Nincs szó a temető felszámolásáról

Szó sincs arról, hogy a győri önkormányzat bezárni vagy felszámolni akarná a nádorvárosi köztemetőt.

A legnagyobb vitát a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása váltotta ki a csütörtöki győri közgyűlésen. Mindez annak ellenére történt így, hogy a beterjesztett javaslat csak néhány apró változtatást, pontosítást tartalmazott: a nádorvárosi köztemető eddig lezárt parcellái (IV., VII., XI., XIX., XX. és XXI.) a továbbiakban részlegesen lezártaknak tekintendők, és kiegészülnek a VIII-assal. Az előterjesztés szerint ezekben a táblákban a megváltott sírhelyekbe urnás és koporsós temetés engedélyezhető, a sírhely újraváltható.

Az előterjesztés szerint ezekben a táblákban a nem újraváltott sírhelyek területét az önkormányzat kegyeleti parkként alakítja ki. Egy másik pont szerint, amennyiben a nádorvárosi temető díszsírhelyes parcellája megtelik – a közöttük lévő fás terület szabadon hagyásával –, úgy díszsírhelyeket a szabadhegyi új temetőben kell kijelölni.
Eredics Imre alpolgármester felszólalásában hangsúlyozta, nincs szó a temető bezárásáról, sem felszámolásáról.

Nem volt közzététel

Bárány István, a Pro Urbe Egyesület frakcióvezetője, a Civil Fórum a Nádorvárosi Köztemetőért tagja több kritikát is megfogalmazott. Idézte a vonatkozó kormányrendeletet, és kijelentette: a parcellák lezárásának közzététele a mai napig nem történt meg. Úgy fogalmazott: a lezárásról hozott döntés és a kegyeleti park funkció az érintett parcellák temetkezési helyének jövőbeni felszámolását készíti elő, abból a megfontolásból, hogy a temetkezések nagyobb számban történjenek a szabadhegyi új köztemetőben. „A tervezet nem felel meg a kegyeleti parkká alakítás jogi szabályainak. Nem tartalmaz konkrét megvalósíthatósági és költségtervet. A legnagyobb hiányosság, hogy minderről nem kérdezték meg a lakosságot. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy egy temető a lejárt sírhelyek ismételt használatba adásával több cikluson át használható. Ez sírhelygazdálkodást feltételez az üzemeltető részéről, aminek eredményessége a temető gondozottságát is színvonalasabbá teszi” – tette hozzá.

903 elhanyagolt sír

Kovács Barnabás, a temetőt működtető Győri Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a temető 45.300 sírhelyéből 6705 van a részben lezárt parcellákban. Utóbbiak közül 903 a meg nem váltott, elhanyagolt. Szerinte ha újra megnyitnák a parcellákat, azok 13 hónap alatt teljesen betelnének.

Eredics Imre véleményét ismételte meg Graffelner Kálmán (SZDSZ), Sághy Zsolt (MSZP) és Németh Zoltán, a jobboldali frakció vezetője is. Utóbbi a Pro Urbe Egyesületre és Bárány Istvánra utalva rendkívül élesen fogalmazott. „Mélységesen felháborít az a kegyeletsértő hisztériakeltés, amellyel jó szándékú, nem teljesen tájékozott embereket vezetnek félre. Odáig jutottunk, hogy olyat kell cáfolni, ami szóba sem került. Nem tudom, milyen a képviselő lelkivilága, de jó lenne, ha a karácsonyra tekintettel változtatna rajta” – mondta. A közgyűlés nagy többsége az eredeti javaslat elfogadása mellett döntött.

Bárány István véleményét tegnap eljuttatta szerkesztőségünkhöz, az ülésen ugyanis nem tudta elmondani, miután a testület megszavazta a vita lezárását. Idézzük: „A temetőket és temetkezéseket szabályozó általam is idézett magyar jogszabályokból egyértelműen következik, hogy a lezárt parcellákba korlátozottan lehet temetkezni, míg a kegyeleti park nem lehet temetkezési hely. Az ellenem szóló képviselők érvelésük során mindezeket a szempontokat figyelmen kívül hagyták. Számomra a temetőhöz kegyeleti és családi okokból ragaszkodó állampolgárok szempontja az első. Ezért javasoltam a lezárás megszüntetését, illetve ennek elutasítása esetén a lezárandó temetőrészeknél tájékoztató tábla kifüggesztését.”

