Kisalföld logö

2018. 06. 24. vasárnap - Iván 12°C | 20°C Még több cikk.

˝Lehessen buktatni és jeggyel osztályozni˝

˝Az osztályozás és a buktatás megtiltása súlyos károkat okozott a magyar közoktatásban˝ – mondta pénteki győri sajtótájékoztatóján Hoffmann Rózsa országgyűlési képviselő, a KDNP oktatási szakpolitikusa.

Kérdésünkre hozzátette: ˝A mi jelszavunk nem korlátozni, hanem megengedni: a pedagógusoknak ugyanis joguk van dönteni arról, miként osztályozzanak; szövegesen vagy jeggyel. Ez utóbbit ráadásul igénylik maguk a szülők is. De ugyanúgy a pedagógus joga eldönteni, hogy egy diáknak szüksége van-e évismétlésre. A válaszom tehát az, hogy a magyar közoktatásnak mindkettőre az évismétlésre és a jegyek használatára is szüksége van, s mi mind a kettőt megengednénk.˝

A KDNP szakpolitikusa országgyűlési képviselőtársával, Lanczendorfer Erzsébettel érkezett a győri fórumra, amelyen zömében pedagógus vendégek vettek részt. Így külön szólt az érdekükben is, mondván, egy új kormányzatnak helyre kell állítani a pedagógusszakma presztízsét: ˝Az elmúlt nyolc évben rossz intézkedéseket hoztak, emiatt tarthatatlan, válságos helyzet alakult ki a közoktatásban. Sajnos a pedagógusok megbecsültsége terén is. Pedig a jó iskolarendszer alapja a jól motivált pedagógus.˝ Rákérdeztünk arra is, Orbán Viktor tett-e utalást arra, hogy a KDNP ismert szakpolitikusának szerepet szán a tervezett kabinetjében – Hoffmann Rózsát esélyesként tartják számon az oktatási tárca vezetésére. Erre a politikus annyit válaszolt: ˝A miniszterelnök-jelölt úr tudtommal még sehol sem osztogatott pozíciókat.˝

Olvasóink írták

23 hozzászólás
12
 • 23. adalfold 2010. március 23. 12:12
  „azonban eva félék ne izguljanak.
  eljön az az idő ,amikor jogerős ítélettel kiderül, hogy a cigány-gyilkosságok elkövetői az mszp kormány megrendelésére dolgoztak, hisz már most is tudjuk mindegyik gyanúsított magyar titkosügynök volt. Sőt egyikőjük izraeli-magyar kettős-állampolgár, ismerősei szerint megrögzött antirasszista.

  külföldön persze vígan terjesztik az éva-félék, hogy a magyar gárda mészárolta le a cigány családokat.

  eljön az igazság pillanata, akárhány százalékot ér el akármelyik párt. Budaházyról kiderül majd, hogy nem bombagyáros, nem terrorista.”
 • 22. adalfold 2010. március 23. 12:08
  „A buktatás nem egy anti-liberális , ördögtől való, degrasszáló esemény.
  Alapvető célja, hogy amit nem tudott elsajátítani a gyermek- különböző okokból (betegség, szociális hátrány), az ismételt évvel megtehesse.
  Alsó tagozatban pedig nincs továbbtanulást befolyásoló következménye - nem hat ki a nyolcadikos gimnáziumi felvételire...:).
  A liberális oktatáspolitikának pont az volt a célja, hogy devianciát, osztálybeli belső feszültséget keltsen.
  DE a bolognai-rendszer is negatívum.
  az ország legfontosabb képzőhelyein nem tudtak átállni erre a rendre, a képzés hagyományos, erős színvonalát csökkenti. a diák szempontjából meg azért rossz, mert kisebb eséllyel vagy csak nemritkán félmilliós tandíjjal lehet egyetemi diplomája.
  mindezeknek a célja a magyar nemzet (minden etnikumával) szellemi tőkéjének rontása, s ez azért is különösen súlyos, mert az ország jövője pont ebben rejlik, természeti erőforrások, ép nemzetgazdaság hiányában.”
 • 21. adalfold 2010. március 23. 12:02
  „ALKOTMÁNYREFORM
  KÉPVISELŐK VISSZAHÍVHATÓSÁGA
  MENTELMI JOG TÁRGYI KORLÁTOZÁSA VAGY MEGSZŰNTETÉSE
  KÖLTSÉGVETÉSI BÜNTETŐJOGI SZINTŰ BETARTÁSI FELELŐSSÉG
  LÉTEZŐ NORMÁK, LÉTEZŐ KÉRDÉSEK.
  SZÁMOS FEJLETT EURÓPAI, DEMOKRATIKUS ORSZÁG MÁR RÉG MEGTETTE EZT.
  MAGYARORSZÁGON HALLGATÁS VAN EFELŐL, ORBÁN SEM SZÓLT, JÓ NEKIK A KISEBB FOKÚ, ,,MAGYAROS" NÉPSZUVERENITÁS.
  DEMOKRÁCIÁT, ÚJRAGONDOLT NÉPKÉPVISELETET, FELELŐS KORMÁNYT, HANGOT A NEMZETNEK ( ETNIKAI KÜLÖNBSÉGEK NÉLKÜL VÉVE)!
  GLOBÁLIS BANKI ADÓT (GORDON BROWN JAVASLATA, U.K.).
  ÉS A HANG AMI EZT KIMONDJA, ELŐSZÖR, A RENDSZERVÁLTÓ:
  A JOBBIK.”
 • 20. Mankapunka 2010. március 23. 01:18
  „Eva-

  te elméletből beszélsz,én meg a gyakorlatról tudok.”
 • 19. Eva- 2010. március 22. 14:21
  „18-hoz

  kívánom a gyerekednek, hogy olyan osztályba kerüljék, ahol van 4-5 túlkoros/buktatott/ gyerek!

  Most 4. után megfelelő nevelőtestületi előzmények és nevelési tanácsadói véleménnyel lehet az Eötvös iskolába kerülni., ahol elvileg nem csökkentett a tananyag,

  ezen kontrollokra szükség van, mert kétoldali védelem:
  a diákot védi
  a tanárt védi

  Lényeg legyen jelzése, ha probléma van!
  Inkább segítség kell, mint egy problémából egy másik létrehozása.”
 • 18. Goldmund 2010. március 22. 14:04
  „Alapesetben egymásra épülnek a tanévek nem?
  Aki az elsős anyagot minimális szinten sem tudja, az mit akar csinálni másodikban?
  Így jutunk el oda, hogy felső tagozatban analfabéták vannak. Na, őnekik esélyük sincs a földrajzot, fizikát stb. megérteni. Innen egyenes út vezet a leszakadáshoz, a devianciához. Talán pont ez volt a célja a liberális oktatáspolitikának?”
 • 17. Mankapunka 2010. március 22. 13:43
  „Kell a bukás.
  Hány ember köt ki az Eötvösben,mert nem akar tanulni.
  meg kell buktatni,utána az aktuális iskolába küldeni. Ennyi,nem kell ehhez a Maszop meg Fityesz program.
  Meg Jobbik persze.”
 • 16. Eva- 2010. március 22. 08:07
  „15-höz

  csak a forrás és az európai illeszkedés hiányzik!

