Hallgassa élőben!

A Rába Vagon és Gépgyár legendás gyártmányai I.

A győri székhelyű, 1896-ban megalakuló „Rába” története során rengeteg gépet, berendezést, vasúti kocsit, hídszerkezetet, haszonjárművet, fegyvert, kevésbé vagy jobban ismert, esetenként világhírű terméket gyártott több mint 115 éves fennállása óta. A következőkben, több részletben igyekszünk a gyár történetét, legendás termékeit röviden, a teljesség igénye nélkül bemutatni, ezáltal is emléket állítva az itt dolgozó kiváló tervezőknek, mérnököknek, szakembereknek, akik munkájukkal hozzájárultak, hogy az egykoron szebb napokat látott Rába, Magyarország egyik legnagyobb gépipari komplexumává nőhette ki magát.

A XIX:század második felének vasútfejlesztései miatt a szállítókapacitás növelése létszükségletté vált Magyarországon. Míg az 1880-as évek elejéig egyedül a Ganz gyártott vasúti kocsikat, 1898-ra öt új vagongyár épült hazánkban. Egyik közülük a győri Magyar Vagon-és Gépgyár, amely 1896-ban jött létre.

A gyár az első időszakban nevéhez híven elsősorban vasúti kocsikat gyártott és ennek volumenét sikerült olyannyira megnövelnie, hogy 1898-ban már 1200 főt foglalkoztatva napi 8-10 kocsi gördült ki az üzem kapuin. Megindul a villamoskocsik, bányamozdonyok, közúti járművek és villamos akkumulátorok gyártása. Külföldi piacokon is gyakran megjelentek RÁBA termékek: Németország, Olaszország, Egyiptom, Egyesült Államok, Hollandia szerepelt a megrendelők listáján, de a londoni földalatti vasút, Costa Rica, Dél-Afrika és a Kelet-Indiai Vasút is csatlakozott e vevőkörhöz. 1903-ban hivatalosan is beindult a közúti járműipari részleg, amely az egyik legdinamikusabb egysége lett a gyárnak, és alapját képezte a későbbi hadiipari komplexumnak. 1904-től megkezdődött Stolcz-rendszerű gőzmotoros teherautók gyártása, a következő évben pedig egy modernnek számító négykerék-meghajtású benzinmotoros konstrukciót mutattak be, melyet a Csonka János-féle postaautók követtek. 1913-ra licence-megállapodások sora jelezte nemzetközi kapcsolatok bővülését. Olasz, francia majd német gyártási jogok átvételével beindult a Praha motorkerékpár, a „V” típusú teherautó, a Grand és Alpha személyautó gyártása.

 

Az Alpha

Az Alpha “sport autó” 1913-ból, a kor egyik legmodernebb ilyen autója volt. A személyautógyártás sajnos a háború és az azt követő válság miatt leállt Győrött.

A háborús évek viszontagságai és a Trianont követő gazdasági válságból csak lassan emelkedett ki a Vagongyár.1926-tól az autóbuszgyártás és a tehergépjárművek gyártása emelkedett ki a gyár részlegei közül, az utóbbiból Magyarországon Győrben gyártották a legtöbbet, szám szerint 350-400 darabot. A gazdasági elszigeteltségből az olasz illetve a német kapcsolatok jelentettek némi kiutat, amely konkrét megrendelésekben és licence-szerződésekben realizálódtak (1928. AUSTRO-FIAT, 1923. és 1925. Krupp-teherautó-licence) A nagy gazdasági világválság idején (1929-1933) a Rába is jelentősen visszaesett, csupán az állami megrendelésekben bízhatott.

A rejtett haderőfejlesztés időszakában igyekeztek olyan termékeket gyártani, amelyek egy későbbi haditechnikai garnitúra alapját képezhették. Ennek megfelelően a katonai célokra is kiválóan alkalmas RÁBA Super (1635 db) és RÁBA Speciál (850 db) teherautók gyártása növekedni kezdett. 1937-ben az igények jobb kielégítése érdekében megkezdődött a MAN-licence diesel-motorok összeszerelése is.

Óriási változást hoz a RÁBA életében az 1935-ös év, amikor is a gyárat gazdasági és stratégiai okok miatt átvette a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Az ezáltal létrejövő tőkeerősebb nehézipari komplexum és a hamarosan vásárlással hozzá csatlakozó „Ajax” Rt. a magyar hadiipari potenciál egyik fő elemévé vált

1938-ban a Győrben nyilvánosságra hozott fegyverkezési program és a bledi konferencia után nyílttá váló haderőfejlesztés megvalósításában igen nagy szerep hárult e vállalatra is, melynek komplexitását jelezte az állandóan bővülő üzemrészlegek sora is:

öntöde,csavar -és szerszámgépgyár, kovácsüzem, karosszériaüzem, általános géposztály, edény-préskovácsmű (sisakgyár),vagonosztály, acélmű (elektro-acélgyártás), kisvasút -és vagonosztály, repülőgépgyár, híd-, vasszerkezet -és darugyár, rezsiüzem (karbantartás, szerszámjavítás).

A katonai megrendelések száma ugrásszerűen megnőtt, a honvédség teherszállító jármű- és terepjáró gépkocsi igényeinek megoldására a Magyar Vagon -és Gépgyár is vállalkozott. A korábbi AUSTRO-FIAT -és RÁBA-Krupp-licence szerződések alapján többféle méretű és típusú tehergépkocsi további gyártására kaptak megbízást pld. RÁBA AFh 60db, RÁBA AFi 350 db,RÁBA Afa 125 db, 31 M RÁBA-Krupp 75 db, 32 M RÁBA-Krupp 15 db. A legsikeresebb „Botond” típusú terepjáró gépkocsiról (1400 db) a későbbiekben külön szeretnénk megemlékezni

Külön említést érdemel az 1936-tól működő repülőgépgyár, amely valójában csak a következő évtől kezdte meg rendszeres működését. Az AUSTRO-FIAT-tal történő korábbi megállapodás és a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. jó olaszországi kapcsolatai révén lehetőség nyílt olasz harci gépek javítására és a FIAT Repülőgépgyár licence-einek átvételére (FIAT CR-30, CR-32, CR-42). A szerződés életbelépése után azonnal be is indult a repülőmotor-javító üzemrész, amely a modern technológiák és licence-ek átvételével megalapozta a modern repülőgépgyártás további győri lehetőségeit. A javítóműhely szerepe rendkívül fontos volt a magyarországi vadászrepülőgépek felújításában, javításában , melyet a műhely csúcsrajáratása után nagyrészt el tudott végezni, csökkentve ezáltal a külföldi partnerrel szemben mindig is fennálló kiszolgáltatottságot. Éppen ezen okok miatt még ebben az évben felmerült a repülőgépmotorok mellett maguknak a repülőgépeknek (repülősárkányoknak) javítási lehetősége is. A FIAT a RÁBÁ-nak engedte át a Magyarországra szállított és majdan szállítandó repülőgépek sárkányainak kizárólagos javítási jogát. A megállapodás kötelezte a RÁBÁ-t, hogy a javítások elvégzésére saját erőből önálló üzemet létesítsen. A FIAT valamennyi ehhez szükséges dokumentumot, rajzot, eszközt a RÁBA rendelkezésére bocsátott, s intézkedett a szakemberek, mérnökök olaszországi képzési lehetőségeiről.

Az 1938-39-re elavulttá váló CR-32-es vadászrepülőgépek cseréje aktuálissá vált. A magyar kormány és a légierő a legmodernebb német gépek beszerzését tervezte ugyan, de a németek rugalmatlansága miatt az 1938-as repülőgép-beszerzési tárgyalások újabb olasz gyártmányú gép, a FIAT CR-42-es megvásárlását vetítették elő. Ez a típus bár jobb volt mint elődei, csak átmeneti megoldást jelenthetett a légierő súlyos technikai és beszerzési gondjaira.

A CR-42-es licencét természetesen a RÁBA kapta meg, mivel a javítóműhelyek révén csak ő rendelkezett Magyarországon megfelelő technológiai háttérrel és képzett szakembergárdával.

Az öt évre kötött licence-szerződés a motor, légcsavar, műszerek, kellékek és fegyverzet kivételével a CR-42 -es kizárólagos magyarországi gyártási jogát adta át, de ígéretet tett ezen alkatrészek rugalmas és gyors szállítására.

1941-42 harci eseményei és a légierő újabb modernizációs kísérletei következtében a FIAT vadászgépek folyamatosan kikerültek a csapatszolgálatból, s már csak kiképzőfeladatokat láttak el. Helyüket a szintén olasz vásárlásból származó, majd Magyarországon is gyártott Reggiane Re-2000 Falco, magyar licence-gyártmányként „Héja” vadászgépek, illetve az 1941-es megállapodás nyomán 1943-44-től a németektől kapott Messerschmitt Bf-109-es és Me-210-es repülőgépek vették át, melyekről szintén későbbi írásunkban emlékezünk meg.

Az 1937-ben működésbe lépő motor -és repülősárkány javító műhelyek még ebben az évben maximális kapacitással kezdték meg e tevékenységüket, és a repülőgépgyár megbízást kapott a teljesen magyar tervezésű WM-21 Sólyom közelfelderítő-repülőgép gyártására, melyet 1938-tól a MÁVAG és Weiss Manfred Művek-kel közösen a RÁBA is előállított (a háború végéig összesen 46 db készült el).

A háború kirobbanásakor stratégiai okokból a Vagongyárat a kormány döntése kiemelt fontosságú hadiüzemmé nyilvánította. A hadi megrendelések bővülését jelzi, hogy az 1939-40-es évben ezek az összmegrendelések 50%-át tették ki. A magyarországi nagy gépgyárak (Weiss Manfred, MÁVAG, Ganz és a Győri Vagon -és Gépgyár) kooperációja a háborús években tovább mélyült. Ennek értelmében a győri gyár részt vett a harckocsi-programban is, melynek keretében 1940-ben 70 darab, 1941-ben pedig 74 darab Turán közepes -és nehéz harckocsi készült el.

1943-44-ben a Magyar Honvédség égető tehergépkocsi-hiányának leküzdésére a RÁBA saját fejlesztésű, új katonai tehergépjárművet fejlesztett ki, melyet a korábbi sikeres Botond, RÁBA AFi és RÁBA Super elemeiből építettek össze, RÁBA-Maros néven (350 db).

A győri Magyar Vagon -és Gépgyár a háborús konjuktúra idején valóban növelni tudta termelését, a munkáslétszám is folyamatosan növekedett. Az 1944-től rendszeressé váló bombatámadások azonban megpecsételték a gyár további sorsát, az üzemek az év során fokozatosan leálltak és 1944-45 telétől a kitelepítés megkezdésekor lényegében befejezte működését.

