Kisalföld logö

2019. 01. 20. vasárnap - Fábián, Sebestyén -4°C | 2°C Még több cikk.

Elfogadták az adótörvényeket

Az Országgyűlés hétfőn megszavazta a 2006-os évre vonatkozó új adótörvényeket.

Az Országgyűlés hétfőn megszavazta a 2006-os évre vonatkozó új adótörvényeket. Új adófajták bevezetése mellett csökken az szja, megszűnik több kedvezmény, és átalakul a családtámogatási rendszer. A regisztrációs adó  jelentősen emelkedik.

Az egyik legfontosabb változás, hogy 2006-tól a felső adókulcs 38-ról 36 százalékra csökken. A minimálbér adómentességét 2006-ban is az adójóváírás  biztosítja. Az adókedvezmények terén több változás is lesz a jövő évtől. A családi kedvezmény az egy és két gyermeket nevelő családok esetében beépül a megemelt családi pótlékba. 2007-től bevezetik a kamat megadóztatását. Változtak a mezőgazdasági őstermelői tevékenységre vonatkozó szja-szabályok is. A havi tételes egészségügyi hozzájárulás (eho) 2006. november 1-jétől megszűnik. 2006-tól 5 millió forintos adóalapig 10 százalékra csökken a társasági adókulcs. A felső áfakulcs 25 százalékról 20 százalékra csökken.

Személyi jövedelemadó

Az országgyűlés hétfőn elfogadta a személyi jövedelemadóról (szja)  szóló törvény módosítását. 

Az egyik legfontosabb változás, hogy 2006-től a felső adókulcs 38-ról 36 százalékra csökken, az alsó, 18 százalékos  kulccsal pedig a jelenlegi 1 millió 500 ezer forinttal szemben  jövőre 1 millió 550 ezer forintos jövedelemig lehet adózni. 

A törvény az ötéves adócsökkentési program jegyében egészen  2010-ig rögzíti az összevont adóalapba tartozó jövedelmek utáni  adómértékeket: az alsó sávhatár évente emelkedik, s 2010-re eléri a  3 millió forintot, miközben az adókulcsok nem változnak. 

A minimálbér adómentességét 2006-ban is az adójóváírás, illetve  a kiegészítő adójóváírás biztosítja. Az adójóváírás mértéke nem  változik, továbbra is a bér 18 százaléka, legfeljebb havi 9 ezer  forint, az érvényesítésére jogosító jövedelemhatár azonban 150 ezer  forinttal, 1 millió 500 ezer forintra emelkedik. A kiegészítő  adójóváírás összege - a minimálbér tervezett 63 ezer forintra  növelésével összhangban - havi 1.260 forintról havi 2.340 forintra  nő változatlan - 1 millió forintos - jövedelemhatár mellett. 

Az adókedvezmények terén több változás is lesz a jövő évtől. Az  önkéntes kölcsönös biztosítópénztári kedvezményt az adóhivatal  ezután nem utalja vissza a kedvezményezettnek, hanem a pénztárnál  vezetett egyéni számlán írják jóvá.

 A nyugdíjpénztárhoz hasonló  kedvezményekkel bevezetendő nyugdíj-előtakarékossági számla  támogatását hasonlóképpen a nyugdíj-előtakarékossági számlákon írják  jóvá.

Családtámogatási rendszer

Változik 2006-tól a családtámogatási rendszer is: a családi  kedvezmény az egy és két gyermeket nevelő családok esetében beépül a  családi pótlékba, csak a három vagy több gyermeket nevelő családok  adókedvezménye marad meg korlátozott mértékben.  
A családi kedvezmény legalább három eltartott esetén  gyermekenként havi 4 ezer forint lesz, de ez csak akkor vehető  teljes mértékben igénybe, ha az éves jövedelem nem haladja meg a 6  millió forintot.  
Négy vagy több gyermekes családok esetében a jövedelemhatár  gyermekenként 500 ezer forinttal, legfeljebb 8 millió forintig  növekszik. Ha az éves jövedelem meghaladja az eltartottak számához  kötött jövedelemhatárt, a családi kedvezmény fokozatosan megszűnő  mértékben jár.  

A munkáltató által adómentesen adható béren kívüli juttatások  értékét a jövő évtől 400 ezer forintban korlátozták, az adóköteles  béren kívüli juttatásokat 44 százalékos szja terheli. Egyes  juttatások nem számítanak bele a keretbe, ilyen például az  étkezési  juttatás, amelynek adómentes határa munkahelyi étkeztetés esetén  9.000 forintra, a kizárólag készétel vásárlására jogosító utalvány  juttatása esetén pedig 4.500 forintra emelkedik. 

