Kisalföld logö

2018. 12. 14. péntek - Szilárda -6°C | 2°C Még több cikk.

Magyar érettségi 2011 megoldások itt - Petőfi, Csokonai és Móricz a feladatsorban - videó

A hétfői magyar érettségi megoldó kulcsa írásunkban. Hamarosan videós elemzést is megnézhetnek a feladatokról a győri Móra-iskola igazgatójának segítségével.


13 óra 35 perc

"Akárcsak az utóbbi években, most sem volt nehéz, de könnyű sem a magyar érettségi feladatsor.

Ez azt jelenti, hogy ötösért nagyon keményen meg kell dolgozni a diákoknak; ehhez komoly háttérismeretekre és sok olvasásélményre van szükség.

Diákok érettségiznek a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban (Fotók: H. Baranyai Edina)

A kettes szintet ugyanakkor viszonylag egyszerűen el lehet érni; úgy gondolom, a diákok jelentős többségének ezzel nem lehet gondja országosan" - kezdte a kisalfold.hu-nak Csengeri Mária, a győri Móra Ferenc Általános és Középiskola igazgatója és magyar szakos tanára.Csengeri Mária szerint az esetleg okozhatott fejtörést a diákoknak, hogy régebbi korokból származó szövegek is szerepeltek a feladatsorban, illetve a Móra-iskola igazgatója szerint arra is figyelni kell például a novellaelemzésnél, hogy a történet felelevenítése szubjektív gondolatokkal kevés a jó megoldáshoz.

A helyesírás hangsúlyos szerepet kap az érettségi feladatok megoldása során.

Mint azt a győri Móra-iskolában megtudtuk: hiába fejti ki valaki remek íráskészséggel, összeszedetten az elemzéseket, ha a fogalmazás során súlyos helyesírási hibákat ejt, az összesített érdemjegy jelentősen leromlik.

A soproni diákok örültek az ismert műveknek >>

Hamarosan videós elemzést is megtekinthetnek a feladatokról a győri Móra-iskola igazgatójának segítségével.


13:20 - Feladatok és megoldások

A szövegértési feladatsort és annak megoldását itt nézhetik meg >>


Magyar nyelv és irodalomból az esszé, összehasonlító elemzés és műelemzés közül egy feladatot kellett megoldani a vizsgázóknak.

Esszé
Az emberi magatartásformák, az emberi természet bemutatása az irodalmi művek állandó tárgya. Az alábbi Szophoklész-idézetet is figyelembe véve fejtse ki véleményét az emberi természet sokszínűségéről! Érvelő esszéjében három, különböző kultúrtörténeti korszakban megjelenített, tanulmányai során megismert irodalmi alak magatartásformájára hivatkozzon!

"Sok van, mi csodálatos,
De az embernél nincs semmi csodálatosabb.
Ő az: ki a szürke
Tengeren átkel,
A téli viharban
Örvénylő habokon (...)
Lakhatatlan szirteken
Tűző nap forró sugarát s a fagyot
Kikerülni ügyes, mindenben ügyes,
Ha akármi jön, ám a haláltól
Nem tud menekülni,
De gyógyírt a nehéz nyavalyákra kigondol.
Ha tud valamit valaki,
Mesteri bölcset, újszerűt,
Van, ki a jóra, van, ki gonoszra tör vele."

Az eduline.hu megoldási javaslatában Shakespeare: Rómeó és Júlia, Madách: Az ember tragédiája, Szophoklész: Antigoné, Arany János: Ágnes asszony és Kertész Imre: Sorstalanság című műveit említették, mint olyan alkotásokat, amelyeken keresztül az esszében ki lehetett fejteni a válaszokat (persze bármely kötelező vagy szabadon választott irodalmi alkotáson keresztül megoldható volt a feladat).

Műelemzés
Értelmezze Móricz Zsigmond A világ végén már szép és jó című novelláját! Értelmező elemzésében térjen ki arra, milyen művészi eljárások, nyelvi-stilisztikai megoldások jelzik, hogy az elbeszélő érzelmileg azonosul a főhőssel!

Az eduline.hu megoldási javaslatában a Móricz-életművel való kapcsolatot említik (Csibe-novellák, Árvácska). A novella mint műfaj jellemzőinek ismertetése is a megoldás részét kell, hogy képezze. A szerző prózaírói tevékenységét, azon belül parasztábrázolását is érdemes volt kiemelten tárgyalni.

Összehasonlító elemzés
Az összehasonlító elemzésben az álom motívumának középpontba állításával kellett összehasonlítani Csokonai Vitéz Mihály Az álom leírása és Petőfi Sándor: Az álom... című  verseit. Az elemzésben ki kellett térni az álom-toposz megjelenítésének képi-stilsztikai megoldásaira is.

Az eduline.hu megoldási javaslatában az álom motívum pozitív jelentésének megragadását emeli ki. Petőfi az álmot a vágyakkal kapcsolja össze, míg Csokonai viszonya az álomhoz szelídebb. Petőfi verse ezúttal sem nélkülözi a hazafiságot, a nemzet felemelkedésének óhaját, Csokonai saját magára vonatkoztatja az álom leírását.12.34
A középszintű érettségi szövegértési feladatai között szerepelt egy költő és egy vegyész beszélgetése, Nemes Nagy Ágnes Párbeszéd a mai versről című műve alapján arra kellett rámutatniuk a maturálóknak, hogy bizonyos esetekben miért nem érthetőek a modern versek.


11:30
Egyebek mellett Kosztolányi Dezső A szegény kisgyermek panaszai című verse és az ezt parodizáló Karinthy Frigyes-féle írás összehasonlító elemzése szerepelt az emelt szintű magyar nyelv és irodalom hétfői érettségi vizsgáján - tudta meg az MTI vizsgázó diákoktól.
Műértelmezés kategóriában a 2005-ös Nagy Könyv-akció kapcsán született, a magyar lakosság olvasási szokásait elemző szövegre kellett reflektálniuk az érettségizőknek, illetve érvelés kategóriában egy iskolaigazgatónak szánt, az év diákja címre vonatkozó beadványt kellett megírniuk.

11:25
A magyar érettségi szövegértési feladatsorában idén egy új feladattípus is szerepelt: a diákoknak a Nemes Nagy Ágnes-alkotás alapján kellett eldönteniük két költeményről, hogy Apollinaire vagy Ábrányi Emil a szerzőjük - olvasható az eduline.hu portálon.

11:05
Szophoklész Antigoné című drámájának egy részlete alapján az emberi magatartásformákról kellett esszét írniuk az érvelést választóknak.
A műelemzés tárgya Móricz Zsigmond A világ végén már szép és jó című novellája volt.
Az álom volt a közös motívum az összehasonlító elemzés két költeményében. Az egyik vers Petőfi Sándor Az álom..., a másik Csokonai Vitéz Mihály Az álom leírása című verse volt.


9:25
Petőfi Sándor és Csokonai Vitéz Mihály egy-egy költeménye, valamint egy Móricz Zsigmond-novella szerepel az idei magyarérettségi szövegalkotási feladatsorában - írja az eduline.hu.

8:10
Reggel 8 órakor a magyar nyelv- és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbelikkel megkezdődött az érettségi vizsgák időszaka.

A kisalfold.hu hétfőn a magyar érettségi után közli a megoldásokat.Korábban:

Május 2. és június 28. között 1187 vizsgahelyszínen 142.556 tanuló érettségizik; a matúrát az idén is rendkívül szigorú biztonsági intézkedések mellett szervezik.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatási államtitkárságának közlése szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten 91.106-an, emelt szinten 1296-an jelentkeztek vizsgázni. Magyarból mint idegen nyelvből középszinten 120 tanuló vizsgázik, emelt szintű vizsga azonban - ellentétben a tavalyi érettségivel - nem lesz.

Kedden matematikából középszinten 89.316-an érettségiznek magyarul; ezenkívül angolul, németül, franciául, olaszul, spanyolul, oroszul, horvátul, szerbül, románul és szlovákul is tesznek majd vizsgát a tanulók középszinten matematikából. Az emelt szintű matematika érettségin 2941-en méretik meg a tudásukat magyarul, ezenkívül angolul és németül is lehetőségük nyílik a diákoknak vizsgázni.

