Haller János tanító cakóházai szigora

A cakóházai gyerekek előbb két szomszédos faluban tanultak, majd 1903-ban saját iskolájuk lett. Hatvanhét évig működött a helyi tanoda, szép emlékeket őriznek róla egykori diákjai.

A falu végén, az Erzsébet-tölgy közelében áll Cakóháza valamikori iskolája. Az épület most gyakorlatilag üres, néha helyi rendezvényeknek ad otthont. Volt idő, amikor ötven-hatvan diák koptatta padjait, ma az egész faluban nem élnek ennyien. Az 1955-ben születettek közül például egyedül Nagy Lászlóné maradt otthont. A többiek mind elkerültek a szülőfaluból. Aközség történetét feldolgozó idősebb Nagy Ferencnek köszönhetően ismerhetjük a cakóházai tanoda történetét az 1971-es bezárásáig.

Felekezet szerint

Kutatási adatai szerint a XIX. század végéig a katolikus gyerekek Markotabödögén, az evangélikus tanulók Rábcakapin tanultak. A laza felügyelet miatt azonban az iskolába járás rendszertelen volt. 1901-ben ideiglenes iskolát létesítettek Németh Menyhért házának egyik szobájában. A legszükségesebb eszközök sem álltak azonban Haller János tanító rendelkezésére. Ő az a pedagógus egyébként, akiről később a mosonmagyaróvári Haller-iskolát elnevezték. Cakóházán mint szigorú, a testi fenyítéssel is gyakorta élő tanítóként maradt fenn emléke. 

20 ezer tégla

A falu képviselő-testülete még 1900 márciusában arról döntött, hogy kezdeményezi közoktatási intézmény alapítását. Ehhez vállalták a telek biztosítását, a fenntartásához évente 20 korona, a gyerekek után átalány, a tanítói járandósághoz évi 12 forint fizetését, illetve a tanterem fűtését. Egy évvel később készen voltak a tervek is, melyek szerint az épület „60 tanköteles gyermek befogadására szolgál”. Örömmel nyugtázták a falubeliek, hogy a győri Slichter Lajos saját téglagyárából 20 ezer darab téglát ajánlott fel az építkezéshez. 1902 áprilisában Pál Gábor győri vállalkozóval kötöttek szerződést az iskola és a tanítólakás kivitelezésére 5400 korona költséggel. Következő év őszén, azaz 1903-ban már az új épületben kezdte meg a tanítást Haller János. 1904 márciusában az intézményt a lakással együtt a cakóházai elöljáróság a magyar állam tulajdonába adta.
 

Nagy Lászlóné jó szívvel gondol vissza az iskolás évekre, a tanítójára és diáktársaira.
Nagy Lászlóné jó szívvel gondol vissza az iskolás évekre, a tanítójára és diáktársaira.

Hat osztály együtt

Hat osztály járt együtt, közös tanterembe az új állami elemi népiskolába, összesen negyven-ötven gyerek. Az 1910-es évektől folyamatosan csökkent a létszám, de még az 1930-as években is voltak negyvenen. A második világháború után vált drasztikussá a község lélekszámának apadása, így az iskolába járó diákoké is. 1953-ban a hetedik és nyolcadik osztályt Markotabödögére csoportosították át, később az ötödik-hatodikat is. 1970-re viszont már „elfogyott” az alsó tagozat is. Hatvanhét esztendő elteltével bezárták a cakóházai iskolát. Az alsósok Rábcakapira kerültek, a felsősöket Bősárkányba utaztatták. 

Fridli tanító meg a körmös

A helyiekben viszont jó emlékek maradtak a diáktársakról, a tanítókról és az iskoláról. Például Nagy Lászlónéban is, aki az alsós osztályokat végezte el lakóhelyén.

– Fridli László volt a tanító bácsink, nagyon jó szívvel gondolok vissza rá. De az iskolás évekre általában is. Két padsorban ültünk, együtt a négy osztály. Húsz-huszonöten voltunk. Jó hangulatú órákat tartott, például a testnevelést odakint, a hársfasor alatt. Annál szebb tornatermet aligha találnánk ma is. Az énekórákon a dalainkat a tanító bácsi harmóniumon kísérte, az is csodálatos volt. Persze akkoriban még joguk volt a tanároknak a fegyelmezésre. A tanító bácsi a körmöst részesítette előnyben. 

– Amikor aztán bezárták az iskolát, Fridli László is Rábcakapira költözött és ott tanított – emlékezett Nagy Lászlóné. Hozzátette, jó közösséget épített Fridli tanító bácsi. „Bevont bennünket a háztáji munkába. Fosztottunk kukoricát, kapáltunk, gyűjtöttünk. Amikor viszont az iskola kapott egy televíziókészüléket, esténként visszajöhettünk mesét nézni. A szép idők elmúltak és elmentek a társak is. A saját osztályomból egyedül maradtam Cakóházán, de a korosztályomból sem vagyunk itthon, csak ketten” – jegyezte meg Nagy Lászlóné.

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei