Ön tudja, mennyibe fog fájni a foga?

A győri közgyűlés legutóbbi ülésén döntöttek a térítési díj ellenében igénybe vehető fogorvosi szolgáltatások árairól. Mi ezeket összevetettük a magánpraxisok átlagos díjaival.
 Törvény szabályozza, melyek azok az ellátások, amelyekre (érvényes biztosítással) térítésmentesen jogosultak vagyunk; s melyek azok, amelyeket részleges fizetés mellett vehetünk igénybe. Arról is kormányrendelet rendelkezik, hogy az önkormányzatoknak kell dönteniük a térítési díjakról. Győr ezt most megtette, de előtte – szólt a közgyűlési előterjesztés – egyeztettek a szakmával, s az ő javaslatuk alapján határozták meg az árakat. 
 A fogászati kezeléseknél a két szféránál azért szétnyílik az olló - hol jobban, hol kevésbé. Fotó: Illusztráció
A fogászati kezeléseknél a két szféránál azért szétnyílik az olló – hol jobban, hol kevésbé. Fotó: Illusztráció
Mindjárt jönnek a pontos összegek, amelyek július 1-jétől érvényesek, de előtte még fontos tisztázni: a győri önkormányzat 2003-tól önként vállalt feladatként biztosítja a megyeszékhely és környéke lakosai számára a fogászati röntgen ellátást. Ez széles kört fed le: 99 település mintegy 250 ezer állampolgára érintett. A feladatot heti 90 órában, három praxisban, három szakképzett asszisztens végzi – ők évi 10 ezer beteget látnak el, s 20 ezer felvételt készítenek. 
 
 A röntgenfelvételek 2018 novemberéig analóg eljárással, filmre készültek. A világ azonban már előbbre jár, s az önkormányzat is úgy döntött, hogy 20 millió forintos támogatással egy CT-készülék vásárlásába beszáll. Ez a készülék digitális eljárásra is képes. Az önkormányzat tavaly novemberben döntött a 2019. január 1-jétől alkalmazandó fogorvosi díjakról, de az a határozat nem tartalmazta (még nem tartalmazhatta) a CT-készülékkel végezhető felvételek térítéses díjait. Most ez történt meg. 

 

 Ennek apropóján azonban megnéztük, hogy ezek a díjak hogyan viszonyulnak a magánszféra átlagos (hangsúlyozzuk: átlagos, tehát tájékoztató jellegű) áraihoz. A fogászati ellátások felsorolásánál zárójelben látják majd a versenyszféra árait, előtte pedig az önkormányzat által elfogadott díjakat. Sürgősségi ellátás keretébe nem tartozó fogeltávolítás (foghúzás): 4 ezer forint (6–10 ezer). Fog restaurálása csap- és tömőanyag felhasználásával: 15 ezer (20–30 ezer). Korona, híd eltávolítása horgonykoronánként: 3 ezer (2–3 ezer). 

 

A most következő négy ellátási formánál tudni kell, hogy az összegekhez hozzájön még a technikusi díj. Az árat nagyban befolyásolja a felhasznált anyagok és eszközök minősége is, így lehetnek nagyobb különbségek a végösszegnél. De azért lássuk: korona készítése: 20 ezer (20–30 ezer). Teljes és részleges fogsor készítése akrilát alaplemezzel, állcsontonként: 46 ezer (50–80 ezer). Részleges fogsorkészítés fém alaplemezzel, állcsontonként: 56 ezer (50–70 ezer). Fogsorjavítás: 5200 forint (4–6 ezer). 
 
