Rábapordányi ferences szerzetes előtt házasodott Márai Sándor

Ma van Márai Sándor író és felesége, Matzner Ilona egyházi házasságkötésének 82. évfordulója. Egy rábapordányi származású ferences pap, P. Törzsök Ignác adta össze a párt Somogy megyében, Felsősegesden. Falubelije, Horváth Alajos hívta fel a Kisalföld figyelmét a kapcsolatra.

A későbbi ferences atya Törzsök Lajos néven született Rábapordányban 1884-ben. Apja Törzsök Mihály, szárföldi származású csizmadiamester, anyja az árpási születésű, de pordányi illetőségű Pék Ágnes.

Törzsök Lajos gyermek- és ifjúkoráról nem maradtak fenn iratok és emlékek. Ami biztos, hogy 16 évesen került a ferences rendbe. „Elég fiatalon került el a faluból. Arra gondolok, hogy a jól tanuló, jó képességű fiút tanítói, illetve plébánosa, Horváth Antal felkarolták. A következő rábapordányi plébánosnak, Ivánkovics Gyulának volt az a megjegyzése, hogy Pordány a szentek szigete, mivel sok fiatal választotta innen a papi hivatást” – beszélt kutatási eredményeiről Horváth Alajos. 

Márai Sándor író és felesége.

A 16 éves Törzsök Lajos tehát 1900-ban a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett ferences rendtartományban kezdte meg tanulmányait. 1903-ban már Törzsök Lajos P. Ignác néven a pozsonyi ferenceseknél volt első éves teológiai hallgató. 1906-ban pappá szentelésére készült, miközben megözvegyült édesapja és testvérei kivándoroltak Amerikába. Ott is hunytak el és nincs bizonyíték arra, hogy az itthon maradt Ignáccal tartották volna a kapcsolatot. 

A magára maradt, már felszentelt pap előbb Nagyszombatban, majd Székesfehérváron szolgált. Később Szombathelyre került, onnan Nagyatád, majd Sümeg, Nagykanizsa, újra Sümeg, Székesfehérvár és ismét Nagykanizsa voltak az állomáshelyei. 1933-ban került Somogy megyébe, Felsősegesdre, mint a plébánia adminisztrátora, azaz helyettesítő plébánosa és az ottani ferences kolostor házfőnöke. 

A felsősegesdi ferences kolostor korabeli képe. Forrás: somogy.hu
A felsősegesdi ferences kolostor korabeli képe. Forrás: somogy.hu

Az 1936-os Márai-esküvőről már a ferences templom anyakönyvének bejegyzése mesél. November 24-én Grosschmid Sándor író (Márai eredeti neve) és Matzner Ilona P. Törzsök Ignác előtt mondták ki a boldogító igent. A tanúk: Jahoda Antal P. Mansvét házfőnökhelyettes és Vajda Ferenc Fr. Benjamin hitoktató, sekrestyés és kertész.

Horváth Alajos folytatta a történetet: Márai Kassa, azaz a ferences rend egyik központjának szülöttje. Nyilván innen volt az ismeretsége az atyákkal és emiatt választotta Felsősegesdet egyházi esküvője helyszínéül. „Matzner Ilonával egyébként már 1923-ban polgári házasságot kötött az író. Úgy olvastam, az egyházi, katolikus szertartást azért tartották meg, hogy ezzel is mentse a zsidó származású asszonyt. A segesdi anyakönyvek szerint a ferencesek rajtuk kívül még több hasonló sorsú, Kassáról érkező párnak nyújtottak ily módon segítő kezet.
Törzsök P. Ignác Felsősegesdről Nagyatádra költözött és ellátta Ötvöskónyit is, végül a rendek 1950-es feloszlatása után Kaposváron szolgált a Szent Kereszt-plébánián. Nyugdíjazása után is ott maradt és haláláig, 1967-ig gyóntatóként segítette utódja munkáját.

Horváth Alajos
Horváth Alajos

– Törzsök atya bemutatásához tartozik, hogy találtam egy levelet a Somogyi Néplap 1951. júliusi számában. Több pap, köztük P. Törzsök Ignác írta alá és a Grősz József kalocsai érsek és társai ellen indított perről fejtik ki véleményüket: elítélik perbe fogott paptársaik „politikai és társadalmi bűneit”. Egy másik, 1954-ben írt cikk szerint pedig Törzsök Ignác plébánost a járási népfrontbizottságba választották be. Én úgy vélem, ezeket a „szerepeket” idős korában kényszer hatására vállalta és inkább együttműködést tanúsított, hogy híveit és magát védelmezze – fogalmazott Horváth Alajos.

A helytörténeti kutató még hozzátette: el tudna képzelni egy együttműködést Rábapordány és Segesd között, mint ahogy Kassa és a somogyi falu között már kialakult a kapcsolat.

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei