Emlékkiállítás nyílt a közelmúltban a szili zárdaiskolában

Mély nyomot hagytak Szil múltjában az Isteni Megváltó Leányai rendbe tartozó kedvesnővérek, akik közel fél évszázadig szolgáltak a faluban. Életük és emlékeik megelevenednek az egykori zárdaiskola falai között.
Közösségi összefogásnak eredményeképp „Ezerszínű álom, ezerfényű lélek” címmel nyílt szakrális emlékeket felvonultató kiállítás az egykori szili zárdaiskolában.

Az Isteni Megváltó Leányai kongregáció tartományfőnöknője, Farkas M. Ágnes nővér, Viktória nővér és Alfonza nővér a zárda egykori, felújított oltára előtt.
Az Isteni Megváltó Leányai kongregáció tartományfőnöknője, Farkas M. Ágnes nővér, Viktória nővér és Alfonza nővér a zárda egykori, felújított oltára előtt.

Száztizenhat évvel ezelőtt Csigi Vince plébános kezdeményezésére római katolikus leányiskola épült Szilban. Az épület emeletén kapott helyet az Isteni Megváltó Leányainak zárdája, itt éltek szerény körülmények között a tanítónővérek. 1903. szeptember 28-án Hajas Gyula szolgabíró jelenlétében Széchényi Miklós megyés püspök avatta fel az intézményt, ahol a termekben kettesével összevont osztályokat Posch M. Evangélista, Dachs M. Sigismunda és Diósy M. Veneranda tanították az elemi ismeretekre. Közel 300 volt a tanulói létszám. A tanítás mellett a Szív-újság, a Szívgárda, a Mária-kongregáció, az élénk egyesületi tevékenységek a három nővért annyira lefoglalták, hogy a tartományfőnök egy negyedik segítő nővért rendelt ki melléjük. Az iskola 1909-től az 1948-as államosításig tandíjmentesen működött. A szerzetesrendeket 1950 júniusában feloszlatták. A szili lányiskolában vegyes iskolaként, felső tagozattal még évtizedekig folyt a tanítás ezen a helyen – olvasható a tájékoztató az egyik emlékterem falán.

 – A múltunkat megőrizve élhetjük meg a jövőnket – kezdte a Sacra Velo program részét képező emlékkiállítás megnyitóján Lengyel Oszkárné polgármester, aki miután felidézte a közel 120 évvel ezelőtt történteket, köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek az emlékhely megvalósításában.

A rendezvény vendége volt Széles Sándor kormánymegbízott. Kiemelte: ez az épület kettős célt szolgál. A lelkiségnek teret, lehetőséget, keretet ad, másrészt a megmaradás jelévé válik.

Az Isteni Megváltó Leányai kongregáció tartományfőnöke, Farkas M. Ágnes nővér meghatottan lépte át a zárdaiskola küszöbét.

 – Itt éltek nővéreink, akik Istennek adták az életüket, szolgálták a sziliakat és megtöltötték lélekkel az iskola falait. Hála van bennem, hogy kezdeményezték a kiállítás létrejöttét a zárdaiskolában – hangsúlyozta.
Az előkészületekben, az emléktárgyak összegyűjtésében a sziliakon és az elszármazottakon kívül az önkormányzat segítségére voltak a Csornai Múzeum munkatársai, az irgalmas nővérek, a ferencesek és Gats Mihály szili plébános.

A berendezett termek egyikében a népi hitvilág, míg a másikban egyházi vonatkozású emlékek láthatók. Külön teremben kapott helyet a gyűjtemény talán legérdekesebb és egyik legértékesebb darabja, a zárda eredeti, felújított oltára.

A szili Ruzsics Imrénében még élénken élnek a negyvenes, ötvenes évek történései. Nagynénje tagja volt az Irgalmas Nővérek rendjének, s szili lévén a faluban tanító nővérekkel is kapcsolatba került.

 – 1948-ban voltam második osztályos, kedvesnővérek tanítottak, később náluk voltam elsőáldozó is. Jó szívvel emlékszem vissza rájuk. Áradt belőlük a szeretet és a jóság – idézte fel emlékeit a nyugdíjas.