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester a Pro Urbe-frakció nevében tegnap közleményben tiltakozott Németh Zoltán Bárány István személyét sértő nyilatkozata ellen, amely lapunk december 22-i számában volt olvasható. („Aki politikai céljai érdekében vagy szereplési vágya miatt a temető bezárásával és felszámolásával riogatja a győrieket, az bármilyen aljasságra képes” – a szerk.) „A vélemények ütköztetése nem lehet bármelyik képviselőtársunk emberi méltóságának megsértése. Németh Zoltán frakcióvezető úr nem először ragadtatja el magát, de remélem, hogy nyilatkozatában csupán saját véleményét tolmácsolta” – jegyezte meg az alpolgármester.

Köszönet az érmeseknek

A közgyűlés megtárgyalta a belvárosi behajtási engedélyek szigorításáról szóló, Gergely Zoltán képviselő által jegyzett előterjesztést (erről december 20-i számunkban írtunk részletesen). A testület úgy döntött: a december 31-én lejáró engedélyeket február 28-ig meghosszabbítja, s a kérdésről február 9-én rendeletet fogad el.

A képviselők elfogadták a pályázatokról szóló tájékoztatót. Kiderült: a győri önkormányzatnak 21 olyan pályázata van, amelyet idén adott be, vagy amelyről idén született döntés. Közülük 13 nyert, hatról még nem döntöttek, egyet visszaküldtek további átdolgozásra, míg egyet elutasítottak A sikeres szereplés révén a város 1 milliárd 30 millió forinthoz jutott hozzá, amelyhez 143 millió forintos önrész társul, így a központi segítség révén összesen 1 milliárd 173 millió forint értékű fejlesztés valósulhat meg.

A közgyűlés előzetes kötelezettséget vállalt arra, hogy a Graboplast-ETO női kézilabdacsapat nemzetközi kupaszereplését jövőre 12,5 millió forinttal támogatja, emellett köszönetet mondott a csapat hat játékosának, akik a magyar és a román válogatott színeiben múlt vasárnap bronz-, illetve ezüstérmet nyertek a szentpétervári világbajnokságon.

A testület úgy döntött, hogy szakmai munkacsoportot állít fel, amelynek feladata az, hogy előkészítse az 1956-os forradalom és szabadságharc 2006-ban esedékes 50. évfordulójának megünneplését. A grémium vezetője Bana József, a városi levéltár igazgatója lett. A tagok közé Papp Andrást, a polgármesteri hivatal oktatási irodavezetőjét, Jászberényi Ferencné helytörténészt, a Szülőföldünk Honismereti Egyesület elnökét, dr. Horváth Sándor Domonkost, a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár igazgatóját, Baross Gábort, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatóját, Tihanyi Lászlót, a Szigethy Attila Társaság vezetőjét, Csiszka Antal újságírót, valamint Varga Gyulát, a polgármesteri hivatal kulturális irodájának főtanácsosát választották be.

A közgyűlés névadásról is határozott. A Metro Áruház mögötti, 25472/8. helyrajzi számú magánutat Császár magánútnak, a 83-as (pápai) főútról nyíló, 25472/75. helyrajzi számú magánutat Mérföldkő magánútnak nevezte el.

A képviselők határozatban emlékeztek meg Győr-Sziget és Révfalu-Pataháza községek Győrhöz csatolásának 100. évfordulójáról, egyben köszönetüket fejezték ki a Győr-szigetiek Baráti Köre és a Révfalu Baráti Kör Egyesület munkájáért, hogy a centenárium alkalmából rangos ünnepségsorozatot szerveztek.

A közgyűlés néhány kisebb összegről is döntött. A ménfőcsanaki temető ravatalozójának felújítására egymillió forintot, valamint a Nagysándor József utca 17. szám alatti társasház homlokzatrekonstrukciójára – a városképi keretből – 350 ezer forintot hagyott jóvá.

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei