Bevándorlók Németországban - Megszűnt a szívélyes üdvözlés

,,Garzonlakás és autó helyett csarnok jut a bevándorlóknak, konténertáborba zsúfolják az ezer és ezer érkezettet." - Hamburgban élő olvasónk, Galgóczi Róbert friss helyzetjelentése.

„A bevándorlók áradata vég nélkül özönlik Németországba. Az augusztus óta eltelt hónapok tapasztalata alapján megváltozott az %BBIsten hozott benneteket%AB hangulat. A halál torkából menekültek legtöbbje törökországi és iraki táborból indult útra abban a reményben, hogy itt az ígéret földjére talál. Az eltelt hónapokban mindegyik fél tapasztalhatta, hogy alapos tévedés áldozatai lettek. Garzonlakás és autó helyett csarnok jut nekik, konténertáborba zsúfolják az ezer és ezer érkezettet. Persze, hogy nagy a csalódás. Persze, hogy feszültség és elégedetlenség mérgezi a különféle nemzetiségű és vallású emberek együttlétét.

Növeli a feszültséget, hogy a mohamedán vallásnak többféle vállfaja létezik, ami az évszázadok folyamán sok viszályt keltett a hívők körében. Nekik itt most egy sátorban kell kijönniük egymással. Nem mindig sikerül. A táborvezetőség ilyenkor a rendőrség segítségét kéri a véres verekedés beszüntetésére. Az is előfordul, hogy táboron kívül is történik hasonló incidens. Ilyenkor nem a tábor lakói, hanem a táborhoz sereglett német legények között zajlik a harc. Még hagyján a verekedés. Nagyobb a baj, ha égő fáklya repül a sátorok tetejére! Jelenleg, mint a mellékelt képeken látható, Hamburgban minden tábor köré magas és erős kerítést építettek. Ez a tény nem arról tanúskodik, hogy a táborlakók mindenki által szívesen látott vendégek lennének. Belépni szigorúan tilos.

Német alkotmány arab nyelven

A tábor konyhája, az ott készült étel is elégedetlenség forrása lehet. Számos táborban önkéntesek segítenek a feladatok elvégzésében. Így előfordulhat, hogy a konyha szakácsa valamelyik helybeli étteremből jelentkezett kisegítésre. Könnyen lehetséges, hogy a muzulmán konyha szigorú törvényeit nem ismeri. Ki tud huszonhét nemzetség ízlése és vallási szokása szerint ízletes ételt készíteni? Továbbá a muzulmán férfiak vonakodnak, sőt megsértődve megtagadják elfogadni az ételt, ha pincérnő hozza, vagy nyújtja nekik. Valamelyik városban a helyi önkormányzat női polgármestere látogatást tett egy táborban. Kezet nyújtott egy muzulmán férfinak, de ő nem fogadta el. Őket hogyan lehet majd európai szokásokra tanítani?

A zöldek egyik kiemelkedő képviselője a szövetségi parlamentnek javaslatot tett, hogy a Humboldt egyetem orientalisztika tanszékével az alkotmány 143. cikkelyét fordítassák le arab nyelvre. Adjanak minden menekültnek egy példányt azon figyelmeztetéssel, hogy a cikkely betartása kötelező.

A gyógyászat területén is az európai szokásoktól lényegesen eltérő magatartásról írnak az újságok. Időközben minden táborvezető tudomására jutott ez és be is vezették a muzulmán szokást: orvost és orvosnőt is foglalkoztatnak.

Mobiltelefon, mint személyi igazolvány

A menedéket nyújtó jóhiszemű polgároknak, valamint a szövetségi és tartományi hivataloknak sok csalódást kellett lenyelni. Tudomásul kellett venniük, hogy hazugságra, csalásra és bűnre hajló emberek is jöttek a háborús menekültek között. Gazdasági jólétben akarnak élni. Innen senki sem akar tovább menni. „We want to Germany” jelszó alatt vállalták a sok nehézséget, amit a török partvidéktől a német határig magukra vettek. A menekültek nagy része nem hozott hivatalos okmányt. Szándékosan? Sokan úgy gondolják, így megnehezítik a visszatoloncolásukat. Hova küldjék őket? A hatóság tanácstalan. Ki tudja ki melyik országból jött? Kivételt képeznek a Szíriából származó érkezettek, többségük útlevelet, más azonosítót tud benyújtani. Az Eritreából érkezetteknek sokkal kisebb része rendelkezik elfogadható okmánnyal. Ám a táborlakók legtöbbje mobil telefonnal rendelkezik. Ezeket mind a táborban található csatlakozókban töltik fel. A mobil hívószám alkalmas a tulajdonos kilétét felderíteni. Meg azt is, hogy kivel és hova, melyik országba telefonál? Németországban erre törvény van, hogy ezeket az adatokat két hétig tárolni kell. A regisztráció legfontosabb adata a személyazonosság pontos meghatározása. Ehhez a mobiltelefon jó segítséget nyújt.

Nehézkes regisztráció, jegyzékbevétel

Az emigránsok és menekültek szövetségi hivatala a napokban tette közzé, hogy Németországba az év folyamán Afrikából, Szíriából, Irakból, Törökországból, Pakisztánból és újabban Afganisztánból közel egy millió menekült érkezett illegálisan az országba. A menekülteket elszállásoló és ellátó tartományi hivatalok ezt a közleményt nyomban megcáfolták. Szerintük a nyilvántartásba vett személyek és az elszállásolt menekültek létszáma nagymértékben különbözik. Jelenleg lehetetlen, mondják, a szüntelenül áramló tömeg végett pontos létszámról beszélni. Minden kimondott szám a következő pillanatban elavul. A több százezer menekült jegyzékbe vétele szövetségi hivatalok feladata. A tisztviselők egyszerűsítés végett vidékre utaznak, ahol a tartományi hivatalok gyűjtőtáborokat állítottak fel és a menekülteknek szállást adtak. Ezeken a szálláshelyeken néha ezer és ezer embert zsúfoltak össze és itt történik a menekültek regisztrálása, jegyzékbevétele. Lehetőleg hamarosan az érkezés után.

Az újságok jelentése szerint a szövetségi tisztviselő és a menekült, tehát a kérdező és a kérdezett nem beszéli egymás nyelvét. Tolmács csak akkor áll rendelkezésre, ha a menekültek között akad véletlenül valaki, aki tud németül. Különben sokszor kezdetleges angollal igyekeznek a regisztráláshoz szükséges interjút úgy-ahogy lebonyolítani. A lehetséges félreértésekből, esetleg a szándékos hazugságokból eredő pontatlanságok későbbi helyesbítése nem könnyű feladat. Aki hamisan szír származásúnak vallotta magát, az viszont hamar kiderül. Az igazi szírek kivetik maguk közül a nem igazi szírt. Sőt, erősen megfenyítik hazugsága végett. Újabban egy-egy sátorban kizárólag honfitársakat szállásolnak el. Ne mérgezze rivalizálás az egymás közti levegőt. Ennek dacára, mint előbb említettem, mindennapos jelenség, hogy a rendőrséget valamelyik táborba hívják. Itt, Hamburgban van olyan tábor, ahol huszonöt nemzetséget szállásoltak el.

Nyereség az országnak, nyereség az elöregedett társadalomnak…,

…mondták a zöld politikusok. Időközben kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy nem minden menekült okleveles mérnök vagy doktorátussal rendelkező orvos. Viszont az igaz, hogy sok fiatal lány és férfi jött. Ezek bizonyára hamarosan és észrevehetően szerepelni fognak Németország jövőjében. A keresztény nő szaporulata 1,3, a muzulmán nő szaporulata 3,8.

