Legfrissebb bejegyzések

Kovács András blogja
kisalfold.hu
Hétvégi tűnődések
„Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal és imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazóitokért.” (Mt.5/44.)
Lelki útravaló gyerekeknek
Jézus hív téged
7. üzenet – „Mert Isten, aki azt mondta, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.” (Korinthusi második levél 4,6)
Kovács András blogja
kisalfold.hu
Hétvégi tűnődések
„Beszédetek legyen: igen, igen; nem, nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van.” (Mt.5/37.)
Lélek
kisalfold.hu
Szemlélés által alakulunk át
„Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra!” (Zsidókhoz írt levél 12,2)
Kovács András blogja
kisalfold.hu
Hétvégi tűnődések
„Világítson világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják Mennyei Atyátokat.” (Mt.5/16.)
Kovács András blogja
kisalfold.hu
Hétvégi tűnődések
„A gyermek ott növekedett és erősödött. Bölcsesség töltötte el és Istennek kedve telt benne.” (Lk.2/40.)
Lélek
kisalfold.hu
KEVÉLYSÉG ÉS ALÁZAT
„Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcsesség van.” (Példabeszédek könyve 11,2)
Lélek
kisalfold.hu
A TÜZES KEMENCÉBEN
“Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek.” (Jakab apostol levele 1,12)
Kovács András blogja
Hétvégi tűnődések
„Hívta őket is.” (Mt.4/21b.)
Kovács András blogja
Hétvégi tűnődések
„Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűnét!” (Jn.1/30.)