A volt intézmény termeit külön-külön áldotta meg Gats Mihály plébános. A Csornai Múzeum munkatársai készséggel tájékoztatták a múltról az érdeklődő közönséget. A kiállítás megnyitásával az épület visszanyerte szakrális jellegét.

Gyász
„Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KISS ÁRPÁD (volt tápszentmiklósi lakos) életének 64. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 25-én, hétfőn 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Külön köszönet a MedinTech Kft. vezetőségének és munkatársainak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Drága Férjem, Isten Veled. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérem, apósom és rokonunk, BRUNNER JÁNOS ISTVÁN a mezőgépgyár nyugdíjasa életének 75. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben történik. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Elmentem Tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, KONDOR EDE kónyi lakos életének 76. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. november 25-én 13 órakor lesz a kónyi temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 12.15 órakor a helyi templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillag szemed. Vigyázunk az álmodra... Te csak aludjál! Kedves Szerettünk, Isten Veled! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédim, anyósunk, keresztanyánk, rokonunk és ismerősünk, ÖZV. VARGA LAJOSNÉ szül. Ferenczi Mária életének 85. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. november 23-án, szombaton 15 órakor lesz a győrság-halomaljai temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 14.30 órakor mondatunk a helyi templomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Lecsukott szemmel még látjuk lelkét, ki mellettünk ül és nekünk mesél... Nem maradt utánad más, csak az emlék. Örökké szeretünk, bárhol legyél! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, anyósom és rokonunk, MADÁR LAJOSNÉ szül. Erdősi Mária Zsuzsanna életének 75. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. november 27-én, szerdán 15 órakor lesz a Győr, Szabadi úti új köztemetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy CSANAKI LÁSZLÓNÉ szül. Molnár Piroska hosszan tartó, türelemmel viselt betegségben, 2019. november 8-án csendesen elhunyt. Temetése szűk családi körben megtörtént. Gyászoló család
„Mikor már a testem roskadozva vittem, váratlanul, csendben átölelt az Isten. MOLNÁR BOTOND soproni, majd rajkai lakos 76 éves korában, hosszas betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 20-án szűk családi körben megtörtént. Emlékét örökké megőrizzük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÁKAI GÉZÁNÉ szül. Pákai Anna életének 84. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 25-én, hétfőn 11 órakor lesz a győr-szabadhegyi, Templom úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH DEZSŐNÉ szül. Gulyás Ágnes életének 85. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 25-én 13 órakor lesz a pápai alsóvárosi temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk CSIDER FERENCNÉ szül: Horváth Mária, répceszemerei lakos halálának 3. évfordulójára. Álmodtunk egy öregkort csodásat és szépet, de a kegyetlen betegség mindent széjjel tépett. Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, akkor legalább a csodában. Egy csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Te a jóságodat két marokkal szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Mindig egy célod volt, a családért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. Szeretettel: Férjed és az egész családod
,,Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp, Telő hold fényénél, üvöltő emlékek. Hideg sírköveden kezünk pihentetjük, itt vagyunk Papa! Rád emlékezünk! Soha el nem múló szeretettel emlékezünk HORVÁTH LÁSZLÓRA halálának 5. évfordujóján. A család
Fájó szívvel emlékezünk férjem, édesapánk, nagypapánk, dédpapánk SELYEM JÓZSEF halálának 2. évfordulóján. Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető családja
Fájó szívvel emlékezünk FORMAGGINI FERENC halálának 10. évfordulójára! Sok idő telt el már Nélküled, Szívünkben őrizzük emlékedet. Aludd tovább örök álmod, mindig gondol rád szerető családod.
Fájó szívvel emlékezünk ORSÓS VILMOSNÉ halálának 1. évfordulójára! Múlnak az évek egymás után sorban, szívünkben a szeretet nem múlik el soha. Érezzük, hogy itt vagy velünk, ha felnézünk az égre, egy csillag mindig fényesebben ragyog nekünk a földre. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart szívünkben a Rád emlékezés. Szerető családod
Lang Erzsébet (Lizi) fotó a templomról emlékére - szeretettel