Az eddigi jegyzékbevétel alapján úgy tudni, hogy az érkezettek huszonöt százaléka analfabéta. Reális becslés szerint kevesen jöttek olyan képzettséggel, hogy itt hamarosan munkát tudnának találni. A munkaadók szervezete öt évre teszi a munkaképes érkezettek bevetését. Nagy akadály a német nyelv hiánya. Némelyik táborban tanfolyamot indítottak, amelyen nő és férfi egyenrangúan és közösen részt vehet. Ezzel kezdődik az integráció, a beilleszkedés. A férj jóváhagyása nélkül is iskolába kell járni a feleségének is, különben nincs szociális segély.

Mi a helyzet Hamburgban?

Jelenleg a hírek szerint mintegy 31 ezer menekültet tartanak nyilván. Az év végére 48.500 menekültet várnak. Ennyi embernek elviselhető komforttal rendelkező szállást nyújtani 395 hektár területre lenne szükség. Ez négyszáz futballpályának felel meg. Ennyi üres hely nincs. A város jogi helyzete kivételes. Városállam. Tehát tartomány, egyben önkormányzattal rendelkező város is. Így a menekülteket a város határain belül kell elszállásolni, ami nagy viszályt kelt a polgárok körében. Egyik városrész önkormányzata sem kívánja, hogy gyűjtőtábort állítsanak fel náluk. Hogy unatkozó bevándorlók heverjenek, üldögéljenek a parkok és az utcák padjain. Különösen az elitebb városnegyedek keltek fel. Sürgős keresetet nyújtottak be az itteni alkotmánybíróságra, hogy ellenzik a városnegyedük leértékelését esetleges sátortábor végett. A város önkormányzata is teljesítőképességének a határára jutott. SOS-táviratot küldött Berlinbe, mondván: képtelenek ennyi embernek télnek idején fűthető szállást nyújtani. Ezzel teljesen a városi polgárok véleményét képviseli. A hírek szerint lakósság 56 százaléka ellenzi a menekültek korlátlan befogadását. Újabban az itteni CDU is kontingensről, tűrhető keretről beszél.

Hogyan látom én az idegenből jött embereket?

Két csoportra tudom őket osztani. Tapasztalatom alapján az Afrikából érkezett színesbőrűek viselkedése sem az utcán, sem az üzletekben nem kihívó. Arcukon bizonytalanság, aggodalom látszik, hogy vajon helyesen viselkednek-e. Látszik rajtuk, hogy járatlanok az itteni hétköznapokban. Továbbá az utcán nem csoportosan járnak. A járdán nem hármasával mennek egymás mellett. Utat hagynak és adnak a többi járókelőnek. Nem hőbölögnek, nem kiabálnak, tartózkodóan lépnek fel. A tömegközlekedés járművein udvariasan átadják a helyüket.

A muzulmánok csoportjai másképp viselkednek. Az utcán csoportosan járnak és hangosan társalognak. A járdákat sajátjuknak tekintik és eszük ágában sincs udvariasan viselkedni. A bevásárlóközpontokban külön figyelnek rájuk, mert gyakran felnyitják a becsomagolt árukat. Megkóstolják, hogy ízlik-e nekik. Ha burkába öltözött nőt látok, azt idegennek tartom. Szerintem látnia kéne, hogy az itt nem jellemző. Róluk nehezebb elképzelni, hogy hajlandók lesznek valaha is beilleszkedni.

Sokan azt gondolják, ahogy én is, hogy a törökök beilleszkedése se sikeres és hasonlóképp meghiusulhat a szíreké is. A múlt század hatvanas éveiben érkezett török vendégmunkások ma is úgy élnek, ahogy a hazájukban nevelkedtek.

Kölnben, a német katolikusok fellegvárában épült egy több száz hívőt befogató mecset. Pénteki napokon zsúfolásig megtelik. A hamburgi mohamedánok olcsóbb megoldást választottak. Megvették a város egyik legszebb neoromán evangélikus templomát és mecsetet csináltak belőle. Pénteki napokon ez is megtelik évtizedek óta Hamburgban élő törökökkel. Jelenleg négymillió török él Németország területén. Párhuzam életmódot gyakorolnak a német szomszédokkal. Az újonnan érkezett 1,5 millió ember sem fog beilleszkedni szerintem.”

Gyász
„Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, dédink, apósunk és rokonunk, KONDOR GYÖRGY döri lakos életének 86. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 17-én 13 órakor lesz a döri temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 12.15 órakor a helyi templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAROSI ALAJOS életének 74. évében, 2019. október 5-én súlyos, türelemmel viselt betegségben csendesen elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra. Gyászoló szerettei
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSERPES JÁNOS (Hanesz) 2019. 09. 06-án, életének 92. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk búcsúztatója 2019. október 18-án 16 órakor a soproni Szent György-templomban tartandó misét követően a templom urnatemetőjében lesz. Drága emléke a szívünkben él! Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, szeretett édesapám, fiam, papánk, apósom, testvérem, sógorunk, nagybátyánk, keresztapánk, unokatestvérem, rokonunk és barátunk, GYŰRŰ LÁSZLÓ építész 71. évében rövid szenvedés után, családja körében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 18-án, pénteken 12 órakor lesz a győr-szabadhegyi új köztemetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Én a földön csak átvonuló vagyok... (zsoltár) Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy kedves hozzátartozónk, PAP JÓZSEFNÉ szül. Visy Alfonza Jozefa volt tanítónő életének 95. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 19-én 13 órakor lesz a rábapordányi temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 12.15 órakor a helyi templomban. Külön köszönetet mondunk a győri Szent Anna Otthon minden dolgozójának lelkiismeretes munkájukért, valamint mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló szerettei
„Ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített. (Szt. Pál) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, BÓNA GYÖRGY LÁSZLÓ csornai lakos életének 80. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2019. október 18-án 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise 2019. október 25-én 18 órakor a Jézus Szíve-templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Hittünk, bíztunk, reménykedtünk, hogy tévedés talán, rettenetes a fájdalom, hogy nem élhetünk együtt tovább. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett fiunk, testvérünk, unokánk, rokonunk, TAKÁCS BENCE (Picur) életének 22. évében, október 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a veszkényi temetőben. Az engesztelő szentmise 14.15 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és mély gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család és a mentős bajtársak
„Küzdelmes volt életed, legyen áldott pihenésed. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Keresztanyánk és Rokonunk, SZABÓ REZSŐNÉ Horváth Anna életének 89. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 16 órakor lesz a ravazdi temetőben. Lelki üdvéért október 19-én, szombaton 18 órakor mondatunk engesztelő szentmisét. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LOCSMÁNDI LÁSZLÓ (dió) életének 88. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14.30 órakor lesz a süttöri temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 14 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nekem már mindenhogyan jónak kell, hogy legyen. (2019. 10. 09.) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapám, nagyapánk, nagybátyánk, keresztapánk, apósom, nászom, rokonunk, BÉLYI GÁBOR (asztalosmester) életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetési szertartása 2019. október 18-án, pénteken 17 órakor lesz a vámosszabadi (Vámosi) temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 16.15 órakor a helyi katolikus templomban tartunk. Köszönjük mindenkinek, aki utolsó útjára kíséri vagy megemlékezik róla. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Örök az arcod, nem száll el a szavad. Minden mosolyod a szívünkben marad. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, lányom, édesanyám, testvérem, menyem és rokonunk, NÉMETHNÉ TELL ANDREA életének 53. évében türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 14 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KRIZSNÁNSZKY LAJOS TAMÁS életének 81. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy KRASZNAI FERENCNÉ szül. Huszár Margit, a sokak által tisztelt és szeretett Gitke néni 2019. október 4-én, 91 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. Drága halottunkat 2019. október 21-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sopronbánfalvi temetőben. Részvétnyilvánítások mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, HORVÁTH ISTVÁN „BIMBI” 70 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 15 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet a diáktársaknak, az osztályfőnöknek, akik 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából emlékeztek IFJ. KLEÉ ISTVÁN osztálytársukra. Köszönettel: szülei és hozzátartozói.