Hallgassa élőben!

Magyar Radír 2016 - Bereményi Benő András: Maszkrics

A Magyar Radír 2016 Országos Szépirodalmi Pályázaton 2. díjat nyert mű.
Grafika: Kustán Roland
Grafika: Kustán Roland

Maszkrics nem volt öreg, de kövér volt és kopasz. Ahogy felébredt, a hamutartóból kiválasztotta a cigarettavéget, amelynek parazsát este elmorzsolta és rágyújtott. Az ágy melletti üvegből kólát kortyolt, mielőtt lenyelte, kiöblögette a száját és kisvártatva a füsttel együtt felböfögte belőle a gázt. Mindkét hónalját megszagolta, szégyenlősen elmosolyodott és atlétatrikójára felvette elnyűtt, SEKURITY feliratú dzsekijét. Kiment a kerti lakból, az árnyékszék falánál könnyített hólyagján, és bólogatott, mert hallotta az öregasszony kiabálását a házból, hogy vigye ki a kukát. Derekára erősítette az üres övzsákot, felvette rá iszonyú bő terepszínű gatyáját, zoknit, bakancsot és épp megszólalt Webber zenéje.
 
 A nagyházhoz ment, egy ágacskával óvatosan pici rést nyitott a fehér tüllfüggönyön, hogy jól lássa, ahogy az öregasszony, aki negyven éve egy táncszínház alapító tagja volt, kötött lábszármelegítőben, de meztelenül táncol a hatalmas tükör előtt. Óvatosan indult a kapu felé, és mire kitette a kukát, utolérte a rikácsolás, második hónapja nem fizet lakbért, repül innen.
 
*
 
A plázában bizonytalan léptekkel kacsázott be a női vécébe, gyorsan elfoglalt egy fülkét, a sarokba támasztotta a magával hozott rövidített seprűnyelet, aminek egyik vége V alakúra volt bevágva és zubbonyából kiakasztott két vastag, mindkét végén kampósra visszahajlított fényes drótdarabot. A fogasokat beakasztotta a függönyfalacskák tetejébe, úgy, hogy a szomszédos fülkékbe lógjanak be, aztán csak leült. Ajtónyitásra, csoszogásra riadt, aztán a bal oldali fülkét elfoglalta valaki. Az illető lecsukta a vécétetőt, lezöttyent rá, nejlonzacskóval neszezett, aztán elcsendesedett. Nemsokára egyenletes szuszogás hallatszott. Maszkrics meglepődött, felállt a deszka tetejére és átlesett. Jó ötvenes csöves asszony ült a szomszédban, hátát a falnak támasztva és aludt. Kötélfüles nejlonzsákja és hatalmas műbőr válltáskája szétcsúszott lábai védelmében a földön. Maszkrics köhintett, de a nő nem mozdult. Akkor megkopogtatta a falat, de arra sem. Nehézkesen a földre térdelt, arcát az alsó nyílás mellé szorítva átnyúlt, miközben a hortyogásra fülelt, kitapogatta a táskát és óvatosan áthúzta. Gyorsan kiszedte belőle a pénztárcában lévőt, meg a cipzáras részbe rejtett négy ötezrest, ugyanolyan óvatosan helyretolta a táskát. Éppen le akarta akasztani a kampókat, amikor határozott tűsarok csörtetett be és nagy zajjal elfoglalta a másik fülkét. Maszkrics elégedetten hallotta az ismerős zajocskákat, ahogy a nő elhelyezkedett. Ekkor a férfi lehúzta a vécét, kilépett, méretesre nyesett seprűnyelét az új partner ajtókilincse és a talaj közé feszítette úgy, hogy azt belülről ne lehessen kinyitni. Megkönnyebbült sóhajjal megindult a zengzetes csobogás, akkor Maszkrics fellépett a vécédeszkára, átlesett és óvatos, de határozott mozdulattal átemelte a kampót és a rajta lévő táskát. A nő torokhangon felüvöltött, a táskája után kapott, fölnézett, de Maszkricsnak sikerült elkerülnie, hogy meglássa, csak eltűnő táskája villant a nő szemébe. Míg kiabálva szűk farmerét rángatta, Maszkrics kibelezte a táskát, a felső nyíláson visszadobta, és abban a pillanatban, amikor a nő eszelősen felsikoltva rájött, hogy nemcsak hogy kifosztották, de fogoly is, becsukta maga mögött a női vécé ajtaját.
 
*
 
A gyermekkórház véradójában ismét azonnal a vécébe ment és számolt. Háromszázezer frissen az automatából, bizonylattal, meg valami apró. Elöntötte a nyugalom és a hálaérzet. A falnak támaszkodott, könnyes lett a szeme, és a hirtelen megkönnyebbüléstől felzokogott. Megmosta az arcát, a mosdóba fújta az orrát, szégyenlősen a tükörbe mosolygott és ment a felvételre. Szeretett itt lenni, könyvecskéjében huszonhat ingyenes véradás volt bejegyezve, de szót még nem váltott senkivel.
 
Amíg félig ült, félig feküdt és markában a gumilabdát pumpálgatva várta, hogy vérével megteljen a tasak, hallgatta, ahogy a nővér beszélget egy nővel, aki a másik székben adta a vérét. Rég tudta, hogy a nővér elvált, a gyermeke oxigénhiánnyal született és a Pethő Intézetben tanítják járni, beszélni. Egyszer meg is leste őket, ahogy a busztól tolta át az úton a kislányt, föl a rámpán, be a kapun. Maszkrics mindent tudott róla, meghatotta az asszony ereje, törhetetlensége. A véradó nő megkérdezte a nővért, hogy Marci, a volt férj mostanában látogatja-e a gyereket.
– Amióta a bíróság kötelezte a minimálbér utáni tartásdíjra, azóta aszongya, hogy ő ezzel minden kötelességit túlteljesíti, mert az ő családjukba’ még hadirokkant se volt soha. Két hónapja nem gyött, pedig Zsófika akkor a legboldogabb, ha látja azt a barmot, hogy a fene enné ki a valagát.
Amikor az asszony kihúzta a karjából a tűt, a férfi megsimogatta a kezét, és azt mondta:
– Zsuzsika, kapsz te még rendesebb embert is annál! Én is mindig elszédülök, ha te veszed le a véremet!
Egy éve készült erre a vicces mondatra és a simogatásra, de Zsuzsi nem oda figyelt, épp hátranézett közben és a nőnek mondta:
– De tudod, hányok azóta, ha egy férfi úgy néz rám, vagy elkezd izélni, meg dumálni, hogy… érted!
Aztán visszafordult Maszkricshoz udvariasan:
– Maga volt már itt, ugye? Vagy elmondjam a teendőket?
– Kösz, voltam már – felelte könnyedén mosolyogva és behajlított karral elindult a büfé felé.
 
*
 
Pontosan, a megbeszélt időben, 3-kor nyomta meg a csengőt, volt felesége sokáig váratta, aztán szó nélkül kitolta a kocsit az ajtón. Ahogy megindult a lift felé, az asszony utánalőtt:
– Ha egy percet is késel, a jövő héten nincs láthatás!
A „Tudod, Krisztike, hogy pontos leszek!” már a bevágott ajtón koppant és erejét vesztve lecsúszott róla.
Tudta, hogy a fia élvezi a sebességet. A széles járdán futott vele, és közben jobbra-balra kanyargott. Brrr, mondta, mint egy motor, aztán a cukrászda előtt nyííí-úúú, lefékezett. A gyerek arckifejezése mit sem változott, de Maszkrics tudta, hogy jól szórakozik. Odatolta a fiát a kirakat melletti asztalhoz, úgy igazította, hogy az ablakon is kilásson meg a benti embereket is nézhesse, ha akarja. A felszolgálónő merev arccal tette eléjük a két krémest és kólát. Aztán hátulról előjött a cukrász, kövérebb volt, mint Maszkrics, és fiatalabb. Fojtott hangon szólt:
– Szépen mondtam a múltkor, hogy a debilt ne hozza! Nem akarok cirkuszt, de ez egy cukrászda, ide enni jönnek az emberek, nem hányni! Elég világos?
Maszkrics végignézett a tízéves gyereken. Mindkét cérnaszál lábacskája kacskán jobbra fordult és lábfeje öklömnyi volt a pici edzőcipőben. Jobb keze nyitva, minden kis ujja kifeszítve, távol egymástól, mintha összevesztek volna, bal kezén pedig hüvelykujja a két középső között kukucskált, eltévedt fityiszt mutatva. A kisfiú jobbra dőlt a kerekesszékben, vaskos kis feje még inkább jobbra és előrehajlott. Tekintete, mint mindig, maga elé meredt a levegőbe, szája nyitva, keskeny, habos nyálcsík indult meg az álla felé. Hozzáhajolt és halkan mondta a gyereknek, hogy „Nyeld le a nyálad!”, aztán megtörölte. A kisfiú előrefeszítette a fejét, közben nyelt egyet, és akkor az apjára nézett és mindketten elmosolyodtak.
– A francba magával. Egyenek, igyanak gyorsan, aztán menjen innen a picsába. Nem kell fizetni! És többé ne jöjjön!
Azzal sarkon fordult és hátrament a műhelyébe.
 
A cukrászdából a játékterembe szoktak menni. Nem nyerőgépen játszottak, hanem egy flipper mellé tolta a fiát, aki szereti, ahogy a gép csilingel, villognak a fények, ahogy az apja nyomkodja kétoldalt a gombot, és közben még vadul lökdösi, rázza is az asztalt, hogy a fényes acélgolyó el ne tűnjön a lukban. Egy vendég elkezdte videózni őket, Maszkrics kicsit zavartan belemosolygott a kamerába, a férfi felnevetett és mindkettőjüknek hozott egy üveg sört, aztán tovább vette a géppel való küzdelmet. Jó volt az egész, Maszkrics is elment két sörért, de mire visszaért, az idegen eltűnt.
Csakhamar megérkezett a felesége:
– Na, vége a láthatásnak, te mocskos disznó! Nem mára, örökre! Föl ne merd többé tolni hozzánk a pofádat, mert rendőrrel vitetlek el! Megvan a bizonyíték, hogy alkalmatlan vagy!
Iszol meg gépezel, szegény gyerek meg a gép mellett rohad és néz! Mert azt se tudod, mihez kezdj vele, te állat! Megmondta az ügyvéd, a bíróságnak bizonyíték kell. Most videóra vetettelek! Nem akarsz megütni? Vagy a gyereket! Mert azt is fölveszik! Na? Na?
Azzal megpördítette a kocsit és felvetett fejjel, szapora léptekkel kitolta a teremből. Volt, aki nevetett, volt, aki lesütötte a szemét. Aztán az emberek jobbra-balra elténferegtek, Maszkrics meg a metróhoz indult, hazafelé.
 
Szerette a túlterhelt parkot a metró és a pláza között. Ahogy felért a lépcsőn, mindig teleszívta a tüdejét friss levegővel és Boleszláv jutott az eszébe, a majdnem kaukázusi juhász, akit a felesége annak idején megmérgezett. Maszkrics itt ráérős léptekkel szokott menni, kicsit hátradőlve, azt játszotta, hogy csuklóján érzi a szíj húzását, hogy bőrzakója ujja kicsit felcsúszik, kivillan frissen vasalt, rózsaszín ingének mandzsettája, büszkén mosolygott le kutyájára, ezért észre sem vette, hogy körülvették. Elgáncsolták, nagyot ugrott, de nem esett el.
– Né mán, hogy bokázik! – mondta valaki hátulról, vele szemben meg ott állt a csöves asszony, néhány más hajléktalan védelmében. A háta mögé ment, úgy is megnézte és azt mondta:
– Biztos, hogy ez volt! Ne félj, Lajos, ez volt, a rohadt!
Egy üveget széttörtek a tarkóján.
Csikkel kevert kőzúzalékot látott, ahogy magához tért. Fülében élesen csikorogtak a járókelők léptei. Picit még lehunyta a szemét, aztán feltápászkodott és egy padra ült. Óvatosan körülnézett. Lassan a combja közé nyúlt és elmosolyodott. Jól tette, hogy a pénz nagy részét az övzsákba rejtette. Megtapogatta a tarkóját. Nem vérzett. Fájt mindene.
A pláza vécéjében arcot mosott, az orrát a mosdóba fújta, a tükörbe nézett, rosszkedvű, megvert arcot látott. Fáradt volt és éhes. A Sparban libamájkrémet, olívabogyót csúsztatott a nadrágja alatti övzsákba, aztán kiválasztott egy nem túl meleg grillcsirkét, duplán csomagoltatta, és azt is. Amikor a nagy doboz Ferrero Rocher és a szeletelt kenyér mellé tejet tett a kosarába, egy anyókán akadt meg a szeme, aki őt nézte. Picit megijedt.
 
A novellát a kéthetente csütörtökön megjelenő Regényújságban találják.

A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Kókuszos desszertek karácsonyra
A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Tiszai vagy dunai? Melyik a legjobb halászlé?
Martha Argerich és Misa Majszkij ad kamaraestet a Zeneakadémián
A művészek a Cziffra György-emlékév keretein belül lépnek fel hazánkban.
Óriási készlethiány és áremelkedés várható az IT szegmensben
A globális chiphiány az autóipar mellett begyűrűzött a számítástechnikai eszközök piacára is.
Karácsony Gergely aláírta a BKV normatív támogatásáról szóló szerződést
Indulhat a kormányzati utalás a BKV felé, a főpolgármester aláírta a szerződést.
Közel 6900 elektromos bicikli megvásárlását támogatja a kormány
A közlekedés zöldítése, ennek érdekében indította el a tárca a környezetkímélő kerékpározásra ösztönző kiírást is.
Gyász
Örök az arcod, nem száll el a szavad, Minden mosolyod a szívünkben marad. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Férjem, Édesapám, Nagyapánk, Testvérünk, Sógorunk és Rokonunk BARTALOS LÁSZLÓ 81 éves korában türelemmel viselt, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. december 3-án, pénteken 15 órakor lesz a nagybácsai temetőben. Előtte engesztelő szentmise lelki üdvéért 14.30 órakor lesz a nagybácsai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlaul Átölelt az Isten.” (Ady Endre) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, nagymamánk, dédink, anyósom és rokonunk, BESZPRÉMI ANTALNÉ szül. Horváth Erzsébet „Kántor” életének 91. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. december 1-jén 15 órakor lesz a döri temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 14.15 órakor a helyi templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Férjem, Édesapánk, Nagypapánk, Apósom és Rokonunk FARKAS ZOLTÁN életének 92. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. december 3-án, pénteken 13 órakor lesz a Győr- nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály) Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GALLAINÉ VINCZE BORBÁLA életének 70. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2021. november 30-án, kedden 14 órakor lesz az öttevényi régi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét tartunk 13.15 órakor a római katolikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH BÉLA egyedi születésű,mosonmagyaróvári lakos egykori ÉDÁSZ-dolgozó életének 87. évében csendesen elhunyt. Hamvait engesztelő szentmise keretében 2021. december 1-jén 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a mosoni Nepomuki Szent János-plébániatemplom altemplomában. Az oltár előtt, az urna mellett elhelyezett vázába csak egy-egy szál virág tehető. Kérjük, hogy a koszorúra/sírcsokorra szánt összeget a templom előterében található perselybe tegyék. Az összegyűlt összeget az elhunyt akaratának megfelelően a mosonmagyaróvári Hospice - Segítő Kéz Alapítványnak ajánlja fel a gyászoló család. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Testvéreim: a boldogság örök S e tájon mind elmúló, ami jó S az élet, a szép, nagy processzió Mely indul örvény és sírok fölött, Az égi táj felé tart csendesen S egy stációja van: a végtelen. (Juhász Gyula) A feltámadás reménységével tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, testvérünk, sógorunk és rokonunk, HORVÁTH MIHÁLY a győri Lukács Sándor Szakiskola nyugdíjasa életének 81. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Szeretett halottunktól 2021. december 2-án, csütörtökön veszünk végső búcsút a dunaszegi temetőben. Előtte engesztelő szentmise a lelki üdvéért 14.15 órakor lesz a helyi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, sírjára a kegyelet virágait elhelyezik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál drága édesapa, bánatos családodnak most az őrangyala.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, testvérem, apósom, vőm, rokonunk, barátunk és ismerősünk JUHÁSZ OTTÓ volt győri, markotabödögei lakos életének 65. évében csendesen elhunyt. Temetése 2021. december 2-án 15 órakor lesz Markotabödögén a markotai temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt 14:15 órakor a helyi templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOCSIS GYULA volt panzióvezető, építésvezető, ETO szurkoló életének 71. évében végleg megpihent. Utolsó útjára 2021. december 3-án, pénteken 15 órakor kísérjük a győr-szabadhegyi, Templom úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Az ember egy napon rádöbbent arra, hogy az életben igazán semmi sem fontos. Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás; csak az, hogy valaki SZERESSE őt igazán.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, imádott édesanyánk, nagymamánk, testvérünk, sógornőnk és rokonunk KOMKA TAMÁSNÉ szül. Virág Margit 50 év házasság után, életének 73. évében örökre megpihent. Búcsúztatása december 2-án, csütörtökön 15 órakor lesz a máriakálnoki temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyám MARTON LAJOSNÉ szül. Csuk Anna életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése december 1-jén, szerdán 15 órakor lesz a hegyeshalmi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
\“Én vagyok a feltámadás és az élet” Fájdalommal tudatjuk, hogy PINTÉR SÁNDOR 1942-2021 életének 79. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. December 2-án, csütörtökön, 12.00 órakor lesz a révfalui temetőben. Engesztelő szentmise 11,00 órakor lesz a kisbácsai templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A halálban sem lettem hűtlen hozzátok, Az égből is vigyázok, gondolok rátok. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, drága édesanyánk, drága nagymamánk, testvérem és rokonunk SZABÓ IMRÉNÉ szül. Péntek Marianna életének 78. évében méltósággal viselt hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. 12. 2-án, csütörtökön 14.00 órakor lesz a győri Szent Imre Templomban szentmisével egybekötve. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szerettünktől csak 1 szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZALAI MIKLÓS 45 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. december 1-jén szerdán 14 órakor lesz az abdai temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, örökre elmentél. Szereteted szívünkben örökké él. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SÖMENEK JÓZSEF volt BM-dolgozó 81 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. december 1-jén, szerdán 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Kérjük a megjelenő gyászolókat, hogy egy szál virággal búcsúzzanak szerettünktől. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, nagymamám, anyósom és rokonunk VÉBER JÓZSEFNÉ Szül: Wéber Anna csornai lakos életének 80. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. december 2-án 13 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise a temetés napján, reggel 7 órakor a Premontrei templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család