Szerdán történelemből középszinten 85.087-en maturálnak magyarul, de jelentkeztek vizsgázni ebből a tárgyból további tíz nyelven, ugyanazokon, mint matematikából. Emelt szintű történelem érettségit 6208-an tesznek magyarul, ezenkívül angol, német, francia, spanyol, szerb és horvát nyelven vizsgáznak ebből a tantárgyból.

Csütörtökön tartják az angol érettségit, középszinten 59.540-en, emelt szinten 6201-en vizsgáznak. Ezenkívül középszinten külön lehetőségük van a tanulóknak vizsgázni angol irodalomból és angol célnyelvi civilizációból.

Német nyelvből jövő pénteken középszinten 25.621-en teszik próbára tudásukat, emelt szinten pedig 2448-an. Középszinten lehet vizsgázni továbbá német célnyelvi civilizációból, német nemzetiségi nyelvből, német nemzetiségi népismeretből, illetve német nemzetiségi nyelv és irodalomból, emelt szinten pedig német nemzetiségi nyelvből, valamint német nemzetiségi nyelv és irodalomból.

A vizsgázók száma 3100-zal több a tavalyinál. A növekedés leginkább az ismétlővizsgát tevő, már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők, valamint a szintemelő vizsgára jelentkezők és az előre hozott vizsgákat tevő tanulók nagyobb számából adódik.

Az érettségizők közül 92.200 diák az idei tanévben fejezi be a középiskolai tanulmányait. A vizsgák 3723 érettségi vizsgabizottság közreműködésével zajlanak majd.

Az írásbeli vizsgák május 2-tól május 23-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli vizsgák kezdete június 2., vége június 8., a középszintű szóbeli vizsgák időszaka június 14-28. A diákok együttesen majdnem 485 ezer vizsgát tesznek le, ebből mintegy 31 ezer emelt szintű, 454 ezer pedig középszintű vizsga. Az emelt szintű vizsgák száma a tavalyhoz képest 14 százalékkal, négyezerrel nőtt.

A diákok választása alapján ebben a vizsgaidőszakban 192 tárgyból lesz középszintű és 57 tárgyból emelt szintű érettségi vizsga.

A mostani vizsgaidőszak újdonsága, hogy emelt szintű vizsga csak azokból a vizsgatárgyakból tehető, amelyek a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pontot adó tárgyként figyelembe vehetők. Így 32-vel csökken az emelt szintű vizsgákon választható tárgyak száma az elmúlt évi vizsgaidőszakhoz képest.

Változás továbbá a korábbiakhoz képest, hogy az Oktatási Hivatal megszűnt regionális igazgatóságainak feladatait a vizsgák szervezésében az újonnan alakult egyes kormányhivatalok látják el.

Ebben a vizsgaidőszakban is élhetnek a jelentkezők a hét vizsgafajta mindegyikével, a megfelelő feltételek megléte esetén a "rendes", az előre hozott, a szintemelő, a kiegészítő, az ismétlő, a pótló és a javító érettségi letételével.

Évről évre egyre többen jelentkeznek egyes vizsgatárgyakból előre hozott érettségire. A középiskolák alacsonyabb évfolyamaira járó diákok 41.230 ilyen típusú vizsgát tesznek le idén tavasszal. A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők csaknem 14.500 ismétlő vagy kiegészítő érettségit tesznek le. Az emelt szintű vizsgák számának jelentős növekedéséhez hozzájárult a több mint 8100 szintemelő vizsga is, amely az elmúlt évihez képest kétezer vizsgával több.

Ez a 14. vizsgaidőszak a 2005-ben bevezetett kétszintű vizsgarendszerben. Az érettségi vizsga 2005 óta - a művészet és a művészetközvetítés képzési terület kivételével - kiváltja az egyetemi, főiskolai felvételi vizsgákat is.

