Fájdalmas soproni költségvetés, a szocikra hárítva?

˝Nyolc év szocialista kormányzása szerencsétlen irányba vitte az országot˝ - adja meg a költségvetésről szóló előterjesztés a csütörtöki közgyűlés vezérfonalát.

Az egyszerű médiamunkás, aki úgy gondolta, hogy Sopron költségvetéséről fog majdan írni, nincs könnyű helyzetben. Kézenfekvő, hogy az interneten nyilvánosan hozzáférhető adatokból von majd le építő és magvas következtetéseket.

Az előterjesztés meg is adja a tervezet alapvonalát: ˝Nyolc év szocialista kormányzása szerencsétlen irányba vitte az országot.˝ Itt egy kicsit gondolkodóba esik a médiamunkás, mert miért pont nyolc? Miért nem tizenkettő, vagy hat, vagy öt és fél? Furcsálja emberünk, hogy az idestova eltelt egy év Fidesz vezette kormányzat intézkedéseiről szó sem esik. Ne legyünk igazságtalanok. Esik.

Az előterjesztés imigyen folytatódik: ˝Önkormányzatunk kondícióit rontották olyan költséges balsikerű önkormányzati vállalások is, mint például a mélygarázs, az appartmanház, vagy a tűzoltó laktanya ügylet˝. A feledés jótékony homályába merül, az elmúlt uszkve négy és fél év nem éppen sikeresnek mondható döntései. Gondoljunk a nagycenki termálkút fúrásra, a mindez idáig meg nem valósult nagytérségi hulladékprojektre, hogy csak kettőt említsünk. Itt is súlyos százmillió forintok költődtek el. Eredmény persze lett: nincs termálvíz Nagycenken, miként a hulladékot sem viszik még Csérre.

˝A fentieken túl, a költségvetés elkészítésekor a politikai jelenségek világosan mutatják, hogy az elmúlt nyolc év kormányzati bűne az állam, az önkormányzatok, és a családok súlyos eladósítása, a szükséges gazdasági, társadalmi reformok elmulasztása. Most nyolc év késéssel, nehéz helyzetben lát hozzá a nemzeti ügyek kormánya a szükséges újjászervezéshez, szerkezeti reformokhoz, melyek az önkormányzati szektort is érintik.˝

Tiszta beszéd. Ám, a nem változatjuk meg a médiatörvényt, de mégis, így a médiamunkás nem tudja, hogy az ő nemi szervét fogja-e szorongatni a hatóság, úgy általában, törvényi szinten. Ennek a mondatnak legalább annyi értelme van, mint a fenti idézetnek. Szépen hangzik, de nem sok. Talán a mondatszerkezet miatt még nevetséges is.

Hogy világosan lássuk: Sopron nagy bajban van. Súlyos megszorítások, elvonások lesznek. Ám ezt úgy érzékeltetni, hogy mindezekért a régi-új városvezetés nem felelős, több mint rossz. Belefért volna egy fél mondatos mea culpa, és máris hitelesebb. Sőt! Kalapot emeltünk volna bátorságukért, meg is dicsérve őket, hogy beismerték hibáikat. (Az is lehet, hogy ilyen nincs, ez esetben az én igen nagy vétkem, előre is!)
Úgy véljük, a város sorsát, az itt élő emberek életét jelentősen befolyásoló, meghatározó költségvetési koncepcióban ilyen fajta pártpolitizálás nehezen megengedhető. Ildomos-e a korábban sajtótájékoztatókon elhangzott mondatokat – a forrás megjelölése nélkül – bemásolni? Döntse el ki-ki saját belátása szerint. A népámító kijelentés, mégiscsak más, mint egy, a tényeken alapuló költségvetés.

A mostani költségvetés egyik fő vesztesei minden bizonnyal a diákok lesznek. Középiskolás koromból emlékszem még arra, amikor a Globex-ügy miatt jelentős megszorításra kényszerült a város. A költségtakarékosság jegyében a gimnazistákkal együtt voltak a testnevelésóráink. A gimis lányok melleit, kecsesen hajló bájait lestük, figyeltük, s ez tetszett nekünk. Nem is gondoltam volna, hogy valaha vágyakozva fogok visszatekinteni ezekre az órákra.

Akkoriban nem értettem a politikusokat, most már túlságosan is.

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.