Kisalföld logö

2017. 04. 30. vasárnap - Katalin, Kitti 3°C | 16°C Még több cikk.

A börtön világát is őrzi védőszent

Kevesen tudják, hogy a büntetés-végrehajtásnak is van védőszentje, akárcsak a tűzoltóknak Szent Flórián. Szent Adorján napját most ünnepli 13-adszor a szervezet, ennek során központi és helyi ünnepségek követik egymást, kitüntetéseket adnak át és munkaszüneti napot tartanak a bv.-s dolgozóknak (természetesen a folyamatos szolgálatellátás biztosítása mellett).
A túlzsúfoltság erőszakhoz vezethet

A napokban látott napvilágot Szabó Máté országgyűlési biztos jelentése több megyei intézetről, az ombudsman a falakon belül elharapózott erőszakos magatartást a túlzsúfoltsággal magyarázza. A
fiatalkorúak börtönei mellett három előzetesházban is járt az ombudsman, igen súlyos kritikákat fogalmazott meg, s megoldást vár az igazságügyi és rendészeti minisztertől. Megállapította: Kecskeméten, Pécsett és Debrecenben elképesztően rosszak az állapotok. Kecskeméten egy kétszemélyes zárkában öt, Pécsen egy egyszemélyes zárkában, két háromemeletes ágyon hat személyt helyeztek el. Az ombudsman megállapította, hogy az előzetesházak átlagosan 200 százalékos telítettsége embertelen, megalázó bánásmódot jelent. Az előzetes letartóztatás nem lehet előrehozott büntetés – szögezte le a biztos. Ezzel kapcsolatban Mihály Attila bv. ezredes, megyei intézetparancsnok véleményét kértük ki.

– Az ombudsmani vizsgálat előzménye a tavaly októberben történt gyilkosság volt, amikor Tökölön néhány fiatal megölte egyik zárkatársát. Ön szerint is a túlzsúfoltság az erőszak kiváltója?

– Ebben egyetértek az ombudsmannal, mindenképpen ide vezethető vissza az erőszak. A túlzsúfoltság hatalmas gondja a szervezetnek, örököltük a problémát. Viszont igen sok előrelépés történt, amiről a közvélemény nyilván keveset vagy egyáltalán nem tud. Ettől függetlenül ez a jelentés ráirányítja a közvélemény figyelmét a kérdésre.


– A győri börtön is előzetesház, akár a pécsi vagy a kecskeméti. Ha itt vizsgálódott volna a biztos, hasonló körülményeket talált volna?

– Szerencsére jobb helyzetben vagyunk, persze ez állandóan változik, mivel az előzetes letartóztatottak őrzésénél nem lehet állandó számokról beszélni. Jelenleg száztíz százalékos a győri börtön telítettsége. A zárkák létszáma teljesen változó, vannak egy-, vannak két-három, s vannak nyolc-tizenhat fős helyiségek is.


– Ez valóban jobban hangzik, mint a százharminc és a kétszáz százalék. De így is több a kelleténél. A győri börtönben történt jelentősebb erőszakos eset?

– Nem tudok róla. De ettől még a figyelemfelhívást komolyan kell venni. Mi már tavasszal nekiláttunk a legszükségesebb felújításoknak, amit remélhetőleg sok munka követ még. Elsőként a zárkák ajtajait cseréljük le. Az újak most már kifelé nyílnak, amivel a fogvatartottak tere sokkal bővült, s reméljük, a komfortérzetük is javult. A jövő tervei közé tartoznak más belső felújítások is, majd szeretnénk, ha kívülről is megszépülne a homlokzat. Ez viszont már az országos parancsokság által elkészített „Felelősen, felkészülten" címet viselő modernizációs terv része, amely az egész magyar büntetés-végrehajtási rendszert érinti. Természetesen sok pénzről van szó, de igen fontos, hogy Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter elvben elfogadta és jónak találta a programot.


– Ennyire nagy port kavart ez az ombudsmani jelentés?

– Nagy port kavart, de inkább csak a reflektorfényt irányította a problémára, a szervezet, a minisztérium már eddig is sokat tett a túlzsúfoltság ellen, amint már említettem. Csak érzékeltetésképpen: három éve még száznegyvenöt, tavalyelőtt százharmincnyolc, tavaly már csak százharminckét százalékos volt országosan az átlagos telítettség aránya. A csökkenés annak köszönhető, hogy új intézeteket adtak át, s bár az idei számokat még nem ismerjük, biztos, hogy ismét javult a statisztika, mivel erre az évre készült el a szombathelyi és a tiszalöki intézet. Ezek már igen modern és korszerű épületek, olyan szemléletváltást testesítenek meg, mint amilyen a tizenkilencedik század végén, huszadik század elején jellemezte a magyar büntetés-végrehajtást: a régi, sötét börtönök helyett akkor nyíltak meg a ma is működő intézetek, így a győri, a soproni is, amelyeket ugyanabban az évben, 1886-ban adtak át rendeltetésüknek. Csakhogy azóta az akkor modern épületek elavultak, a létszámtól függően túlzsúfolttá váltak és ha nem áldozunk a fejlesztésre, egyre nehezebb lesz behozni a lemaradást.

Mihály Attila ezredes, megyei intézetparancsnok
Mihály Attila ezredes, megyei intézetparancsnok


Visszailleszkedők és visszaesők

Három szervezettel is együttműködési megállapodást írt alá a megyei intézet annak érdekében, hogy segítsék a fogvatartottak beilleszkedését a társadalomba. A győri börtön ugyan „előzetesház", így a fogvatartottak többségét nem lehet hosszú évekig képezni, de a cél egyértelmű, s a szakmai munka fokmérője, hogy milyen arányban esnek vissza a bűnelkövetők.

Mihály Attila ezredes, a megyei büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka elmondta: régi célkitűzés, hogy a fogvatartottak hasznosan töltsék idejüket, s így szabadulásuk után könnyebben vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba. E tekintetben Győrnek, a főként előzetes letartóztatottakat őrző intézetnek még sok tennivalója van – például egy Sopronkőhidához viszonyítva. Idén azonban sok előrelépés történt: a börtön együttműködési megállapodást kötött a megyei munkaügyi központtal, a pártfogói szolgálattal és a szombathelyi Változó Világért Alapítvánnyal, amely már korábban is tréningekkel segítette a fogvatartottak visszailleszkedését. A munkaügyi központ régi partner, nemcsak a szabadulók elhelyezkedésében van szerepe, de munkaerő-
piaci trénereket is képez az erre kijelölt bv.-s nevelőtisztekből, akik így házon belül is sokat tudnak tenni a fogvatartottak jövőjéért. Ami a tanfolyamokat illeti, Győrben is a mai kor követelményeinek, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, pl. számítástechnikai képzésekben gondolkodnak, de szó lehet később akár szakmatanulásról is.

Mihály Attila hangsúlyozta: természetesen lejártak azok az idők, amikor a szabadidő hasznos eltöltését kötelezővé kellett volna tenni, tehát mindenki maga dönti el, hogy él-e a szervezet által felkínált lehetőséggel. „Összességében ennek a munkának a fokmérője a későbbi visszaesések aránya, annak alakulása" – mondta az ezredes.

Idetartoznak a valódi értelemben vett szabadidős lehetőségek is: például a kulturális események, az író-olvasó találkozók, amelyekre komoly igényük van a fogvatartottaknak, sokuknak valószínűleg jóval komolyabb, mint a szabad életben. A vezetőség célkitűzése, hogy kihasználja Győr élénk kulturális életét és egyre több programot szervezzen a zárt falakon belül. Erre a feladatra ki is jelölnek egy alkalmazottat, amolyan „bv.-s művelődésszervezőt", ő fogja
koordinálni az eseményeket.

Arra a felvetésre, hogy a börtönben ülőkkel szemben nem toleráns közvélemény számára jól veszi ki-e magát, ha „ingyenképzést" kapnak a fogvatartottak, az intézetparancsnok úgy válaszolt: természetesen ennek feltételeit nem csak a költségvetésből kell előteremteni. Ugyanazokat a csatornákat keresik meg, amelyekre például a munkanélküliek képzéstámogatása épül. Az ő képzésük ellen nyilván senki nem ágálna, pedig a cél itt is az, hogy minél kevesebben kerüljenek a perifériára. Ebben döntő szerepük van a börtönben szolgálatot tevő egyházaknak is.


Ünnep

A főünnepséget a márianosztrai intézetbe szervezték, ahol Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter köszöntötte a megjelenteket. Győrött a napokban szabadidős, „majális" napot tartanak a bv.-s dolgozóknak és családjuknak. A keresztény rabok sorsát átérző és velük végül sorsközösséget vállaló szent, aki korábban a fogva tartó katonák vezetője volt, különös példaképe a börtönökben dolgozóknak. Üzenetéről, valamint a szervezet aktuális kérdéseiről a megyében működő két bv. intézet, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokaival beszélgettünk.

Ő Szent Adorján, ahogy 1482-ben ábrázolták. A Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány e kiadását Pannonhalmán őrzik.
Ő Szent Adorján, ahogy 1482-ben ábrázolták. A Legenda Aurea Sanctorum című ősnyomtatvány e kiadását Pannonhalmán őrzik.

Szent Adorján

Szent Adorján (Adrianus) Maximianus császár uralkodása idején szenvedett vértanúságot. Az uralkodó parancsára Nikomédia városában megkínozták a keresztényeket, akiknek állhatatosságát látva Adorján, a katonai szolgálattevők kapitánya így szólt hozzájuk: „Az Istenre kérlek benneteket, mondjátok meg, mi viszonzást vártok ezekért a kínokért?" Erre ezt mondták a szentek: „Szem nem látott, fül nem hallott, emberi szívbe föl nem hatolt, amiket Isten készített azoknak, akik őt szeretik." Erre Adorján nyíltan kiállt, és azt mondta: „Jegyezzetek be engem is ezekkel együvé, mert én is keresztény vagyok!" Mikor ezt a császár meghallotta, vasra verve börtönbe vetette, amiért Adorján nem akart áldozatot bemutatni. 

 

 
 
Apát becsukták. Mit mondjunk a gyereknek

Előfordul a bírósági tárgyalások szüneteiben, hogy a börtönből felhozott apa vagy anya kihasználja gyermekével a találkozás lehetőségét. Ám kérdés, hogy mi a rosszabb: ha elmarad a puszi vagy ha a kisiskolás bilincsben látja a szülőt. Mi van, ha a gyerek megkérdezi: „Mit csinált a papa?"

Radó Emília gyermekpszichológus szerint nagyon fontos, hogy a szülő ne használja a gyerek előtt a „börtön" szót.


– Én így fogalmaznék: „Apu fájdalmat okozott valakinek, ezért büntetésből elvitték egy házba és onnan egy ideig nem jöhet ki. De ez többet nem fog előfordulni: éreznie kell, hogy mi azért szeretjük és hazavárjuk." A „börtönhöz" ugyanis egy hat-nyolc éves gyerek iszonyú képeket társít. Középkori kínzókamrában képzeli el a szülőt – véli a szakértő. Magát a traumát csakis maga a szeretett személy elvesztése jelenti. Ezt kell feloldani és meg kell adni neki a lehetőséget, hogy levelet írjon, rajzoljon és ha igénye van rá, látogassa meg a börtönben. A bilincses jelenettől viszont minden gyereket óvnék. Iszonyú megrázkódtatást jelent. Otthon kell elbúcsúzni a kicsitől, nem a tárgyalás után – mondta a pszichológus, akitől azt kérdeztük: egy súlyosabb esetet hogyan kell tálalni, miként mondhatja el a szülő, hogy mondjuk az apa gyilkosságot, rablást vagy nemi bűncselekményt követett el?

– Ritka az olyan anya, aki ezt higgadtan tudja tálalni, de ha mégis, először nem árt megvárni, míg a gyerek kérdez. És utána: „Apa bántott valakit, fájdalmat okozott neki." Akár: „Olyan fájdalmat, hogy az az ember meghalt." Ne hazudjunk, de nem is kell részletekbe menni. Nagyon kicsi az esélye, hogy a gyerek visszakérdezzen. Megelégszik ezzel a magyarázattal.


Akárhogy is – vetjük fel erre –, lehetséges, hogy ne csorbuljon a szülő tekintélye?

– Ez is a kapcsolaton múlik. Önmagában a börtön tényétől biztosan nem csorbul, a gyerek mindent el tud fogadni. Az előítélet a külvilágtól származik.

Vagyis akkor van baj, ha az osztályban az illető apa tekintélyével együtt a gyereké is zuhanni kezd. Ha meghurcolják, azt már nehezen bocsátja meg. Itt jön képbe az osztályfőnök. Két dolgot kell tennie. Egyrészt már a pletyka elterjedése előtt – a másik szülő engedélyével és az „áldozat" jelenlétében – elmondja az osztálynak: „Orsikát ne bántsátok, mert nagy baja van és szomorú." A másik: találkoznia kell a többi gyerek szüleivel és nyomatékosan megkérni őket, hogy otthon, a kicsi előtt ne beszéljék ki X.-et – tanácsolja a gyermekpszichológus. Tehát nem hazudni, de nem is részletezni. Ez csak akkor tűnik lehetetlennek, ha a szülő négy, öt vagy hat évig van abban a „házban" és már egy serdülő várja otthon.

– Igen, fel kell készíteni – szögezi le Radó Emília. – Egyvalamit azonban nem szabad: ártatlannak beállítani a szülőt. Sajnos gyakori, hogy a nagyobb gyerek már azzal a körítéssel kapja az információt, hogy a bíró korrupt és mindenki összefogott apu ellen. Csakhogy így a serdülő konfrontálódik a rendszerrel. Ez semmiképp sem lehet a szülő célja, hiszen éppen a gyermek érdekében történik minden.

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Kisalfold.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Ősrobbanás Svájcban

Működik. És fekete lyuknak nyoma sincs. Nem robbant fel, nem következett el a világvége –… Tovább olvasom