Olvasóink írták

23 hozzászólás
12
 • 23. Capr 2011. május 03. 11:37
  „Ady életrajzából és életviteléből lehet tudni, hogy sokszor megélhetésből írt verset. Ráadásul a szimbolista költészet is hatással volt rá, Pl: Baudelaire művei. Egy olyan versről, amely javarészt szimbólumokon alapul lehet hogy én, Capr, totálisan mást gondolok, más jön le nekem, mint bárki másnak, Pl: AngelLilith-nek :) Továbbá, Ady azon verseinél, amelyet megélhetésből írt nem hiszem, hogy a pénzen, meg az "elegem van már e k...szott világból" témakörön kívül mást gondolt. Ennyit a kitekert verselemzésekről. Nekem írásbeli érettségin volt Ady vers elemzése (Eltévedt lovas), emlékszem, hogy nem volt tananyag az irodalomórán. Elolvastam a szöveggyűjteményből, tudtam is volna írni róla, de mégis más tételt írtam, mert tuti biztos voltam, hogy nem az a hivatalos álláspont, amelyet gondoltam. Otthon elolvastam a hivatalos verselemzést és röhögve dobtam a sarokba a könyvet. Igazam volt, nem voltunk egy véleménysíkon....”
 • 22. AngelLilith 2011. május 03. 08:46
  „21, Ebbe nagyon beletrafáltál. Vannak alkotások, amik akkor is módosult tudatállapotban születnek, ha az ember semmilyen szert nem használ ehhez. Ady viszont használt is... De kétségkívül nagyon jő versei vannak, nekem az egyik kedvenc költőm.”
 • 21. Agent 2011. május 03. 03:10
  „20, jogos, akartam még mondani a tanárnak a gimnáziumban, hogy egyáltalán nem biztos, hogy pl. Ady ezt vagy azt a költeményét teljesen tisztán vetette papírra és egyáltalán akart vele valami mondani:):):) Persze nem tettem:)”
 • 20. AngelLilith 2011. május 02. 21:52
  „A mi irodalomtanárunk csak a logikus indoklást várta el. Nem kellett mások nézőpontját bemagolnunk.

  De...
  Van saját sztorim. Egyszer egy olvasómtól kaptam sokoldalas elemzést valamelyik novellámról, amiben leírta, hogy ő tudja, mire gondoltam közben, mit akartam kifejezni vele. Nos, a legtöbb dolog eszembe sem jutott. Kielemzett rendesen, kiket olvastam, kiknek a hatását látja rajtam. A legtöbbről csak hallottam. De azért aranyos volt... :)”
 • 19. Agent 2011. május 02. 18:43
  „17, mintha csak én írtam volna, maximálisan egyetértek.
  Egyszer egy verselemzéemre azért kaptam karót, mert a tanár szerint a költő nem ezt akarta kifejezni a versével, én visszekérdeztem, hogy "ön honnan tudja mit szeretett volna kifejezni vele, megkérdezte tőle?"
  Azóta is hidegen hagy az egész téma, az összes ilyen irányú tanulással töltött idő teljesen felesleges volt.
  Végülis a lényeg valszeg annyi, hogy be tudja-e seggelni az ember a sok infót, illetve a hazai oktatási rendszerben, hogy eléggé szolgalelkű-e ahhoz, hogy igazságként fogadja el más teljesen megalapozatlan elméletét.”
 • 18. unkown 2011. május 02. 18:18
  „én meg úgy gondolom, hogy az egész érettségi tök felesleges, simán vehetnék a 4 (5) év átlagát... felesleges cécó az egész, és még a szülőknek is mélyen a zsebébe kell nyúlniuk ilyenkor.”
 • 17. sopron32 2011. május 02. 18:10
  „Megnyugtat, hogy vannak akik hasonlóan gondolkodnak mint én. Szerintem is ott a baj, hogy ráeröszakolják az emberfiára a verseket, a verselemzéseket, az írók életrajzát.....stb. Ha érdekli az egyént, ha nem.
  Akkoriban én is nagyon, nagyon.............nagyon utáltam az irodalomórákat. Erröl a tanárnöm is tudott, söt mondta, hogy az érettségiig megszeretteti velem. Miután leérettségiztem, közölte velem, hogy látja nem sikerült.
  Mint ahogy elöttem is írták néhányan, szerintem is ott a gond, hogy mindenkinek ugyanazt kell látnia egy versben. Ez nem megfelelö hozzáállás. Ezzel csak megutáltatják az irodalmat a gyerekekkel. A mi tanárnönk diktálta akkoriban a szöveget amit mi leírtunk és utána bemagoltuk. Minden gondolkodás nélkül.
  Mert ha az író azt írja hogy viszked a talpa, akkor abban azt kell látni miután ismerjük életrazát , hogy zöld volt a szobájának a fala. (ez csak egy hasonlatosság azokról a baromságokról, amiket belemagyaráznak eggyes szavakba, aztán ezzel mindenkinek egyet kéne értenie)

  Ez az ami szerintem feleslegesség teszi az irodalmat. Ez a rohadt sok elemzés. Minek ez? Jó, ismerjük az életrajzokat, elolvassuk a verseket, és OK! Mindenkinek szabad véleménye van, és azt gondol a dologról amit akar. Nem biztos, hogy az író pl azt akarta kifejezni a versével, amit ma 200 év múlva belemagyaráznak. Erre is kéne gondolnia a sok okos irodalomprofesszornak.

  Az érettségim óta már sok év eltelt. Annak ellenére utálom a verseket, a klasszikus irodalmat. Olvasni olvasok, de inkább a korral haladó mai regényeket, vagy ha mást nem akkor a Kisalföldet :)
  Még soha senki sem kérdezte meg tölem azóta sem, hogy mikor született pl Kosztolányi, vagy Petöfi. De minek is kérdezné, szerintem senkit sem érdekel.”
 • 16. Mankapunka 2011. május 02. 16:42
  „Akire 4 év alatt(vagy már 5) nem ragad semmi,az az érettségin sem fog többet tudni.

  Igen,a gyerek most betanulja a 20 tételt,Júniusban elmondja,és rá 5 évére meg a 80 %-át el is felejti,zal tök fölös volt ez az egész herce-hurca.

  Úgy kellene a középiskolai oktatást is kialakítani,mint a 8 általánost. Olyan tananyag,meg olyan oktatás,ami júniusig tart,és nem,mint most ápr. 29-ig. 4. vagy 5. év nem arról szólna,hogy "jaj készüljünk az érettségire",hanem szépen végig lenne oktatva a 4. évre való tananyag.

  Akinek meg szüksége lesz valamire a tovább tanulásnál egyetemre,az nem azért fogja megtanulni,mert kap egy érettségi bizonyítványt,hanem saját maga miatt,hogy könnyebben tegye majd le a diplomáját,vagy szakmáját.

  Egy valamit nem szabad elfelejteni,mindenki magának tanul.”
 • 15. TNA85 2011. május 02. 16:21
  „Én is sopron32 véleményével értek egyet. Az miért van, hogy a mai gyerek is ugyanazt tanulja irodalomból, mint az apja és az anyja? A XX. század elején megállt a költészet? Ott van az Amatőr Művészek Honlapja (amh.uw.hu), esküszöm, különb verseket, novellákat olvasok ott, mint némelyik ránk erőszakolt "mesterművet". Az pedig tényleg kész röhej, hogy a tankönyvek ára az egekben van még úgy is, hogy évről-évre ugyanazt tartalmazza.”
 • 14. Capr 2011. május 02. 16:10
  „sopron32 véleményével nem mindenben értek egyet, de amit felvetett abban sok igazság van. Nem értek egyet azzal, hogy szükségtelen lenne irodalmat tanulni, nyilván kell egyrészről az általános műveltséghez, másrészt a szókincshez, harmadrészt a fogalmazókészséghez, negyedrészt a helyesíráshoz. Abban viszont teljesen egyetértek, hogy szükségtelen olyan mélységeket karcolgatnunk, hogy idézem "Az elemzésben ki kellett térni az álom-toposz megjelenítésének képi-stilsztikai megoldásaira is." Továbbá, beyourself már utalt rá: Ha én mást szűrök le magamnak az "álom-toposzból", mint a minisztérium illetékese vagy a szaktanár, és ráadásul a véleményemet meg is tudom védeni, akkor is jó nagy karikás egyest ér a szavam. No itt van az irodalomoktatással a gond. Szubjektivitás nulla, csak az a jó, amit más mondott. József Attilát és Ady-t is nagyon szerettem akkor is és még ma is olvasni. Hát amikor én érettségiztem, és még most is rohadtul mást gondolok a verseikről, mint a tanerő. Pont a véleményeltérés miatt voltam jóindulatú hármas mindig is irodalomból, és mondanom sem kell, hogy nem kicsit utáltam.”
 • 13. gmentes 2011. május 02. 15:52
  „Egyik tantárgy sem felesleges. Csak nem mindegy a súlypont. A humán tantárgyak általában seggelős tantárgyak, míg a reál tantárgyak a logikára épülnek, meg kell őket érteni. Az oktatási rendszerben azért akarják a reál tárgyakat csökkenteni és leépíteni, hogy egy logikátlan, buta társadalom jöjjön létre, akinek bármit be lehet adni és azt higgye el amit mondanak neki és ne azt amit ő gondol az elmondottakról.
  Egyébként az irodalom szerepét én is túlméretezettnek tartom. A verselemzés maga a hülyeség. Semmi értelme. Mindenki azt gondol egy versről, amit lát benne. Tanulmányaim során volt olyanra példa, hogy közel egy az egyben az irodalom könyvből vettem ki egy mű elemzését és a magyartanár azt mondta, hogy az hülyeség. Nos a matekban elég nehéz megmagyarázni, hogy a 2x2 nem 4. Bár ha így folytatjuk akár 7 is lehet!”
 • 12. verembele 2011. május 02. 15:48
  „Tisztelettel: 6. sopron32 2011.05.02. 14:23
  Most Én bíz felcsókollak... Szerintem hatalmas igazat írtál.
  Én már annak is örülnék, ha végzős diákjaink esetleg olvasni és írni is tudnának.
  Ezer évvel ezelőtt... szakmunkástanulóként majdnem kibuktam. Tudod miért? Mert kihúztam Örkény idióta telefonfülkéjét. Amit "Ő" csak viccnek vette, faterom a seggemet meg széjjelverte.
  Tanulni... Tanulni...Tanulni .........Ez igaz!!! Na de ésszel.
  Üdv.”
 • 11. beyourself 2011. május 02. 15:20
  „Szeretem az verseket, különösen József Attila és Márai verseit. Ugyanakkor az irodalomórától mindig is rosszul voltam. Tavaly érettségiztem, a magyartanárunk katasztrofális volt, ráadásul nem állt másból a tanulás, mint hogy elemzéseknél betanultam a könyvből azokat a "nagy okosok" által írt 5 soros barokk körmondatokat, amik értelméről fogalmam sem volt. Hát ezért nem szerettem.”
 • 10. tricse 2011. május 02. 15:03
  „Nem szorosan de idetartozik,hogy az pl. teljesen felesleges és a szegény ember kizsákmányolása,hogy mondjuk egy dajkának,egy takarítónőnek,egy portásnak OKJ-s tanfolyamot kell végeznie! Na ez irritál és felháborít!”
 • 9. tricse 2011. május 02. 15:01
