Kisalföld logö

2019. 04. 21. vasárnap - Konrád Még több cikk.

Kisalföld-kampány - Mentsünk együtt fecskét! - RAJZOLJ és NYERJ!

Kisalföld-kampány - Mentsünk együtt fecskét! - RAJZOLJ és NYERJ!
Pályázz rajzversenyünkre, és nyerj értékes ajándékutalványt!


Téma: ÉLETÜNK A FECSKÉKKEL - gyerekszemmel

Rajzold le, mi jut eszedbe a fecskékről; miként látod őket, hogyan élnek közöttünk!
Korosztály: óvodások és az általános iskola alsó tagozatos (1-4 osztály) tanulói.
Rajztechnika: szabadon választott (festék, ceruza, filc, zsírkréta stb.) .
Méret: A/4 méretű rajzlap.

Egy pályázó egy alkotással nevezhet a versenyre.
NYEREMÉNYEK
20.000 FT ÉRTÉKŰ Réigó játék vásárlási utalvány
10.000 FT ÉRTÉKŰ Réigó játék vásárlási utalvány
5.000 FT ÉRTÉKŰ Réigó játék vásárlási utalvány

Pályázat leadásának határideje: 2019. április 12. péntek

Beküldés módja: Az A4-es méretű rajzokat a Kisalföld napilapban megjelenő, pontosan kitöltött szelvénnyel együtt, postai úton várjuk a Lapcom Zrt., 9002 Győr, PF. 28. címre. Jelige: FECSKE!
 
Nagyítsa fel a szelvényt a jobb sarokban látható nyilakkal, majd mentse le, nyomtassa ki és kitöltve küldje el a rajzzal együtt!
Nagyítsa fel a szelvényt a jobb sarokban látható nyilakkal, majd mentse le, nyomtassa ki és kitöltve küldje el a rajzzal együtt!


Eredményhirdetés: 2019. május eleje
Bővebb információ: 96/504-438


A rajzpályázat részvételi és adatkezelési szabályzatát itt találja!
 

KISALFÖLD KAMPÁNY – MENTSÜNK EGYÜTT FECSKÉT – RAJZPÁLYÁZAT - RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A játék szervezője
LAPCOM ZRT.
Telephely: 9021 Győr, Újlak utca 4/A
Adószám: 11932642-2-08
Cégjegyzékszám: 08-10-001860
 
A Rajzpályázaton résztvevő személyek
A Rajzpályázatra jelentkezhet minden óvodáskorú és általános iskola alsó tagozatos gyermek, annak törvényes képviselője útján („Pályázó"), aki elfogadja a Rajzpályázat jelen részvételi szabályzatát (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat), valamint a www.kisalfold.hu/fecske honlap felhasználási feltételeit, adatvédelmi elveit és gyakorlatát.

A Rajzpályázat időtartama
A Rajzpályázatra való jelentkezés 2019. március 18. napján kezdődik. A rajzok beküldésének határideje 2019. április 12. Az ezt követően beérkező rajzok nem jogosítanak a Rajzpályázaton való részvételre. A pályamunkákat a kisalfold.hu weboldal facebook oldalán tesszük közzé, ahol április 23. és május 3. között lehet like-olni a rajzokat. Az eredményhirdetésre 2019. május elején kerül sor.

A Rajzpályázat menete
Téma: ÉLETÜNK A FECSKÉKKEL gyerekszemmel: mi jut a gyermekek eszébe a fecskékről, miként látják őket, hogyan élnek közöttünk.
A rajzok elkészítése: A/4-es méretű, fekvő vagy álló rajzlapokon, kézzel rajzolt alkotások adhatók be. A rajzoknak kézzel kell készülnie. Az elkészítés technikája szabadon választható - színes ceruza, tűfilc, filctoll, színes toll, akvarell, zsírkréta, olajpasztell, vegyes megoldások - a lényeg, hogy minél színesebb legyen!
Egy pályázó maximum egy alkotással indulhat a pályázaton.
A pályázatokat és a kitöltött szelvényt postai úton várjuk a Lapcom Zrt., 9002 Győr, PF. 28 címre, FECSKE jeligére.

A jelentkezés sikerességének feltétele a fentieknek megfelelően elkészített rajz és annak beküldése, valamint a pályázati felhívással együtt megjelenő szelvény teljeskörű kitöltése és a kért hozzájárulások megadása Pályázó és annak törvényes képviselője részéről. Amennyiben bármely hozzájárulás hiányzik a beküldött szelvényen, a Rajzpályázaton nem vehet részt a Pályázó. A részvételi szabályzat és adatvédelmi nyilatkozat megismerhető az www.kisalfold.hu/fecske weboldalon. A Pályázó által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás stb.), és az ebből adódó problémákért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervezőt tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a Pályázó szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg. A Pályázó a rajz beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a rajzot névvel, életkorral és településnévvel (pontos cím nélkül) a www.kisalfold.hu honlapon és annak facebook oldalán időbeli és területi korlátozás nélkül közzé tegye, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, azt bármely módon felhasználja, többszörözze és terjessze.

A nyertes Pályázók/pályázatok kiválasztása
A rajzokat április 12-én, péntekig lehet beküldeni a Kisalföld szerkesztőség postai címére (Lapcom Zrt., 9002 Győr, PF. 28.). A beérkezett pályázatok feltöltésre kerülnek a Kislaföld.hu facebook oldalára, egy mappába. Április 23-án elindul a likegyűjtés és egészen május 3-ig tart. A három legtöbb like-ot kapott rajz és a pályamunkát beküldő lesz a pályázat három nyertese: a like-ok számának függvényében 1., 2., és 3. helyezettet hirdetünk. Az eredményhirdetés: 2019. május elején történik meg.
A nyertesek kihirdetése a Kisalföld napilapban, a kisalföld.hu weboldalon és annak facebook oldalán történik meg a nyertes pályázat leközlésével, valamint a pályázó nevének, életkorának és településnevének (pontos cím nélkül) közzétételével.
A Rajzpályázaton való részvétellel, a nyeremény átvételével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.

Nyertes értesítése
A Szervező a nyerteseket telefonon és/vagy levélben értesíti. Az eredményhirdetést követően a nyertesek nyereményeiket személyesen vagy postai úton vehetik át. A nyertesek neve és a nyertes pályamunkák megjelennek a Kisalföld napilapban, a kisalfold.hu weboldalon és annak facebook oldalán. A pályázók a pályázat beküldésével automatikusan elfogadják a pályázat hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzatát. A részvételi szabályok elfogadásával minden pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött rajzok, a pályázó neve és lakhelye (pontos cím nélkül) megjelenik a Kisalföld napilapban, a kisalfold.hu weboldalon és annak facebook oldalán.
A pályázati felhívás és minden a pályázat során felmerülő új fejlemény meghirdetésre kerül a Lapcom Zrt. gondozásában megjelenő a Kisalföld napilapban, a kisalfold.hu weboldalon és annak facebook oldalán.

Nyeremények
20.000 FT ÉRTÉKŰ Régió játék vásárlási utalvány
10.000 FT ÉRTÉKŰ Régió játék vásárlási utalvány
5.000 FT ÉRTÉKŰ Régió játék vásárlási utalvány

A sorsoláson mindenki részt vesz, - kivéve a Lapcom Zrt. munkatársai és azok közeli hozzátartozói - aki eleget tesz a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek.

HOZZÁJÁRULÁS
A jelen Szabályzat elfogadásával a Pályázó és annak szülője/gondviselője teljes felelősséget vállal azért, hogy kiskorú gyermeke saját alkotását küldi el a Szervező részére, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a rajzzal kapcsolatos felhasználási jogosultsággal teljeskörűen rendelkezik. A rajzok szerzői joga, értve ez alatt a vagyoni jogokat, így különösen a felhasználás, kereskedelmi hasznosítás, többszörözés, terjesztés, átdolgozás jogát, időbeli és területi korlátozás nélkül kizárólag a Szervezőt illeti. A nyertes pályaművek reklámcélú felhasználásához, különös tekintettel a Rajzpályázat céljára is, a nyertes Pályázók kifejezett hozzájárulásukat adják. A Szervező által a pályamű felhasználásával készített szellemi alkotáson az alkotó természetes személy keresztnevét, életkorát és településnevét (pontos cím nélkül) feltünteti. A rajz leadásával a Pályázó kifejezetten lemond arról, hogy a felhasználóktól szellemi alkotáshoz kötődő jogcímen bármilyen további díjazásban részesüljön. Valamennyi Pályázó kifejezetten engedélyezi, hogy a pályázó rajzot a Szervező gondozásában megjelenő médiumban bármely terjesztési módon nyilvánosságra hozza, időbeli és területi korlátozás nélkül közzétegye, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, azt bármely módon felhasználja, többszörözze és terjessze. Így különösen, de nem kizárólagosan a Szervező jogosult a rajzokat bármely felületen közzétenni. A Szervező ugyanakkor nem garantálja a rajzok közzétételét. Az esetlegesen átadott példányok a Szervező tulajdonába kerülnek. A Pályázó elismeri, hogy a Lapcom Zrt. tulajdona minden olyan jog, amely pályázattal kapcsolatos szellemi alkotásokhoz, fogalmakhoz, logókhoz, védjegyekhez, szlogenekhez és emblémákhoz kötődnek.

A rajz leadásával a Pályázó vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll. Ha a Pályázó, vagy a Szervező ellen a művel vagy a Rajzpályázattal kapcsolatban bármilyen hatósági, vagy bírósági peres eljárás indul, akkor a Pályázó köteles közbenjárni, hogy a Szervezőt az eljárásból, ill. perből elbocsássák, továbbá köteles beavatkozóként a perbe belépni és hozzájárulni ahhoz, hogy a Szervezőt elbocsássák a perből, vele szemben az eljárást megszüntessék, ill. az elmarasztaló határozat alól mentesítsék. A Szervező kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Rajzpályázat során, a jelentkezés esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Rajzpályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a Szervező által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Pályázónál felmerülő károkért való felelősséget. A Pályázók elfogadják, hogy a jelen részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Rajzpályázatot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Rajzpályázatot bármikor visszavonni. A Szervező a Rajzpályázattal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.kisalfold.hu weboldalon teszi nyilvánossá. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. A részvételi szabályzatot a résztvevő a Rajzpályázatban való részvétellel automatikusan elfogadja. A változtatás jogát fenntartjuk.

Adatkezelés
A Lapcom Zrt. személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a kötelező adatkezelés kivételével - kezeli. A Lapcom Zrt. adatkezelési tájékoztatója ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a kisalfold.hu és a lapcom.hu weboldalakon regisztráció nélkül megtalálható.
A pályázaton történő részvétel önkéntes. Azok, akik a pályázaton részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a jelentkezés során megadott adataikat.
 A pályázaton résztvevők és szüleik/gondviselőjük (a játékban való részvétellel) tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
• a Szervező, mint adatkezelő a játékhoz szükséges adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
• a Pályázók nevét, életkorát és településnevének megnevezését a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül az adott pályázat kapcsán nyilvánosságra hozza.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező az alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését: Lapcom Zrt., postacíme: 9021 Győr, Újlak utca 4/A., e-mail cím: marketing@kisalfold.hu

A Pályázók és gondviselőik adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a részvételi szabályzat minden rendelkezését. A Résztvevők a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataikat saját marketingcéljaira felhasználja.

Adózás
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Egyéb
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a Játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa. Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.kisalfold.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos Játékszabályt. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A játékkal kapcsolatban érdeklődhet a 06-96/504-438-as telefonszámon, munkanapokon 9-16 óráig.
A Pályázat részletes szabályzata megtalálható a www.kisalfold.hu weboldalon.
Győr, 2018. 03. 14.

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Ismerjenek meg 13 megyei buszvezetőt, akik balesetmentesen szállítják az utasokat

Ismerjenek meg 13 megyei buszvezetőt, akik balesetmentesen szállítják az utasokat
Egyre nehezebb a nyugdíjba vonuló autóbuszvezetők minőségi pótlása. Tovább olvasom