 Végül pedig a röntgenek: intraorális felvétel: 1500 forint (2–3 ezer). Panorámaröntgen: 4500 forint (5–6 ezer). CT-felvétel egy fogról: 7 ezer (12 ezer). CT-felvétel egy állcsontról: 10 ezer (15 ezer). CT-felvétel mindkét állcsontról: 15 ezer (20 ezer). 
Gyász
„Az élet egy színes álmodás, mely egyszer véget ér. Az lesz majd a végállomás. A szív pihenni tér. Búcsúzunk szeretett férjemtől, édesapánktól, nagypapánktól és rokonunktól, BALOGH LÁSZLÓTÓL aki életének 79. évében örökre megpihent. Temetése 2019. november 21-én, csütörtökön 13 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Ha majd alszom zúgó lomb alatt, ne zavarjátok édes álmomat! Boruljatok le halkan, csendesen, és gondoljátok, hogy nem fáj már semmi sem. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, apósunk és rokonunk, SZABÓ KÁROLY FERENC a volt kekszgyár géplakatosa életének 79. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. november 22-én, pénteken 12 órakor lesz a győr-újvárosi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Lám, ennyi az élet, gondoltad-e? Egy pillanat, és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, dédpapánk és rokonunk, NAGY MIKLÓS volt Graboplast-dolgozó életének 78. évében elhunyt. Temetése 2019. november 22-én 13 órakor lesz a gecsei temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Ne emlékezz rám búsan, család, rokon, barát, add meg könnyet, de élj és szeress tovább. Addig vagyok, míg élek szívetekben, bennetek, ember voltam mindig, ezért szeressetek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETHNÉ SZELENCZEY SZILVIA ÁGNES 70 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. november 20-án 14 órakor lesz a fertőd-süttöri temetőben. Előtte, 13.30 órakor engesztelő szentmisét mondatunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. (Juhász Gyula) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Férjem, Édesapám, Nagypapám, BALÁZS SÁNDOR CSABA életének 73. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 22-én, pénteken 14 órakor lesz a bánfalvi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni Téged soha nem lehet, csak meg kell tanulni ezután élni Nélküled. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédink és rokonunk, SZALAY SÁNDORNÉ szül. Polacsek Ida életének 91. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 21-én, csütörtökön 14 órakor lesz a doborgazi temetőben. Az engesztelő szentmisére 13.15 órakor kerül sor a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Szeretteim, én most már elmegyek, küzdöttem sokat, de már nem lehet. Az örök haza vár, isten veletek! A lelketek mélyén mindig ott leszek, sose felejtsetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy férjem, szeretett édesapánk, nagypapánk, IDEI TAMÁS életének 65. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben 2019. 11. 18-án megtörtént. Egyben köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik 1 perces néma tiszteletadással leróják kegyeletüket 2019. 11. 22-én 11 órakor a révfalui temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
„Tudom, hogy az én Megváltóm él, utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19,25) Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BEDECS ANDRÁSNÉ életének 100. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. november 22-én, pénteken 12 órakor lesz a győr-nádorvárosi evangélikus templomban, istentisztelet keretében. Kérjük a megjelent gyászolókat, hogy a kegyelet virágaira szánt összeget a templom perselyébe helyezzék el. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
Életének 86. évében elhunyt SZIJÁRTÓ GYULÁNÉ szül. Lojt Márta okleveles vegyészmérnök, a Győri Szeszipari Vállalat volt üzemgazdasági osztályvezetője. Kívánsága szerint szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra 2019. november 18-án a nádorvárosi temetőben. A gyászoló család
„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Részvétünket fejezzük ki elhunyt osztálytársunk, KALÁNYOS ÉVA családjának és hozzátartozóinak. A Csornai Hunyadi János Gimnázium 1977-ben érettségizett 4/A osztálya
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett testvérünk és rokonunk, VIDA MIKLÓS életének 65. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 21-én, csütörtökön 15 órakor lesz a mosonszentmiklósi temetőben. Előtte, 14.15 órakor engesztelő szentmise a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk és dédnagyapám, KOVACSICS ISTVÁN volt selyemgyári dolgozó életének 87. évében elhunyt. Temetéséről a család később gondoskodik. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk KOCZKÁS LÁSZLÓ halálának 7. évfordulóján Csendes a temető, nem jön felelet. Arcomat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden kezem pihentetem, itt vagyok nálad, rád emlékezem. Ha majd egyszer én is lehunyom a szemem, nem fáj már semmi, mert ott leszel velem. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Örökre szerető feleséged, lányod, fiad és vejed
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett feleségem, drága édesanyánk, imádott mamánk CSER ZOLTÁNNÉ Zsuzsi halálának 8. évfordulójára! „De szomorú mindig csak egyedül lenni. Valakit mindenütt hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé. Valakit szeretni titokban örökké. Temetni a múltat, feledni az álmot. Százszor megcsókolni egy hervadt virágot. Elsárgult virághoz reményeket fűzni. Elcsüggedt szívvel a jövőre nézni.” Szerető férjed, lányaid, unokáid.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk VERÉB KRISZTIÁN halálának 2. évfordulójára Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. Hosszú útra mentél, búcsút nem intettél. Ha elfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, Tekints az itt maradt bánatos szívekre. Szerető Édesanyád és az egész rokonság