A ház saját, a telket csak bérlik

Kiszolgáltatottnak érzik magukat a levéli Expo-faluban élő családok az egykori vásárvárost üzemeltető szövetkezettel szemben.
Illusztráció

A nyolcvanas évek végén nemzetközi befektetőket vonzó vásárvárost álmodott az Architektúra Expo Szövetkezet Levél külterületén. A rövid idő alatt felépült több tucat gyorsházat 1988-ra be is lakták az állami nagyvállalatok képviseletei. Levél határában különálló kis település épült ki; utcákkal, üzletekkel, postával. Néhány év elteltével aztán a nagyvállalatok sorra elhagyták a vásárvárost.

A könnyűszerkezetű házak nem maradtak sokáig lakatlanul, többen jó üzletet láttak azok hasznosításában. Az éttermek, panziók, boltok ismét benépesítették a területet. Az M1-es autópálya Győr és Hegyeshalom közti szakaszának megépülése a használati mód megváltoztatására ösztönözte az Expo üzemeltetőjét. Az épületek többségét lakóházzá alakították át és számos család beköltözött a vásárvárosba.

Az itteni épületek vételára ugyan viszonylag alacsony, ám rendkívül magas a rezsiköltség – állítják a lakók. A tulajdonos csupán az építményt vehette meg, az alatta lévő telket a szövetkezet bérli az önkormányzattól.
A lakók szerint éppen ez okozza a legnagyobb problémát, ám most bíznak abban, hogy a 2008-ban lejáró húszéves bérleti szerződést nem újítja meg az önkormányzat a szövetkezettel.
Kiss Imre feleségével és három kisgyermekükkel egy éve vásárolt házat az Expo-faluban mintegy 7,5 millió forintért. A család az ország másik feléből költözött Levélre a jobb megélhetés reményében, ám mára teljesen kilátástalannak érzik a helyzetüket. Mintegy félmilliós közüzemi tartozásuk miatt házukban kikapcsolták az áramot és a vizet, így várják a telet három kisgyermekükkel.

– Amikor a házat megvettük, fogalmunk sem volt arról, hogy különféle szolgáltatási díjakat kell fizetnünk a szövetkezetnek. Az adásvételi szerződésben is csupán az szerepelt, hogy a telek az önkormányzat tulajdona. Csak a beköltözést követően derült ki, hogy itt a víz-, villany- és csatornadíj többszöröse annak, mint amit a faluban fizetnek. Emellett külön kell fizetnünk üzemeltetési költséget, energiaadót, transzformátorveszteséget, közvilágítási díjat, valamint területbérletet – állítja Kiss Imre.

– Teljesen kiszolgáltatottnak érezzük magunkat a szövetkezettel szemben
– veszi át a szót Kotroczó Anikó, aki már több mint tíz éve vette meg a házát az Expo-faluban.

– Szerettünk volna közvetlenül rácsatlakozni a villamos hálózatra és az áramszolgáltatóval szerződni, ám ezt a szövetkezet megakadályozta. Évekkel ezelőtt szerettük volna a gázt is beköttetni, ám a szövetkezet ezt sem engedte. A magas közüzemi és egyéb díjak miatt télen több mint 100 ezer forint a rezsiköltsége egy-egy lakásnak havonta – mondja Kotroczó Anikó.

– Szeretnénk, ha végre bennünket is ugyanolyan levélinek tartanának, mint a falu többi lakóját – mondja Szűcs Istvánné, aki szintén hosszú ideje lakik már az Expo-faluban. – Ugyanúgy fizetjük a helyi adókat, ám nekünk mégis többszörösébe kerülnek a közszolgáltatások. Hiába fordultunk eddig bármilyen hivatalhoz, mindenhol igazat adtak ugyan nekünk, ám azt mondták, csak polgári peres úton tudnánk érvényt szerezni igazunknak. Egyetlen megoldás lehet, ha az önkormányzat nem hosszabbítja meg a szövetkezettel a 2008-ig tartó bérleti szerződést.
„ Így lehetőségünk nyílna megvenni a házunk alatti telket, amit már évek óta szeretnénk, ám mindig a szerződésre hivatkozva utasította el az önkormányzat.”

– Éppen ezért a napokban levélben fogalmaztuk meg kérésünket a polgármesternek és bízunk abban, hogy ezzel végre megoldódik az évtizedes probléma – mondja Szűcs Istvánné.

– Az Expo területe a mai építési előírások és a rendezési terv szerint is „településközponti vegyes terület”, ami vállalkozói formában épült és mint ilyenre, eltérő szolgáltatási rend is alakult ki – mondja a lakók felvetésére Mozsár Imre, az Architektúra Expo Szövetkezet elnöke. – Ezen eltéréseket minden új bérlővel előzetesen és szerződésbe foglalva is ismertettük és tájékoztattuk őket a költségek alakulásáról. A szerződésben minden bérlő önakaratából nyilatkozott arról, hogy a díjakat megvizsgálta és azokat arányosnak tartotta. A felépítménye megvétele előtt az egyes díjtételeket már jól ismerte, azokról előzetes tájékoztatást kapott és így vásárolta meg az épületet. Mindezek alapján érthetetlen a bérlők panasza.

– Nem fedi a valóságot és visszautasítom azt az állítást, miszerint a víz-, villany- és csatornadíj többszöröse annak, mint amit a faluban fizetnek. Az Expo területén közüzemi csatornahálózat nincs, ezért szennyvízszippantás van, ami köztudottan összehasonlíthatatlan a csatornadíjjal. A víz alapdíjában azonos a szolgáltató díjával, amire minimális veszteséget számolunk fel. Az áram egységára alacsonyabb, mint a hatósági lakossági tarifa. Meg kell jegyeznünk, hogy szövetkezetünk érdeke is, hogy szolgáltatásunkat minél magasabb szinten tudjuk biztosítani, éppen ezért többször kezdeményeztük a csatornahálózatra való rákötést és a telep gázellátásának biztosítását. Sajnos ezek a kezdeményezéseink kellő számú „fizetőképes” igénylő hiányában meghiúsultak.

– Rendkívül sajnáljuk, hogy egyes bérlőink kiszolgáltatottnak érzik magukat. Szerintünk inkább a „kiszolgált” megfogalmazás lenne helytálló, hiszen rendben és tisztán tartjuk a teljes zöldterületet, elszállítjuk a közös és saját háztartási hulladékot, biztosítjuk a teljes közműellátást. Mindezek ellenére bérlőinket a saját házuk körüli rend fenntartására sem tudjuk rábírni.

Tudomásul kell venni, hogy a bérelt területek esetleges megvétele a mondvacsinált problémát alapvetően nem oldja meg, hiszen a telekért is fizetni kell – vélekedett Mozsár Imre.

Az elnök hozzátette: Kiss Imrének több hónapos türelmi időt adtak számlái rendezésére, aminek eredményeként több százezer forintos kárt okoztak a szövetkezetnek. Mozsár Imre szerint be kell látni az érintett bérlőknek, hogy hogy sem az Expóban, sem az országban másutt családi pótlékból és segélyekből családi házat fenntartani nem lehet.

Nem hosszabbítanak

Papp Zoltán polgármester lapunknak elmondta: már az előző képviselő-testület döntött arról, hogy 2008-tól nem hosszabbítja meg a bérleti szerződést a szövetkezettel. Ezt a határozatot a jelenlegi testület alakuló ülésén megerősítette.

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei