A posztócég beperelte a nemzetőröket

A Rábaközben számos dokumentum őrzi 1848-1849 emlékét. A kutatók szerint azonban még mindig kerülnek elő új ,,leletek", melyek egy-egy család vagy település szabadságharcos történetét egészítik ki.

Horváth Győző farádi pedagógus, néprajzkutató az elmúlt évtizedekben gyakran bukkant 1848-as dokumentumokra. Volt, hogy a szerencsének, a véletlennek köszönhette, de olyan is előfordult, hogy egy, a Rábaközben fontos szerepet játszó família levéltárát kapta meg.

Chapók a hídőrzők

– A Chapó család iratai kerültek hozzám egy ládában. Sok értékes irat, köztük a forradalomra és szabadságharcra vonatkozók. Ezeket annak idején néhai Pájer Imre kollégámmal dolgoztuk fel – mutatta be gyűjteményét Horváth Győző. – A döri Chapó András nemzetőr őrmesterként szolgált, elsősorban hozzá kapcsolódó dokumentumokra leltem a ládában. Például egy 1848. október 20-án kelt levélben arra szólítják fel az őrmestert, hogyoktóber 22-én a döri és barbacsi nemzetőrökkel Csornán jelenjenek meg és onnan Szergénybe induljanak. Egy másik, már novemberben írt parancsban Chapó András és emberei a landzsai híd őrzésére kapnak utasítást. Az őrt állók között említik Chapó Andrást, Jánost és egy másik Andrást. Termetzki Istvánt, Lampert Ferencet, Beszprémi Györgyöt és Lászlót, Farkas Illést, Vitéz Jánost, Józsefet és Ferencet. Utóbbi négyet Barbacsról. Állt még a vártán Dótzy Pál, Talabér József, Dombos István, Török Antal, Gyurasits Mihály, Dombos Márton. A nemzetőrök pontos kimutatást készítettek a landzsai átkelőhöz érkezőkről. Ebből tudjuk, hogy november 28-án többek között Virág Dani győri fűszerárus, Horváth István levélhordó legény, Kormos István döri, Ivánkovits János kistatai és Lukárdi Jánosné győri lakosok kérték átbocsátásukat.
 

Horváth Győző  régi dokumentumok segítségével állítja össze a Rábaköz 1848
Horváth Győző régi dokumentumok segítségével állítja össze a Rábaköz 1848

 

Nem fizettek a posztóért

Horváth Győző szerint a nemzetőrök családjai mind komoly szerepet játszottak a Rábaköz történetében, nemcsak az 1848-as eseményekben, hanem korábban is. Ugyanezek a családnevek felbukkannak például a napóleoni háborúban harcoló vitézek lajstromában. A kutató kitért a csornai nemzetőrökszabadságharc utáni „sorsára”. 

– Egy 1851-es irat szerint a győri Perlaky és társa magyar királyi posztókereskedő cég a csornai nemzetőrszázadot, illetve tagjait beperelte, mert az 1848 augusztusában megvásárolt posztót csak részben fizették ki. A világosszürke és búzavirágszínű anyag, illetve kanavászon árát, hatszázhetvennyolc pengőforintot a számlán kezességet vállalóktól igyekeztek behajtani Perlakyék. A csornai Mészáros György, Hegedűs Mihály, Farkas József, Boda Mihály, Nagy József, a döri Chapó András, Beszprémi László, Lampert Ferenc, a maglócai 
Gaál Antal, illetve a barbacsi Farkas Illés neve szerepel a számlán. Hogy mi lett a vége a pernek, arról nincs információnk.
 

Szabó Sándor honvéd síremléke  a farádi evangélikus temetőben. 1899-ben hunyt el.
Szabó Sándor honvéd síremléke a farádi evangélikus temetőben. 1899-ben hunyt el.

Horváth Győző kutatásai során találkozott a Pálihoz köthető 1848–49-es iratokkal is. 

– Boros Ferenc, Borsodi István, Gombás József, Hegyi Ferenc, Kovács Mihály, Kövér Imre, Németh Antal, Németh Ferenc, Németh István és Póczik Márton neve maradt fenn, mint a szabadságharcban részt vevőké. A sor nyilván nem teljes. A férfi lakosság a katonaság szállításában közreműködött lovas fogatokkal. 1848. szeptember 25-én Póczik Márton, Horváth Imre, Purgai József, Tóth György, Kozma János, Szalai Bentze István, Kükedi János, Tömösi Szalai Ferenc, Szalai Földesi János, öreg Horváth Ferenc, Horváth Péter, Szalai Miska, Németh György és Kozma Antal „rendeltetett ki”. Később jórészt ugyanezek fát vittek az őrsereg parndorfi táborába. A páli anyakönyv bejegyzése szerint a helyi plébános, Braun Ferenc a „Kossuth-féle zendülés alkalmával a magyarok által elfogatott, némely rossz lelkű hívei vádolására, s bár ellene mit sem bizonyítottak be, több ideig a komáromi várban fogságban tartatott”. A faluban az maradt meg, hogy a pap nem szimpatizált a ’48-as eszmékkel. 
 

Megsárgult irat  1851-ből, ami a csornai nemzetőrszázad adóssága miatt született.
Megsárgult irat 1851-ből, ami a csornai nemzetőrszázad adóssága miatt született.

Együtt ünnepelt a két felekezet

Horváth Győző érdekesnek találja azt is, ahogy a szabadságharc utáni években, évtizedekben viszonyultak az eseményekhez és őrizték emlékét.

– Több községi, felekezeti könyvtár anyagát is volt szerencsém átnézni. Szinte mindegyikben megtalálhatóak voltak a forradalomhoz köthető kiadványok, melyek a kiegyezés után jelenhettek meg. Büszkén tekintek Szabó Sándor szabadságharcos honvéd síremlékére a farádi evangélikus temetőben. Felemelő volt olvasni a Farádi Iparos Társaskör feljegyzéseiben, hogy 1905-ben hogyan tartottak ünnepi megemlékezést március tizenötödikén. A katolikus mise és az evangélikus istentisztelet után a két felekezet hívei a főtéren találkoztak. Ma már elképzelhetetlen tömeg, ezer fő gyűlt össze. Felvonultak az iparosok, a tűzoltók és a többi civil egylet tagjai. Gyakran eszembe jut, bár most lennének ilyen megható megmozdulásaink – jegyezte meg Horváth Győző.

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.