A kamat megadóztatása

A következő évi adótörvényekben szerepel, de 2007. január 1-vel  lesz hatályos az, hogy bevezetik a kamat megadóztatását. A kamatból  származó bevétel egésze jövedelemnek számít majd, ami után 10  százalékos adót kell fizetni. Nem kell az adót megfizetni a kamatból  származó jövedelem évi 50 ezer forintot meg nem haladó része után,  ha a magánszemélynek a kamatból és tőzsdei ügyletből származó összes  jövedelme nem éri el éves szinten a 250 ezer forintot. Az EU  tagállamaiban működő, tőzsdére bevezetett értékpapírok osztaléknak,  illetve osztalékelőlegnek minősülő hozamát ugyancsak 10 százalékos  adó terheli 2007 elejétől.

Mezőgazdasági őstermelői tevékenység

Változtak a mezőgazdasági őstermelői tevékenységre vonatkozó  szja-szabályok is: őstermelői igazolvány hiányában a saját  gazdaságban előállított virágok és dísznövények értékesítéséből  származó bevételt ezután akkor lehet őstermelői bevételként  figyelembe venni, ha az évi 250 ezer forintot nem haladja meg, a  saját gazdaságban termelt szőlőből, saját gazdaságban készített must  és bor esetében pedig, ha e termékeket két liternél nagyobb  kiszerelésben értékesítik és az ebből származó bevétel a 7 millió  forintot nem haladja meg.

Tb-járulék

A jövő évi elfogadott adótörvények szerint a havi tételes egészségügyi  hozzájárulás (eho) 2006. november 1-től megszűnik, de már 2005.  november 1-től a korábbi 3.450 forintról 1.950 forintra csökken. 
A többes jogviszonyban állóknak 2006-tól akkor is kell 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot fizetniük ilyen jövedelmük  után, ha rendelkeznek legalább heti 36 órás munkaviszonnyal. Ez a  jövedelem ugyanakkor táppénzalapot is képez. 

Az elfogadott törvény rögzíti, hogy 2006-ban a foglalkoztató,  illetve a biztosítottnak minősülő egyéni vállalkozó tb-fizetési  kötelezettsége a járulékalapot képező jövedelem után 29 százalék  (ebből a nyugdíjbiztosítási járulék 18 százalék, az  egészségbiztosítási járulék 11 százalék). A tb-fizetési  kötelezettség 2007. január elsejétől 26 százalék (17 plusz 9  százalék), 2009. január elsejétől 24 százalék (16 plusz 8 százalék). 

Jövőre a jövedelem nélküliek egészségügyi biztosítását a  költségvetés azzal vállalja magára, hogy az Egészégbiztosítási  Alapnak 304 milliárd forintot utal át, amely összeg a nyugdíjasok, a  kiskorúak, a munkanélküliek és az eltartottak járulékát fedezi. 


Társasági adó

2006-tól 5 millió forintos adóalapig 10 százalékra csökken a társasági adókulcs  (ezzel összhangban az egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói szja  is), csak az 5 millió forint feletti összeg után kell 16 százalékos  kulccsal adózni. 
A 10 százalékos adókulcsot azok alkalmazhatják, akik a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (Tao.) alapján nem  vesznek igénybe más adókedvezményt, átlagosan legalább egy főt  foglalkoztatnak, s legalább a minimálbér másfélszerese  (kedvezményezett térség esetén a minimálbér) után fizetnek nyugdíj-  és egészségbiztosítási járulékot. 
Iparűzési adó és az eva

A másik fontos változás, hogy a jövő évtől a jelenlegi 50  százalékkal szemben már az iparűzési adó 100 százalékát le lehet  vonni a társasági adó alapjából. Az iparűzési adó 2007. december  31-ével megszűnik. 
Az egyszerűsített vállalkozási adót (eva) ezután a  lakásszövetkezetek és a közjegyzői irodák is választhatják.  Kedvezőtlen változás, hogy az evázóknak negyedévente, az adóelőleg  fizetésével egyidejűleg a bevallást is be kell nyújtaniuk. További  módosítás, hogy december 20-ig ezentúl már nem csak az eva hatálya  alól való kilépést lehet bejelenteni, hanem ugyanezen határidővel a  bejelentést is vissza lehet vonni. 

