Kisalföld logö

2018. 12. 19. szerda - Viola -5°C | 3°C Még több cikk.

A kisalfold.hu bloggerei

GYMSM Győri Levéltára

Rólam (a bloggerről)

A Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárának törzsanyaga Győr és Moson vármegyék, valamint Magyaróvár mezőváros levéltárait foglalja magában. Győr vármegye együttesen kezelt iratairól az első említés a nemesi közgyűlés 1622. évi jegyzőkönyvben történt. A vármegye levéltáráról, az "archivum comitatus"-ról első ízben egy évszázaddal később, 1721. évi közgyűlési jegyzőkönyvben olvashatunk. Az iratanyag ekkor már tekintélyes mennyiségű lehetett, mert rendbeszedése két hetet vett igénybe, elhelyezésére külön helyiséget biztosítottak. Önálló intézménnyé később, 1805-ben alakult, amikor a főispán Schedius Kristófot nevezte ki levéltárnokká. Az ő nevéhez fűződnek az első komoly rendezési munkálatok is. Nagy súlyt helyezett arra, hogy a rendszerezett iratokhoz jól használható mutatókat készítsen. Jelentős mértékben felduzzadt a levéltár által őrzött iratanyag az 1860-as évek végén, amikor az önkényuralom és a provizórium idején a vármegye területén működött szervek iratait is levéltári megőrzésre adták át. A Schedius Kristófot követő levéltárnokok sorából kiemelkedik Ráth Károly történettudós, aki rövid munkássága idején (1861, 1867-1868) nagy energiával látott hozzá az értékes iratok feldolgozásához, publikálásához. 1924 január elsejétől a második világháború végéig Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyenlőre egyesített vármegye levéltáraként funkcionált. A levéltári anyagot a háború folyamán károsodás nem érte. Mai anyagunk törzse az 1950 és 1960 között lezajlott iratátvételek során alakult ki, amikor a polgári korszak valamennyi vármegyei, járási és községi szervének irattára levéltárba került. (A levéltár történetét nagy elődünk, Lengyel Alfréd dolgozta fel a Levéltári Szemle 1962/3-4. számában, ő írta meg Moson vármegye levéltárának történetét is a Levéltári Szemle 1966/2. számában. Hegedűs Zoltán kollégánk pedig a Levéltári Szemle 2001/3. számában foglalkozott Moson vármegye levéltártörténetével.) A levéltár anyaga ma is folyamatosan bővül, mára több mint 7000 iratfolyóméter anyagot őrzünk. A Megyei Levéltár mindenki számára kutatási lehetőséget biztosít. Évente több száz kutató és érdeklődő keres fel bennünket, akár tudományos munkája, hivatali ügyintézése vagy akár csak saját családtörténeti kutatása céljából. Levéltárunk munkatársai igyekeznek folyamatosan feldolgozni, publikálni az itt felhalmozódott, hatalmas történeti értékkel bíró anyagot. Több könyv, kiadvány, tanulmány megjelenése jelzi az itteni színvonalas tudományos munkát, amely nem csak írott formában, hanem előadások, konferenciák keretében is megjelenik. Legfontosabb rendezvényünk, a város másik két levéltárával közösen megrendezett Győri Levéltári Nap, amely minden évben számot ad az előző év levéltári kutatási eredményeiről. A történelem iránt érdeklődők számára igyekszünk közérthető módon megjeleníteni szűkebb pátriánk, Győr és Mosonmagyaróvár környékének történeti fejlődését, fontosabb eseményeit, helyi történeti érdekességeit. Ismeretterjesztő cikkek, írások, előadások sokasága bizonyítja, hogy ez a régió és környékbeli települései is színes, érdekes és különleges történelemmel rendelkezik.