A jobb életről álmodók múzeuma

Kevés olyan múzeum létezik a világon, amely egyenesen a kiállított tárgyak lelőhelyén áll. A jobb életről álmodók múzeuma, a kivándorlók egykori gyűjtőtábora ilyen Hamburgban. Ott élő olvasónk, Galgóczi Róbert érzékletes helyszíni beszámolója.

“Kivándorolt Amerikába másfél millió emberünk” – gépiparista korom óta ismerem ezt a József Attila idézetet. Akkor nem jelentett számomra sorsdöntő, tán rám is vonatkozó mozzanatot. Nos, nyugdíjas koromban jártam most azon a helyen, ahonnan, többek között, a másfél millió emberünk tényleg hajóra szállt és Amerikába hajózott. Legtöbbjük itt, Hamburgban szállt hajóra és a hajó indulásáig gyűjtőtáborban vesztegelt. Napjainkban kivándorlók múzeuma néven ismert. A hamburgi látványosságok egyik egyedüli gyöngyszeme. Holléte a tengeren túlról érkezett turisták legkeresettebb helye. Végette jöttek ide.

A jobb életről álmodók múzeuma, a kivándorlók egykori gyűjtőtábora a város Veddelnek nevezett negyedében található. Az itteni polgárok Ballinstadt néven ismerik. Látogatásom végén nagy sajnálattal vettem tudomásul, hogy sokat vesztettem, mert ezideig mellőztem – noha a létéről tudtam – a múzeum tüzetes megtekintését. Szerintem a műemlék találóbb név lenne. Megérte ott lenni. Sokat tanultam. Számos színfolttal bővült, gazdagodott a világképem. Egyben érintve éreztem magamat. Végül is én is kivándorló vagyok. Hasonló hivatalos procedúrákon, ügykezeléseken kellett nekem is, lenézetten, átesni, mint 150 évvel ezelőtti elődeimnek. Ők sem nyertek nagy tiszteletet. Ők sem voltak várva várt vendégek. A német állami tisztviselők önteltsége és ügykezelési alapossága azóta sem változott.

Szerintem kevés olyan múzeum létezik a világon, amely egyenesen a kiállított tárgyak lelőhelyén áll. Hamburgban, a híres kikötő közvetlen szomszédságában, az Elba Wilhelmsburg nevű szigetén létezik egy ilyen, a múltból örökölt emlékmű. Később múzeumnak rendezték át. A kis híján egy négyzetkilométer nagy területen három csarnokban álmok, remények és érzelmek hagyatékát őrzik. Tán sehol a világon nincs még egy olyan gyűjteménykiállítás, mint itt. Számos bőrönd, sok faláda, még több kétfülű kosár meg véka. Sőt, gyermekkocsi sem hiányzik. Volt, aki kétkerekű kordéval vagy egykerekű fatalicskával érkezett. Sokan gyalog jöttek lakhelyükről. Kevésnek volt hajóra meg vonatra is pénze. Holott minden ingó és ingatlan tulajdont eladtak a hajójegy megvétele érdekében. A kiállított holmik főképp kényszerből maradtak a táborban, mert a hajóra vihető poggyász mérete és összsúlya szigorúan korlátolva volt.

Albert Ballin, a XIX. század második felében a manapság is létező Hapag hajózási vállalat (lásd a mellékelt fényképet) ügyvezetője, gyűjtőtábort építtetett távol az akkori város központjától. Az Elba Wilhelmsburgnak nevezett szigetén, ahol a Hapag (Hamburg Amerikanischer Paketdienst Aktien Gesellschaft = Hamburg Amerikai Csomagszállító Részvénytársaság) kikötőhelye volt. A táborba felvett emberek mind-mind leendő Hapag-utasnak számítottak. A tábor fából készült barakkjai ágyakkal ellátott várótermek voltak. A táborba érkezett kivándorlónak a hajók indulásáig elviselhető környezetet nyújtott. Lásd a fényképet, amit egy lakóbarakk belsejéről készítettem. A fénykép egyben a példaképes rendet és tisztaságot is mutatja, ami a kivándorlók körében hírnevet nyert és az „ígéret földje” első állomása lett. Itt az emberek szállást kaptak, ellátást kaptak, orvosi segélyt kaptak és rendőrök vigyáztak a közbiztonságra. Példakép számba ment. Minden újonnan érkezettnek igazolnia kellett kilétét, születési keltét, származását és egészségi állapotát. A poggyászt fertőtlenítették. Az érkezetteket fürdették. Azután, hogy valamilyen járvány kitörését úgy a táborban, mint később a hajón eleve kizárják, minden befogadott személyt két hétre szigorú vesztegzárba vettek.

Továbbá a gyűjtőtábor elhagyása szigorúan tiltva volt. Ezzel a tilalommal a tábor parancsnoksága elérte, hogy a nincstelen táborlakók szétszóródjanak, ellepjék a várost, kéregetni, lopni, betörni vagy súlyosabb bűncselekményt elkövetni. Ezen intézkedéssel elérték azt is, hogy a jóhiszemű idegeneknek a bentlakó balekfogók nem tudtak drága pénzért haszontalan cikkeket vagy értéktelen dolgokat eladni. A gyűjtőtábor felépítésével és példamutató üzemeltetésével Albert Ballin úgy önmagának, mint a Hapag hajózási vállalatnak maradandó hírnevet szerzett. Mindég több új hazát kereső Hapag hajóra vett jegyet, mert szélesen elterjedt, hogy itt Hamburgban emberségesen bánnak velük. Manapság, Amerika földjéről mindég több turista jön, reménykedve, hogy a gyűjtőtáborban készült több száz kötetnyi névsor valamelyik oldalán őseik nevére bukkannak.

A XIX. század közepétől a XX. első fele közepéig, pontosabban Hitler erőszakos hatalomátvételéig Hamburgból kereken ötmillió ember hagyta el az úgynevezett óvilágot s mély lélegzetvétellel felkerekedett az újvilágba. Honnan érkeztek ezek az emberek? Kik voltak ezek a vállalkozó szellemű fiatal legények, menyecskék és gyerekek? Miért hagyták el hazájukat, otthonukat és szeretteiket? Mindezen kérdésre, egyben fontos kísérőjelenségre választ talál az érdeklődő látogató a fából készült barakképületek termeiben. A gyéren kivilágított helyiségek az itt tartózkodó várakozók borús hangulatát, aggasztó aggodalmát és lelki félelmét igyekeznek érzékeltetni, megjeleníteni. A közvetlen és a távoli jövő tele van csupa kérdőjellel. Kibírom a négy-öt hétig tartó tengeri átkelést? Nem leszek majd tengeri beteg? Legmélyebbre hatott az aggasztó bizonytalanság, hogy beengednek-e az USA-ba, az akkori ígéret földjére?

Hogy Ellis Island valóban megérkezési helynek bizonyul-e? Majd ott fog eldőlni! Katolikus bevándorlókat ott nem fogadtak szívesen! Bizony gyakran előfordult, hogy az USA-ba induló bajor, osztrák, esetleg magyar katolikus valahol Dél-Amerikában, Chilében vagy Argentínában kötött ki. Hamburgból főleg németek, osztrákok, csehek, szlovákok és magyarok keltek útra az újvilág felé. Egykét vitrinben kézzel írt utasnévsor is látható, de magyarnak tűnő nevet nem találtam. Alig hihettem, hogy a katolikus Habsburg Ausztriában az evangélikus polgároknak nem volt rózsás sorsa. Amerikában viszont, pontosabban az USA-ban szívesen látott bevándorlóknak tekintették őket.

A Hapag eredetileg, ahogy a név is mondja, csomag- és teherszállítással foglalkozott. Néha előfordult, hogy nem minden hombárba jutott szállítmány, fizetett teheráru. Ilyen esetben a hajó ráfizetéssel szelte át az Atlanti-óceánt. Itt ismét találkozunk a leleményes Albert Ballin nevével. A szükség törvényt bont! Ezért a hombárok üresen maradt rakterére összecsukható ágyakat, padokat és asztalokat állított. A teherszállító hajóból így utasszállító hajót varázsolt. Teheráru helyett kivándorlókat vitt New Yorkba. A gőzhajózás idejekor Hamburg-New York között széljárástól függően négy-öt hétig tartott a közlekedés. Útközben a fedélközi utasok, a kivándorlók sorsa nem volt rózsás. Nem jöhettek a hajó fedélzetére! A hajójegy ára 120 RM (birodalmi márka) volt. Később nagy térfogatú utasszállító gőzhajókat, például a híres Imperatort vették üzembe. Ezekkel egyszerre több ezer utast vittek át a tengeren. Ballin leleményes kitalációja, gazdasági szükségmegoldása olyan sikeresnek bizonyult, hogy a hombár szintje napjaink utasszállító hajóin a fedélköz nevet kapta. A hombár akkori utasaiból meg fedélközi utasok lettek. Olcsóságkórász polgárok teherszállító hajókra ma is felszállnak és relatíve olcsó áron mennek vele, ahova a hajó útját veszi.

A felvételkor készült adatlapokat később vastag kötetekbe kötötték s még később adatfeldolgozó gépekbe táplálták. Ezért a múzeum manapság felkapott intézmény lett s a tengerentúlról jött turisták keresett helye, címe lett. A múzeum illetékes osztályán, az ott lévő képernyőkön minden érdeklődő ingyenesen megjelenítheti a gyűjtőtábor meg a hajók utasainak a névsorát. Időközben ezeket legépelték és így mindenkinek olvashatóvá tették. Sőt, betűrend szerint gépbe táplálták s ezzel lényegesen megrövidítették a keresett név felderítését. Turistáknak kevés ideje szok lenni. A német udvariasság ezt is figyelembe veszi.

Gyász
„Beteg teste elpihent már, de lelke még velünk jár. Mert nem hal meg, kit eltemetnek, örökké él, kit igazán szeretnek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagyapánk, vejem, apósunk, testvérem, sógorunk, nászunk, rokonunk és ismerősünk, KROMSZIÁN ISTVÁN életének 62. évében méltósággal viselt, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 25-én, szerdán 17 órakor lesz az Écs-hegyi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 16.15 órakor mondatunk a helyi templomban. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Beteg teste elpihent már, de lelke még velünk jár. Mert nem hal meg, kit eltemetnek, csak az, kit elfelednek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ FERENC órásmester életének 80. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Gyászoló család
„Csak az hal meg, kit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, dédapánk, apósunk és rokonunk, BALOGH GÉZA életének 98. évében csendesen elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2019. szeptember 27-én, pénteken 15 órakor lesz a fertőszéplaki temetőben. Előtte, 14.30 órakor engesztelő szentmisét mondatunk lelki üdvéért a helyi templomban. Szeretnénk megköszönni a fertőszentmiklósi idősek otthona dolgozóinak lelkiismeretes munkáját, és ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél, most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZALAI LAJOS méhész életének 87. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 13 órakor lesz a révfalui temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és emléke előtt egy szál virággal adóznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél. Most bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed: isten veled! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS JÓZSEFNÉ szül. Győrik Erzsébet, a Kühne üzemgazdasági osztályának volt dolgozója, később önálló öntödevezető 2019. szeptember 16-án, 85 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 25-én, szerdán 15 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászolják: lányai, veje, unokái és dédunokái
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérem és rokonunk, SZÁNTÓ OTTÓ 76 éves korában betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni, engesztelő szentmisével egybekötött búcsúztatása 2019. szeptember 25-én 15 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Szeretett halottunktól egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Tested pihen csak az anyaföld mélyében, emléked tovább él szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Feleségem, Édesanyánk, Nagymamánk és Rokonunk, VEÉR GYÖRGYNÉ szül. Szombathelyi Gizella életének 86. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 27-én, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Előtte engesztelő szentmise 13 órakor kezdődik a Szentlélek-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Testvérem, Anyósunk és Rokonunk, NAGY IMRE TIBORNÉ szül. KATONA IRÉN volt bölcsődevezető, győrszentiváni lakos életének 78. évében hosszan tartó betegség után, csendesen elhunyt. Temetése 2019. szeptember 27-én, pénteken 16 órakor lesz a győrszentiváni régi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MALLINERICH GIZELLA életének 76. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 25-én, szerdán 15 órakor lesz a bezenyei temetőben. Előtte engesztelő szentmise 14 órakor lesz a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KEMÉNY KÁLMÁNNÉ Bedi néni életének 85. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 25-én, szerdán 15 órakor lesz a lázi temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 14.15 órakor mondatunk a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, fiam, nagyapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, TÓTH TAMÁS PÉTER életének 60. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 25-én, szerdán 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi új köztemetőben, a sírjánál. Kérjük a megjelenteket, hogy egy szál virággal adózzanak emlékének. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
100 éve született a MÁVDAC tiszteletbeli örökös elnöke, BÉKÉS FERENC Emlékedet megőrizzük. Családod és DAC Baráti Kör
Fájó szívvel emlékezünk SZEMETHY IMRE halálának 2. évfordulójára. Fogtam a kezed és néztem az arcod, de hiába kértelek...feladtad a harcot. Szíved megállt, az enyém apró szilánkokra tört. Mérhetetlen fájdalmamba beleremegett a föld. Nem tehettem semmit...meredten néztem, ahogy drága lelked elveszik a fényben. Egyetlen vigaszom, hogy odafenn vársz rám, és együtt repülünk majd az angyalok szárnyán! Elnem múló fájdalommal: feleséged, lányid, vejeid és az unokák
Hálás szívvel mondunk köszönetet a Kazinczy Ferenc Gimnázium IV.E osztályának, hogy osztálytalálkozójuk alkalmából HORVÁTH PÉTERRŐL megemlékeztek. Gyászoló szerettei
Köszönetet mondunk azoknak az osztálytársaknak és osztályfőnöknek akik 30. érettségi találkozójukon megemlékeztek HAUCK PIROSKÁRÓL Szülei, fia és testvére