Kisalföld logö

2019. 01. 20. vasárnap - Fábián, Sebestyén -4°C | 2°C Még több cikk.

T. Ház - Sukoró, Posta, BKV

Szó esett még az ingatlanadóról, a MEH honlapján közzétett tanácsadói szerződésekről és a villamosművekről is az Országgyűlés hétfői munkanapján.

DÖNTÉSEK
Ismét elfogadták a Ptk. hatálybalépéséről szóló törvényt  
Az Országgyűlés 180 igen, 161 nem szavazattal és három  tartózkodás mellett fogadta el a Sólyom László köztársasági elnök  által, az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött, a polgári  törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvényt  (Ptké.).  
A jogszabályra igennel szavazott az MSZP-frakció, két KDNP-s és  öt SZDSZ-es képviselő, nemmel szavazott a Fidesz-frakció, a  KDNP-frakcióból 18-an, illetve hat SZDSZ-es és kilenc független  képviselő. Tartózkodott egy SZDSZ-es és két független képviselő,  köztük Dávid Ibolya.  
A törvénykönyvnek 2010. május elsején lép életbe az első könyve,  az alapelvek, valamint a második könyve, a személyekre, a  gondnokságra, a cselekvőképességre, az alapítványokra és a  személyiségi jogokra vonatkozó szabályok. A kódex többi része 2011.  január 1-jétől lesz hatályos, de van olyan rendelkezés is, amely  2015-től.  
Avarkeszi Dezső, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium  államtitkára a záróvitában elmondta: bár a felkészülési idő  számításakor a törvény kihirdetésének időpontját kell figyelembe  venni, de nem tekinthetnek el attól, hogy az új, vagy megváltozott  intézkedések a bíróságok, az ügyészségek, közjegyzők előtt jó részt  ismertek, ezért nem szükséges hosszú felkészülési idő.  
A fideszes Répássy Róbert jelezte: az Alkotmánybírósághoz  fordulnak, hogy a testület vizsgálja meg: elegendő-e a május 1-jéig  tartó felkészülési idő.  

Elfogadták a többi visszaküldött törvényt is  
A parlament újból szavazott a Ptk.-val összefüggő, szintén  megfontolásra visszaküldött négy további jogszabályról is. Ezek  egyikében, az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új polgári  törvénykönyvvel összefüggő módosításáról szóló jogszabályban történt  változás. A törvényt 180 igen, 172 nem szavazattal és tartózkodás  mellett fogadták el.  
A zárószavazás előtt a képviselők szocialista módosító  indítványokat fogadtak el, ezek elhalasztják az elektronikus  közbeszerzés bevezetését - az erről szóló rendelkezést hatályon  kívül helyezték -, illetve a közbeszerzési eljárásokban lehetőség  lesz átláthatósági megállapodást kötni, létrejön az átláthatósági  biztosi poszt.  
Az Országgyűlés változatlan formában hagyta jóvá a nagykorú  személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének  segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról szóló törvényt  182 igen, 162 nem szavazattal és négy tartózkodással.  

Változatlanok a visszaküldött törvények  
Az Országgyűlés ugyancsak változatlan formában fogadta el a  gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik,  valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló  jogszabályt 183 igen, 161 nem szavazattal és három tartózkodással.  
Nem változott az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról,  valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról szóló  törvény sem, ezt az Országgyűlés 187 igen, 161 nem szavazattal és  négy tartózkodással hagyta jóvá.


AZONNALI KÉRDÉSEK III.

MSZP: legyen zenekultúra napja Erkel születésnapja!  
Perjési Klára (MSZP) Erkel Ferenc életútját idézte fel és azt  kérdezte, hogy lesz-e újra zenekultúra napja Magyarországon? Kitért  arra, hogy kérték Hiller István kulturális minisztertől, a  zeneszerző születésnapját nyilvánítsa a magyar zenekultúra napjává.  
Arató Gergely államtitkár válaszában elmondta, hogy a  kezdeményezés támogatandó és jó cél, de felhívta a figyelmet, hogy  azt megfelelően be kell illeszteni a jelenlegi ünnepek közé. Azért,  hogy ne csak egy város ügye legyen, megkeresték a legfontosabb  szakmai szervezeteket, mondjanak véleményt. Ezek alapvetően  támogatóak, de számos módosítást is kérnek, ezért az államtitkár  türelmet kért.  

Fidesz: megőrzendő településforma a tanya  
Balogh József szerint a magyar tanyákra úgy kellene tekinteni,  mint megőrzendő és megújítandó településformákra. Hungarikumok,  amelyek megőrzése nemzeti érdek - tette hozzá, kiemelve: akár a  legkisebb támogatás is sokat számít számukra. A fideszes képviselő  kifogásolta, hogy a környezetvédelmi tárca klímabarát otthon  elnevezésű pályázata nem foglalkozik érdemben a közel 80 ezer  tanyával, az ott élő mintegy 300 ezer emberrel. 
Kling István a szaktárca államtitkára válaszában azt mondta,  hogy a támogatásnál nem tesznek különbséget a felújítandó otthonok  típusa között. A tanyákon élőknek ugyanolyan esélyük van megújítani  otthonukat - mondta, s reményének adott hangot, minél többen élnek  ezzel a lehetőséggel.  

SZDSZ: Miért nem lehet a rokkantsági nyugdíjból öregségi  nyugdíjra váltani?  
Béki Gabriella egy konkrét példát hozva azt kérdezte, miért nem  lehet a rokkantsági nyugdíjból öregségi nyugdíjra váltani? Helyes-e  a jelenlegi szabályozás, miért nem érvényesíthető, hogy a  biztosítottnak előnyösebb forma választható legyen? - sorolta  kérdéseit a szabaddemokrata politikus.  
Korózs Lajos szociális államtitkár azt mondta, hogy a  rokkantsági nyugdíj is saját jogú ellátás, megállapításánál  hasonlóan kell eljárni, mint az öregségi nyugdíjnál.  

MSZP: hogyan alakultak a bölcsődei férőhelyek  
Hogyan alakultak a bölcsődei férőhelyek az elmúlt időszakban? -  kérdezte Török Zsolt. A szocialista képviselő arra volt kíváncsi,  milyen tervek vannak a kisgyermekek elhelyezésére. A bölcsődék és  bölcsődei férőhelyek számának drasztikus növelése a kisgyermekes  anyukák elhelyezkedését segítené a munkaerő-piacon - vélte.  
Korózs Lajos szociális államtitkár válaszában kifejtette:  1985-ban még 1300 bölcsőde működött Magyarországon, ez a kilencvenes  években felére, majd 515-re csökkent. 2007-11 között 21 milliárd  forintnyi uniós forrás áll rendelkezésre a fejlesztésekre, 2013-ig a  jelenlegi 26 ezer férőhelyen kívül mintegy 8 ezer új férőhely jöhet  létre - jelezte.  

Fidesz: milyen felelőssége van a miniszternek a  tatárszentgyörgyi fiaskóért?  
Ékes Ilona azt kérdezte, milyen felelősség terheli "a  tatárszentgyörgyi fiaskóért" Draskovics Tibor akkori rendészeti  miniszter. Idézte a független rendészeti panasztestület  állásfoglalását, eszerint alkotmányos alapjogokat súlyosan sértette  a tavalyi két halálos áldozatot követelő, fegyveres támadás utáni  rendőri intézkedés. A rendőrség több mint tíz órán át egyszerű  balesetként kezelte a gyilkosságot - mondta, hozzátéve: a  szakszerűtlen rendőri magatartás miatt nem kezelték a kérdéses  területet bűncselekmény helyszíneként.  
Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkár válaszában kiemelte,  hogy a helyszíni szemlebizottság téves következtetést vont le,  súlyos szakmai hibát követett el. Két rendőr fegyelmit kapott -  mondta, megjegyezve: a rendészeti panasztestület az ügyben nem  rendelkezik hatáskörrel. A testületnek a rendőrség nem adott és nem  adhatott át iratokat. Szerinte a mindenkori miniszter felelőssége  nem állapítható meg az ügyben.

AZONNALI KÉRDÉSEK II.

A KDNP az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egy mondatát kifogásolta
Hoffmann Rózsa (KDNP) azonnali kérdésében arról beszélt, hogy a nemrég kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramjának "igen nehezen értelmezhető" a gyermekképe. A politikus azt a mondatot kifogásolta, amely szerint "az óvodai nevelés tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását".
Az idézett megfogalmazásból arra lehet következtetni, mintha a nemi meghatározottság tudatosítása nevelési hiba volna az óvodákban - mondta.
Arató Gergely oktatási államtitkár válaszában hangsúlyozta: az alapprogram tartalmazza azt mondatot, amely szerint az óvodai nevelés befogadó, és tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését.

