Kisalföld logö

2019. 05. 22. szerda - Júlia, Rita Még több cikk.

A(z) „politika” címke találatai(10150 találat)

04.16. 11:21 #politika
Nem min­den­napi fotók és videó Orbán Vik­tor sza­bad­kai prog­ram­ja­i­ról

Nem min­den­napi fotók és videó Orbán Vik­tor sza­bad­kai prog­ram­ja­i­ról

A kor­mányfő az össze­tar­to­zás szem­pont­já­ból szim­bo­li­kus­nak ne­vezte, hogy az első EP-vá­lasz­tási kam­pány­gyű­lé­sét Sza­bad­kán tartja. A kor­mányfő ki­emelte, Ma­gyar­or­szág­nak is ér­deke, hogy az EU-n belül minél na­gyobb szám­ban le­gye­nek közép-eu­ró­pai or­szá­gok. Arról is szólt, hogy az anya­or­szág se­gít­sé­gé­vel a Vaj­da­ság is képes lesz az el­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára.