Az agrármérnök- és pedagógusdiploma előnyben

Az iskolapadtól a polgármesterségig általában hosszú út vezet. Volt, aki napközis nevelőként, más mezőgazdászként vagy banktisztviselőként kezdte a pályafutását, s lett később települése első embere.

Mosonmagyaróvár és vonzáskörzetében tavaly mindössze hat helyen választottak új polgármestert. A legtöbb községnek így szinte már „állandó” elöljárója van. A Kisalföld megtudakolta: mivel foglalkoztak korábban, s milyen végzettséget szereztek a települések első emberei.

Agrármérnökök az egyetemről

Széles Sándor (Máriakálnok) az agrármérnöki diploma megszerzése után alapanyag-gazdálkodóként, üzemvezető-helyettesként, egyéni vállalkozóként, üzletkötőként és területi képviselőként tevékenykedett. Sulyok Attilának (Lipót) szintén agrármérnöki diplomája van, majd mezőgazdászként és falugazdászként dolgozott. Ódor Ernő (Várbalog) hasonló diplomájával szakmájában, agronómusként dolgozott hosszú ideig. Török Sándor (Mosonszolnok) agrármérnöki bizonyítványának átvétele után növénytermesztőként és agronómusként dolgozott. Stipkovits Pál (Mosonmagyaróvár) szintén e területen szerzett diplomát, majd Kimlén dolgozott növénytermesztő agronómusként. Politikai főiskolát végzett, majd városi párttitkár lett. 1990-től polgármesterré választásáig két cég ügyfélmenedzsereként dolgozott. Bezenye vezetője, Schmatovich Mátyás végzettsége szerint agrármérnök, a szakmájában agronómusként és ágazatvezetőként is d olgozott, s még ma is gazdálkodik.

Pedagógusból polgármester

Dunaszigeten Tóth Istvántól megtudtuk: pedagógia–történelem szakos diplomát szerzett és mostani tisztsége előtt általános iskolában tanított. Dr. Ördög Vincéné (Kimle) mérnök-tanári diplomát szerzett Gödöllőn, s hosszú évekig pedagógusként oktatta a község tanulóit. Zsoldos Ferenc (Püski) korábban szintén általános iskolában dolgozott a tanítói diploma megszerzése után. Sőt, Kovács Péterné (Újrónafő) is a tanárok táborát gyarapította, 1990-ben a helyi oktatási intézmény igazgatójának választották.

Gépészek, mezőgazdászok, műszakiak

Szokoli Sándor (Dunakiliti) gépészmérnöki diplomával rendelkezik és gyártmányszerkesztő volt korábban. A legmagasabban kvalifikált polgármester Juhász József (Hédervár), aki három diplomával is rendelkezik: villamos-üzemmérnöki, szakközgazdász és műszaki tanári is megtalálható a fiókjában. Dolgozott részleg- és műszaki vezetőként, s minőségbiztosítási rendszert is bevezetett. A rajkai Varga Kálmán a mosonmagyaróvári timföldgyárban gyártás-előkészítő, programozó lett gépésztechnikusi végzettsége után, majd tanácselnöknek, később polgármesternek választották. Csaplár Zoltán (Lébény) korábban a győri mezőgazdasági szakiskolában tanított, de dolgozott Abdán mezőgépészként is, végzettségének megfelelően. Azonban egy különleges foglalkozás is gyarapította listáját: árverési csoportvezetőként dolgozott. Dunaremete nem főállású polgármesterének, Marovics Gézának autószerelői szakmunkásvégzettsége van. Dolgozott szakmájában is, vállalkozásokat vezetett, jelenleg fiókvezetőként is tevékenykedik. Ekker Károly (Kisbodak) korábban egy mosonmagyaróvári üzemben dolgozott. Három szakmunkás-bizonyítványt is fel tud mutatni: mezőgépszerelő, hegesztő és egyetemes szerszámélező a végzettsége. Vincze Zoltán (Hegyeshalom) mezőgazdasági technikumot végzett. Állattenyésztőként dolgozott, majd később tanácselnök, s ezt követően polgármester lett. Gerhárt Zoltán (Mecsér) gépészi végzettséggel rendelkezik, s korábban agrokémiai üzem vezetője volt. Böősy Imre (Ásványráró) villamosmérnöki diplomával szövetkezeti elnökként tevékenykedett.

Az állatorvostól a banktisztviselőig

Kurunczi Károly (Jánossomorja) 1970-ben szerezte meg diplomáját, s polgármesterré választásáig állatorvosként tevékenykedett. Fazekas Zoltán (Darnózseli) a mosonmagyaróvári polgármesteri hivatalban a kulturális és a civil kapcsolatokért volt felelős. Legmagasabb iskolai végzettsége a történész–népművelő szak elvégzése. Galambos Jenőné (Feketeerdő) egészségügyi szakiskolát végzett, s sokáig az egészségügyben dolgozott. Ezután háztartásbeli lett egészen polgármesterré választásáig. A levéli Rosenberger András középfokú közgazdasági technikumot végzett és hosszú ideig banktisztviselőként dolgozott. Majthényi Tamás (Halászi) már sok mindent kipróbált: érettségit követően napközis nevelő lett, majd üzletkötéssel és pincérkedéssel is foglalkozott.
Varga László (Mosonszentmiklós) jelenleg szabadságát tölti, míg Szép Károlyt (Károlyháza) nem sikerült utolérnünk.
A megkérdezett huszonnégy polgármester közül tizenhat rendelkezik felsőfokú végzettséggel, öt érettségi, míg három szakmunkás-bizonyítványt tud felmutatni.

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.