Kisalföld logö

2019. 04. 25. csütörtök - Márk Még több cikk.

Bírói engedély nélkül is lehallgathatnak bárkit?

A Jobbik a magánszféra védelmében szólt az Országgyűlésben. Legtöbbet a PSZÁF-törvényről és az ügyvédi kamarai tagságról vitáztak.

1. rész
A civilekről, a felsőoktatási törvény koncepciójáról, az elszámoltatásról beszéltek, valamint megemlékeztek egy közelmúltban elhunyt parasztpárti politikusról a kedden napirend előtt felszólalt képviselők a parlamentben.

LMP: támogatni kell a civileket
Ertsey Katalin LMP-s képviselő Mit kezdjünk a civilekkel? címmel elmondott felszólalásában a civilek jogorvoslati lehetőségeinek elvonása és forrásainak szűkítése ellen emelt szót. Szerinte, bár vannak "álcivil" szervezetek, a kormány tovább akarja szűkíteni a hasznos munkát végző társadalmi szervezetek lehetőségeit is, noha inkább a civil szektor ösztönzése lenne az állam dolga.
Rétvári Bence államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány sok téren bővíti a civilek lehetőségeit, például a jogalkotásban való részvételt illetően. Szerinte pazarlóan, magára túl sokat kötve működik a Nemzeti Civil Alapprogram. A kormány eltökélt a változtatásban - szögezte le, a célok között például a támogatás egyszerűsítését, átláthatóvá tételét, a rendszer kiszámíthatóvá tételét jelölve meg. Bejelentette, hogy a kormány 2011-ben törvényjavaslatot terjeszt a Ház elé a szektor működésével összefüggésben. Rögzítette, a kabinet a kormányzásba is beleszólni képes, stabil és erős civil társadalomban érdekelt.

MSZP: vonják vissza a felsőoktatási törvény koncepcióját!
Vonják vissza a tervezetet! - szólította fel a felsőoktatási törvény koncepcióját bíráló felszólalásában az oktatási kormányzatot Hiller István szocialista honatya, aki úgy értékelt: a kereszténydemokrata oktatáspolitika ezen kísérlete téves, a felsőoktatásnak nincs hasznára és határozottan káros Magyarország számára. A koncepcióból kiolvasható legfőbb mondanivaló szerinte úgy összegezhető: kevesebb hallgató legyen a felsőoktatásban, 5-7 év alatt 100 ezerrel csökkenjen a hallgatóság létszáma.
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár rámutatott: "nem néhány politikus dugta össze a fejét", hanem a legilletékesebbeket, a magyar professzori kar javát hívták össze az előkészítés során. Leszögezte, nincs létszámcsökkentésre vonatkozó utalás a koncepcióban, egy konkrét adat van az anyagban, az, hogy az államilag finanszírozott férőhelyek számát a mindenkori érettségiző létszám 45 százalékában határozzák meg, plusz-mínusz 5 százalék eltéréssel.
A felsőoktatási intézmények mellett működő gazdasági tanácsokra - amelyeket Hiller István ismertetése szerint "kádertemetőként" szolgáló testületeknek nevez az egyik, a kormány számára készült, az interneten hozzáférhető előterjesztés - nincs szükség az államtitkár szerint. Azt mondta, azok az államnak százmillió forintjába kerültek, ugyanakkor tényleges hasznot nem hajtottak, nincs rájuk szükség, bár - mint fogalmazott - "működhetnek, önkéntes alapon, társadalmi alapon".

Jobbik: 20 évet a 20 évért!
Legyen végre elszámoltatás, ne csak az elmúlt nyolc év, hanem az elmúlt húsz év nemzetellenes bűneiért! - szorgalmazta Gaudi-Nagy Tamás. A jobbikos képviselő hiányolta az "igazi áttöréseket" az elszámoltatásban. Konzerválódhatnak az elmúlt 20 évben meghonosodott tisztességtelen vagyonszerzési viszonyok - vetítette előre az elszámoltatás elmaradásának káros következményeit, és kiállt a "rablóprivatizációs szerződések" felülvizsgálata, illetve az elmúlt nyolc év jogsértőinek felelősségre vonása mellett. "A joghelyreállítást totális mértékben gondoljuk" - fogalmazott.
Rétvári Bence is fontosnak nevezte, hogy az emberek hite ne inogjon meg a demokráciában és elszámoltassák a jogtalan előnyökhöz jutottakat. Rámutatott arra, hogy ennek érdekében alakult meg a 13 parlamenti albizottság és indultak eljárások, történtek már eddig is letartóztatások. Rögzítette, hogy a kormány az erős állam és a közérdek képviseletének híve.
Az eredményekről szólva - számos esetet sorolva - kitért egyebek között arra, hogy a Bábolnai Ménesbirtok Kft.-vel szemben vádemelési szakban van az eljárás hűtlen kezelés miatt, a sukorói telekcsere ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség nyomoz, itt is hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a vád, a moszkvai kereskedelmi kamara értékesítése ügyében szintén folyik az eljárás, nyomozati szakban van az MTV-székház eladásának ügye és a Genexpo Kft., valamint az Omninvest ellen is feljelentés érkezett.

Horváth János S. Szabó Ferencre emlékezett
Horváth János (Fidesz) az idén október 23-án elhunyt S. Szabó Ferencre emlékezett, az 1945-ös Nemzetgyűlés tagjára, arra a politikustársára, aki 1956-ban a Petőfi Párt néven újjáalakuló parasztpárt főtitkárhelyettese volt.


2. rész
A Fidesz szerint a PSZÁF-ról szóló új törvény lehetőséget teremt arra, hogy a pénzügyi rendszer stabilabban működjön, s a fogyasztók érdekeit is figyelembe vegyék. Az MSZP indolatlannak tartja az indítvány sürgőséggel történő tárgyalását és jelenlegi formájában nem támogatja azt előterjesztést.

Új PSZÁF-törvény: rendeletalkotási lehetőséget kap a szervezet elnöke
Rendeletalkotási lehetősége lesz a jövőben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének és változik a szervezet jogállása is annak a törvénymódosításnak az értelmében, amelynek általános vitáját kedden kezdték meg a parlamentben.
Cséfalvay Zoltán nemzetgazdasági államtitkár expozéjában kiemelte: a pénzügyi válság és máig húzódó hatásai rávilágítottak arra, hogy szükség van egy hatékony és erős, a fogyasztói érdekeket szem előtt tartó pénzügyi felügyeleti rendszerre.
A javaslat a pénzügyi szervezeteket és pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevőket egyaránt érinti, célja a korábbi szabályrendszer felülvizsgálata és újraszabályozása. Ez a régi normaszövegen alapul, de új rendelkezésekkel egészíti ki a szabályokat a fogyasztói érdekek szem előtt tartásával - mutatott rá.

Fidesz: stabilan működhet a pénzügyi rendszer
Dancsó József, a nagyobbik kormánypárt vezérszónoka rámutatott: azért kellett új szabályokat alkotni, mert a gyerekbetegségeket, amelyeket ráoktrojáltak a rendszerre, nem sikerült levetkőzni. Ha nincs kellő eszközrendszer, nem tudnak hatékonyan segíteni a pénzügyi rendszer stabilitásán - mutatott rá. Ezért fontos, hogy világos egyértelű eszközök kerüljenek a PSZÁF elnökének kezébe - szögezte le.
A rendeletalkotási lehetőséget azért tartotta fontosnak, mert az elnök tudja leghamarabb észlelni, ha valamilyen, a stabilitást gátló tényező keletkezik a rendszerben. Ez a gyors beavatkozást elősegítheti - fejtette ki.
A felügyeleti biztos személyét és a békéltető testületet is pontosan definiálja a jogszabály tervezete - hívta fel a figyelmet. A közérdekű érdekérvényesítésről azt mondta, hogy fogyasztóvédelmi szempontból jelentős lépés. Hangsúlyozta: a PSZÁF önállóan is el tud járni, ha olyan tendenciákat lát, amelyek károsak az ügyfelek számára. Lehetőség lesz arra, hogy a pénzügyi rendszer stabilabban működjön, a fogyasztók érdekeit figyelembe vegyék és az uniós szabályozáshoz is illeszkedjen. Az előterjesztést támogatásra javasoják - mondta.

MSZP: indokolatlan sürgősséggel tárgyalni a javaslatot
Tukacs István, az MSZP vezérszónoka azt kérdezte, miért tárgyalják sürgőséggel a javaslatot. Ez a tárgyalási mód semmi másra nem jó, mint kizárni az érintetteket, ez pedig hiba - fogalmazott. Kiemelte: erős felügyeletet akar az előterjesztő, ami azonban önmagában kevés. Fontos, hogy mindenki számára átlátható legyen a felügyelet, "okos intézményt kellene alkotni" - mondta. Kifogásolta a rendeletalkotási jogot, szerinte elnagyolt a tervezetben, nem szabályozzák pontosan. A pénzügyi békéltető testület működéséről szólva azt firtatta, hogyan működhet ez a testület pártatlanul. A stabilitási tanácsról azt mondta, a javasolt háromhavonkénti konzultáció nagy időtáv, ahhoz, hogy ne formalitás legyen. Azt önmagában jónak nevezte, hogy nem kilenc évre tolnák ki az elnöki mandátumot, de nem tartotta jónak a pályáztatástól való eltérést. Jelenlegi formájában a javaslatot a szocialisták nem támogatják - közölte.

3. rész
A KDNP vezérszónoka a PSZÁF-ról szóló új törvény keddi parlamenti vitájában közölte, a közérdeket és közjót szolgálja, ha a fogyasztók érdekeit megerősítik. A Jobbik arról beszélt, a kormányzatnak nincsenek világos szervezetfejlesztési elképzelései, az LMP pedig azt tudakolta, hogy miért nem kerületek bele a PSZÁF hatáskörébe a fogyasztói csoportok.

KDNP: a közjót szolgálja a fogyasztók érdekeinek megerősítése
Seszták Oszkár, a kisebbik kormánypárt vezérszónoka nagy jelentőségűnek nevezte a tárgyalt javaslatot, amely olyan problémákra ad választ, amelyek nem csak a pénzügyi válságot követő időszakban, hanem előtte is ismertek voltak. Szerinte kifejezetten erény, hogy sürgősséggel tárgyalják a tervezetet, hiszen a fogyasztók védelmében tesz új elemekre javaslatot.
A közérdeket és közjót szolgálja, ha fogyasztók érdekeit megerősítik - mutatott rá. A felügyelet jogállását megerősítve, azt önálló alkotmányos szervként határozzák meg, s fontos elem, hogy a felügyeleti biztosra vonatkozó szabályokat újragondolták, illetve felülvizsgálták a pénzügyi stabilitási tanácsra vonatkozó szabályokat - sorolta.
Kiemelte a pénzügyi békéltető testületet, amely által a rendszer hatékonyabb működése, az ügyfelek jobb védelme valósulhat meg. A rendeletalkotás biztosítása szintén fontos változtatás, erre az előző években is történtek kísérletek.

Jobbik: a kormányzatnak nincsenek világos szervezetfejlesztési elképzelései
Volner János annak megemlítésével kezdte felszólalását, hogy a Fidesz-frakcióból mindössze hárman vesznek részt a törvény vitájában.
Mint mondta, a Fidesz egy bizalmi embert, Szász Károlyt nevezte ki a PSZÁF élére, akinek felhatalmazása átnyúlik egy következő ciklusba. Felvetette, hogy a javaslatban nem határozzák meg a szervezet létszámát. Szerinte a kormányzatnak nincsenek világos, megérthető szervezetfejlesztési elképzelései.
Beszélt a pénzpiacok zavartalan átlátható működéséről, és a fiskális, valamint a monetáris politika összhangja megteremtésének fontosságáról is.
Közölte: a Jobbik számos módosító javaslatot nyújt majd be a tervezethez.

LMP: miért nem kerületek bele a PSZÁF hatáskörébe a fogyasztói csoportok?
Vágó Gábor szintén a kormányoldal létszámával foglalkozott először, mint megállapította, már nyolc kormánypárti képviselő van jelen az ülésteremben.
Az ellenzéki képviselő feltette a kérdést: miért nem kerületek bele a PSZÁF hatáskörébe a fogyasztói csoportok? Mint mondta, a fogyasztói csoportok pénzügyi szolgáltatást végeznek, és ezen tevékenységüket teljes kontroll és felügyelet nélkül teszik.
Az LMP-s képviselő aggályosnak nevezte a javaslat azon részét, mely szerint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár államigazgatási irányítás alá vonása is a PSZÁF feladatai közé tartozik. Azt is aggályosnak nevezte, hogy sem az elnök, sem az alelnökök, sem pedig a békéltető testület elnöki tisztségét illetően nem kell pályázatot kiírni.
Közölte: az LMP tucatnyi módosító javaslatot nyújt be a törvényjavaslathoz.
Az Országgyűlés alelnöke az általános vitát elnapolta, folytatása a jövő heti ülésen lesz.


4. rész
A kormánypártok mellett az MSZP és a Jobbik is elsősorban pozitívumokat említett az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló keddi, általános vitában, az LMP viszont kevesellte az intézkedéseket.

Kormány: stabilabb és biztonságosabb működés
Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat elsődleges célja egyes pénzügyi tárgyú uniós irányelvek hazai gyakorlatba való átültetése - mondta az általános vita elején az expozét ismertető nemzetgazdasági államtitkár kedden a parlamentben.
Cséfalvay Zoltán kijelentette, a módosítások többsége azt a célt szolgálja, hogy a pénzügyi szolgáltatók biztonságosabban és stabilabban működjenek, több és jobb minőségű tőkével rendelkezzenek, annak érdekében, hogy az esetleges veszteségüket tőkéjük segítségével rendezni tudják és ne legyen szükség az állami megmentésükre.

Fidesz: a rendszerszintű problémákat is kezeli a javaslat
Dancsó József (Fidesz) arról beszélt, hogy a javaslat a rendszerszinten jelentkező problémákat is kezelni igyekszik.
Kitért arra, hogy a módosítás újragondolja a bankok biztonságát garantáló szavatolótőkét, illetve újradefiniálja a nagykockázat-vállalást.
Az értékpapírosításról azt mondta, a világgazdasági válság megmutatta, hogy azok révén elfedtek "bóvli követeléseket", de a javaslat igyekszik ezt korlátok közé szorítani.
A felügyeleti kollégiumok létrehozását szintén pozitívumként emelte ki. A telephelyek meghatározottságát is figyelemre méltónak tartotta.
Felhívta a figyelmet a javadalmazási politikára is, mert, mint mondta, sokan kárhoztatják azt a helyzetet, hogy a bankok vezetői óriási jövedelmekre tettek szert amiatt, hogy nem kellően mérték fel a kockázati oldalt, amit a profit érdekében igyekeztek háttérbe szorítani.

MSZP: a jogszabálynak helye van
Tukacs István (MSZP) azzal vezette be mondandóját, hogy a törvény első ránézésre "telivér salátának" tűnik, de mégis van helye és megtalálható benne a Cséfalvay Zoltán expozéjában említett logika. Kritikaként említette, hogy nem lenne szükség a sürgősségi tárgyalásra.
Kijelentette, hogy az uniós jogalkalmazáshoz való alkalmazkodásnál nem öncélról van szó, hanem arról, hogy hogyan lehet Magyarországon is meggátolni, hogy a pénzintézetek egy a korábbihoz hasonló válsághelyzetet idézhessenek elő.
Indokoltnak tartotta azt a szabályrendszert, amelyik arra irányul, hogy ne legyen olyan banki termék, amelynek nem ismerhető a valós háttere. Szükségesnek tartotta a bónuszok jegyében vállalt kockázatvállalás megakadályozását is.
Elfogadásra ajánlotta a pénzintézetek biztonságát és stabilitását megőrző javaslatokat is.
A tervezett további részeiről azt mondta, hogy a lakáscélú előtakarékosság szabályozása részben vitára ad okot, mert abból hiányzik az összefüggő lakáspolitika. Úgy fogalmazott, hogy önmagában jó a változtatás, nem de nem feltétlenül jelenti a megoldást.

KDNP: erősebb jogosítványok a PSZÁF-nak
Seszták Oszkár (KDNP) azt hangsúlyozta, hogy a javaslattal a kormány meg akarja erősíteni a PSZÁF ellenőrzési jogosítványait.
A jogszabályi változásokból kiemelte, hogy újraszabályozzák a részvénykivezetést.
A bónuszok kapcsán azt mondta, hogy ezek olyan felelőtlen és hazardőr kockázatvállalásokra ösztönözték a pénzintézetek alkalmazottait, amelyek elősegítették a válság kialakulását. Hozzátette, hogy a jövőben megjelenhetnek újabb ösztönző technikák, de azokat is szabályozni kell a köz érdekében.
A lakás-takarékpénztárak kapcsán azt mondta, hogy különböző társadalmi csoportok érdekeire és igényeire kell naprakész válaszokat adni.

A Jobbik szerint indokolt a módosítás
Rozgonyi Ernő (Jobbik) azt mondta, indokoltnak tartják a módosítást és egyet is értenek annak irányával. Megjegyezte, hogy a bankokra vonatkozó módosítások "kicsit eső után köpönyeg" jellegűek. Hozzátette, valamilyen módon meg kellene akadályozni, hogy "nem létező pénzek szülessenek".
Helyesnek nevezte, hogy a lakás-takarékpénztárak is szóba kerültek és bővítik a tagok számára nyújtott lehetőségeket. A szabályozás fontos lépésének tartotta, hogy egy családon belül több megtakarítás is igénybe vehető ugyanahhoz a lakáshoz.
Helyesnek nevezte az elektronikus pénzzel kapcsolatos kibocsátási lehetőségek körének növelését.
A javadalomszabályozásról viszont azt mondta, hogy az kijátszható és önmagában nem fogja megoldani a problémát.
Közölte, hogy a Jobbik összességében támogatja és szükségszerűnek tartja a módosításokat, de túlzott reményeket nem fűz hozzájuk.

LMP: rendszerszinten nem váltotta be a reményeket
Scheiring Gábor (LMP) szerint a javaslatcsomag rendszerszinten nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
A politikus üdvözölte az uniós irányelvek átültetésére és az európai rendszerkockázati mechanizmussal való együttműködést célzó módosításokat.
Támogatásukról biztosította a Polgári törvénykönyv módosítását és az óvadékkal kapcsolatos újraszabályozást, de úgy látta, az alapvető kérdésekkel kapcsolatban a törvény készítői alapvetően rossz válaszokat adtak.
Kritikaként említette, hogy nem vezetik be a kamatkorlátozás intézményét. Hozzátette, hogy a pénzügyi piac felügyeleti szervének eszközei nem erősödtek meg. Úgy látta, hogy kimaradt a nehéz helyzetbe került bankok esetében alkalmazandó eljárási szabályozás is, emellett tévesnek nevezte az anyag lakáspolitikai értékválasztását is. Megjegyezte, hogy a javaslatcsomag nem rendelkezik a biztosító egyesületekről sem. Hangot adott annak a véleményének is, hogy a szabályozás értelmében a hitelfelvevők továbbra is kiszolgáltatottak maradnak a közvetítőknek, a brókereknek.
Ezt követően Lezsák Sándor levezető elnök az általános vitát elnapolta.


5. rész
Az Országgyűlés kedden folytatta a minisztériumok felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggésben szükséges módosítások, valamint az iparjogvédelmi törvények módosításának általános vitáját.

Fidesz: a szerzői jogot a szellemi tulajdon részeként kell felfogni
Vas Imre a szerzői jog tartalmával foglalkozott felszólalásában. Megemlítette, hogy a szerzői jog alkalmatlan arra, hogy közvetlenül kiszolgáljon kultúrpolitikai törekvéseket. Hozzátette: a szerzői jogi szabályozás tartalmát nagyban megszabják az uniós irányelvek.
Mint mondta, a szerzői jogot a szellemi tulajdon részeként kell felfogni.
Az iparjogvédelemmel és a szerzői joggal mindenhol a világon egyetlen szervezet keretei között foglalkoznak - tette hozzá.
A fideszes képviselő felhívta a figyelmet arra: a szerzői jog gazdasági súlya legalább akkora, mint kulturális jelentősége.
A teljes szerzői jogi szektor jelentős súlyt képvisel a magyar nemzetgazdaságban, itt állítják elő a GDP 4,7 százalékát - jelentette ki. E terület az évtized végéig a nemzetgazdasági átlagnál mintegy másfélszer gyorsabb ütemű éves növekedést tud felmutatni - tette hozzá.
A fideszes politikus a törvényjavaslat támogatásra kérte a képviselőket.

Az MSZP salátatörvénynek nevezte a jogszabályt
Lamperth Mónika közölte: a törvényjavaslattal az a legnagyobb probléma, ahogyan a kormány az Országgyűlés elé terjesztette, azaz salátatörvény módon.
Kiemelte: a kormány sok olyan részletszabályt csomagol bele a törvénymódosításba, ami nem ebbe a törvényjavaslatba való.
Arra kérte az előterjesztőt, próbáljon meg olyan törvényt alkotni, ami az állampolgárok számára követhetővé teszi a hatályos joganyagot.

Jobbik: egy salátatörvény a választók és a szakma felé sem jó üzenet
Z. Kárpát Dániel szerint olyan kormányzati struktúra szabad kialakításáról van szó, aminek jogát nem lehet vitatni.
Kijelentette: egy salátatörvény a választók és a szakma felé sem jó üzenet. Nem szerencsés megoldás futószalagon bedobálni hasonló előterjesztéseket - tette hozzá.
Megemlítette, hogy magyar termék védjegy alatt lehet külföldi termékeket vásárolni.
A jobbikos képviselő újból tiltakozott az Alkotmányvédelmi Hivatal megnevezése ellen, mivel szerinte annak AVH a rövidítése.

Répássy: az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatalos rövidítése AH
Répássy Róbert államtitkár a jobbikos képviselő felvetésére válaszul azt mondta: az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatalos rövidítése AH, nem pedig AVH. Így használják minden egyes hivatalos dokumentumban - tette hozzá.
Az Országgyűlés alelnöke az általános vitát lezárta.


6. rész
A tartással kapcsolatos, majd az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításának általános vitájával folytatta munkáját kedden az Országgyűlés. Az utóbbi során ellenzéki képviselők a bírói engedély nélküli lehallgatások lehetőségének megteremtését kifogásolták. Az igazságügyi államtitkár szerint indokolatlan a világvége-hangulat.

KIM: módosítások a nem családban élő gyerekek egzisztenciális biztonsága érdekében
Répássy Róbert államtitkár a tartással kapcsolatos törvények módosításának általános vitájában elmondta: biztosítani akarják, hogy gyermekek egzisztenciális biztonsága akkor is meglegyen, amikor a család egysége már felbomlott.
Hozzátette: a módosítás lehetővé teszi a tartásra kötelezett külföldiek felkutatását még azt megelőzően, hogy a kérelmező egy másik tagállamban eljárást indítana. Mint mondta, az elvált szülő megtudhatja, hogy az adósnak - a másik szülőnek - van-e az adott országban bejelentett címe és fellelhető vagyona.
Répássy Róbert úgy látja: ezzel megelőzhetők az eleve kudarcra ítélt végrehajtási eljárások és csökkenthetők a felesleges kiadások.
Kiemelte: a jövőben a tartási igények érvényesítéséhez hatósági segítséget kapnak a kérelmezők. Ezzel összefüggésben 21 év alatti gyerekeknél teljes költségmentességet biztosítanak.

Fidesz, LMP: támogatják az indítványt
Az általános vitában Kozma Péter (Fidesz) a javaslat elfogadása mellett érvelt.
Szilágyi Péter (LMP) jelezte, alapvetően a Lehet Más a Politika is támogatja az indítványt, mert az akár családok tízezreinek segíthet, mivel a gyerektartás jelenleg sokszor nem behajtható.
Kitért arra: együttműködési rendszer jön létre az uniós országok között, így könnyebb lesz az egységessé váló szabályozás érvényesítése. Kifogásolta ugyanakkor az előterjesztés salátatörvény-jellegét.
Az ülést vezető alelnök az általános vitát elnapolta.

Fidesz: a közutak biztonságát szolgálja a javaslat
A fideszes Fülöp István az egyes rendészeti tárgyú törvények folytatódó általános vitájában elmondott felszólalásában üdvözölte, hogy a javaslat "megköveteli a rendőrök kifogástalan életvitelét és kiszűri a korrupt elemeket".
Kitért arra is, hogy az indítvány hozzájárul az utak biztonságossá tételéhez, mivel lehetővé teszi a külföldi autósokra kiszabott közúti bírságok behajtását, ami jelenleg rendkívül rossz hatékonysággal zajlik.

Jobbik: csengőfrászt okozhat a bírói engedély nélküli lehallgatás lehetősége
Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik) a rendészeti tárgyú törvénymódosítások vitájában ismételten az emberi jogokat súlyosan sértő, tarthatatlan és diktatórikus tervnek nevezte, hogy az indítvány bírói engedély nélkül is lehetővé tenné a terrorizmussal összefüggésbe hozható személyek lehallgatását, illetve a házkutatást. Azt mondta: ez példátlan lehetőséget adna a kormánynak arra, hogy az általa terrorizmussal összefüggésbe hozott embereket folyamatosan megfigyelje, és ezzel lényegében megsemmisítse a magánszférájukat.
Hozzátette: a javaslat a Rákosi-rendszer csengőfrászos időszakát idézi.
Beszélt arról is, hogy Magyarországon nincs valódi terrorfenyegetés, hazánk számára legfeljebb az jelent kockázatot, ha a magyar katonák Afganisztánban maradnak.

Répássy: indokolatlan a világvége-hangulat
A Gaudi-Nagy Tamás felszólalására reagáló igazságügyi államtitkár szerint indokolatlan az a világvége-hangulat, amelyet a jobbikos politikus lefestett. Répássy Róbert elmondta: a terrorelhárítás eddig is létező tevékenysége volt a rendészeti szerveknek, a fenyegetések pedig esetenként szükségessé teszik a magánszféra részbeni korlátozását a terrorizmussal összefüggésbe hozhatók esetében.
Kitért arra: a véleménynyilvánítás szabadsága ott végződik, ahol az erőszak kezdődik.

Jobbik: egyetlen demokrata sem szavazhatja meg a tervezetet
A jobbikos Volner János felszólalásában úgy fogalmazott, hogy egyetlen demokrata sem szavazhatja meg az egyes rendészeti tárgyú törvények módosítását célzó javaslatot.
Az ellenzéki képviselő felháborítónak nevezte, hogy az indítvány alapján egy terrorgyanúba került személy minden ismerősének telefonját lehallgathatják és akár magánlakásaikat is megfigyelhetik.
Volner János aláhúzta továbbá, hogy a kormány belső elhárításra vonatkozó elképzelései sem érhetik el céljaikat, így a korrupció a "szegfű" idejéhez hasonlóan a "narancs" korszakában is az "eget verdesi" majd.

MSZP: titkosszolgálatokra épülő államot épít a kormány
A szocialista Vadai Ágnes szerint a kormány egy titkosszolgálatokra épülő államot épít a rendészeti tárgyú törvények módosításával.
Az ellenzéki képviselő azt kérdezte a kormánytöbbségtől, hogy miért félnek annyira az állampolgároktól, hogy mindenkit titkoszszolgálati eszközökkel akarnak megfigyelni.
Kiemelte: a kabinet a Terrorelhárítási Központ útján kívánja korlátozni az állampolgárok jogait, és miközben 13 milliárdot fordít ezen szervezet működésére, addig nem biztosítja a rendőrség felszereltségének javítását.
Az elnöklő Balczó Zoltán ezt követően lezárta az általános vitát, a képviselők várhatóan az Országgyűlés következő ülésén döntenek a javaslat részletes vitára bocsátásáról.


7. rész
Az Országgyűlés kedden lefolytatta az ügyvédi kamarai tagság szigorítását szorgalmazó kormánypárti javaslat általános vitáját. A Jobbik Herczeg Ferenc íróra emlékezett, míg az MSZP a magánnyugdíj-pénztári megtakarításokról szólt a napirend után.

Szigorítanák az ügyvédi kamarai tagság megszerzésének feltételeit
Az ügyvédi kamarai tagság megszerzéséhez szükséges feltételek szigorítását célozza a fideszes Vitányi István és a kereszténydemokrata Rubovszky György javaslata. A két kormánypárti politikus úgy módosítaná az ügyvédekről szóló törvényt, hogy a kamarai tagság feltétele - a korábbi kritériumok mellett - legalább egy év ügyvédjelölti vagy alkalmazott ügyvédi joggyakorlat legyen.
Az előterjesztő Vitányi István expozéjában hangsúlyozta, hogy a jelenlegi szabályok szerint a jogi szakvizsga megszerzését követően a kamarába fel lehet venni ügyvédként azt is, aki nem szerzett gyakorlatot az ügyvédi hivatásban. A tapasztalatok szerint magasabb szakmai elvárásokra van szükség - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a komplex tudást csak a gyakorlati készségek megszerzésével lehet elsajátítani.
A szigorítás melletti érvként említette azt is, hogy Budapesten több ügyvéd dolgozik, mint Ausztriában.
Vitányi István elmondta, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara támogatja az indítványt.

A Fidesz és a Jobbik támogatja, az MSZP és az LMP alkalmatlannak tartja a javaslatot
A fideszes Varga István támogatásáról biztosította a javaslatot, hozzáfűzve, hogy személy szerint inkább kétéves kötelező gyakorlatot írna elő az ügyvédi kamarai tagság feltételéül. Hasonló tartalmú módosító javaslatot nyújtott be párttársa, Vas Imre.
Gyüre Csaba (Jobbik) elsősorban az ügyvédi kamarák véleménye alapján nevezte támogathatónak a javaslatot.
A szocialista Bárándy Gergely azt mondta: a javaslat alkalmatlan a céljának elérésére, amelyet azonban helyesnek nevezett.
Hozzátette: az indítvány alapján egy európai hírű jogászprofesszor és egy minisztériumban kodifikációs területen dolgozó jogász számára is egy év ügyvédjelölti vagy alkalmazott ügyvédi gyakorlat szükségeltetne ahhoz, hogy ügyvédi irodát nyithasson, miközben bíró minden további nélkül lehet.
Ugyanakkor arról is beszélt: "borzasztó", hogy az ügyvédi hivatás "elfekvő pálya lett", ezért megfontolandónak tartaná egy létszámkorlátozás bevezetését.
Az MSZP politikusának hozzászólására reagálva az előterjesztő Rubovszky György (KDNP) úgy fogalmazott: ha már a szocialisták az elmúlt nyolc évben nem tettek semmit az ügyvédség gondjainak megoldására, "most ne gáncsoskodjanak".
A kereszténydemokrata képviselő a létszámkorlátot megalázó intézkedésnek nevezte. Arról is beszélt: senkinek az ügyvédi karrierje elé nem gördítenek akadályt, mindössze azt szeretnék elérni, hogy mindenki értsen a szakmájához. Hozzátette: ha egy közigazgatásból távozó minisztériumi dolgozó nagyszerű jogász, biztos, hogy számos ügyvédi irodában látják szívesen alkalmazottként egy évig, ami után saját irodát nyithat.
Arra is kitért, a bírák kinevezésekor az Országos Igazságszolgáltatási Tanács az első között ugyancsak a bírósági titkárként szerzett gyakorlati időt vizsgálja.
Schiffer András (LMP) felszólalásában arról beszélt: tüneti kezelés helyett rendszerszintű megoldásra volna szükség, ugyanakkor elismerte, hogy az ügyvédi kar "felhígulása" miatt szigorításokra van szükség.
Arról is beszélt, hogy a közigazgatási karból kikerülő jogászok közül sokan olyan speciális tudással bírnak, amellyel az ügyvédek többsége nem rendelkezik. Ebből kiindulva azt javasolta, hogy a három évig jogi munkakörben foglalkoztatott köztisztviselők, kormánytisztviselők is kamarai tagok lehessenek.
A kormány később alakítja ki álláspontját a javaslatról.
Az általános vita lezárása után az elnöklő Latorcai János a konzuli védelemről szóló törvény módosításának részletes vitáját is lezárta, mivel abban egyetlen képviselő sem kívánt felszólalni.