Áfa-kulcs

Az általános forgalmi adóról szóló jövő év január elsejétől érvényes törvény  legfontosabb eleme, hogy a felső áfa-kulcs 25 százalékról 20  százalékra csökken. 

A hétfőn az Országgyűlés által elfogadott módosítások szerint  2006-tól megszűnik az államháztartási támogatás arányosítási  kötelezettsége, azaz a támogatást igénybevevők visszaigényelhetik az  áfa teljes összegét. 

A módosítás szerint a korábban 15 százalékos áfa-kulccsal  terhelt újság, folyóirat és kiadványok közül január 1-től 5  százalékos áfa-kulcs alá tartoznak azok, amelyek előfizethetők és  napilap esetén megjelennek legalább hetenként négyszer, folyóiratok  és egyéb kiadványok esetén pedig évente legalább egyszer.

Jövedéki adó

A 2006. évi jövedéki adó szabályozás az áfa-kulcsok változásával  összefüggésben módosult. Az 5 százalékpontos áfa-kulcs csökkentést –  a boron kívül – az összes jövedéki italnál kompenzálják. 

Regisztrációs adó

A regisztrációs adó módosítása hangsúlyt helyez a  környezetvédelmi kritériumokra (az adótételt befolyásolja az, hogy  milyen károsanyag-kibocsátási normát teljesít a motor). A  törvénymódosítás bevezeti az avultatás intézményét (a jármű első  forgalomba helyezésétől eltelt idő alapján, hónapokban számolva).  Azaz: a teljesen új járműre meghatározott adótétel a törvényben írt  mértékben csökken, arányosan a jármű korával. 25 év felett az  avultatás 66 százaléknál áll meg.  
A törvény hatályba lépésével megszűnik a nem adóalany személy  által behozott használt gépjármű esetén érvényesülő, a nála fel nem  merülő áfa terhet ellensúlyozó 1,25-ös (2006-tól 1,2-es) szorzó. 
A regisztrációs adó kikerül az áfa-alapból. Az adótételek  növekménye ebből adódik, azaz a kieső áfát az adótétel kompenzálja. 

Luxusadó

Az Országgyűlés elfogadta hétfőn a luxusadóról szóló törvényt, amely  alapján a 100 millió forint feletti értékű ingatlanok  tulajdonosainak a 100 millió forint feletti érték 0,5 százalékát  kell befizetniük az önkormányzatoknak, vagyis a törvény alapján egy  új helyi adót alkotott a T. Ház. 

A luxusadó értékalapon működő ingatlanadó. Az adó az  önkormányzatok bevétele, a fővárosban a forrásmegosztási  jogszabályok szerint illeti meg a bevétel a kerületi és a fővárosi  önkormányzatot.  
A törvénybe foglalt adóztatási célú értékelési módszertan  szerint egyes lakóingatlan-fajtákhoz eltérő négyzetméter árat  adnak meg. Eltérés lesz a főváros és a vidék között is.

Vidéken a megyei jogú városokra, a városokra és a községekre  bontva ad meg négyzetméter árakat külön a lakóházakra, illetve a  többlakásos házakra, valamint az üdülőkre.

A törvény korrekciós tényezőket is felsorol, amelyek figyelembe  vehetők a lakóingatlan értékelésénél, például, hogy mikor és milyen  anyagból épült, milyen komfortfokozatú, milyen épületben található.  
Az adót az önkormányzati hatóság határozattal (kivetéssel)  állapítja meg.  Az ingatlanok adózási szempontból érvényes értékét az  Országgyűlés által elfogadott táblázatban szereplő alsó és felső  határok között határozzák meg az önkormányzatok. Az önkormányzatok  kijelölhetnek övezeteket az értékelés megkönnyítésére, ehhez  felhasználhatják az illetékhivatali adatokat. Az értékelés harmadik  szakaszában a tulajdonosok bevallást nyújtanak be, a bejelentés  tartalmazza a figyelembe veendő korrekciós tényezőket és a hasznos  alapterület nagyságát is, majd ez alapján az önkormányzati  adóhatóság számítja ki az ingatlan számított értékét és a fizetendő  adót, amit határozatban közöl az adózóval. Az adóból levonható az  adott ingatlan után megfizetett valamennyi helyi adó.  