MSZP: stabil a nyugdíjrendszer
Vidorné Szabó Györgyi (MSZP) arról érdeklődött, meddig stabil a nyugdíjrendszer. Felszólalásában hangsúlyozta a stabilitás fontosságát, azt, hogy aki már nyugdíjas, biztos lehessen abban: minden hónap adott napján megérkezzen számára az az összegű nyugdíj, amelyet ő biztosítási alapon, járulékfizetési jogán megszerzett. Aki pedig még nem nyugdíjas, biztos lehessen abban, hogy nekik is jár majd ugyanez - tette hozzá.
Korózs Lajos, a szociális tárca államtitkára azt mondta: az intézkedések hatására jelenleg Magyarországon a nyugdíjrendszer kiszámítható, rugalmas és finanszírozható.

A Fidesz a sukorói beruházásról és a buszgyártásról kérdezte Bajnait
A fideszes Cser-Palkovics András azonnali kérdésében a sukorói kaszinóberuházással kapcsolatban arról szólt, hogy a beruházás a mai napig nemzetgazdaságilag kiemelt beruházás, ugyanis ezt sem vonta vissza a kabinet.
A politikus azt kérdezte a miniszterelnöktől, van-e hivatalos tudomása arról, hogy az ügyészség esetleg meghallgatná őt az ügyben.
Cser-Palkovics András a sukorói beruházást "fantomberuházásnak" nevezte, a remélt munkahelyeket pedig "fantom-munkahelyteremtésnek". Holott - folytatta - valódi munkahelyeket is meg lehetne menteni néhány kilométerrel odébb. Ezzel arra utalt, hogy - mint mondta - a Volánbusz egy székesfehérvári buszgyártó cég helyett - "a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését is figyelmen kívül hagyva" - egy kínai buszgyártót szeretne győztesként kihozni egy pályázaton.
Válaszában Bajnai Gordon közölte: a kormány fellépett Sukoró ügyében, hiszen a Pénzügyminisztérium megtámadta a földcsereszerződést, jelenleg bírósági szakaszban van az ügy.
"Sukorón - legalább is ezen szerződés alapján - biztosan nem lesz üdülőfalu" - jelentette ki a kormányfő, aki közölte azt is, hogy nem kapott az ügyészségtől semmilyen megkeresést ebben az ügyben, de ha meg akarják hallgatni tanúként, készen áll.
A buszgyártók ügyével kapcsolatban azt mondta, ha szabálytalanság van, akkor a kormánynak el kell járnia.

KDNP: megint rosszul járt több egészségügyi dolgozó
Puskás Tivadar (KDNP) azt mondta: ismét adtak egy pofont az önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi intézmények egy részének, a kormányzat ugyanis kizárta a gazdasági társasági formában működő intézmények alkalmazottjait a 2010-es 98 ezer forintos juttatásból.
Vojnik Mária, a szaktárca államtitkára válaszában azt mondta: az egységes közszolgálati sztrájkbizottság 2009. október 15-én megállapodást kötött a kormánnyal, amely szerint a költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak részesülnek a 13. havi kieső bér kompenzációjában.

Fidesz: in memoriam ingatlanadó
Szatmáry Kristóf (Fidesz) azt kérdezte, mennyibe kerültek az ingatlanadóval kapcsolatos intézkedések az adófizetőknek.
Válaszában Katona Tamás pénzügyi államtitkár azt mondta: a kalkulátor a továbbiakban is hasznosítható, külön nyomtatványokra pedig nem volt szükség.

AZONNALI KÉRDÉSEK I.

Fidesz: miért bocsátottak el 29 postai dolgozót?
Nógrádi Zoltán (Fidesz) arról faggatta a pénzügyi államtitkárt, hogy miért bocsátott el 29 dolgozót a Magyar Posta Zrt., akiknek - a képviselő szavai szerint - csak az volt a bűnük, hogy felemelték szavukat a postai dolgozók érdekében. A képviselő emlékeztetett: a cég 2007-ben döntött úgy, hogy elköltözik korábbi székházából. Az épület eladásából 7,2 milliárd forint helyett 5,5 milliárd forint folyt be. Hozzátette, hogy az épületet egy off-shore cég vette meg.
A képviselő azt mondta, hogy a posta vezetői számára "kényelmetlen lett" a dolgozói tiltakozás. Megkérdezte, mi indokolta a kézbesítők rendkívüli felmondását a sztrájk meghirdetését követően.
Katona Tamás pénzügyi államtitkár válaszában kijelentette, hogy a tavaly decemberi sztrájkot megelőzően a munkáltató felhívta a szakszervezet képviselőinek figyelmét, hogy a munkabeszüntetésnek nincs jogalapja. Közölte, hogy ezt állapította meg a bíróság is, és az ítélethirdetést követően jogszerűen bocsátották el a dolgozókat.
Kijelentette, hogy a tranzakció egyébként mintegy 7,4 milliárd forint bevételt hozott, és valótlannak nevezte, hogy a vevők tisztázatlan hátterű off-shore cégek lennének.
A képviselő a választ nem fogadta el, a Ház viszont 168 igen szavazattal, 148 nem és 11 tartózkodás ellenében igen.

Fidesz: a kirúgottak azt akarták, hogy ne tűnjön el a Posta vagyona
Bernáth Ildikó (Fidesz) szintén az elbocsátott postai dolgozók ügyében emelt szót. Azt mondta, hogy a kirúgott postások csak azt akarták, hogy a posta vagyona ne tűnjön el a süllyesztőben, hanem a postai dolgozók is részesüljenek belőle.
Katona Tamás válaszában közölte, hogy a képviselő megpróbálja szembe állítani 29 dolgozó érdekét, több ezer postáséval. Hozzátette, hogy a kormány a több ezer dolgozó érdekeit képviseli.
A politikus a választ nem fogadta el, a parlament viszont 170 igen szavazattal, 154 nem és 4 tartózkodás ellenében megtette azt.

A BKV-ról kérdezett a Fidesz
Németh Szilárd (Fidesz) a BKV körül kialakult ügyek kapcsán azt kérdezte, hogy Demszky Gábor budapesti főpolgármester vagy bármely megbízottja egyeztetett-e a Pénzügyminisztériummal a közpénzek ügyében és a tárca észlelt-e bármit, ami miatt korrupcióra gyanakodhattak volna.
Katona Tamás azt felelte, a kormány azért is tesz nagy erőfeszítéseket a közösségi közlekedési vállalatok reformjainak végrehajtása érdekében, mert ezeknek a cégeknek is érvényesíteniük kell a versenyszférában megszokott hatékonysági és minőségi követelményeket.
A választ az Országgyűlés 167 igen, 161 nem és 5 tartózkodás mellett fogadta el.

A Fidesz tanácsadói szerződésekről érdeklődött a MeH-nél
Balsai István (Fidesz) a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) honlapján közzétett tanácsadói szerződésekről érdeklődött.
Kiemelte az egyik szerződést, melyben a "Mediaedge Hungary Kft." 2009. június 30-ig, 9 hónapra 583 millió forintot kapott kommunikációs kampányokhoz kapcsolódó médiatervezésre.
Feltette a kérdést: mik azok a kampányszervezési ügyek melyek több milliárd forintba kerültek?
Bajnai Gordon miniszterelnök azt válaszolta: jó hír, hogy ezek az adatok megtekinthetők a kormány honlapján. Hozzátette: nem foglalkozik egyedi médiaszerződésekkel, de szívesen ad választ, ha írásban megkapja a kérdéseket az ellenzéki képviselőtől.
Nem várható el, még a miniszterelnöktől sem, hogy minden egyes szerződést fejből ismerjen - mondta.

A KDNP az államvasutak közbeszerzési eljárásról kérdezett
Molnár Béla (KDNP) arról beszélt, hogy a Budapest-Győr, Budapest-Hegyeshalom szakaszon olyan közbeszerzési eljárást írtak ki, melynek csak egy részvevője lehetett, az osztrák vasutak.
Hozzátette: a közbeszerzési döntőbizottság ezután megsemmisítette az ajánlattételi felhívást, és ötmillió forint pénzbírság megfizetésére kötelezte az ajánlattevőt.
Hónig Péter közlekedési miniszter azt válaszolta: arról van szó, hogy egy Budapest-München útvonalon olyan kocsikat kell alkalmazni, amellyel a magyar államvasút nem rendelkezik.
Ezért határoztak úgy, hogy bérelni kell vasúti kocsikat - tette hozzá.

MSZP: milyen döntést hozott az MVM Zrt. közgyűlése a Vértes Erőmű ügyében?
Keleti György (MSZP) a közlekedési minisztertől azt kérdezte: az MVM Zrt. közgyűlése milyen döntést hozott a Vértes Erőmű ügyében?
Mint mondta, a 3500 főt foglalkoztató erőmű tavaly csődközeli helyzetbe került.
Hónig Péter válaszként közölte: az MVM Zrt. közgyűlése úgy döntött, 1,9 milliárd forinthoz jutott az erőmű, így nincs fizetésképtelen helyzetben.

Fidesz: milyen szerepet töltött be a Miniszterelnöki Hivatalban Mesterházy Ernő?
Szijjártó Péter (Fidesz) a BKV-ügy kapcsán kérdezte a miniszterelnököt. Mint mondta, híradások arról számoltak be, hogy Mesterházy Ernő, Demszky Gábor főtanácsadója a Miniszterelnöki Hivatal és a főpolgármesteri hivatal között töltött be koordinátori szerepkört, azonban a kormányszóvivői iroda válasza szerint a főtanácsadó nem állt jogviszonyban a MeH-hel.
Az ellenzéki képviselő újból megkérdezte: milyen szerepet töltött be a Miniszterelnöki Hivatalban Mesterházy Ernő, mit tudott a BKV-ügyekről, és ennek kapcsán mit tudhatott a kormány a kirobbant BKV-botrányról?
Bajnai Gordon miniszterelnök azt válaszolta: a BKV-ügyben a rendőrség vizsgálódik.
Közölte: mikor a hivatalba került, akkor Mesterházy Ernő a MeH-ben koordinációs feladatokat már nem látott el. Hozzátette: közvetlenül Demszky Gáborral tárgyaltak fővárosi ügyekben.
Kiemelte: Mesterházy Ernő sem a fővárosi önkormányzat és a MeH közötti együttműködési megállapodás részeként, sem más formában nem állt semmilyen jogviszonyban a MeH-hel.INTERPELLÁCIÓK
Új OVB  
Az új összetételű OVB-t az Országgyűlés 196 igen, 145 nem  szavazattal, 3 tartózkodás mellett választotta meg. Tagjaira az  önkormányzati miniszter tett előterjesztést, a képviselők ennek  alapján Bordás Vilmost, Fazekas Mariannát, Halmai Gábort, Szigeti  Pétert és Szoboszlai Györgyöt, póttagnak pedig Tilk Pétert és Wéber  Jánost választották meg.   
A Fidesz múlt csütörtökön jelezte, hogy nem támogatja a javasolt  névsort, amely ellen az MDF is szót emelt.   
A jelöltekről listában, egyszerű többséggel szavaztak. Az új OVB  délután megtartja alakuló ülését.  

Fidesz: Mesterházy durván aláásta az orvos-beteg kapcsolatot  
Pesti Imre interpellációjában az MSZP miniszterelnök-jelöltjének  vitát kiváltó mondatát idézte, amely szerint az orvosok politikai  hovatartozásuk alapján kezelnék a betegeket. A fideszes politikus,  aki az orvosi eskü szövegéből is idézett felszólalásában, azt  mondta, hogy Mesterházy Attila durván aláásta az orvos-beteg  kapcsolatot. A szakmában mindenki egyöntetűen tiltakozott,  visszautasította a kijelentést - mondta, azt kérdezve: az  államtitkár egyetért-e Mesterházy Attila kijelentésével, illetve nem  gondolja-e, hogy a jelöltnek bocsánatot kellene kérnie.  
Vojnik Mária egészségügyi államtitkár válaszában kiemelte:  szerinte nem történt más, mint Mesterházy Attila felhívta a  figyelmet arra, hogy a politikusok által gerjesztett megosztottság  már olyan mértékű a társadalomban, amire nemet kell mondani. Idézte  a kormányfőjelölt Éger István orvosi kamarai elnökhöz írt levelét, s  azt mondta, ehhez csatlakoznak.  
A képviselő a választ nem fogadta el, a parlament viszont 181  igen, 155 nem és 5 tartózkodással jóváhagyta.  

MSZP: hová jutott az elmúlt nyolc év alatt az ország?  
A szocialista Szabó Zoltán az elmúlt nyolc évet tette mérlegre,  idézve az ellenzéki minősítéseket. A kormánypárti képviselő ironikus  hangvételű felszólalásában azt kérte a kancelláriaminisztertől, hogy  "valljon színt": mennyivel csökkent a nyugdíjak és keresetek  vásárlóértéke, hogyan alakult az államadósság, a családtámogatások  összege, mennyivel kevesebb a gépjármű, az internet, mint nyolc éve.  Mennyivel költ kevesebbet az állam működésre, mennyivel csökkent az  államilag támogatott lakásépítések száma, mennyivel költenek  kevesebbet egészségügyre, mint nyolc éve? - sorolta kérdéseit.  
Molnár Csaba kancelláriaminiszter válaszában idézte az The  Economist hétfőn nyilvánosságra hozott elemzését, amely szerint  Magyarország eladósodottsága Japánénál, az Egyesült Államokénál,  Nagy-Britanniáénál is könnyebben kezelhető.  
Autópályából Orbán Viktor kormánya 7, a baloldali kormányok 700  kilométert építettek. Széchényi-tervből az egész ország kapott  annyit, mint amennyit csupán Debrecennek fizetett ki a baloldali  kabinet. A családi pótlékot megháromszorozták, lassult a természetes  népességfogyás. Negyedmillióval több lakás van, mint nyolc éve, az  internet előfizetések száma a hétszeresére nőtt - sorolta a  kancelláriaminiszter.  
A képviselő a választ elfogadta.  

KDNP: milliárdok tűntek el a magyar villamosműveknél  
Medgyasszay László a magyar villamosművek kétes ügyeiről  kérdezte a pénzügyminisztert. Milliárdos állami vagyon tűnt el -  mondta, hozzátéve:  többszöri kérdésre sem kaptak érdemi választ  arra, lett-e ennek valamilyen következménye. Hónapok óta csönd van -  mondta a kereszténydemokrata politikus, megjegyezve, belső  felelősségrevonásról sem hallani. Történt ilyen? - kérdezte. 
Katona Tamás pénzügyi államtitkár válaszában azt mondta, hogy a  vállalat jelenlegi vezetése gondosan járt el, és mindent megtett,  hogy a korábbi vezetés idején keletkezett ügyek hátterét feltárják.  A felügyelőbizottság vizsgálata tavaly tavasszal lezárult, s  2009.áprilisában büntetőfeljelentést tettek. Intézkedések sorát  hozták, hogy a jövőben kizárhatók legyenek a hasonló esetek.  Módosítani fogják a cégek alapszabályát, az anyavállalat hatáskörébe  kerül az ismeretlen tulajdoni hátterű, illetve offshore ügyletek  kérdése - mondta.  
A képviselő a választ nem fogadta el, a parlament viszont 166  támogató, 133 nem szavazattal és 3 tartózkodással igen.  

Pettkó András: egyértelműen hibás jogszabály volt a vagyonadó  
A független képviselő az Alkotmánybíróság vagyonadóról szóló  döntése kapcsán azt mondta, kiderült, hogy jogosak voltak a  kifogások, de nem érti, hogy az elmúlt nyolc évben kormányzó erő  hogy képes egyértelműen hibás jogszabályokat áterőltetni, majd,  miután ez kiderül, annyit sem mond, hogy "bocsánat, tévedtünk". A  képviselő a vagyonadó még érvényben lévő részének hatályon kívül  helyezését szorgalmazta.  
Katona Tamás pénzügyi államtitkár azt mondta, nem biztos, hogy  jó, ha a nagyértékű gépkocsik után kivetett adót törlik. Ezt a  logikát követve szerinte minden adót el kellene törölni. A  nagyértékű vagyontárgyak adójának meghatározásakor olyan technikát  igyekeztek alkalmazni, hogy a járművek utáni adó a tényleges vagyoni  helyzethez közelítsen - fejtette ki.  
A képviselő a választ nem fogadta el, a parlament 172 igen, 145  nem és 4 tartózkodással jóváhagyta.Új képviselő
Karvalics Ottó (KDNP) mandátumának igazolásával kezdte meg munkáját hétfőn, tavaszi ülésszakának első napján a Ház, amely az áprilisi országgyűlési választások előtt a tervek szerint már csak három napot ülésezik.
Az új honatya, Somogy megye 6-os számú egyéni választókerületének Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje - aki a közelmúltban elhunyt KDNP-s Kuzma László helyére került be a törvényhozásba -, letette esküjét.
A képviselői eskütételt napirend előtti felszólalások követték.