Nagy Róbert

A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Ezekből a karácsonyi sütikből egy morzsa sem marad
A Mindmegette karácsonyi ajánlata
A legfinomabb diós és mákos bejgli
Lakástűz Sopronban – Egy embert kimenekítettek a tűzoltók
Tűz keletkezett egy lakásban, Sopronban, az Uszoda utcában.
Lezárult a forgatás, nyáron kerül mozikba az Együtt kezdtük című film
Kerékgyártó Yvonne 2. nagyjátékfilmjében 9 fiatal találkozik újra, 10 évvel az érettségi után.
Nem azt mondta Kövér László, amit a baloldali sajtó állít
A Telex, az Index, a HVG és a 444 olyan szavakat adott a házelnök szájába, amiket a politikus nem is mondott.
II. Erzsébet és húga egykori jelmezeiből rendeztek kiállítást
Először láthatja a közönség II. Erzsébet királynő és 2002-ben elhunyt húga, Margit hercegnő egykori színházi jelmezeit.
Gyász
Fájó szívvel emlékezünk DR. GYŐRVÁRY GYÖRGY halálának 1. évfordulóján. Már egy éve elmúlt, de feledni nem lehet, hogy hirtelen tört ketté az életed. Egy kegyetlen pillanat megölte szívedet, amelyben nem volt más csak jóság és szeretet. Örök az arcod, minden mosolyod szívünkben örökké megmarad. Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk Téged. Soha el nem múló szeretettel: a családja
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk GERENCSÉR LÁSZLÓ halálának 14. évfordulójára. Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Szerető szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat! Szerető családod
Fájó szívvel emlékezünk MAKKOS ÁRPÁD halálának 18. évfordulóján. Egy könnycsepp a szívünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte az életed. Szerettei
Kedves rokon, barát, ismerős. Kérlek ma szentelj egy percet NÉMETH JÁNOS emlékének, halálának 1. évfordulóján! Fogtam a kezed és néztem az arcod, de hiába kértelek feladtad a harcot. Eltelt 1 év, a fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni az Érted hulló könnyeket. Ha itt lennél kérdeznéd mi bajom, csak annyit mondanék, „hiányzol de nagyon” . BÁNATOS FELESÉGED, GYEREKEID ÉS CSALÁDJAIK
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára november 28-án PÁTKAI SÁNDOR gépjárművezető oktató halálának 1. évfordulóján. Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítalak, nem hallom a hangod. Egy jajszó nem sok, annyit sem mondtál, csak elmentél búcsú nélkül a halál hosszú útján. Melletted az ember nem volt bánatos, azt súgtad, az élet csodálatos. Most könnyes a szemünk, ennyi volt a csoda, nem fogunk feledni téged többé soha. Isten minden embernek kimérte, kinek hol a kezdet és hol a vége. Ne félj a hosszú úttól, odafönn már várnak, öleld át azokat, akik a kapuban várnak. Örökké szerető, bánatos feleséged, fiad, menyed, imádott unokád. Hiányzol
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk VARGA ERNŐ halálának 50. évfordulójára. Egy csendes novemberi napon dobbant utojára a szíved. A búcsúzás elmaradt, de szívünkben örökre velünk maradsz. Szerető családod
\“Uram, fogadd be őt, a jók közül volt, csak értünk élt és a mindenünk volt.” A gyászoló család mély fájdalommal tudatja mindazokkal, akik tisztelték, ismerték, hogy szerető férjem, drága édesapám, tesvérünk, sógorunk, rokonunk, barátunk DOKTOR SÁNDOR Ablak Doktor Kft. volt tulajdonosa türelemmel viselt betegségben életének 75. évében elhunyt. Temetésére szűk családi és baráti körben került sor a Győr-Nádorvárosi köztemetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik mély gyászunkban velünk éreznek. Drága emlékét szívünkben őrizzük. A gyászoló család
Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, rokonunk és ismerősünk NÉMETH GÉZÁNÉ szül. Gasztonyi Jolán életének 84. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatása 2021. november 29-én 10.45 órakor lesz a sobori temetőben. Előtte engesztelő szentmise 10 órakor a katolikus templomban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAPP IMRE életének 61. évében váratlanul elhunyt. Temetése november 30-án, kedden 15 órakor lesz a bősárkányi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
,,Csak az idő múlik, feledni nem lehet, kinek élete jóság volt és szeretet.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyám, anyósom, nagymamánk, szeretett dédikénk SÁRKÖZI MIHÁLYNÉ szül. Németh Jolán csornai lakos életének 100. évében csendesen elhunyt. Végakaratának megfelelően szűk családi körben helyeztük hamvait végső nyughelyére. Emléke örökké szívünkben él. Gyászoló család
Hirtelen halálod tengermély fájdalmat okozott, de határtalan szereteted és jóságod szívünkben örökké élni fog! Mély fájdalommal és végtelen szomorúsággal tudatjuk, hogy szeretett férjem, nagypapánk, dédink, testvérünk és rokonunk TALLÉR JÁNOS életének 79. évében váratlanul elhunyt. Felejthetetlen szerettünk hamvasztás utáni búcsúztatásáról később gondoskodunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk, testvérem, apósunk, sógorunk és rokonunk, ZVEZDOVICS LÁSZLÓ életének 70. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 30-án, kedden lesz a győrszentiváni új temetőben, szűk családi körben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
„Nem hagytál itt minket, csak előre mentél, szereteted szívünkben örökké él.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédim, testvérem és rokonunk VILÁGI BÉLÁNÉ szül. Páli Cecília életének 80. évében hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása november 29-én, hétfőn 15 órakor lesz a püski temetőben. Előtte 14.30 órakor engesztelő szentmise a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család
Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Drága Édesapám, Papikánk, Dédim, Apósom, Rokonunk és Ismerősünk, ÉR LAJOS GYÖRGY életének 84. évében, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. november 30-án, kedden 15 órakor lesz Győrben, a révfalui temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló szerettei
Véget ért a szenvedése, szívében nyugalom, miénkben, kik itt maradtunk, el nem múló fájdalom. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy özv. BORS SÁNDORNÉ szül: Szabó Ilona 92 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 15 órakor lesz az ebergőci temetőben. Lelki üdvéért a szentmisét a járvány miatt később tartjuk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük! Gyászoló család