Hallgassa élőben!

Zászlószegek tojásért, adomány az orgonára és saját harmónium

Veszkényben újraélednek a dalos hagyományok. A múlt év őszén megalakult ugyanis a helyi férfi dalkör.

Először 1936. március 15-én mutatkoztak be a falu közössége előtt, a Himnuszt és a Talpra magyart énekelték. Később, május 5-én Sipos Béla dalköri tag és Németh Anna esküvőjén dalolták a „Csak egy kislány van a világon” kezdetű nótát.

A dalkörnek a megyében is híre volt

A dalkör történetét Varga Attiláné veszkényi óvónő dolgozta fel, írásának alapját Tarr karnagy úr hagyatéka adta. A dolgozatban olvasható, hogy a dalárda aktív résztvevője volt a település ünnepeinek, egyházi szertartásainak, de egyesületen belüli életük is mozgalmas volt. Szigorúan vezették például „főkönyvüket”. Az 1937. februári tisztújítás jegyzőkönyvéből és Sterlik Sándor pénztáros beszámolójából kiderül, hogy az előző évben 177 pengő bevételük keletkezett, kiadásuk 85 pengő 56 fillér volt, a maradvány pedig 9 pengő 52 fillér. A tagok havonta négy fillér tagdíjat fizettek. A dalkör önálló házirenddel is rendelkezett, mivel „a tagok rendszerető lelke azt kívánta”.

A Veszkényi Férfi Dalkörnek a megyében is híre volt. Rendszeresen léptek fel különböző versenyeken, és falujukban is számos szereplésre nyílt lehetőségük. 1938. évi bevételeikből megjavíttatták a templomi orgonát, egy évvel később viszont már saját maguknak vásároltak harmóniumot 450 pengőből. 1939. június 11-én dalversenyt szerveztek, aminek védnökségét a korabeli sajtótudósítások szerint negyvenheten vállalták, köztük Hőgyészy Pál főispán és Sopronyi-Thurner Mihály soproni polgármester. 1939-ben még a szárföldi dalosnapra készültek a veszkényiek is, de ott már nem léphettek színpadra.

A „dalos testvérek” legnagyobb része ugyanis katonai szolgálatot teljesített. A nyilas kormány hatalomra kerülésekor feloszlatta a dalkört, az alapszabályát bevonta. 1946 nyarán kezdték újjászervezni a csoportot 31 taggal. Készültek a tízéves jubileum méltó megünneplésére és ez időben Szeretett magyar testvéreink! megszólítással segélykérő levelet indítottak az Amerikában élő földiknek. Érdemes idézni a levélből, hiszen Tarr karnagy úr megfogalmazása szívhez szóló: „…melegen érző szívvel kopogtatunk ajtóitokon, hogy az óhaza, a Rábaköz kis falujának, ahová titeket vérségi kötelék fűz, Veszkény község Dalosegyesületének kérő, könyörgő szavát meghallgassátok.”

A veszkényi kántortanító az egyesületi zászlóhoz anyagot kért a külföldre szakadt falubeliektől, illetve pénzbeli adományokat várt. A lobogót Boczán Károly budapesti vállalkozótól rendelték meg, aki „természetbeni fizettségért”, azaz tojásvalutáért teljesített. Egy vésés – ami két névből áll – például egy tojásba került, de „Kotsis Zoltán igazgató” névjegye 9 tojással ért fel.

Az utolsó feljegyzés az egyesületről egy 1947 novemberében kelt jegyzőkönyv, amiben a jövőbeni tervekről egyeztek meg a dalos testvérek. Az elképzeléseket azonban már nem valósították meg, a daloskör feloszlott.

Az utódok újrakezdték

A hagyományok felelevenítése volt a célja az utódoknak tavaly ősszel, amikor újjáalakult a dalárda tizenöt taggal. Az egyik kezdeményező a polgármester, Matzkó János, akinek édesapja is a jogelőd egyesület tagja volt.

Tarr István karnagy utóda Németh Ernő nyugdíjas pedagógus. Mint mondták, céljuk, hogy ápolják a hagyományokat, de elsősorban a közös dalolások örömét szeretnék visszahozni. Jelenleg huszonhárman vannak, de várják az újabb jelentkezőket is. Az első fellépésük tavaly karácsonykor, a főtéri betlehem előtt volt, idén tavasszal pedig a sportöltöző átadásakor léptek közönség elé. Nagy sikert arattak húsvétkor a templomban is, amikor közel negyven év után a Passiót mutatták be a veszkényi templomban.

A dalkörre büszke Nagy Béláné Panni néni is, akinek néhai férje a dalárda zászlóvivője volt. „Nagy élmény volt fiatal korunkban, amikor a dalosok szerepeltek, később mi, lányok a színdarabokban vettünk részt. Örülök neki, hogy a maiak újra összeálltak, méltóak elődeikhez, amit húsvétkor, a templomban magam is tapasztaltam” – fogalmazta meg gondolatait Panni néni.

Interjú Kalmár Zsolttal Győrságon – „Szívét-lelkét kitette a válogatott”
Kalmár Zsolt a helyszínen szurkol a magyar csapatnak és fejben készül a visszatérésre.
Napi keresztrejtvény
Napi sudoku – könnyebb verzió
Napi sudoku – nehezebb verzió
Gyász
,,Beteg teste elpihent már, de a lelke még velünk jár. Mert nem hal meg, kit eltemetnek, csak az, kit elfelednek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, anyósom, ÖZV. AJKAI GYULÁNÉ szül. Bakacs Rozália életének 97. évében csendesen megpihent. Temetése 2021. június 22-én, kedden 16.30 órakor lesz a beledi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
90. születésnapja alkalmából emlékezünk TÓTH LÁSZLÓ kis Tóth győrzámolyi lakosra. A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre Rád emlékeztet. Szerető feleséged, lányaid és családjaik
Egy perc az élet, és nincs tovább! Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Rád 45. születésnapod alkalmából. CZINDER ZOLTÁN Jonny 9 hónapig hordtalak szívem alatt, most már örökké a szívemben vagy. Emlékszem mikor először karomba vehettelek, már akkor féltettelek! Te voltál és vagy a büszkeségem, fogtam kezed, s csillogott a szemed. Nem kívánok mást, az angyalok vigyázzanak rád! Szeretlek: Édesanyád! Szerető édesanyád, húgod:Brigi, imádott kersztgyerekeid: Regina és Lacika, sógorod: Laci és barátaid
Fájó szívvel emlékezünk STRUBLIKNÉ BARANYI ERZSÉBET halálának 4. évfordulójára! Csendre int az élet minket, egy álom véget ért, Neked otthonod az ég. Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, mert szívünk mélyén rejtettünk el. Szerető családod
Mély fájdalommal emlékezünk... ÖRKÉNYI GÉZÁRA születésének 103., halálának 38. évfordulójára (december 15.). ÖRKÉNYINÉ KOVÁCS TERÉZIÁRA, születésének 100., halálának10. évfordulójára (június 22.). Fiatok: Géza, Unokátok: Dávid, Menyetek: Fuzsi
,,Nem bírtad hát tovább, tested megszökött, de lélekben itt maradtál szeretteid között. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad a szívünkben örökre. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, BENCSICS ZOLTÁN életének 65. évében elhunyt. Temetése 2021. június 22-én, kedden 14.30 órakor szentmisével egybekötve lesz a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
,,Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, nagymamánk, dédim, anyósom és rokonunk, BILSZKY FERENCNÉ SZÜL. NAGY KATALIN ANNA életének 91. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. június 23-án, szerdán 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
,,Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül a szívetekben tovább élhetek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy testvérem, keresztapánk, sógorunk, CSAPÓ KÁLMÁN életének 79. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. június 22-én 16 órakor lesz az osli temetőben. Előtte, 15.15 órakor engesztelő szentmisét mondatunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk és rokonunk, FÖLDES SÁNDORNÉ életének 81. évében csendesen elhunyt. Temetése június 22-én, kedden 15 órakor lesz a mosonszentjánosi temetőben. Előtte 14.15 órakor engesztelő szentmise a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk, hogy férjem, édesapánk, nagyapánk és rokonunk, HORVÁTH SIMON Simi bácsi volt bencés öregdiák életének 87. évében váratlanul elhunyt. Kérésének megfelelően szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a győr-nádorvárosi temetőben. Emlékét szeretettel megőrizzük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KESZEI ISTVÁN soproni lakos 77 éves korában, hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2021. június 25-én 13 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
,,Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghalt is, élni fog. és mindaz, aki él, és hisz énbennem, nem halhat meg örökre. (Jan 11, 25-26) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SCHMIDT GYÖRGY építésztechnikus életének 90. évében hazaérkezett a Teremtőjéhez. Temetése 2021. június 23-án, szerdán 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerettei
,,Elmentem Tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt már időm, el kellett indulni. Szívetekben hagyom az emlékem örökre, ha látni akartok, csak nézzetek fel az égre! Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, keresztanyánk és rokonunk, SEMPERGER FERENCNÉ szül. Csóka Mária Margit ,,Marga, ,,Csumi életének 76. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. június 24-én (csütörtökön) 16.45 órakor lesz a petőházi temetőben. Előtte, 16 órakor engesztelő szentmise lesz a helyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZEDENIK BÉLÁNÉ Kati nővér életének 82. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. június 23-án, szerdán 15 órakor lesz a soproni Szent György-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
,,Véget ért a szenvedése, a szívében nyugalom. A miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZITA ÉVA szül. Bodó Éva a Soproni KPVDSZ üdülő, majd a Soproni Hotel Szieszta, valamint a büki Hotel Répce és Répce Gold volt igazgatója méltósággal viselt, gyógyíthatatlan betegségben, rövid szenvedés után, 74 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Drága halottunktól polgári megemlékezéssel búcsúzunk 2021. június 24-én, csütörtökön 14 órakor a soproni Szent Mihály-temető ravatalozójában. Egyházi temetésére egy későbbi időpontban a szülőfalujában kerül sor. Aki virággal szeretne búcsúzni Tőle, kérjük egy szállal tegye meg. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család