A törvény 2006. január elsején lép hatályba, s az  önkormányzatoknak a 2006. és a 2007. évi forgalmi értékhatárokról  szóló rendeleteiket 2006. március 31-ig kell kihirdetniük. Az  adózóknak pedig 2006. április 30-ig kell elkészíteniük bevallásukat. 


Ekho

Az ekho a következő szakmákban választható: könyv- és lapkiadó  szerkesztője; újságíró; rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő;  egyéb magasabb képzettséget igénylő kulturális foglalkozások; író;  műfordító; képzőművész; iparművész; zeneszerző; rendező; operatőr,  fotóművész; egyéb alkotóművész (díszlettervező, jelmeztervező,  dramaturg); színész, előadóművész, bábművész; zenész, énekes;  koreográfus, táncművész; rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő  munkatárs; könyv- és lapkiadó-szerkesztő munkatárs; segédszínész;  segédrendező; népzenész; cirkuszművész; egyéb művészeti  foglalkozások; fényképész, fotó- és mozgófilm laboráns; világosító  és egyéb filmgyártási foglalkozású; egyéb kulturális, sport,  szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások, feltéve, hogy azok a mű  elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel, attól  elválaszthatatlan módon vesznek részt. Ilyenek különösen a  fotóriporter, korrektor, designer, képszerkesztő, művészeti vezető,  hangmérnök.
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai  szerint tehetnek majd eleget a jövő év január 1-jétől az adó- és  járulékfizetési kötelezettségeknek bizonyos szakmákban dolgozó  magánszemélyek és a tevékenységük ellenértékét kifizető cégek a  hétfőn elfogadott törvény szerint. 

E szakmák képviselői az ekho alapján elszámolt jövedelmük után  15 százaléknyi, a kifizetők 20 százaléknyi adót, járulékot   fizetnek. Az ekhót azok választhatják, akik évenként 25 millió  forintnál kevesebb jövedelemmel rendelkeznek.  

A 15 százalékból 11 százalék a személyi jövedelemadó, 4 százalék  a nyugdíjalapé. Amennyiben a magánszemély nyugdíjas, vagy az  adóévben a nyugdíjjárulékot a járulékfizetés felső határáig  megfizette, akkor ezt a 4 százalékos részt nem kell megfizetnie. A  magánnyugdíj pénztári tagok esetében a 4 százalékból 0,1 százalék  kerül a nyugdíjalapba és 3,9 százalék jelenti a magánnyugdíj  pénztári tagdíjat. 
A kifizető által teljesítendő 20 százalékból 11 százalék kerül  az egészségbiztosítási alapba, 9 százalék a nyugdíjbiztosítási  járulék.  
Az ekho szerint adózó jövedelemnél csak annak 50 százaléka  alapján jár majd nyugdíj ezekre az évekre, ennek magyarázata, hogy a  nyugdíj járulék is alacsonyabb.

Az alacsonyabb egészségügyi  hozzájárulás miatt csak természetbeni egészségügyi ellátást lehet  igénybe venni, táppénzt nem.   Az ekho feltétele az is, hogy az azt választó adózó olyan  jövedelemmel is rendelkezzen, amely után az általános  közteherviselési kötelezettségeket teljesíti. 

Amennyiben az ekho szerint adózó ki szeretné használni a 25  millió forintos értékhatárt, akkor az általános adó és járulék  fizetést vállaló jövedelemrésznek el kell érnie az adott évben  kötelező minimálbért. Ha ez a jövedelemrész a minimálbérnél kisebb,  akkor arányosan a 25 millió forintnál is kisebb rész vehető   figyelembe az ekhónál. 


Kapcsolódó anyagok >>

Adózzon online nyomtatványon! (2002-03-05) >>
2005-től az APEH készítheti el az adóbevallásunkat (2003-10-28) >>
A legnagyobb adózók (2002-05-26) >>
APEH: több mint 62 ezer eva-kérelem érkezett (2002-12-30) >>
Adócsökkentést tervez a kormány (2004-04-16) >>
Adójóváírás másként (2004-01-18) >>
Adókedvezmény az ideiglenes munkavállalóknak (2004-07-05) >>
Adókedvezmény számítógép vásárlásakor (2003-04-17) >>
Adótörvények 2005 (2004-11-18) >>
Adótörvény módosulna (2003-06-29) >>

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Minőséget gyártanak

Két megyei cég, a győri Pannon-Flax rt. és a rábapatonai Tutti kft. kapott idén „Magyar… Tovább olvasom