Húsvéti Tűnődések

„Az Emberfiának bűnös emberek kezére kell kerülni, keresztre feszítik, de harmadnapra föltámad.” (Lk.24/7.)

Az éj leple alatt áruló közreműködésével fogták el. Nem sokkal később Kaifás udvarán Péter is megtagadta. Kora hajnalban már Pilátus palotája felé taszigálták. A helytartó csodálkozott a gyűlölet láttán. Erőtlen próbálkozásaival, hogy megmentse, csak olajat öntött a tűzre. Így történt, hogy egy köztörvényes bűnöző aznap kegyelmet kapott, míg az Emberfia sebtében ácsolt kereszttel a vállán indult utolsó útjára, hogy teljesen kiigya a szenvedés kelyhét. Az asszonyok sírtak, édesanyja szíve megszakadt, Veronika arcát törölte, Cirenei Simon keresztjét segítette, miközben az őrjöngő tömeg leköpdöste és halálát siettette…

Nagypénteken a világ minden fájdalma – térben és időben – Jeruzsálem köves dombján összpontosult. A habzó szájú tömeg nem is sejtette, amit a római katona egészen közelről látott: „valóban az Isten Fia volt”…

Fájó csöndjeinkben mi is magunkra maradunk. Vérző kínjainkat, befelé hulló könnyeinket vajon meglátja-e valaki? A szenvedések útján melyik lesz a végső állomás?

Jézus passiója ma is folytatódik bennünk, általunk. Júdások, Péterek és Pilátusok ma is itt élnek közöttünk. Júdás eladja, Péter megtagadja, Pilátus elítéli, s a halálba küldi.  Júdásnak a pénz, Pilátusnak a hatalom a gyönge pontja. Péter az, aki esendősége ellenére is mer szembenézni bűnével és képes belekapaszkodni az irgalmas Isten szeretetébe. Mindegyiknek „köze van” a nagypénteken Megfeszítetthez. A gyűlölködők és köpködők között megverten, megcsúfolva, megalázva, súlyos keresztjével a Golgota felé bukdácsolva mindegyikükért, mindegyikünkért megtette az utat. Mindannyiunk bűnét és szeretetlenségét elhordozta. Valójában nem az ő szégyene, hanem az ember kicsinyes aljassága mutatkozott meg a fájdalmak és kínok útján. De az „embertípusok” között ott voltak s vannak a Cirenei Simonok és a Veronikák is, akik a maguk módján fejezik ki együttérzésüket…

Nagypéntek véres iszonyata és nagyszombat zsibbadó fájdalma, üressége után húsvét vasárnap következett. A lágyan ringó virágos olajágak öleléséből egy üres sír tárult a világra. Történelmünk legragyogóbb hajnala köszöntött ránk. Az élet legyőzte a halált! Nem a pusztulásé az utolsó szó! Minden sötét éjszakára eljön a virradat – a fény diadala!

A bűn és kegyelem útján botladozó ember – ha van bátorsága szembenézni önmagával – Isten kegyelmes szeretetére bizton számíthat. Szenvedéseinkben nem vagyunk magunkra hagyva. Szeretetlenségünk, bűneink sebei Krisztus kereszthalálával megváltást találtak…

Gyász
,,Ha majd rátérünk mi is erre az útra, megyünk hozzád, s találkozunk újra. Hiába omlik rád a sír komor göröngye, emléked itt marad szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VASZARI JÓZSEF 25 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 17-én, csütörtökön 11 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójából. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló Család
,,Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH LÁSZLÓNÉ szül. Nagy Mária hosszan tartó betegség után, 75. évében elhunyt. Temetése 2019. október 18-án, pénteken 14 órakor lesz a soproni Szent Mihály-temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
„Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, fiam, édesapánk, nagypapánk, apósunk, testvérem, sógorunk és rokonunk, HARASZT JÓZSEF 62 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 16-án, szerdán 15 órakor lesz a bőnyi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VARGA IMRE Csorna, Szatmári utcai volt lakos 85 éves korában csendesen elhunyt. Engesztelő szentmise 2019. október 16-án 8 órakor kezdődik a premontrei templomban. Temetéséről később intézkedünk. Gyászoló család
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyám, testvérünk és rokonunk, MUZSAI KATALIN szabónő életének 80. évében, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 17-én, csütörtökön 13 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójától. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Kérjük, hogy szeretett hozzátartozónktól csak egy-egy szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MARJAI JÓZSEF életének 67. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. október 17-én, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető régi ravatalozójában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KARÁCSONY ANDRÁS halálának 1. évfordulóján. A sors kegyetlen és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha. Szerető szüleid, kislányod, bátyád és családja
Beledi Általános Iskola 1974-ben végzett diákjai 45 éves osztálytalálkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek A osztály osztálytársaikra: SIMON LÁSZLÓ KLEÉ ISTVÁN TAKÁCS GYULA VARGA ANDRÁS B osztály osztályfőnökükre PÁLFY JÓZSEFRE osztálytársaikra DUDÁS LÁSZLÓ SZABÓ JÓZSEF Emlékük szívünkben tovább él.
Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. Fájó szívvel emlékezünk, HÁRY ZOLTÁNNÉ Irénkére halálának 1. évfordulóján. Szeretett édesanyámról és nagymamámról szentmise keretében 2019. október 13-án 18 órakor a győri Szent Imre templomban emlékezünk meg. Gyászoló család
Fájó szívvel emlékezem ÖZV. KÓKAI LÁSZLÓNÉ (Ibolya) halálának 1. évfordulójára Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam. Nem tudtalak megmenteni, pedig próbáltam. Kérem az Istent, hogy bánjon jól Veled, helyettem az angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem, hogy ezt nem pótolja senki, lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. Örökké szerető párod, Tibor
Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ ZSUZSANNA szül. Bisztri Zsuzsanna halálnak 10. évfordulójára! De szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindig hiába keresni. Valakire várni, aki nem jön többé, valakit szeretni örökkön örökké. Elmentél, azóta a temetőt járom, ez lett az én világom. Elmegyek mindig hozzád, amíg élek, nem hagylak magadra vissza-visszatérek. Ha eljön az én órám, hozzád hazatérek. Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, örökké tart a rád emlékezés. Szerető Édesanyád és az Esztergomi család
Hálás szívvel emlékezem Édesanyámra SZILÁDI GYULÁNÉRA halálának 50. évfordulóján. Neki köszönhetem az életem, tőle tanultam mindent. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élek őrzöm őket. Szerető lánya
Szívemben fájdalommal, Szememben könnyekkel emlékezem szerető férjemre NAGY REZSŐ halálának első évfordulóján. Eltünt egy élet csak az emlék maradt, de összeköt minket az igaz szeretet. Isten országa most már a te hazád, ott várj reám, ha majd az én időm is lejár. Bánatos feleséged: Joli
Szomorú szívvel emlékezünk RIGÓ TIBOR születésének 80. évfordulóján. Az idő múlik feledni nem lehet szívünk őrzi drága emlékedet Életed elszállt mint a virágillat De emléked ragyog mint a fényes csillag. Számunkra Te sosem leszel halott örökké élni fogsz, mint a csillagok. Szeretteid és a Papa csillaga Dávid.
Hálás szívvel mondunk köszönetet az osztálytársaknak, akik SZEKÉR JÁNOS sírjára az 50. osztálytalálkozó alkalmából a megemlékezés virágait elhelyezték. Felesége és gyermekei