Vízből nyert üzemanyag

Izlandon már gyakorlat a közlekedésben a hidrogén üzemanyagként való hasznosítása.

Ha elterjednének a hidrogén-meghajtású  gépkocsik, hidegen hagyna sok autóst a benzin árának nálunk éppen   most tapasztalt magasba szökése. Izlandon – a  természeti adottságokat is kihasználva – már nemcsak álom, hanem fejlődő gyakorlat a közlekedésben a hidrogén üzemanyagként való hasznosítása. Néhány súlyos problémát viszont meg kellene még oldani ahhoz, hogy világszerte tömegesen hidrogénnel üzemeljenek a   gépjárművek. 

Az izlandi főváros, Rejkjavik egyik peremkerületében néhány hónap óta már működik egy hidrogént kiszolgáló üzemanyagtöltő állomás, amit hidrogén-kútnak is titulálhatnánk. Egyelőre csak egy helyi közlekedési vállalat üzemanyag-cellákkal hajtott kisbuszai járnak oda. A hidrogént közönséges csapvízből helyben, elektrolízissel – az iskolai kísérletekből ismert módon –  állítják elő. 

A töltőállomást a most létesített  Izlandi Új Energia Konzorcium építtette. A szervezet tagjai: autógyárak, a Shell és az izlandi Norsk Hydro áramszolgáltató vállalat. Úgy tervezik, hogy az egész szigetországban  átállnak szénhidrogének (benzin, gáz, dízelolaj) helyett a vízből előállítható, színtelen-szagtalan, szennyező anyagot nem kibocsátó és megújuló hidrogén, mint üzemanyag használatára, mert azt tartják: a hidrogénnel működő üzemanyag-cellás erőgépeké a jövő. Erre utal, hogy ma már minden jobb autógyárnak vannak demonstratív   concept-carjai (a működési elvet igazoló kísérleti kocsijai), s az is, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás idején mindkét jelölt programjában kiemelten szerepelt a hidrogén-üzemű járművekre áttérés segítése. A programbeszédekben mindketten hivatkoztak a példaértékű izlandi kezdeményezésre is.  

Izlandon valóban van lehetőség a hidrogénre való átállásra, mert a vízbontást végző elektrolízishez bőven van elektromos energiájuk. Az áramot termelő erőművek gőzturbináit ugyanis az ott egyedülállóan   bőséges geotermikus, azaz a földhő-energiával forgatják, ahogy a   távfűtést is a gejzírek ingyen  melegvízével táplálják. Az ottani energia-bőséghez hozzájárulnak még a vízenergiát hasznosító erőműveik is, így az egész energiaszükségletüknek csak 28 százaléka származik fosszilis (szénhidrogén) anyagok elégetéséből. 

A hidrogén előállításával, szállításával és felhasználásával foglalkozó szakértők azonban óva intenek attól, hogy lelkendezzünk:itt van már a hidrogén-Kánaán! Ahhoz ugyanis a hidrogént ki is kell vonni valamilyen vegyületből, például a még korlátlanul rendelkezésre álló vízből. A Földön ugyanis ez a gáz önmagában nem fordul elő, ellentétben a Napunkkal, amelyben másodpercenként 600 tonna hidrogéngáz ég el. Ha a hidrogén   kiszabadul a tartályából, a legkisebb szikra is lángra gyújthatja. Igaz, nem olyan robbanékony, mint a benzin, de szinte megállíthatatlanul ég. Sokszor látható példa erre régi filmeken a  Hindenburg léghajó leszálláskori kigyulladása és relatíve lassú rommá égése. 

Ahol helyben van az energia   

Bolygónk nagy részén nincs a hidrolízishez szükséges olyan olcsó   energia, mint Izlandon a geotermikus. Ha pedig szénhidrogénekkel   működő erőművekben állítják elő az elektrolízishez szükséges áramot,   azok ontják a levegőbe a káros, szennyező anyagokat. Így a tisztának   vélt üzemanyagcellás autók közvetve továbbra is részesei lennének a   széndioxid kibocsátásnak.  Ezenkívül: a hidrogént előállítása után csak sűrítve lehet a használatához szükséges, nagyon erős tartályokba juttatni. Ha a hidrogént nem a töltőállomáson állítják elő, oda csak szuper-erős   tartálykocsikban lehet kiszállítani és különlegesen erős, nyomásálló, vastagfalú aknákban kell tárolni. Egy liter benzinben 2600-szor annyi hőenergia tárolódik, mint ugyanannyi hidrogénban, azért még a rendkívül erősen sűrített hidrogéngázt tartalmazó szuperszilárd üzemanyagtartályok is sokkal nagyobb helyet   igényelnek, mint a jelenlegi benzintankok. Ha viszont – a sűrítést elkerülendő – cseppfolyós állapotú gázt kívánnak tárolni, úgy a tartályt mínusz 250 fokra kell lehűteni, s ez még az űrrakéták esetében sem könnyű feladat. 

A concept car-okban sikeresen bizonyító, protoncserélő membrános   üzemanyagcellák élettartama mindössze 2000 óra. Ennek ellenére egyelőre a hidrogénmeghajtás legcélszerűbb, bizonyító kísérleti   eszközei a személy- és kisteherautók lehetnek. A General Motors 2010-re ígéri a már kereskedelmi forgalomba szánt első hidrogénes kocsiját. 

Gyász
„Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, dédink, apósunk és rokonunk, KONDOR GYÖRGY döri lakos életének 86. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 17-én 13 órakor lesz a döri temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 12.15 órakor a helyi templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAROSI ALAJOS életének 74. évében, 2019. október 5-én súlyos, türelemmel viselt betegségben csendesen elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra. Gyászoló szerettei
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSERPES JÁNOS (Hanesz) 2019. 09. 06-án, életének 92. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk búcsúztatója 2019. október 18-án 16 órakor a soproni Szent György-templomban tartandó misét követően a templom urnatemetőjében lesz. Drága emléke a szívünkben él! Gyászoló család
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, szeretett édesapám, fiam, papánk, apósom, testvérem, sógorunk, nagybátyánk, keresztapánk, unokatestvérem, rokonunk és barátunk, GYŰRŰ LÁSZLÓ építész 71. évében rövid szenvedés után, családja körében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 18-án, pénteken 12 órakor lesz a győr-szabadhegyi új köztemetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Én a földön csak átvonuló vagyok... (zsoltár) Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy kedves hozzátartozónk, PAP JÓZSEFNÉ szül. Visy Alfonza Jozefa volt tanítónő életének 95. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 19-én 13 órakor lesz a rábapordányi temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 12.15 órakor a helyi templomban. Külön köszönetet mondunk a győri Szent Anna Otthon minden dolgozójának lelkiismeretes munkájukért, valamint mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló szerettei
„Ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített. (Szt. Pál) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérünk, apósunk és rokonunk, BÓNA GYÖRGY LÁSZLÓ csornai lakos életének 80. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2019. október 18-án 15 órakor lesz a csornai Szent Antal-temetőben. Engesztelő szentmise 2019. október 25-én 18 órakor a Jézus Szíve-templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Hittünk, bíztunk, reménykedtünk, hogy tévedés talán, rettenetes a fájdalom, hogy nem élhetünk együtt tovább. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett fiunk, testvérünk, unokánk, rokonunk, TAKÁCS BENCE (Picur) életének 22. évében, október 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a veszkényi temetőben. Az engesztelő szentmise 14.15 órakor kezdődik a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és mély gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család és a mentős bajtársak
„Küzdelmes volt életed, legyen áldott pihenésed. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Keresztanyánk és Rokonunk, SZABÓ REZSŐNÉ Horváth Anna életének 89. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 16 órakor lesz a ravazdi temetőben. Lelki üdvéért október 19-én, szombaton 18 órakor mondatunk engesztelő szentmisét. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LOCSMÁNDI LÁSZLÓ (dió) életének 88. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14.30 órakor lesz a süttöri temetőben. Engesztelő szentmise a temetés előtt, 14 órakor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nekem már mindenhogyan jónak kell, hogy legyen. (2019. 10. 09.) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapám, nagyapánk, nagybátyánk, keresztapánk, apósom, nászom, rokonunk, BÉLYI GÁBOR (asztalosmester) életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetési szertartása 2019. október 18-án, pénteken 17 órakor lesz a vámosszabadi (Vámosi) temetőben. Előtte engesztelő szentmisét 16.15 órakor a helyi katolikus templomban tartunk. Köszönjük mindenkinek, aki utolsó útjára kíséri vagy megemlékezik róla. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Örök az arcod, nem száll el a szavad. Minden mosolyod a szívünkben marad. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, lányom, édesanyám, testvérem, menyem és rokonunk, NÉMETHNÉ TELL ANDREA életének 53. évében türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 14 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KRIZSNÁNSZKY LAJOS TAMÁS életének 81. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy KRASZNAI FERENCNÉ szül. Huszár Margit, a sokak által tisztelt és szeretett Gitke néni 2019. október 4-én, 91 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. Drága halottunkat 2019. október 21-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sopronbánfalvi temetőben. Részvétnyilvánítások mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, HORVÁTH ISTVÁN „BIMBI” 70 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 18-án, pénteken 15 órakor lesz az óvári temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet a diáktársaknak, az osztályfőnöknek, akik 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából emlékeztek IFJ. KLEÉ ISTVÁN osztálytársukra. Köszönettel: szülei és hozzátartozói.