  „A mai oktatási rendszer és a tananyag elavult,de valamiért görcsösen ragaszkodnak hozzá,bezzeg a tankönyvparádé augusztusban megint indul párezer ember zsebét jól megtömve és sok tízezerét pedig kiürítve!Alapjaiban kell az egészet megreformálni,csak ugye itt felsőbb érdekek irányítanak!
  sopron32--ha másra nem,arra jó a költők életrajza,hogy esetleg egy "legyenönismilliomos"-ban milliókat nyerj vele!:)”
 • 8. mosómasa 2011. május 02. 14:46
  „Én csak azt tartom hülyeségnek, hogy egy műelemzés értékelésénél csak azt fogadják el jó megoldásnak, ami a kiadott javítókulcsban szerepel. Mi van akkor, ha én egészen másképp gondolom, mint az , aki a megoldókulcsot készítette. Ez olyan szubjektív dolog. Persze vannak tényezők, melyeknek benne kell lennie egy elemzésben, de biztosan az az elképzelés a jó a műről, amely alapján a pontokat ( %-t) osztogatják?! Alternativa nincs???”
 • 7. annobon 2011. május 02. 14:34
  „6-hoz: "Felesleges adatok, stressssssz, amit a tanulóknak meg kell tanulniuk, de semmire sem alkalmazzák életükben. " Ilyen alapon felesleges iskolába járni a gyerekeknek. Hiszen az ott tanultak - megkockáztatom - 95%-át semmire nem fogják az életben használni. Az írók életrajzától indulva mondhatnám még a periódusos táblázatot, a fizikai alaptörvényeket, a papucsállatka felépítését, az éticsiga szaporodását, Kanada ipari fejlődését, a Nagy Francia Forradalom eseményeit, az integrál-számítást, a Heller-Forgó rendszerű léghűtőtorony működését és a többi és a többi... Alapvetően irreleváns vitába kezdtetek, javaslom, hogy a gyerekeiteket ne irassátok be iskolába, mert végül is tök fölösleges. Írni-olvasni, összeadni és kivonni ti is meg tudjátok őketv tanítani, másra meg nincs szükségük a mindennapi életben. Hip-hip hurrá!”
 • 6. sopron32 2011. május 02. 14:23
  „A nyelvtanra szükség van, azt nem vitatom, azt használjuk itt mindannyian. Az írók életrajza, versei azok meg semmit sem érnek. Felesleges adatok, stressssssz, amit a tanulóknak meg kell tanulniuk, de semmire sem alkalmazzák életükben. A költök az akkori generáció léhütöjei voltak. Ahogy most munkanélküliek vannak, akkoriban költöknek nevezték öket. Sok közülük csak tengett lengett, irogatott és semmi értelmeset nem csinált. Aztán mit kell az utókornak tanulnia? Az ö életrajzukat. Ezt tartom én feleslegesnek!!!!!!!!!!! Nem a nyelvtant, ha valaki félreértette az elöbb.”
 • 5. katus_90 2011. május 02. 13:18
  „hát képzeld, kedves sopron32, tőlünk az egyetemen a szaktársunk kérdezte meg, ki volt az a Radnóti. nem kis felháborodást keltett azzal, hogy nem tudta. és még sok minden mást sem, amit illendő lenne.
  amúgy meg szerintem mindenkinek hozzájárul az alapvető műveltségéhez, hogy hazánk pár költőjéről tudjon valamit mondani, legalább azt, hogy mivel foglalkoztak, és évszázadra elhelyezni őket az időben.
  az irodalom mindenkinek csak az előnyére válik. annak ellenére mondom ezt, hogy műszaki egyetemre járok.”
 • 4. annobon 2011. május 02. 13:17
  „1-hez: "a sok érettségi tárgy közül a magyar a legfeleslegesebb" Ezzel nem értek egyet! A magyar igenis hozzátartozik az általános műveltséghez. Nem véletlen, hogy különböző kvízműsorokban gyakran bukkannak fel "magyaros" kérdések. Nem beszélve a nyelvtanról és helyesírásról! A mindennapi életünkben nap mint nap alkalmazzuk ezeket. Pl. Te is, mikor mondjuk kommentet írsz a Kisalföld Online oldalán! Ilyen alapon a matematika feleslegesebb. A számtani alapműveleteken kívül(összeadás, kivonás, stb.) a mindennapi életünkben nem sok mindent alkalmazunk az iskolákban tanultakból. Max. esetleg még a százalékszámítást. Mondjuk ha van bankbetéted. Ha nincs, anélkül is el lehet lenni...”
23 hozzászólás
12

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Érettségi videók óriási akcióval a kisalfold.hu olvasóinak!

A kisalfold.hu olvasói rendkívül kedvezményesen, mindössze 2200 forintért vásárolhatják meg a Doo.hu… Tovább olvasom