Újabb posztvita Győrben

Csak a Fidesz–KDNP-s bizottsági elnökök által jelölt személyek kerültek be külső tagként a testületekbe a győri közgyűlés tegnapi ülésén.

Hasonló vita zajlott le a tegnapi győri közgyűlésen, mint a négy héttel ezelőttin. Akkor az MSZP képviselői azért tiltakoztak, mert a korábbi gyakorlattal ellentétben valamennyi bizottság elnöki és alelnöki posztjára a Fidesz–KDNP képviselői kerültek. Ezúttal ezen testület tagjainak megválasztása volt napirenden. Az előterjesztésből az derült ki, hogy minden képviselőnek jut bizottsági hely, míg a külső, azaz nem önkormányzati képviselői helyekre a bizottsági elnökök által jelölt személyek kerülnek.

Mi a pártállami gyakorlat?

A győri közgyűlés tegnapi ülésén Eredics Imre szocialista frakcióvezető sajnálatosnak nevezte és tiltakozott az ellen, hogy az ellenzék szakemberei nem kerülhetnek be a bizottságokba. Hozzátette: a korábbi ciklusok gyakorlatára nem hivatkozik, amikor a közgyűlési kisebbség kiemelt védelemben részesült, mert jól láthatóan új szemlélet van a városházán, de jelezte, ezt a demokrácia megcsúfolásának tartja. Beszélt arról is, hogy gyakorlatilag nem volt egyeztető tárgyalás, mert a közgyűlés előtt másfél órával már a kész helyzettel szembesültek. P ezt az egypártrendszerre emlékeztető gyakorlatnak titulálta.
Dézsi Csaba András, a Fidesz–KDNP frakcióvezető-helyettese ezzel szemben azt nevezte pártállami szemléletnek, hogy csak az lehessen baloldali, akit az MSZP, liberális, akit az SZDSZ, az MDF értékeit valló, akit az MDF annak tart. Hangsúlyozta, a listát szakmai szempontok alapján állították össze. Megjegyezte, hogy az MSZP javaslatait több mint 50 százalékban elfogadták.

A közgyűlés az elnökök és az alelnökök mellé a következő tagokat választotta be a bizottságokba (a nevek mellett zárójelben a k betű azt jelenti, hogy az illető külső, azaz nem önkormányzati képviselő tag). Gazdasági, informatikai és idegenforgalmi bizottság: Ferenczy Lajos (MSZP), Kun András (MSZP), Szabó József (MDF), Bárány István (Pro Urbe), Benkő Szilárd (k), Velin Csaba (k), Radnóti Ákos (k). Városstratégiai bizottság: Bécsi Zoltán (MSZP), Sághy Zsolt (MSZP), Füzy András (k), Tompa Mihály (k), Csala Krisztina (k). Közigazgatási bizottság: Schreiner László (MSZP), Ferenczi Tamás (Pro Urbe), Szabó János (k), Oláh Ferenc (k), Ferenczy Zoltán (k). Oktatási, kulturális és sportbizottság: Kovács Tamás (Fidesz–KDNP), Eredics Gergely (MSZP), Zádorvölgyi Gabriella (k), Pálfalvy A. János (k), Ferenczi Hubáné (k). Pénzügyi bizottság: Eredics Imre (MSZP), Mohos Péter (SZDSZ), Ternyák Csaba (k), Rózsavölgyi László (k), Murányi Károly (k). Egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság: Ecker Gyula (Fidesz–KDNP), Schmidt Péter (független), Bári Olga (MSZP), Pádár László (MSZP), Makkos János (k), Diligens Tiborné (k), Takács Tímea (k). Tulajdonosi bizottság: Sík Sándor (Fidesz–KDNP), Hegyi Zoltán (MSZP), Tallián István (k), Kovács András (k), Fazekas Zoltán (k).
A szavazás érdekes momentuma volt, hogy Kun András nemmel szavazott saját személyére. A politikus lapunk kérdésére elmondta: voksával az ellen tiltakozott, hogy képviselőként olyan bizottságban kell közreműködnie, ami nem a szakmáról szól, holott az önkormányzati törvény a bizottságok feladatának ezt határozza meg.

Távozik a jegyző

A közgyűlés zárt ülésen döntött arról, hogy dr. Kovács Lajos jegyző köztisztviselői jogviszonyát december 2-i hatállyal megszünteti. Borkai Zsolt polgármester egyúttal köszönetet mondott a szakember három évtizedes munkájáért. A jegyzői feladatokat ideiglenesen dr. Horváth Klára aljegyző látja el.

Támogatás cikkünk nyomán

Lapunk csütörtöki számában foglalkoztunk a megyei koraszülöttmentés nehéz helyzetével. A képviselők ennek nyomán úgy döntöttek, hogy ötmillió forinttal támogatják a tevékenységet végző Egészséges Újszülöttekért Alapítványt.
(A közgyűlés további döntéseiről holnap számolunk be.)

Gyász
„Elindult egy lélek, továbbszállt, távolra tőlünk, mely nagyon fáj. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, testvérünk és rokonunk, SZEKERES ISTVÁN a volt győri növényolajgyár dolgozója életének 76. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. 09. 24-én, kedden 14 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagypapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk és rokonunk, SZALAY ÁRPÁD volt Tompa utcai lakos életének 66. évében türelemmel viselt, súlyos betegségben csendesen megpihent. Temetése 2019. szeptember 24-én 13 órakor lesz családi körben Budapesten, a Dráva utcai utolsó kikötőből, a Halászbástya nevű hajóról. Végső kegyeletüket leróhatják a Dunába dobott egy szál virággal. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVÁNYI LEVENTE életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 24-én, kedden 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Uram, te jónak láttad elszólítani, s szent az akarat, mely így tud dönteni. És én ha kérdezem - Miért ily hirtelen? - hallgat s nem felel senki sem. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága fiunk, édesapánk, rokonunk, SCHIEWERTH ZOLTÁN 55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. Szerettünktől 2019. szeptember 23-án, hétfőn 12 órakor veszünk végső búcsút a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, dédnagypapánk, rokonunk, HORVÁTH BÉLA ciráki lakos 84 évesen rövid ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a ciráki temetőben. Előtte engesztelő szentmise 16 órakor a helyi templomban. Gyászoló család
A győri Zrínyi Ilona Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b. osztály diákjai az 55 éves találkozójuk alkalmával szeretettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és diáktársaikra. BORKA EDIT, CSOBOD TIBOR, DÓCZI ELEMÉR, FELDMANN KÁROLY, FAZEKAS ANTAL, KEMENES BEA, LAUSCHER JÓZSEF, SÁNDOR JÁNOS. Emléküket megőrizzük
„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, apósom és rokonunk, SARMAN MÁTYÁS volt postafőellenőr életének 85. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 19-én, csütörtökön 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, családodnak most az őrangyala. Megállt a szív, megállt a kéz, nincs szó az ajkakon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérünk, keresztapánk, sógorunk és rokonunk, SZABÓ GÉZA életének 71. évében elhunyt. Temetése szentmisével egybekötve 2019. szeptember 20-án 15 órakor kezdődik a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Szerető családja
„Mit lelkem eddig félve sejtett, Előttem áll a nagy titok, Hogy csak az halt meg, ami nem lett, S az él örökké, ami volt. (Vajda János) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VINCZE ANDRÁS JÁNOS életének 88. évében hosszan tartó betegségben, csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 14 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PALKOVICS LÁSZLÓ szeretett férj, apa, nagypapa életének 65. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. szeptember 20-án, pénteken 16.30 órakor lesz a fertőbozi temetőben. A gyászmise 16 órakor kezdődik a fertőbozi templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, Te Drága Szív, mely megszűntél dobogni. Szerető Jóságod nem tudjuk feledni. Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SOMOGYI GYULÁNÉ szül. Szücs Erzsébet 77 éves korában méltósággal viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 09. 21-én, szombaton 14 órakor lesz az abdai temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám, nagypapánk, apósom és rokonunk, HORVÁTH ZOLTÁN GYULA nyugalmazott hajóparancsnok életének 76. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. szeptember 21-én, szombaton 10 órakor lesz a gönyűi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
A Hegykői Általános Iskola 1959-ben végzett diákjai a 60 éves osztálytalálkozón szeretettel és kegyelettel emlékeznek meg elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. Döbrősi Terézia Farkas Mária dr. Horváth József Horváth Bernadett Kóczán Imre Németh Péter Raszipovits Károly Weisz Mária Wégerbauer Róbert Emléküket szeretettel megőrízzük!
Szeretettel emlékezünk GRÓSZ JÓZSEF halálának 10. évfordulóján. Minden együtt töltött pillanatot hűen őrzök a lelkemben, mint megannyi kisfilmet. Gyakran visszapörgetem őket a fejemben, hogy emlékezzek arra, mennyire boldogok voltunk mi ketten. S ebbe az érzésbe egy szemernyi kétely sem vegyült. Szerető feleséged és családod
Fájó szívvel emlékezünk NAGY ZOLTÁN halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Szerető feleséged és fiad Zoltán.