Emlékkiállítás nyílt a közelmúltban a szili zárdaiskolában

Mély nyomot hagytak Szil múltjában az Isteni Megváltó Leányai rendbe tartozó kedvesnővérek, akik közel fél évszázadig szolgáltak a faluban. Életük és emlékeik megelevenednek az egykori zárdaiskola falai között.
Közösségi összefogásnak eredményeképp „Ezerszínű álom, ezerfényű lélek” címmel nyílt szakrális emlékeket felvonultató kiállítás az egykori szili zárdaiskolában.

Az Isteni Megváltó Leányai kongregáció tartományfőnöknője, Farkas M. Ágnes nővér, Viktória nővér és Alfonza nővér a zárda egykori, felújított oltára előtt.
Az Isteni Megváltó Leányai kongregáció tartományfőnöknője, Farkas M. Ágnes nővér, Viktória nővér és Alfonza nővér a zárda egykori, felújított oltára előtt.

Száztizenhat évvel ezelőtt Csigi Vince plébános kezdeményezésére római katolikus leányiskola épült Szilban. Az épület emeletén kapott helyet az Isteni Megváltó Leányainak zárdája, itt éltek szerény körülmények között a tanítónővérek. 1903. szeptember 28-án Hajas Gyula szolgabíró jelenlétében Széchényi Miklós megyés püspök avatta fel az intézményt, ahol a termekben kettesével összevont osztályokat Posch M. Evangélista, Dachs M. Sigismunda és Diósy M. Veneranda tanították az elemi ismeretekre. Közel 300 volt a tanulói létszám. A tanítás mellett a Szív-újság, a Szívgárda, a Mária-kongregáció, az élénk egyesületi tevékenységek a három nővért annyira lefoglalták, hogy a tartományfőnök egy negyedik segítő nővért rendelt ki melléjük. Az iskola 1909-től az 1948-as államosításig tandíjmentesen működött. A szerzetesrendeket 1950 júniusában feloszlatták. A szili lányiskolában vegyes iskolaként, felső tagozattal még évtizedekig folyt a tanítás ezen a helyen – olvasható a tájékoztató az egyik emlékterem falán.

 – A múltunkat megőrizve élhetjük meg a jövőnket – kezdte a Sacra Velo program részét képező emlékkiállítás megnyitóján Lengyel Oszkárné polgármester, aki miután felidézte a közel 120 évvel ezelőtt történteket, köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek az emlékhely megvalósításában.

A rendezvény vendége volt Széles Sándor kormánymegbízott. Kiemelte: ez az épület kettős célt szolgál. A lelkiségnek teret, lehetőséget, keretet ad, másrészt a megmaradás jelévé válik.

Az Isteni Megváltó Leányai kongregáció tartományfőnöke, Farkas M. Ágnes nővér meghatottan lépte át a zárdaiskola küszöbét.

 – Itt éltek nővéreink, akik Istennek adták az életüket, szolgálták a sziliakat és megtöltötték lélekkel az iskola falait. Hála van bennem, hogy kezdeményezték a kiállítás létrejöttét a zárdaiskolában – hangsúlyozta.
Az előkészületekben, az emléktárgyak összegyűjtésében a sziliakon és az elszármazottakon kívül az önkormányzat segítségére voltak a Csornai Múzeum munkatársai, az irgalmas nővérek, a ferencesek és Gats Mihály szili plébános.

A berendezett termek egyikében a népi hitvilág, míg a másikban egyházi vonatkozású emlékek láthatók. Külön teremben kapott helyet a gyűjtemény talán legérdekesebb és egyik legértékesebb darabja, a zárda eredeti, felújított oltára.

A szili Ruzsics Imrénében még élénken élnek a negyvenes, ötvenes évek történései. Nagynénje tagja volt az Irgalmas Nővérek rendjének, s szili lévén a faluban tanító nővérekkel is kapcsolatba került.

 – 1948-ban voltam második osztályos, kedvesnővérek tanítottak, később náluk voltam elsőáldozó is. Jó szívvel emlékszem vissza rájuk. Áradt belőlük a szeretet és a jóság – idézte fel emlékeit a nyugdíjas.

A volt intézmény termeit külön-külön áldotta meg Gats Mihály plébános. A Csornai Múzeum munkatársai készséggel tájékoztatták a múltról az érdeklődő közönséget. A kiállítás megnyitásával az épület visszanyerte szakrális jellegét.

