZ ANNÁRA. Emléküket megőrizzük.
Szeretettel gondolunk volt tanárainkra és Rátok az 55 éves érettségi találkozón: FÁBIÁN MARGIT, HORVÁTH MÁRTA, JANEK ARANKA, KOTÁLIK ERZSÉBET, NAGYPÁLI ÉVA, NÁDOR ÉVA NÉMETH ÉVA, Zrínyi Ilona Gimnázium, 4/A