T. Ház - Döntés a Ptk.-ról

Az új polgári törvénykönyv hatálybalépéséről szóló jogszabályról és az OVB tagjainak megválasztásáról szavaz hétfőn az Országgyűlés.


A polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló törvényt (Ptké.) Sólyom László köztársasági elnök küldte vissza az Országgyűlésnek megfontolásra. Az alkotmányügyi bizottság szerdai ülése alapján a parlament változatlan tartalommal fogadhatja el újra a jogszabályt, és négy másik, a Ptk.-hoz kapcsolódó, az államfő által megfontolásra visszaküldött jogszabályt. Az eredetileg tervezett időpontokban lépne hatályba a Ptk.: 2010. május elsején a második könyve és alapelvei lépnének életbe, így a személyekre, a gondnokságra, a cselekvőképességre, az alapítványokra és a személyiségi jogokra vonatkozó szabályok.

A kódex többi része 2011. január 1-jétől lenne hatályos, de van olyan rendelkezés is, amely 2015-től. Sólyom László december végén azért nem írta alá a törvényt, mert egyrészt általában nem értett egyet azzal, hogy a törvényhozó hatályba léptessen egy olyan Ptk.-t, amely átgondolatlansága és ellentmondásai miatt nem alkalmas a mindennapi életben való alkalmazásra.

Másrészt aggályosnak tartotta a lépcsőzetes hatályba léptetést is, mert így a jogalkalmazóknak néhány hónapon belül kétszer is igen terjedelmes jogszabályváltozásra kellene felkészülnie.

Hétfőn szavaznak a képviselők az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozati javaslatról; a Fidesz és a KDNP várhatóan nemmel szavaz az önkormányzati miniszter előterjesztésére, mert politikailag kiegyensúlyozatlannak tartana egy annak alapján megalakuló OVB-t. Az önkormányzati miniszter Bordás Vilmost, Fazekas Mariannát, Halmai Gábort, Szigeti Pétert és Szoboszlai Györgyöt javasolja a testület tagjának. A jelöltekről listában, egyszerű többséggel szavaznak, ha a szükséges többséget megkapja az új OVB, akkor tagjai esküt tesznek, és megtartják alakuló ülésüket.

Olvasóink írták

 • 6. Lobbo71 2010. február 15. 19:59
  „" A nagyértékű vagyontárgyak adójának meghatározásakor olyan technikát igyekeztek alkalmazni, hogy a járművek utáni adó a tényleges vagyoni helyzethez közelítsen"

  Barom, akkor hogy lehet, hogy egy 20milliós audira nem kell fizetni egy 500ezres öreg kocsira meg kell? Idióta ökör! Jó lesz, ha elhúztok végre a közéletből (nem mintha a többi jobb lenne...)”
 • 5. Truder 2010. február 15. 15:49
  „Inkább ülésezzenek...aki ott van, addig nem lop!”
 • 4. matezsu2 2010. február 15. 15:37
  „Ezét kapják a millió körüli fizetésüket, hogy amíg szavazgatni kell a mi -az állambolgár érdekeiről, azt gyorsan leszavazgatják, vezényelnek a diktátoraik, kiabálják, h a nem vagy az igen gombot kell megnyomni, azután kiürül a terem. most nézem a közvetítést, kb 30 ember ül benn. a többi önelégülten elhúzott.”
 • 3. matezsu2 2010. február 15. 15:29
  „Hát azért sem fogadta el a "tisztelt" ház van még pénze az országnak újratárgyalni mert van idő.Mert a gyengeelméjű többség akik ott ülnek a fővezér szavait igazolván úgy csinál, mintha kormányozna, de folyton az" árokban köt ki" bármihez is nyul.”
 • 2. kefefejű 2010. február 15. 15:28
  „1re: Hidd el nekem, elég az nekik. Amíg nem üléseznek, addig sem tudnak bajt okozni...”
 • 1. Freddy01 2010. február 15. 15:07
  „3 nap, az sok....”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Becsület napja: a rendőrség megtiltotta, a bíróság engedélyezi a felvonulást

Hatályon kívül helyezte a bíróság azt a rendőrségi tiltó határozatot, amely nem engedélyezte, hogy… Tovább olvasom