  V. Büszke nemzet
  V/1. A legjobb befektetés
  Oktatáspolitikai program
  Oktatáspolitikai alapvetések
  A magyar társadalom számos problémával küszködik, amelyek megoldása nagyon nehéz feladat elé állítja az országot. Ez
  azonban csak akkor sikerülhet, ha a nemzet egységes és közös cselekvésre képes, ha egy-egy probléma megoldásához képes
  energiáit összpontosítani és mozgósítani. Jelenleg a magyar társadalom erre képtelen, kollektív tudati-lelki értelemben beteg.
  Megbetegítette az elmúlt hatvan év oktatás-, kultúr- és médiapolitikája. Ha pedig valakinek megmérgezik a lelkét, előbbutóbb
  a teste is megbetegszik. Többek között ez az oka a magyar társadalom súlyos egészségügyi helyzetének.
  A Jobbik - felismerve, hogy a nemzet megmentésének kulcsa a kollektív tudati épség helyreállítása - programjában és politikai
  működésében kiemelt figyelmet kíván fordítani a tudatformálás eszközeinek megerősítésére: vagyis a nemzeti média,
  oktatás és kultúra megteremtésére.
  Az oktatásban hagyatkozni és építkezni kívánunk a tradicionális magyar értékekre, amelyet az elmúlt húsz év liberális
  oktatáspolitikája gyakran csúfolt poroszosnak, és amelyet minden erejével igyekezett szétverni. Sajnos sokszor sikeresen, ami
  jól látható az oktatásban uralkodó kaotikus állapotokon és a színvonal folyamatos, egyre gyorsuló romlásában. Az oktatásból
  kikerülő fiatalra ma reménytelen jövőkép vár. Itthoni lehetőségek nem várják, tudása, végzettsége sokszor versenyképtelennek
  minősül, az iskolában morális jellegű vagy a nemzettudatát erősítő impulzusokat nem kapott. Nem csoda, hogy sokan
  elhagyják szülőhazájukat.
  A Jobbik oktatáspolitikai koncepciója erős nemzettudattal és versenyképes tudással felvértezett fiatalokat szeretne, akik
  boldogulásukhoz és kibontakozásukhoz itthon találják meg a maguk számításait. Ehhez azonban a kommunista, majd azt
  követő balliberális oktatáspolitikai tévutak után a magyar oktatásügyet vissza kell állítani a saját pályájára.
  V.1.1. Kötelező tanterv, tanügyigazgatási rendszer
  Az elmúlt húsz év:
  A Nemzeti Alaptanterv és az erre épülő kerettantervek egyáltalán nem szolgálták a magas szintű oktatást.
  Az eddigi gyenge minőségbiztosítás nem képes ellátni a tanfelügyeletet, biztosítani a valódi minőségi munkát.
  Az iskolák és tanulók közötti teljesítménykülönbségek az OECD-tagországok átlagának közel kétszerese.
  Az iskolaalapítás jól jövedelmező tevékenységgé vált az állami normatívák igényelhetősége miatt, amelyeket azonban
  sok intézmény nem a megadott célokra, gyakran nem is oktatásra költött el, így az itt tanulók a több éves képzésben való
  részvétel ellenére semmiféle végzettséget nem szereztek, a pénzeszközök pedig ellenőrizetlenül folytak el.
  A szebb jövő:
  Létrehozzuk a Magyar Nemzeti Óvodai Programot (MNÓP), melynek célja olyan gyermekeket nevelni, akik
  magukénak érzik hazánk hagyományait, megértők és segítőkészek társaikkal, testükben épek és megfelelő fejlettséggel
  rendelkeznek az általános iskola által közvetített eszmények elsajátítására.
  Létrehozzuk a Magyar Nemzeti Tantervet (MNT) a jelenlegi Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek helyett.
  Egységes, mindenki számára kötelező tantervet hozunk létre, melyben emeljük a minimum- és a követelményszinteket.
  A kollégiumi programot az MNT-hez hangoljuk.
  Létrehozunk egy olyan tanügyigazgatási rendszert, mely az MNT-t a tanfelügyeleti hálózattal ellenőrzi. Az országot
  tanügyigazgatási kerületekre bontjuk, ahová a tanfelügyelők tartoznak. Ennek célja az oktatási intézmények törvényben
  meghatározott feladatainak rendszeres ellenőrzése, az Oktatási Minisztérium feladatainak területi leosztása. A tanügyigazgatást
  hatósági jogkörrel ruházzuk fel.
  49
  Az oktatási célokra történő intézményalapításokat szigorúbban ellenőrizzük, továbbá a működés folyamatos, nem
  csak szúrópróbaszerű ellenőrzésére külön szervezeti egységet állítunk fel, valós hatáskörökkel.
  A neoliberális oktatáspolitika vadhajtásaival szemben a Jobbik támogatja az osztályzást és az évismétlést is.
  Szükségesnek tartjuk, hogy a közéletben visszaállítsuk a pedagógusi hivatás megbecsültségét, az oktatási intézményekben
  pedig a rendet.
  A történelem, magyar és ének-zene oktatásában erősebb hangsúlyt fektetünk a magyar vonatkozásokra.
  Kötelezővé tesszük a hittant vagy erkölcstant, melynek célja hazánk keresztény alapokon nyugvó gyökereinek
  erősítése, a követendő normák elsajátítása, megértése.
  Erősíteni fogjuk az állampolgári ismeretek tantárgy oktatását, hogy hazánk és a világ társadalmi, politikai berendezkedését
  értő, gondolkodó, döntéseit az ily módon elsajátított alapokra helyező állampolgárokat neveljünk.
  Az integrált oktatás mindenáron való erőltetése helyett a különböző képességű tanulók számára párhuzamos osztályokat
  biztosítunk, amelyeknek kritériumait szakértők határozzák meg. Így a normál osztályok mellett speciálisan segítő és
  a szocializációt segítő osztályok is működhetnének.
  Elképzeléseink szerint a magyar tanulók az általánosban egy, középiskolában pedig két idegen nyelvet sajátítanának el
  magas szinten.
  A tankönyv közkincs, amellyel kapcsolatban nincs helye profitérdeknek, ezért állami tulajdonba vesszük a Nemzeti
  Tankönyvkiadót, korlátok közé szorítva ezzel a tankönyvpiacon eluralkodott üzleti szemléletet.
  Bevezetjük a tankönyvek évfolyamok közötti kölcsön- és továbbadását, ezzel is csökkentve a szülőkre nehezedő anyagi
  terheket.
  V.1.2. Valódi esélyteremtés a nevelésben-oktatásban
  Az elmúlt húsz év:
  Az iskolák közötti különbség nagymértékben nőtt, amely többek között az önkormányzatok eltérő anyagi helyzetére
  is visszavezethető.
  Az oktatáspolitika alakítói közé a ´90-es évektől külföldi szereplők is beléptek (pl. a Világbank és az OECD), akik
  finanszírozási segítségük fejében saját szakértőiket állították az adott intézmények élére. Az OECD nemcsak elemezte a
  hazai oktatást, hanem ajánlásaival befolyásolta is azt.
  A szakképzésben lerövidült a minőségi képzési idő, a szakképzés 16 év utánra tevődött át.
  2005-ben bevezették a kétszintű érettségi vizsgát, amely minőségromlást eredményezett.
  Folyamatosan csökken az emelt szinten érettségizők száma, mert a felsőoktatási intézmények az emelt szintű érettségit
  csak ritkán követelik meg.
  Felerősödtek a felülről erőltetett, a mindennapi tapasztalatot és ésszerűséget felrúgó, a szegregációra bűnként tekintő
  törekvések.
  A szebb jövő:
  Eltöröljük a 6+6 éves és megerősítjük a 8+4 éves rendszert, igény szerint meghagyva a 4+8-ast is.
  Megszüntetjük a kétszintű érettségit. Visszaállítjuk az egységes gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi rendszert,
  melynek célja az érettségi színvonalának emelése és ellenőrizhetősége.
  Ösztönözzük az esti tagozatos általános, gimnáziumi és szakképzést, hogy a nappal dolgozó vagy iskolából kimaradt
  fiatalok is képesítéshez jussanak.
  A jelenlegi négy éves szakiskolai képzést három évessé alakítjuk át. A szakiskola neve szakmunkásképző iskolává változik:
  elsősorban a szakmára készít fel. Később két éves esti iskolával letehető az érettségi.
  A nemzetgazdaság hosszú távú igényeinek megfelelő, szabályozott szakképzési rendszert építünk ki, melyben magas
  óraszámban szabályozzuk a gyakorlatot az első évfolyamtól kezdve. A jelenlegi szakképzési kerettanterveket megszüntetjük,
  az iskolák számára kötelező Magyar Szakképzési Tanterveket hozunk létre.
  A gimnázium, a szakképzés és a felsőoktatás tekintetében visszaállítjuk az intézményi felvételi lehetőségét, az átalakított
  felsőoktatási felvételi rendszerben pedig a ponthatárok meghatározásánál az intézményi felvételi teljesítmény mellett
  számítani fognak az utolsó év és az érettségi eredményei alapján számolt hozott pontszámok.
  A tanulók kis létszáma esetén is biztosítjuk a megfelelő fejkvótát a minőségi oktatáshoz.
  Létrehozzuk az Országos Cigány Módszertani Központot, melynek feladata a cigányság sajátos helyzetének megfelelő
  oktatási elképzelések kidolgozása és megvalósítása.
  50
  V.1.3. Az intézményi nevelés-oktatás helyi közösségekhez kapcsolása
  Az elmúlt húsz év:
  Felerősödött az oktatási intézmények integrációja, amely miatt sorra szüntették meg a falusi óvodákat és kisiskolákat.
  Iskola és óvoda hiányában ,,kiüresedett", elnéptelenedett a falu.
  A szebb jövő:
  Az önkormányzatok ösztönzésével erősítjük a falusi kisiskolák és óvodák létrejöttét, amelyek legfontosabb célja, hogy
  a gyermeket elsődleges védő közösségéhez kapcsoljuk.
  Csak jól indokolt esetben engedélyezzük a fenntartóknak oktatási intézmények bezárását.
  Támogatjuk a délutáni foglalkozások (napközi, szakkörök) bővítését, ami csavargás helyett leköti a gyerekeket, és a
  szülőknek is segítséget jelent a munka mellett.
  V.1.4. Az iskolai erőszak visszaszorítása és a pedagógusi hivatás tekintélyének megerősítése
  Az elmúlt húsz év:
  A szocialista kormányzás utolsó nyolc évében különösen megnőtt az iskolai erőszak.
  Csökkent a pedagógusok megbecsültsége, tekintélye, létbiztonsága, miközben az iskolával szembeni elvárások
  megnőttek.
  A pedagógusok bére nemhogy nőtt, hanem reálértéken csökkent, emellett egyes továbbképzések saját zsebből történő
  finanszírozására kötelezte őket a kormányzat.
  A szebb jövő:
  A szükséges emberi és intézményi feltételek biztosításával felszámoljuk az iskolán belüli erőszakot és rendbontást. A
  pedagógus kiszolgáltatott helyzetét megszüntetjük, az osztálybeli és az iskolai rend fenntartásában nagyobb szabadságot és
  intézkedési jogkört kap. A tanulók által elkövetett erőszakos, rongáló cselekedeteket határozottabban szankcionáljuk, és a
  sorozatosan szándékos és durva esetek elkövetőit az intézményekből eltanácsoljuk.
  A pedagógusnak mint közfeladatot ellátó személynek fokozott védelmet kell biztosítani megtámadása, zaklatása
  esetén, a törvény teljes szigorával. Meg kell szüntetni az ezzel kapcsolatos engedékeny, elnéző, nemtörődöm gyakorlatot, és
  szigorú szankciókat kell alkalmazni az elkövetőkkel szemben (fiatalkorúaknak akár javítóintézetben).
  Normatív költségvetési támogatással minden iskolának alkalmaznia kell pedellust, aki gondnoki, portási feladatai
  mellett kellő eréllyel és tekintéllyel tudna fellépni a tanulók, sőt a tanárok védelmében, őket érő inzultus esetében.
  Erőteljesebben szankcionáljuk az iskolai hiányzást.
  Gondoskodunk a pedagógusok felsőfokú oktatási intézményekkel együttműködő folyamatos továbbképzéséről.
  Mivel a folyamatos továbbképzés a színvonalas pedagógiai munka egyik legfőbb alapja, a továbbképzésekre a forrást
  az állam által biztosítjuk a fenntartó és az intézmény részére.”
 • 15. adalfold 2010. március 22. 07:23
  „EZ IS JOBBIK PROGRAMPONT.

  VÉGÜL IS JÓ LESZ ÍGY IS, HA A FIDESZ-KDNP TOVÁBB LOPKODJA A JOBBIK PROGRAM ELEMEIT.
  ;)
  SZEBB JÖVŐT.”
 • 14. pityesz 2010. március 22. 06:08
  „13 -hoz.Igaza van .Egy érintet.Nem mindenki alkalmas mérnők ,tanár,orvos,ügyvéd,-De lehet jó szakember.Ács Lakatos,Autó Javító .Villany szerelő.Ere kellene meg oldás .Ne vesszen el egy gyerek se,mindenkire szűkség van
  Még egy darab kőre is.”
 • 13. Eva- 2010. március 21. 20:15
  „10-hez

  alsó tagozatban a túlkoros gyerek kifejezetten rontazon a korosztályon, ahova "lebukik"

  egyszerűen azért mert erősebb, nagyobb, és kevés kivétellel ezt ki is használja.
  Nem beszélve a negatív mintájáról.
  //más eset az, ha a szülővel együtt megbeszélve teszi az évismétlést, pl betegség után , agy bármi más ok miatt.

  Azért a buktatást egy év előzi meg, ha van tanulási nehézség, akkor az az iskola dolga kompenzálni
  Ha megára hagyott a gyerek azt is!

  Ezért a bukás az jelzi, hogy valahol valami elhanyagoltak.
  Később is,
  de
  kamaszkorban már a gyerek sokmindenre képes, és lazul is a szülő figyelme.
  //A tanulási nehézséggel rendelkező gyerek okosabb nem lesz, de ahova lebukik ott okoz /hat /zűröket.
  Inkább szigorú kötelezően igénybeveendő segítség kell.
  12 éves kor után szintezett iskola-rendszer.”
 • 12. vanessa 2010. március 21. 19:10
  „szép estét!sok szülö, inkább a számitogép elé,vagy tv elé ülteti a gyereket,foglalkozni vele?minek ott a tanito néni,azért van igy gondolkodnak sajnos,amikor 8-10 éves gyerek még este 10 kor lent koszál az utcán akkor hol van a szülöi felelöség tudat?soktol elvenném a gyereket”
 • 11. pityesz 2010. március 21. 16:29
  „Szerintem a bukás nem segít.De időbe jelez.Példa menyire szak ember a tanító .Vagy csak le adja az anyagot,
  és rohan a sarki kocsmába.Én nem ezeket kérdezném meg.Sok sikert ./még az állatot is lehet tanítani./Valamire.”
 • 10. suellen 2010. március 21. 15:01
  „Nem jó az, ha a liberális fika megeszi az óvodást. Igenis, ha hülye vagy lusta a gyerek ( bocsánat, ilyen ma már nincsen, csak hiperaktiv meg diszlexiás :P), bukjon meg, ne hátráltassa a többieket, ugyanis az okos szorgalmas gyereknek is vannak jogai, hogy a képességeinek megfelelő oktatásban részesüljön. Ha meg anyucinak nem tetszik a bizi, le lehet ülni a Kevinke mellé és lehet gyakorolni az olvasást”
 • 9. lr 2010. március 21. 09:22
  „8as!
  Ezért írtam, hogy a szöveges értékeléshez a szülőnek is fel kéne nőni.
  Magyarul! Leülni a csemetével gyakorolni. Számolni , olvasni, írni.
  és kikérdezni a leckét. visszakérdezni az olvasmányt.
  Lehet csak én vagyok naiv, de azt gondolom, hogy az a gyerek akivel foglalkoznak otthon és gyakorolnak vele, azt nem kell majd megbuktatni, mert tudni fogja az adott év anyagát.
  Azt gondolom, hogy buktatni azt kell, aki az iskolban nem figyel, otthon nem gyakorol, nem tanul és ezt meg sem követelik töle.
  Ez meg igazán nem a kormány hibája. és lehet bármilyen kormány aki tojik a gyereke fejére az ezután is tojni fog. akkor is ha a gyereke megbukik és akkor is ha nem.”
 • 8. BsBe 2010. március 21. 08:13
  „r 2010.03.20igaz ebből a korosztályból már kinőttem, de.szerintem ennek csak akkor van értelme, ha a szülő "fogja" is a tanár véleményét, és egy véleménye szerint nem megfelelő értékelés esetén nem megy be az iskolában és vágja pofán a tanárt. (amiről egyre többet lehet olvasni) bár, ez "jegyes" osztályzásnál is nagyon könnyen előfordulhat.”
 • 7. zotya975 2010. március 21. 08:07
  „Ugye nem lehet buktatni...adva van egy olyan diák aki lótúrót sem tanul, a szűlő erősködik hogy már pedig ne kelljen évet ismételni, akkor gyakorlatilag az alsót végigjárja, eljut 5-be és le van maradva 4 évet? Ez kinek jó?”
 • 6. Diák 2010. március 21. 07:03
  „A szokásos liberális agyhugykö.
  Elvben az iskola az életre kellene, hogy felkészitsen. Ott ha valaki nem hozza a kivánt teljesitményt, kirugják. A gyerekeknek csak a jogairol van szo, de hol maradnak a kötelességek? Osztályozni és ha szükséges, buktatni is kell.
  Az autom fötengelye sem fog megjavulni, akármilyen szépen beszélek is hozzá.”
 • 5. lr 2010. március 20. 18:41
  „A szöveges értékelés sokkal jobb alsóban mint a jegy. Ha a tanár nem lusta megírni azt, és tényleg ismeri a tanitványát, akkor sokkal jobban lehet vele jellemezni egy gyereket, mint egy érdemjeggyel.
  Sokkal jobban látható, hogy egy gyerek miben szorul még fejlesztésre , mit kell gyakorolnia.
  persze ehhez a szülőknek is fel kéne nőni.
  nem a mostani kormány hibája, hogy a mai szülők nem tudnak szöveget értelmezni és nem értik , hogy mit jelent az a szó, hogy - fejlesztése, felzárkóztatásra szorul-- Általában ezen jellemzést kapott gyerekek szülei kérdezik meg, hogy - Ez most hányas??
  Ezért is jobb a szöveges értelmezés. A gyerek nem azt látja, hogy kettes. hanem azt, hogy még gyakorolnia kell. Kevésbé veszi el a kedvét a rossz jegy. Ösztönzően hat , hogy még gyakorolnom kell.

  Kinek és miért nem tetszik, hogy alsóban a gyerekeket motiválni akarják és nem pedig megutáltatni velük az iskolát?
  Egy felsős pedig már kap és kapjon is jegyet. Ő már elég érett kell legyen, hogy megértse, ha karót kapott, akkor többet kell tanulnia.”
 • 4. Eva- 2010. március 20. 09:58
  „3-hoz

  de ott is, csak ott a szülővel egyeztetni kell!

  Hoffmann Rózsa butaságokat beszél.
  de

  Legyen ismét az iskola --hatóság.
  akkor majd jobban funkcionál.”
23 hozzászólás
12

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Kik indulnak Győr-Moson-Sopron megyében?

A megye hét egyéni választókerületében 31 jelölt már biztosan indulhat a választáson, két jelölt… Tovább olvasom