Gyász
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, Horváth Zoltán halálának 2. évfordulójára Már csak emlék vagy, s ez oly nehéz. Hisz úgy fáj a szívünk, hogy elmentél. Elhívtak tőlünk a távoli fények, De mi még most is visszavárunk téged. Tudjuk hogy nem jöhetsz. Így tovább könnyezünk, Fájó szívvel, gyertyalánggal rád emlékezünk. Szerető feleséged, lányaid, unokáid és vejeid
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, MOLNÁR ISTVÁN bágyogszováti születésű, volt kőszegi lakos halálának 3. évfordulójára. Az idő múlik, a fájdalom nem. Míg élünk emlékezünk. Fájó szívű Édesanyád, Feleséged, Kislányod és Öcséd
„Csillag volt, mert szívből szeretett, mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre ott marad. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagyapám, testvérem, apósom, sógorom és rokonunk, REISINGER NÁNDOR életének 83. évében, házasságának 57. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz a ravazdi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 14 órakor mondatunk a helyi templomban. Kérjük, szerettünktől egy szál virággal búcsúzzanak. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Fájdalommal és a feltámadásba vetett hittel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Férjem, Édesapánk, Nagyapánk, Dédnagypapám, Apósunk és Rokonunk, SZABADOS EGON életének 90. évében visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése 2019. október 24-én, csütörtökön 13 órakor lesz a Szent Imre-altemplomban, szentmisével egybekötve. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. A virágra szánt összeget kérjük a templom javára felajánlani. Gyászoló Család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Itt hagytál minden álmot, vágyat, nem mesélsz már az unokáknak, csak a bánat és könny marad utánad. Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, apósunk, keresztapánk, LÁNYI ZOLTÁN 2019. október 16-án, 68 éves korában hirtelenséggel itt hagyott bennünket. Szeretett halottunktól 2019. október 24-én, csütörtökön 16 órakor veszünk végső búcsút az Écs-falusi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 15.15 órakor mondatunk a helyi templomban. Gyászoló család
„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendesen, mert én a szívetekben élek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink, testvérem és rokonunk, CSEH FERENCNÉ szül. Major Anna volt Kótai Jenőné életének 88. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése október 24-én, csütörtökön 15 órakor lesz a mosoni temetőben. Előtte, 14.30 órakor engesztelő szentmise a temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihen a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Feleségem, Édesanyám, Nagymamám, Sógornőm és Rokonunk, SOÓS ZOLTÁNNÉ szül. Bajcsi Luca volt gönyűi lakos életének 78. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 25-én, pénteken 13 órakor lesz a győri Szent Imre-templomban, szentmisével egybekötve. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk LENCSE IMRE halálának 2. évfordulóján. Elhagytad a házat amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár az ősz a tél a tavasz, bármilyen szép is Nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. Kérjük az Istent hogy jól bánjon Veled, helyettünk angyalok simogassák a fejed. Olyan drága voltál nekünk hogy azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi! Bánatos feleséged, fiaid és családja
A Nagylózsi Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói az 50 éves találkozó alkalmából szeretettel emlékeznek elhunyt tanáraikra: PÁL TIBOR igazgató FERSLI IMRE osztályfőnök PÁL TIBORNÉ SIPOS LAJOS BAKONYI ISTVÁN és elhunyt osztálytársaikra: HORVÁTH PIROSKA REINHOFFER ANDRÁS Emléküket megőrizzük!
A volt Szamuely Tibor Közgazdasági Szakközépiskola 1984-ben végzett 4/a. osztályának diákjai 35 éves érettségi találkozójukon szeretettel emlékeznek BÉKÉSI IMRE tanárukra és LAUER KRISZTINA osztálytársukra. Emléküket nem feledjük
Fájó szívvel emlékezünk BABOS BÉLÁNÉ (Erzsike, Böbe) halálának 5. évfordulójára A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre Rád emlékeztet. Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk BÖRZSEI JÓZSEF halálának 1. évfordulóján Csendes a temető, nem jön felelet. Arcomat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden kezem pihentetem, itt vagyok nálad, rád emlékezem. Ha majd egyszer én is lehunyom a szemem, nem fáj már semmi, mert ott leszel velem. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Örökre szerető feleséged, lányod, fiaid, menyed és unokáid
Fájó szívvel emlékezünk CZUPY JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizzük szívünkben örökké. Szerető családod
Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek. A rábapatonai Általános Iskola 1969-ben végzett tanulói 50 éves osztálytalálkozójuk alkalmából fájó szívvel emlékeznek elhunyt igazgatójukra MOGYORÓSI FERENCRE, osztályfőnökükre DRESCHER NÁNDORNÉRA. Osztálytársaikra: BÁN TIBORRA, BOGNÁR FERENCRE, NAGY DEZSŐRE, MEZŐ ANTALRA, RÁCZ ANNÁRA. Emléküket megőrizzük.
Szeretettel gondolunk volt tanárainkra és Rátok az 55 éves érettségi találkozón: FÁBIÁN MARGIT, HORVÁTH MÁRTA, JANEK ARANKA, KOTÁLIK ERZSÉBET, NAGYPÁLI ÉVA, NÁDOR ÉVA NÉMETH ÉVA, Zrínyi Ilona Gimnázium, 4/A