Herczeg Ferencre emlékezett napirend után a Jobbik
A jobbikos Farkas Gergely Herczeg Ferenc íróra emlékezett a szerinte méltatlanul elfelejtett nemzeti írókra emlékező napirend utáni felszólalássorozatát folytatva. A politikus beszédében a Horthy-korszak legnagyobb írófejedelmének nevezte Herczeg Ferencet.

MSZP: a Fidesz tavaly még aggódott a magánnyugdíj-pénztári tagok megtakarításaiért
A szocialista Varga László napirend utáni felszólalásában a fideszes Szakács Imre egy évvel ezelőtti parlamenti kérdésére emlékeztetett, amelyben azt követelte Katona Tamás akkori pénzügyi államtitkártól, hogy a Bajnai-kormány térítse meg a magánnyugdíj-pénztártagok hozamkiesését.
Az ellenzéki politikus szerint ehhez képest "nagyot fordult" a Fidesz álláspontja, hiszen ma már államosítanák a pénztártagok összesen mintegy 3 ezer milliárd forintos vagyonát, míg a következő 14 hónap járulékait már az államkasszába is utalták.
Répássy Róbert igazságügyi államtitkár válaszában azt mondta, hogy a magánnyugdíj-pénztártagok megtakarításai nagyobb biztonságban vannak az állami rendszerben, ezért személy szerint maga is az első között lép majd vissza az állami nyugdíjalapba.
A kormány képviselője azon reményének is hangot adott, hogy a magánnyugdíjpénztárak "nem tapsolták el" tagjaik pénzét, ellenkező esetben ugyanis büntetőjogi következményekkel számolhatnak.
Latorcai János ezt követően lezárta az ülésnapot. Az Országgyűlés szerdán is összeül, körülbelül egy órára: a napirend előtti felszólalásokon kívül mindössze a fideszes Lázár János indítványaihoz benyújtott módosító javaslatokról szavaznak majd a képviselők.

Olvasóink írták

 • 15. stewe7109 2010. november 12. 19:51
  „Mindenkor ellened Meir(?) magyar(?????)”
 • 14. meir 2010. november 11. 11:15
  „Vona Elvtars latogatasa ellen hevesen tiltakoztak az USA ban megtelepedett Magyar 56´-osok!!!
  -(itt alabb,<moderálva>-(a 13.sz alatt)-most Oket gyalazza!! Hol vagytok ilyenkor melymagyarok???)-”
 • 13. háté 2010. november 10. 20:19
  „öreg, <moderálva>
  valoszinuleg,; eppen a jobbik "demokratikus" volta miatt fejeztek ki nem tetszesuket az Amerikai Magyarok amikor Vona Elvtars az USA-ban jart!!

  Tudod, akik Vona ellen "nemtetszettek" azok a fajtársaid, azok nem magyarok, csak ideiglenesen itt tartózkodtak pár évig!
  Ugye megnézted David Cole interjúja dr. Frantiszek Piperrel az igazságot au.....icről”
 • 12. stewe7109 2010. november 10. 13:31
  „....Aztán jön a Patrióta törvény átirata, meg a rengeteg bazár megvétele az NBH-nak ami föltétlen szükséges a terror elleni harchoz...
  Ha rossz vagy, meg leszel csinálva. eddig is volt, de most a kétharmad birtokában már semmisem szab határt a közhírré tételben sem.
  De engem inkább az érdekelne, hogy eme négy év után vajon ki jön majd uralkodni.....”
 • 11. szocdem 2010. november 10. 13:14
  „Szép új világ....

  .....

  Holnaptól mindenki aki nem egyengondolkodi ka vezírrel a nagy önsanyargatáson- az megy a levesbe. Mit is mondott Répássi???

  A terrorizmus ott kezdődik ahol a véleménynyílvánítás joga megszünik - vagy is ahol az erőszak kezdődik..

  ezek metafizikai jártasságit igénylő, vallási ideológiák magasszféráját súroló kijelentések! Nem a valóság!

  Tehát ha túl erőss a vélemyényem, és egy fityesznyik azt gondolja hogy ez erőszakos is, akkor terrorista is vagyok.. vagyis ha netán esélyem volna a fityesztolvajok elbuktatására - mehetek börtönbe is. Ez a vegytiszta komcsi morál, a vegytiszta 50-es évek!

  Tetszik vagy nem: a Fidesz ...... ami rárohant az országra.. ..... vannak köztük elegen a sötét lelküekből elegen hogy megtegyék! Köszönjük szépen kedves elvtársak, ezt jól megcsináltátok!
  (A Fidesz naponta annyi kárt okoz az országnak, mint Kádárék egy év alatt mertek! Ez ám a vírtus!) <moderálva...>”
 • 10. stewe7109 2010. november 10. 08:23
  „Eddig is volt. Most kötötték az orrotokra. Ennyi.”
 • 9. meir 2010. november 10. 07:41
  „Volner : Egyetlen Demokrata sem szavazhatja meg a torvenytervezetet!!
  Ollllleeeeeeee!!! Heeeeeeee!!
  -es ugyan mondja mar kerem,; a jobbik miota "Demokrata" mozgalom!??!!
  ez kerem meglehetosen TAG fogalmazasra,-vagy csak egyszeruen- Nemtudomsagra vall,a Demokracia mint intezmeny tekinteteben!!
  valoszinuleg,; eppen a jobbik "demokratikus" volta miatt fejeztek ki nem tetszesuket az Amerikai Magyarok amikor Vona Elvtars az USA-ban jart!!”
 • 8. Fürgeszarvas 2010. november 10. 07:14
  „Patriot ! Ime így néz ki az általad vázolt jövő ( ami elkezdődött ) ! Szerintem ez a jövő katasztrófa a kispénzű emberek számára,és sajnos mi vagyunk többen ! "A változás az alacsony jövedelműeket érinti a legfájdalmasabban. A 75-125 ezer forintos kategóriába tartozók fizetése nettóban "csupán" kétezer forinttal lesz kevesebb, viszont fizetésük reálértéken 6-8 százalékkal fog kevesebbet érni.

  Rosszul járnak a rendszerrel azok is, akik bruttó 210-290 ezer forintot keresnek. Ők eddig igénybe vehették a teljes összegű, havi 15 ezer forintos adójóváírást, ám jövőre ezt már nem tehetik meg, mivel a kormány megemelte az igénybevételre vonatkozó összeghatárt, amelyből ezáltal ők kiestek. Emiatt a nettó bér esetükben 4-6 ezer forinttal lesz kevesebb, reálbérük pedig 5-7 százalékkal fog csökkenni.

  A rendszerrel leginkább a magas jövedelműek járnak jól. A bruttó 500 ezer forintot keresők 36 ezer forinttal vihetnek többet haza jövőre, és fizetésük 9,5 százalékkal ér többet majd. Az egymilliós fizetésűek zsebében 135 ezer forinttal több marad, reálbérük pedig 21,8 százalékkal nő."”
 • 7. Patriot 2010. november 10. 06:59
  „Fürgeszarvas,a baj már megvolt! A jövő elkezdődött.Nélkületek! Ezt olyan nehéz neked elviselni.”
 • 6. Patriot 2010. november 10. 06:25
  „Fürgeszarvas, higgadj le öreg!

  Szilvássy barátod ezt csinálta éveken keresztül, a gyilkos apró antal unokájával együtt élő, Feri elvtársad lövette és verette az embereket 2006-ban.

  Jobb ha befogod a szádat, és nem példálózol rákosival, mert azt is a te fajtádnak köszönhetjük.”
 • 5. Fürgeszarvas 2010. november 10. 05:07
  „<moderálva> a Fidesz révén újra van egy állampártunk annak a mocskos hozadékaival együtt ! Nem vagyok jobbikos,de abban egyetértek Gaudival , hogy bárkit lehallgathat ez a szemét társaság ! Na emberek ! Ez kellett nekünk ? Köszönjük 2/3 !”
 • 4. bojtár 2010. november 10. 01:12
  „4-es na ne viccelj gondolkozz zsidó fejjel,ha átmenetileg fölénybe érzitek magatokat tudjátok rezeg a léc és ha mégis összejön a tervetek az hidd el csak átmeneti lessz az idő malmai nekünk őrülnek a mostani szavazók a "4 éves"még egy olyan generáció ahol az országban 3milló nyugdijas él a 10.000.000 létszámból 1.3milóan meg dolgozunk fizetjük az országot,de ezek az adatok a jelen az új generáció (beleszólhattok az oktatásba,törvénybe,kereskedelembe...) nem lessz olyan hülye ,hogy ne lássa,hogy ezeket a politikusokat kivéve a JOBBIK és a ritka kivételek akik csak akkor zsidók amikor az esőben kinyitom az esernyőt,ha esik.
  Az biztos,hogy van az a mondás,hogy" a magyar ember hátán fát is lehet vágni" sajnos nekünk birka türelmünk van tűrűnk,tűrűnk ,de ha egyszer elszakad a cérna márpedig elfog akkor fogja a történelem megimételni önmagát.”
 • 3. igazszó 2010. november 09. 22:27
  „Azért látjátok a JOBBIK emberi hozzáállását, ugye?! Nemcsak átérzik a gondokat, de ki is állnak mellette...hát erről van szó!

  Köszönet a JOBBIKNAK!”
 • 2. bojtár 2010. november 09. 22:13
  „itt kezdődnek a gondok az amit a fidesz és az mszp művel,művelt ebben az országban az minden elképzelhető szintet felülmúl emberi ésszel felfoghatatlan ,hogy ilyen "emberek" vannak a parlamentben döntenek az ország a nép sorsáról.Ajánlom figyelmetekbe a többi videót is érdemes megnézni tanulságos le lehet vonni a konzekvenciát.

  http://www.youtube.com/watch?v=q-9l5zLvMfQ&feature=player_embedded”
 • 1. háté 2010. november 09. 22:00
  „A Jobbik az egyetlen párt, mely kiáll a magyar emberek mellett.
  A narancsosok fényesre nyalják a cionisták "zsíros" valagát!”
Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Két nap alatt kétszer bukott le a részeg ózdi autós

Kétszer bukott le két nap alatt egy ózdi férfi, aki ittasan vezette autóját, ezt jogosítványa, és pénztárcájának tartalma is bánja. Tovább olvasom